Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 353 за запитом Науково-технічне

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКОВО ТЕХНІЧНИХ НОВОВВЕДЕНЬ 5 1.1. Суть поняття науково технічного нововведення та його класифікація 5 1.2.... ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕССУ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО ТЕХНІЧНИХ НОВОВВЕДЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ 19 2.1. Загальноринкові фактори впровадження науково технічних нововведень на підприємстві 19 2.2.
Напрями науково технічного співробітництва України та ЄС 2. Перспекти співробітництва ЄС та України у науково технічній сфері 3....поліпшення вертикальної й горизонтальної координації науково технічної політики України та ЄС. Основною метою та завданням у сфері дослідження міжнародного науково технічного співробітництва у відносинах України із ...
Об'єкти науково технічної інформації 2. Зміст права на науковотехнічну інформацію 3. Право на конфіденційну (нерозкриту) інформацію Висновок Список використаної літератури Науково ...інформації, у тому числі й науково технічної, дістали надійний правовий захист чинними законами. Йдеться про так звані ноу хау — нерозкриту інформацію.
Сутність та особливості світової науково технічної революції 2. Передумови технічної революції. Наука України у першій половині ХХ столітті 3. Розвиток науково технічного потенціалу України у ...
Сутність та роль науково технічного прогресу у розвитку регіональної економіки 5 2. Вплив науково технічного прогресу на екологічний розвиток регіонів світу 12 3.... Проблеми та перспективи впровадження науково технічних розробок та покращення ситуації в регіонах світу 34 Висновки 41 Список використаної літератури: 43
По перше, результати наукових досліджень втілюються в техніці, технології, у матеріальному виробництві взагалі, тобто наука виконує так звану матеріально технічну функцію.... У ході розгортання науково технічного потенціалу все чіткіше проявляється ця тенденція, все наочніше стає об'єктивна необхідність вдосконалення творчих здібностей особистості, все більше зростає ...
Сутність і роль науково технічного прогресу у розитку народногосподарського комплексу 2. Науково технічний потенціал України 3. Проблеми реконструкції народного господарства України в контексті завдань прискорення ...
1. Суть та особливості науково технічних відносин 2. Міжнародна передача технологій 3. Міжнародне технічне сприяння Список використаної літератури
1. Виникнення екологічних проблем ………………………………………. 3 2. Чому трикутник Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ оголошені зоною екологічних негараздів?.........................9 3.
Поняття про науково технічний прогрес та етапи його розвитку 2. Системність у роботі й комплексність в обслуговуванні – основні складові успішної роботи туристського підприємства ...
Науково технічний прогрес і мистецтво 3. Ф.Ніцше і його вчення про мораль 4. Проблеми розвитку мистецтва України 5.
Науково технічний прогрес і мистецтво 3. Ф.Ніцше і його вчення про мораль 4. Проблеми розвитку мистецтва України 5.
1. Визначте можливості і перешкоди для виходу України на світовий ринок, що обумовлені факторами економічного і науково технічного ...
...методи, які використовуються для розробки науково технічних прогнозів 4. Розкрити сутність, завдання та принципи планування інновацій Задача № 27 У виробничому цеху підприємства протягом розрахункового року має ...
...методи, які використовуються для розробки науково технічних прогнозів ІІ. Терміни 2. Асортимент 32. Норма, план збуту продукції Норма План збуту продукції 62.
...функції в системі виражальних засобів наукового технічного тексту 2.2. Функціональне навантаження засобів образності у науковому навчальному тексті ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Сутність та джерела науково технічної інформації 3. Особливості пошуку, накопичення та обробки науково технічної інформації 4. Структура національної системи науково технічної інформації в Україні ...
...в практичній діяльності новітні досягнення науково технічного прогресу. В Енциклопедії освіти подається таке визначення поняття “науково дослідна робота” – “…важлива складова навчального процесу, органічна складова частина освіти, ...
Загальні і пріоритетні напрямки науково технічних інновацій 13 Розділ 2 Оцінювання ефективності технічних нововведень 17 2.1. Економічна ефективність технічних інновацій 17 2.2.
Науково технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями 2.1. Сутнісно змістова характеристика НТП і НТР 2.2.
...як засоби функціонування національної системи науково технічної інформації в Україні Висновки Література
...Законом України про наукову та науково технічну діяльність від 1992 року вважається молодим вченим? a. особа віком до 40 років b....вченого під час здійснення наукової, науково технічної та науково – педагогічної діяльності належать: a. не завдавати шкоди здоров'ю людини, її життю та довкіллю; поважати право на ...
...є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок b. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в ... розробку перспектив науково технічного розвитку d. виконання планових завдань та об’єднання людей, які сумісно виконують інноваційні плани, програми і проекти Question 7 ...
нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці b.... розробку перспектив науково технічного розвитку d. обґрунтування основних напрямків інноваційної діяльності відповідно до розроблених прогнозів і цілей розвитку підприємства Question 7 Інноваційний процес ...
нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, покращує якість продукції чи змінює умови праці b.... розробку перспектив науково технічного розвитку d. обґрунтування основних напрямків інноваційної діяльності відповідно до розроблених прогнозів і цілей розвитку підприємства Question 7 Інноваційний процес ...
Характеристика наукової та науково технічної експертизи……...….6 1.1. Поняття, форми й види наукової і науково технічної експертизи...6 1.2.... Здійснення наукової та науково технічної експертизи…………..…15 2.1. Підстави для проведення наукової та науково технічної експертизи…………………………………………………………………..………15 2.2.
Цивільно правове регулювання наукової та науково технічної експертизи 1.1. Поняття, форми й види наукової і науково технічної експертизи 1.2....управління у сфері наукової та науково технічної експертизи 1.4. Відповідальність за порушення законодавства у сфері наукової та науково технічної експертизи 1.5.
...виробничого процесу на основі сучасних науково технічних досягнень d. заміною або доповненням парку обладнання новими видами, які не змінюють загальну схему технологічного процесу Question 10 Перепрофілювання ...виробничого процесу на основі сучасних науково технічних досягнень c. повною зміною технології виробничого процесу для випуску нової продукції d. використанням в операційній діяльності підприємства нових наукових ...
засіб праці Question 2 Науково технічна інформація може міститися в: a. господарських договорах b. проектно конструкторській і технологічній документації c.... науково технічну, управлінську, обліково статистичну c. технічну, управлінську, статистичну Question 4 Своєчасне надходження інформації відповідає вимогам: a. точності b. повноти c.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління ризиками господарської діяльності підприємства 1.1 Сутність ризиків в господарській діяльності підприємства 1.2 Класифікація господарських ризиків 1.3 Методологія оцінки ризиків підприємства 1.4 Основні принципи та етапи управління ризиками підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки та управління ризиками на ват «київська фабрика технічних паперів» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Київська фабрика технічни...
Науково технічний та виробничий потенціал 5. Ефективність національної економіки Висновки До складу економічного потенціалу національної економіки відносять: 1. Природно ресурсний потенціал....науки, що включає кадри, кошти, науково технічну базу інформаційного забезпечення, за умов обраного країною стратегічного пріоритету формуванню інноваційної моделі розвитку. Важливою характеристикою наукового потенціалу є створення ...
вибір технічних засобів Question 6 Для ефективної роботи програми необхідно вибрати: a. операційну систему b. комунікаційні засоби c....на: a. первинну і вторинну b. технологічну, соціально економічну, науково технічну c.
вибір технічних засобів c. оптимізацію обліку Question 6 Для ефективної роботи програми необхідно вибрати: a. вид програмних продуктів b....контрольну b. первинну і вторинну c. технологічну, соціально економічну, науково технічну Question 11 За об'єктами ...
...з урахуванням наявної їх кількості, технічного стану та забезпечення технологічної потреби й завершення формування основного й оборотного капіталів з метою організації ефективного виробничого процесу. Зважаючи на динамічність науково технічного прогресу, кожна машина (обладнання) має ...
медицина, мистецтво, технічні науки b. мова, історія, живопис c. економіка, право, фінанси d. менеджмент, математика, політика Question 7 Управління освітою в сучасних ...фінансування d. організація, планування, контроль і фінансування Question 8 Науково технічне співробітництво України і ЄС здійснюється ...
медицина, мистецтво, технічні науки b. мова, історія, живопис c. економіка, право, фінанси d. менеджмент, математика, політика Question 7 Управління освітою в сучасних ...фінансування d. організація, планування, контроль і фінансування Question 8 Науково технічне співробітництво України і ЄС здійснюється ...
...контр розвідувальних, оперативно розшукових, кадрових, науково технічних, ресурсних та інших заходів, спрямованих на забезпечення процесу управління загрозами та небезпеками, за якого державними і недержавними інституціями гарантується ...
науково технічні тенденції b. всі відповіді вірні c. діяльність уряду d. структурні тенденції 5 Питома вага наукоємких виробництв і продукції, вимоги ... науково технічні тенденції b. діяльність уряду c. всі відповіді вірні d. структурні тенденції 6 Відкрита само стабілізуюча система, яка воліє зберегти ...
...витрат і договірної ціни на науково технічну продукцію 4.2 Визначення витрат на НДР прямим рахунком 4.3 Розробка мережної моделі виконання комплексу робіт Висновки Додатки ... Самарського, «є самим великим досягненням науково технічної революції XX століття». Математичні моделі поділяються на двох груп: аналітичні й алгоритмічні (які іноді називають імітаційними).
...його ефективності був і залишається науково технічний прогрес. До останнього часу науково технічний прогрес протікав по суті ево¬люційно. Перевага віддавалася вдосконалюванню діючих технологій, частко¬вої ...початкового етапу дуже важливі заходи науково технічного характеру. Колективи підприємств, їхні керівники головну увагу приділяють матеріальному стимулюванню праці. Більша частина прибутку після сплати податків направляється у ...
науково технічна Question 5 Методи регулювання підприємницької діяльності, які ґрунтуються на використанні різних економічних, фінансових важелів називаються: a. ефективними b....типорозміру, що виготовляється за незмінною технічною документацією a. невірно b. вірно Question 5 Метою управління запасами є: a. знаходження такий величини запасів, яка максимізує витрати b.
науково технічна c. грошово кредитна d. амортизаційна Question 5 Методи регулювання підприємницької діяльності, які ґрунтуються на використанні різних економічних, фінансових важелів ...типорозміру, що виготовляється за незмінною технічною документацією Виберіть одну правильну відповідь a. невірно b. вірно Question 5 Метою управління запасами є: Виберіть одну правильну відповідь a.
...відповідних заходів щодо підтримання високого технічного рівня виробничого обладнання та окремих робочих місць шляхом впровадження сучасних винаходів науковотехнічного прогресу; На основі даних звітності підприємства був ...
науково технічний прогрес b. мобілізація ресурсів організації c. всі відповіді вірні d. глобалізація економіки ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Уміння ... пристосування матеріально технічної бази виробництва до людини Question 9 Майже 25 % американських фірм із кількістю працюючих понад 500 чоловік мають у своїй структурі ...
масштабна національна стратегія науково технічного розвитку d. підвищення ефективності навчального процесу e. розширення самостійності освітніх закладів Question 15 Балів: 1 Дидактика – це: Виберіть одну ... система наукових знань, практичних умінь та навичок, які здобуваються особистістю у відповідному закладі освіти d. перелік навчальних предметів, які вивчаються у закладі ...
Методи реалізації науково технічного прогресу 1.1. Сутність державної науково технічної політики 1.2. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки 1.3....та податкові підойми державного регулювання науково технічної діяльності 1.5. Державна політика у галузі патентів і ліцензій 2. Грошово кредитна політика держави 2.1 Реалізація грошово ...
Державне регулювання науково технічної політики 1.1. Сутність державної науково технічної політики 1.2. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки 1.3....та податкові підойми державного регулювання науково технічної діяльності 1.5. Державна політика у галузі патентів і ліцензій 2. Регулювання міжнародної торгівлі 2.1 Теорії міжнародної торгівлі ...
Державне регулювання науково технічної політики 1.1. Сутність державної науково технічної політики 1.2. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки 1.3....та податкові підойми державного регулювання науково технічної діяльності 1.5. Державна політика у галузі патентів і ліцензій 2. Державне регулювання інвестиційної діяльності 2.1 Сутність та ...
Державне регулювання науково технічної політики 2.1. Сутність державної науково технічної політики 2.2. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки 2.3....та податкові підойми державного регулювання науково технічної діяльності 2.5. Державна політика у галузі патентів і ліцензій Висновки Задача №1 На автомобільному заводі змонтовано нову автоматичну ...
Державне регулювання науково технічної політики 2.1. Сутність державної науково технічної політики 2.2. Пряме державне регулювання розвитку науки і техніки 2.3....та податкові підойми державного регулювання науково технічної діяльності 2.5. Державна політика у галузі патентів і ліцензій Висновки Задача №1 Підприємство розширило обсяг випуску продукції та ...
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.