Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 167 за запитом Нормування

НОРМУВАННЯ БЕНЗОЛУ В НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 2.1 Бензол (бензен) нафтовий. Стандартизація та нормування 2.2 Бензол (бензен) кам’яновугільний та сланцевий.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Сутність та значення нормування праці 5 1.2. Особливості проектування системи управління персоналом і ...
Екологічне нормування цілі, задачі, концептуальні основи та правові основи стандартизації і нормування в галузі охорони навколишнього ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 6 1.1. Сутність і значення нормування праці 6 1.2. Історія розвитку правового регулювання нормування праці 16 1....
...економічних показників діяльності підприємства 2 Нормування оборотних коштів на підприємстві 2.1 Поняття оборотних коштів 2.2 Нормування оборотних засобів підприємства.
Аналітично розрахунковий метод нормування праці, його переваги та недоліки. Мікроелементне нормування праці 3. Задача № 1 За даними балансу використання робочого часу визначити: коефіцієнт використання ...
Осонови та мета нормування антропогенного навантаження. Поняття про антропогенне навантаження.
Вступ Розділ 1. Банківське кредитування підприємств 1.1. Сфера функціонування та принципи банківського кредитування 1.... Нормування оборотних активів. Формули та приклади 2.1. Встановлення оптимальної потреби підприємства у виробничих запасах 2.2.
5. Робоче місце як зона поєднання трудового і виробничого процесів 15. Нормування праці за нормативами та перегляд норм ...
1. Сутність, задачі, принципи і функції організації праці 2. Об'єкти нормування праці 3.
У чому полягає сутність нормування праці? 2. Які нормативно правові документи впливають на розвиток наукових засад нормування праці? 3. У чому полягає мета Програми створення ...
Зміст організації праці включає також нормування праці, створення сприятливих умов праці, виховання в працівника дисципліни праці, трудової активності і творчої ініціативи й ін.... Нормування праці не тільки забезпечує економію витрат праці як складової частини виробничих витрат, але і сприяє становленню вищого рівня керування виробництвом.
...поділ і кооперацію праці, її нормування, організацію робочих місць, їх обслуговування, вдосконалення умов праці b. відповідність умов праці вимогам працівник c. пристосування виробництва до людини d....Який метод найбільш доцільний для нормування праці менеджера? a. мікроелементне нормування b. самофотографії робочого дня c. кінозйомка d. фотографія робочого часу e.
Організаційне нормування (регламентування) c. Всі відповіді вірні d. Експертна оцінка Question 10 Відповідальність – це: a. Обмежене, делеговане певній посаді право використовувати ресурси ... Нормування b. Регламентування c. Розпорядження d. Інструктування Question 3 Технологічні нормативи відноситься до: a. Нормування b. Регламентування c. Інструктування d.
Сутність і обєкти нормування праці 1.2. Норми затрат праці та методи їх встановлення 1.3. Особливості застосування графічного методу встановлення норм РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГРАФІЧНОГО МЕТОДУ ...
ПИТАННЯ для вивчення екзаменаційних білетів до державного комплексного екзамену Освітньо кваліфікаційний рівень– бакалавр Галузь знань: 0305 «Економіка і підприємництво» Напрям підготовки: 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» Спеціалізація: «Економіка та управління персоналом» «Міжнародна економіка та управління персоналом» Дисципліни, що виносяться на державний комплексний екзамен: Управління персоналом Нормування праці Мотивація (мотивування) персонал...
...наукових співробітників використовують наступні види нормування праці: a. норми чисельності b. норми часу c. норми вироблення d. продуктивність наукової праці не нормується Question 2 Психолог А.... банкрутство Question 30 Для нормування праці наукових співробітників використовують наступні методи: a. метод моментних спостережень b. мікроелементне нормування праці c.
...наукових співробітників використовують наступні види нормування праці: a. норми чисельності b. норми часу c. норми вироблення d. продуктивність наукової праці не нормується Question 2 Психолог А....циклу інновації Question 30 Для нормування праці наукових співробітників використовують наступні методи: a. нормування наукової праці не використовується b. хронометраж c. метод моментних спостережень d.
...наукових співробітників використовують наступні види нормування праці: a. норми чисельності b. норми часу c. норми вироблення d. продуктивність наукової праці не нормується Question 2 Психолог А.... банкрутство Question 30 Для нормування праці наукових співробітників використовують наступні методи: a. метод моментних спостережень b. мікроелементне нормування праці c.
Нормування праці…………………………………………………17 2.1. Сутність нормування праці………………………………….…17 2.2. Види норм і нормативів праці…………………………………22 2.3.
Нормування оборотних коштів та визначення потреби в них 2.1. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах 2.2. Нормування оборотних коштів 2.3.
...управління виробничими запасами шляхом їх нормування 3.3 Економічна ефективність запропонованих заходів Висновки Список використаної літератури Додатки Отже, виробничі запаси – придбані або самостійно виготовлені вироби, які ...запасами підприємству доцільно здійснювати їх нормування. На сьогодні на підприємстві не закладено наукових засад нормування запасів, підприємство закупає запаси виходячи з укладених договорів з постачальниками, часто ...
...було розглянуто теоретичні засади сутності, нормування і аналізу обігових коштів підприємства. Обігові кошти – це грошові ресурси, які вкладено в обігові виробничі фонди і фонди обігу для ... Значення нормування обігових коштів є досить високим. По перше, правильне визначення нормативу обігових коштів забезпечує безперервність і безперебійність процесу виробництва.
...управління оборотним капіталом: метод коефіцієнтів; нормування; метод АВС; оптимізація. Перераховані методи оптимізації оборотного капіталу мають ідеалістичний характер, вони не пристосовані до застосування в умовах інфляції, їх ...при формуванні структури оборотного капіталу нормування його складових; оптимізувати структуру оборотного капіталу, використавши модель Баумоля для виробничих запасів і нормування для готової продукції і дебіторської заборгованості.
Сутність нормування праці та його значення. 115 7.4. Виробнича операція як об’єкт нормування праці. 119 7.5.
Нормування власних оборотних активів підприємства. І Поняття норми та нормативу оборотних активів. Методи нормування оборотних активів, їх суть.
1. Нормування оборотних засобів підприємства. Методи нормування. формування оборотних засобів на підприємстві. 2. Оплата праці. Суть, значення. Принципи її організації. Задача 1.
Соціальне нормування та межа бідності............................................... 1.1 Мінімум засобів існування.............................................................. 1.2 Сім’я як об’єкт соціального нормування....................................... ІІ. Бідність в Україні...................................................................................
...енергетичного господарства підприємства: завдання, склад, нормування, облік витрат та розрахунок потреби в енергоресурсах, шляхи вдосконалення організації та планування 20. Організація нормування праці на виробничому підприємстві: сутність, ...
Нормування оборотних коштів та основні показники рівня ефективності їх використання 2.1. Нормування оборотних коштів 2.2.
...організації оборотних коштів та їх нормування на підприємстві 1.3 Показники ефективності використання оборотних коштів Розділ 2 практичні аспекти аналізу оборотних коштів споп «агропрогрес» 2.1 ...оборотних коштах визначається у процесі нормування, тобто визначення нормативу власних оборотних коштів, як їхнього необхідного розміру. При цьому оборотні кошти поділяються на власні та позикові.
...використання оборотних коштів та їх нормування. 16 2. Аналіз управління оборотних коштів ЗАТ „Завод Реклами”. 30 2.1. Характеристика діяльності підприємства. 30 2.2....неплатоспроможності могло б стати планування (нормування) оборотних коштів. Важливим при цьому підході може бути: планування оборотних коштів за двома моделями: розміщенням та джерелами фінансування; планування загальної ...
...матеріальних ресурсів і методика їх нормування 1.4. Методика нормування запасів матеріальних ресурсів РОЗДІЛ 2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 2.1.
...використання оборотних коштів та їх нормування. 16 2. Аналіз управління оборотних коштів ЗАТ „Завод Реклами”. 30 2.1. Характеристика діяльності підприємства. 30 2.2....неплатоспроможності могло б стати планування (нормування) оборотних коштів. Важливим при цьому підході може бути: планування оборотних коштів за двома моделями: розміщенням та джерелами фінансування; планування загальної ...
...оборотних коштів та застосування їх нормування 3.2. Нормування витрат матеріалів на виробництво продукції як основа підвищення ефективності використання оборотних фондів 3.3.
...було розглянуто теоретичні засади сутності, нормування і аналізу обігових коштів підприємства. Обігові кошти – це грошові ресурси, які вкладено в обігові виробничі фонди і фонди обігу для ... Значення нормування обігових коштів є досить високим. В дослідженні обігових коштів важливе значення має їх аналіз, тому насамперед для обгрунтування методів покращення ...
...обов'язково відзначають необхідність такого нормування. Основою для дієвого аналізу, оцінки і контролю за одержаними результатами може бути тільки нормативна база по всіх елементах, створена і ...вимагають першорядного рішення, що питання нормування на промислових підприємствах якось природно відійшли на задній план і абсолютно втратили свою актуальність. Інтерес до норм помітно слабшав і ...
оптимального планування, обліку та нормування технологічних операцій. Question 9 За .... організаційною структурою управління функціональні підрозділи мають тільки дорадчі права щодо управління підприємством. a. функціональною b.... нормування праці персонала b. мінімізацію витрат виробництва, ефективного використання ресурсів c. обчислення собівартості вироблюваної продукції d. диверсифікацію виробництва
...робочої зони 12.2.2 Нормування метеоумов 12.2.3 Нормування освітленості 12.2.4 Захист від статичної електрики 12.3 Заходи по забезпеченню безпеки об’...
...посадового окладу, тарифної ставки, стану нормування праці та інші фактори організації виробництва. Отже, в цiлому продуктивнiсть працi зменшилась в 2005 роцi порівняно з 2004 роком на ...текстильних машин, то є можливість нормування їх праці і точного обліку його результатів, що дозволяє перевести дільницю на відрядно преміальну систему оплати праці.
...посадового окладу, тарифної ставки, стану нормування праці та інші фактори організації виробництва. Отже, в цiлому продуктивнiсть працi зменшилась в 2005 роцi порівняно з 2004 роком на ...текстильних машин, то є можливість нормування їх праці і точного обліку його результатів, що дозволяє перевести дільницю на відрядно преміальну систему оплати праці.
...запасами підприємству доцільно здійснювати їх нормування. На сьогодні на підприємстві не закладено наукових засад нормування запасів, підприємство закупає запаси виходячи з укладених договорів з постачальниками, часто ...
Нормування оборотних засобів: поточні, страхові, технологічні, транспортні виробничі запаси 2. Продуктивність праці та її показники: натуральні, вартісні, трудові Задача Оптова вартість ...
Нормування праці, сутність і взаємозв'язок з організацією праці 2. Норми праці та особливості їх розрахунку і застосування 3.
Порядок та необхідність нормування оборотного капіталу малих підприємств Завдання Визначити показники ефективності використання основних засобів на основі таких данних (таблиця).
Гігієнічне нормування параметрів мікроклімату 3. Шкідливі речовини та їх класифікація за характером і ступенем впливу на організм людини.
Нормування праці та види норм 3. Заробітна плата, її форми і системи Задача № 5 Місячний оклад економіста 350 грн.
Принцип нормування природнього та штучного освітлення 3. Задача № 1 Визначити річний економічний ефект і строк окупності виробничих витрат на виконання оздоровчих заходів ...
Принцип нормування природнього та штучного освітлення Задача №1 Задача №2
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.