Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 84 за запитом Непрямі

Вступ Теоретичний аспект поняття лінгвістичної ввічливості 1.1. Теорія мовленнєвих актів у прагматичній теорії 1.2. Непрямі ілокуції 1.2.1.
Непрямі мовленнєві акти ми детально описали і проілюстрували прикладами. У ході нашого курсового дослідження ми зробили наступні висновки: На сучасному етапі ... Непрямі мовленнєві акти, на думку дослідників, у літературному художньому творі представляє собою стилістичний прийом і спосіб репродукції мови (фактичної чи мислимої) ...
Вступ Розділ 1. Непрямі податки, які сплачують підприємства 1.1 Податок на додану вартість 1....
Вступ Розділ 1. Лінгвістична природа непрямого Мовлення в англійській мові 1.1. Невласне пряма мова 1.2.... Непрямі мовленнєві акти ми детально описали і проілюстрували прикладами. У ході нашого курсового дослідження ми зробили наступні висновки: На сучасному етапі ...
Зміст Вступ.........................................................................................................................4 Розділ 1. Теоретично методичні основи непрямого оподаткування та ...7 1.1 Непрямі податки, їх сутність та види..............................................................7 1.2. Методика формування ціни товарів та послуг............................................13 Розділ 2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ 1.1.
Зміст Вступ.........................................................................................................................4 Розділ І. Теоретичні основи непрямого оподаткування в Україні.....................
ВСТУП………………………………………………………………………...3 1. Загальна характеристика непрямих методів податкових зобов’язань.....5 2.
Непрямі витрати матеріалів Грн. 500 8. Інші непрямі витрати Грн. 200 Відомо, що бюджет непрямих витрат складений з розрахунку, що витрати ...
реальних інвестицій Question 5 Непрямі інвестиції це: a. інвестування у фінансові інструменти b. інвестування у цілісні майнові комплекси c. інвестування інновацій d.... непрямі інвестиції b. дезінвестиції c. реальні інвестиції d. реінвестиції Question 8 Основною метою діяльності стратегічного інвестора у випадку здійснення фінансового інвестування ...
...повної собівартості конкретного виду виробів непрямі витрати: a. не враховуються b. безпосередньо відносяться на ті види продукції, з виробництвом яких вони зв'язані c.... витрати виробництва, прибуток і непрямі податки Question 4 Як нараховуються податки на відпускну ціну? Виберіть одну правильну відповідь a. спочатку ПДВ, потім акциз b.
Непрямі ілокуції 1.2.1. Імплікатури дискурсу як механізм створення і засіб інтерпретації непрямих ілокуцій 1.2.2....ефект, приховані наміри адресанта або непрямі ілокуції, інтерпретація імпліцитних значень тощо. Комунікативні стратегії і тактики, які узалежнені від ілокутивних намірів комунікантів, а також комунікативна компетенція співбесідників ...
...і витраченої на: основне виробництво (непрямі витрати) адміністративні потреби витрати на збут Разом 5 Розподілено і списано виробничі накладні витрати 6 Оприбуткована на склад готова продукція ...Пряма оплата праці виробничого персоналу Непрямі витрати на оплату праці Страхові платежі Амортизація основних засобів виробничого призначення Ремонт і обслуговування виробничого обладнання Витрати на реалізацію продукцію ...
Вступ 1. Непрямі методи при перевірці правильності нарахування ПДВ, сутність і необхідність застосування 2. Особливості документальної перевірки нарахування і сплати ПДВ Висновок Список ...
Тест 1 Question 1 Навколишнє середовище людини, обумовлене в даний момент сукупністю факторів, здатних чинити пряму або непряму, негайну або віддалену дію на людину, її здоров’я і життя, це: Виберіть одну правильну відповідь a. Довкілля b.
Прямі і непрямі методи державного регулювання економіки ………… 6 4. Правове регулювання економіки ………………………………………. 6 5. Адміністративні методи державного регулювання економіки ……….. 9 6.
Прямі і непрямі податки 2.2. Податок на прибуток підприємства та складання декларації по ньому Висновки Список використаних джерел
Показник Рік 2002 2003 Непрямі матеріали 45000 54000 Інші виробничі накладні витрати 312000 474000 Пряма заробітна плата 390000 510000 Прямі матеріали 570000 705000 Собівартість виготовленої ...
...і ілокутивних сил Розділ 2 непрямі мовленнєві акти 2.1. Непрямий мовленнєвий акт як мовленнєва дія адресанта 2.2. Аналіз мовленнєвих актів в романі Девіда Томаса”...
виробів відповідно Обчислити за непрямою відрядною системою заробіток підсобного робітника за зміну Задача Робітник V розряду за місяць виготовив 150 виробів при плановому завданні 130 ...
...Витрати на транспортування сировини 15700 Непряма виробнича зарплата 311 800 Пряма заробітна плата 690 000 Витрати на збут 531 600 Витрати на утримання й обслуговування виробництва ...
...27 Чисті інвестиції 5 Чисті непрямі податки на бізнес 13 Заробітна плата 40 Рента 2 Чисті відсотки 6 Дохід від власності 3 Податок на прибуток корпорацій ...
Непрямі податки підприємства Розділ 3.Основні проблеми щодо оподаткування підприємств та шляхи їх вирішення Висновки Список використаної літератури Додатки
Непрямі податки 13. Нерозподілений прибуток корпорацій 14. Індивідуальний податок 15. Податок на прибуток корпорацій 16. Державні закупівлі 17. Чисті інвестиції 18.
Непрямі податки 79 13. Нерозподілений прибуток корпорацій 38 14. Індивідуальний податок 118 15. Податок на прибуток корпорацій 29 16.
Розділіть непрямі витрати пропорційно до заробітної плати виробничих працівників і включіть їх до собівартості готової продукції 6.
Непрямі податки 66 13. Нерозподілений прибуток корпорацій 32 14. Індивідуальний податок 98 15. Податок на прибуток корпорацій. 24 16.
Непрямі податки 44 13. Нерозподілений прибуток корпорацій 21 14. Індивідуальний податок 65 15. Податок на прибуток корпорацій 16 16.
...інвестиції 50 Чисті інвестиції 25 Непрямі податки 20 Заробітна плата 40 Рента 2 Чисті відсотки на заощадження 6 Прибуток корпорацій 20 3.
Непрямі засоби....................................................................................................39 3.3. Прямі засоби........................................................................................................41 3.4. Першочергові антиінфляційні засоби...............................................................42 ВИСНОВКИ...............................................................................................................45 СПИСОК ВИКОРИСТА...
Непрямі податки 394 13. Нерозподілений прибуток корпорацій 827 14. Податки на особисті доходи 559 15. Податки на доходи корпорацій. 138 16.
...на майно; Б) прямі податки; непрямі податки; В) загальнодержавні податки; місцеві податки та збори. 3. У разі відсутності порушень під час перевірки складається: А) акт; Б) ...
Непрямі податки на бізнес 79 13. Нерозподілений прибуток підприємств 38 14. Прибутковий податок з громадян 118 15.
...15 Разом 250 105 355 Непрямі витрати: Кількість виробів у замовленні 1000 120 X Кількість машино годин 20 25 X 3.
...якщо його робота оплачується за непрямою відрядною системою Задача Підсобний робітник обслуговує трьох основних робітників. Його годинна тарифна ставка 1,2 грн.
Непрямі податки 79 13. Нерозподілений прибуток корпорацій 38 14. Індивідуальний податок 118 15. Податок на прибуток корпорацій. 29 16.
Непрямі податки 66 13. Нерозподілений прибуток корпорацій 32 14. Індивідуальний податок 98 15. Податок на прибуток корпорацій. 24 16.
Непрямі податки 79 13. Нерозподілений прибуток корпорацій 38 14. Індивідуальний податок 118 15. Податок на прибуток корпорацій. 29 16.
Непрямі витрати складають по підприємству в цілому 350 тис. грн. Прибуток від реалізації – 200 тис. грн. Ціна виробу А – 60 тис.
...Пряма оплата на оплату праці Непрямі витрати на оплату праці Страхові платежі Амортизація основних засобів виробничого призначення Ремонт і обслуговування виробничого обладнання Витрати на реалізації продукції ...
...змінні та постійні; прямі та непрямі. 4. Пояснити вплив зворотніх відходів на фінансовий результат підприємства. 5. Проконтролювати, чи всі обов'язкові витрати відображені в обліку.
Непрямі витрати складають по підприємству в цілому 350 тис. грн. Прибуток від реалізації – 200 тис. грн. Ціна виробу А 60 тис.
...поділу витрат на прямі і непрямі лежить, в першу чергу, характер їхнього зв’язку з виробництвом. Множенням такого розрахованого нормативу (коефіцієнта) постійних ЗВВ на фактичну вели¬...
...змінні та постійні; прямі та непрямі. 4. Пояснити вплив зворотніх відходів на фінансовий результат підприємства. 5. Проконтролювати, чи всі обов'язкові витрати відображені в обліку. Література
Непрямі податки на бізнес 79 13. Нерозподілений прибуток підприємств 38 14. Прибутковий податок з громадян 118 15.
...витрат на виробництво: прямі і непрямі, постійні і змінні, поточні і витрати майбутнього періоду, продуктивні і непродуктивні тощо. Основною є класифікація витрат за елементами, що включають: ...
...більшу увагу слід звертати на непрямі методи політичної соціалізації, орієнтовані на закладення заздалегідь визначеного емоційно психологічного компоненту. По третє, ми спробували підійти до розв’язання наступної ...
послуги фінансового посередництва (непрямі) – 4. чисті (за мінусом субсидій) податки на продукти і на імпорт 180, 5. індекс – дефлятор ВВП, % 112, Визначити: 1.
Система оплати праці непряма відрядна. Список використаної літератури
Непрямі податки 13. Нерозподілений прибуток корпорацій 14. Індивідуальний податок 15. Податок на прибуток корпорацій 16. Державні закупівлі 17. Чисті інвестиції 18.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.