Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 362 за запитом Нормативи

... Задача № 35 Визначити загальний норматив власних оборотних коштів по підприємству та приріст (нестачу) нормативу власних оборотних ...
3 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ НОРМАТИВІВ ПРАЦІ ТА ЇХ РОЗРОБКА НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Нормативи праці як основа нормування праці………….……………………5 1.2.
Чим відрізняються норми від нормативів? 8. В яких випадках застосовується графо аналітична обробка результатів спостережень? Задание 10 1. Які два види за формою організації виробництва ...в чому полягає відмінність між нормативами і типовими нормами? 2. Як класифікуються нормативи? 3. Що таке мікроелементні нормативи? 4. Хто повинен забезпечувати розробку і перегляд доповнення ...
...Задача № 34 Визначити економічним методом норматив оборотних коштів на підприємстві на плановий рік та його приріст (зменшення) за такими даними: – норматив оборотних коштів на початок планового ...
...та посадових осіб за порушення нормативів охорони праці. 1) Поняття охорони праці. 2) Обов’язки роботодавця і робітника. 3) Служба охорони праці на підприємстві. 4) Відповідальність за порушення нормативів з охорони праці. 2.
Вступ 1. Сутність планів і планування та їх значення 2. Види планування 3. Значення планів і нормативів у системі контролінгу Висновки Список ...
Вступ Розділ 1. Основи розрахунку чисельності персоналу 1.1 Особливості організації виробничого процесу машинобудівного підприємства ...
ЗМІСТ Вступ. ………………………………………………………………………………. 2 1. Основні напрями державної соціальної політики. ……………………………. 4 2.
1. Основні нормативні документи, які регламентують систему бухгалтерського обліку в Україні 2. Класифікація стандартів обліку за призначенням та ...
1. Питання, які розглядаються стандартами бухгалтерського обліку 2. Стандарти, що визначають правила обліку доходів та витрат Література
Норматив простоїв обладнання в ремонті та техобслуговування fпр 9. Обсяг машинних робіт, тис.нормо – год. Ор 10....) Завдання Обгрунтування планових нормативів оплати праці робітників підприємства На підприємстві створюється спеціалізована дільниця складання виробу «А». Планові нормативи виготовлення виробу «А» та нормативи використання ...
Норматив простоїв обладнання в ремонті та техобслуговування fпр 6 9. Обсяг машинних робіт, тис.нормо – год. Ор 82 10....фондів Завдання 2 Обгрунтування планових нормативів оплати праці робітників підприємства На підприємстві створюється спеціалізована дільниця складання виробу «А». Планові нормативи виготовлення виробу «А» та нормативи використання ...
Норматив простоїв обладнання в ремонті та техобслуговування fпр 3 9. Обсяг машинних робіт, тис.нормо – год. Ор 27 10....фондів Завдання 2 Обгрунтування планових нормативів оплати праці робітників підприємства На підприємстві створюється спеціалізована дільниця складання виробу «А». Планові нормативи виготовлення виробу «А» та нормативи використання ...
Норматив простоїв обладнання в ремонті та техобслуговування fпр 3 9. Обсяг машинних робіт, тис.нормо – год. Ор 27 10....) Завдання 3 Обгрунтування планових нормативів оплати праці робітників підприємства На підприємстві створюється спеціалізована дільниця складання виробу «А». Планові нормативи виготовлення виробу «А» та нормативи використання ...
Норматив простоїв обладнання в ремонті та техобслуговування fпр 3 9. Обсяг машинних робіт, тис.нормо – год. Ор 38 10....фондів Завдання 2 Обгрунтування планових нормативів оплати праці робітників підприємства На підприємстві створюється спеціалізована дільниця складання виробу «А». Планові нормативи виготовлення виробу «А» та нормативи використання ...
Норматив простоїв обладнання в ремонті та техобслуговування fпр 9. Обсяг машинних робіт, тис.нормо – год. Ор 10....Фкас Фін Завдання Обгрунтування планових нормативів оплати праці робітників підприємства На підприємстві створюється спеціалізована дільниця складання виробу «А». Планові нормативи виготовлення виробу «А» та нормативи використання ...
Норматив простоїв обладнання в ремонті та техобслуговування fпр 9. Обсяг машинних робіт, тис.нормо – год. Ор 10....Фін Завдання 3 Обгрунтування планових нормативів оплати праці робітників підприємства На підприємстві створюється спеціалізована дільниця складання виробу «А». Планові нормативи виготовлення виробу «А» та нормативи використання ...
Норматив простоїв обладнання в ремонті та техобслуговування, % fпр 9. Обсяг машинних робіт, тис. нормо год. Ор 10....Фін Завдання № 3 Обґрунтування планових нормативів оплати праці робітників підприємства На підприємстві створюється спеціалізована дільниця складання виробу „А”. Планові нормативи виготовлення виробу „А” та нормативи використання ...
Норматив простоїв обладнання в ремонті та техобслуговування, % fпр 9. Обсяг машинних робіт, тис. нормо год. Ор 10....Фін Завдання № 3 Обґрунтування планових нормативів оплати праці робітників підприємства На підприємстві створюється спеціалізована дільниця складання виробу „А”. Планові нормативи виготовлення виробу „А” та нормативи використання ...
Норматив простоїв обладнання в ремонті та техобслуговування, % fпр 9. Обсяг машинних робіт, тис. нормо год. Ор 10....Фін Завдання № 3 Обґрунтування планових нормативів оплати праці робітників підприємства На підприємстві створюється спеціалізована дільниця складання виробу „А”. Планові нормативи виготовлення виробу „А” та нормативи використання ...
Норматив простоїв обладнання в ремонті та техобслуговування, % fпр 9. Обсяг машинних робіт, тис. нормо год. Ор 10....Фін Завдання № 3 Обґрунтування планових нормативів оплати праці робітників підприємства На підприємстві створюється спеціалізована дільниця складання виробу „А”. Планові нормативи виготовлення виробу „А” та нормативи використання ...
Обов'язковi економiчнi нормативи 1.2.3. Раннє реагування і упереджувальні заходи 1.2.4. Застосування нбу заходів впливу до комерційних банків 2....комерцiйних банкiв обов’язковi економiчнi нормативи. За дiяльнiстю комерцiйних банкiв здiйснює контроль департамент пруденційного нагляду та ряд управлiннь Нацiонального банку України.
...ТЕМИ 5 Question 1 Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості це: a. гарантований державою обсяг закріплених доходів бюджетів місцевого самоврядування b. розмір мінімально необхідних видатків органів місцевого самоврядування ... фінансовий норматив бюджетної забезпеченості в розрахунку на одного учня c. приведений контингент учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів d.
...дотриманням насамперед обов’язкових економічних нормативів Національного Банку України (алгоритм розрахунку та економічний зміст необхідно подати у вигляді табл. 7). Наведений у табл....банків набуває дотримання ними встановлених нормативів. Безумовно, індикаторами фінансового стану, а відтак і безпеки вітчизняної ФКУ є рівень прибутковості статутних фондів і їх чистих активів.
Норматив плати за використання води дорівнює 5,534 коп./ куб. метр. Задача № 2 Визначити розмір плати за спеціальне використання води й ... Норматив плати за воду дорівнює 3,24 коп./куб. метр, б) сільськогосподарське підприємство розташоване у Вінницькій області.
...комерційних банків обов’язкові економічні нормативи регулювання їх діяльності, а саме: норматив платоспроможності, норматив достатності капіталу, норматив миттєвої ліквідності, норматив загальної ліквідності. У підрозділі 2.2.
...майбутніх періодів та розрахунок їх нормативу 5. Фонди робочого часу Завдання №1 Визначити структуру основних фондів на початок та кінець року....та фондоозброєність Завдання №5 Розрахувати норматив оборотних коштів у виробничих запасах за даними п. 7 – 10 табл Завдання №6 Обчислити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві ...
майна виробничого призначення відповідає вимогам нормативів. Це свідчить про те, що : частина власних коштів у загальній сумі всіх коштів підприємства, авансованих ним для здійснення статутної діяльності (... маневрування – не відповідають вимогам нормативу. Це призвело до того, що : та кількість позикових коштів, залучених підприємством на 1 грн. вкладених в активи коштів (Кс.в.
Застосування фінансових нормативів бюджетної забезпеченості. Поняття та призначення бюджетної забезпеченості. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості при визначенні міжбюджетних трансфертів, порядок його застосування. 2.
...кредитного портфеля впливає дотримання банками нормативів встановлених НБУ, які обмежують їхню кредитну діяльність. Комерційні банки намагаються постійно дотримуватися цих нормативів, (що підтверджує аналіз дотримання цих нормативів ...
Обов’язкові економічні нормативи які встановлені Національним банком для комерційних банків 1.5. Регламент кредитних взаємовідносин 1.6. Порядок формування та використання резерву для ...Національним банком Украї ни економічних нормативів діяльності комерційних банків та вимог щодо формування обов'язкових, страхових і резервних фондів. Всі кредитні взаємовідносини регламентувалися на підставі кре ...
По перше, правильне визначення нормативу обігових коштів забезпечує безперервність і безперебійність процесу виробництва. По друге, нормування обігових коштів дає змогу ефективно використовувати обігові кошти на ... По третє, від правильно встановленого нормативу обігових коштів залежить виконання плану виробництва, реалізації продукції, прибутку та рівня рентабельності. По четверте, обґрунтовані нормативи обігових коштів сприяють зміцненню ...
Задача № 35 Визначити загальний норматив власних оборотних коштів по підприємству та приріст (нестачу) нормативу власних оборотних коштів за такими даними: – витрати на валову продукцію за ...
...управління оборотними коштами є застосування нормативів. Зежно від методів планування оборотні кошти поділяються на нормовані та ненормовані. Необхідність розподілу оборотних коштів на нормовані та ненормовані випливає ... Установлення нормативів за окремими статтями оборотних коштів уможливлює забезпечення безперервної діяльності підприємства за умови оптимальних виробничих запасів, розмірів незавершеного виробництва, залишків готової ...
...управління оборотними коштами є застосування нормативів. Зежно від методів планування оборотні кошти поділяються на нормовані та ненормовані. Необхідність розподілу оборотних коштів на нормовані та ненормовані випливає ... Установлення нормативів за окремими статтями оборотних коштів уможливлює забезпечення безперервної діяльності підприємства за умови оптимальних виробничих запасів, розмірів незавершеного виробництва, залишків готової ...
...середовище передбачає наявність граничних умов (нормативів) як на самий вплив, так і на фактори середовища, які відображають і сам вплив, і відгуки на нього екосистем....раніше за решту були встановлені нормативи припустимих для людини умов середовища (в першу чергу – виробничого середовища). Однак, людина не є найбільш чутливою ланкою біосфери, а тому ...
...60% Задача № 35 Визначити загальний норматив власних оборотних коштів по підприємству та приріст (нестачу) нормативу власних оборотних коштів за такими даними: – витрати на валову продукцію за ...
Розрахувати норматив оборотних коштів у виробничих запасах. 2. Обчислити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві. 3. Визначити норматив оборотних коштів у залишках ...
обчислити: 1) норматив оборотних коштів у виробничих запасах; 2) норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві. Усі дані таблиці подані за квартал.
Нормативи трудомісткості на етапі «Створення адміністративного модуля магазина» Таблиця 4.8. Перелік робіт на етапі «Створення адміністративного модуля магазина» Таблиця 4.9. Нормативи трудомісткості на етапі «Створення модуля ...
Забезпечують організацію нормативами Question 2 Положення про підрозділи відноситься до: a. Нормування b. Регламентування c. Розпорядження d. Інструктування Question 3 Технологічні нормативи відноситься до: a. Нормування b.
Загальна класифікація аудиту Практичне завдання Нормативом 4 в «Угоді на здійснення аудиторських послуг», ухваленій рішенням Аудиторської палати України X» 73 від 18 12 1998 р, визначено ...зміст та структуру Пунктом 3 нормативу № 4 вказано, що укладенню договору на проведення аудиту має передувати обмін листами між аудитором та клієнтом Після проведення аудиту складається ...
...та зовнішнього аудиту Практичне завдання Нормативом 4 в «Угоді на здійснення аудиторських послуг», ухваленій рішенням Аудиторської палати України X» 73 від 18 12 1998 р, визначено ...зміст та структуру Пунктом 3 нормативу № 4 вказано, що укладенню договору на проведення аудиту має передувати обмін листами між аудитором та клієнтом Після проведення аудиту складається ...
...стану підприємства Задача Розрахувати сукупний норматив оборотних коштів у грошовому виразі та визначити суму його приросту на плановий рік для промислового підприємства на основі таких даних: ... Норматив власних оборотних коштів на кінець планового року становить: – по МШП – 400 тис. грн.; – по незавершеному виробництву – 750 тис. грн.
Поняття норм і нормативів оборотних коштів, їх розрахунок……………14 1.3. Показники аналізу стану оборотних коштів……………………...23 РОЗДІЛ ІІ....їхнім підсумовуванням визначається загальна сума нормативу. 2. Аналітичний метод. Він застосовується в тому випадку, коли в планованому періоді не передбачено істотних змін в умовах роботи підприємства ...
...днів; • по паливу — 100 днів Норматив власних оборотних коштів на кінець планового року становить: • по МШП — 400 тис. грн; • по незавершеному виробництву — 750 тис.... Сукупний норматив оборотних коштів на початок планового року становить 4000 тис. грн 2. Скласти оперативний фінансовий план підприємства на місяць, виходячи з ...
...поточного року через порушення екологічних нормативів кількість викидів зросла у 4 рази, мали місце порушення нормативів граничних обсягів утворення забруднюючих речовин, що розміщуються в навколишньому середовищі.
...кредитного ризику на одного контрагента (норматив Н7). Розрахувати норматив Н8 (норматив великих кредитних ризиків) та зробити висновки щодо його дотримання комерційним банком за умови, що нормативне ...
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.