Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 5668 за запитом Облік

Реферат від 60 грн.
Курсова від 150 грн.
Дипломна робота від 300 грн.
Магістерська робота від 500 грн.
ЗАХИЩЕННА НА ВІДМІННО 72 Літературних джерела і всі посилання на джерела правильні ілюстрована 12 таблицями, 17 рисунками та 17 додатками ЗМІСТ Облік та аналіз наданих послуг аудиторської фірми стор. Вступ............................................................................................................4 Розділ 1. Теоретичні засади та нормативне регулювання обліку та ана лізу наданих послуг ...
МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ 6 1.1. Методологічні основи обліку кругообігу господарських активів 6 1.2.
...і побудова синтетичних рахунків для обліку 7. Документація банківських операцій 8. Економічний зміст міжбанківського кредитування, характеристика рахунків для його обліку. 9.
розмежування Question 2 Призначення організації обліку включає: a. збір та накопичення інформації b. організація управління персоналом c. удосконалення та раціоналізацію обробки інформації Question 3 Одним із ...інформації Question 4 Аналітична функція обліку полягає у: a. пошуку винних осіб при складанні звітності b. дослідженні облікової функції підприємства c.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку та аудиту доходів за видами діяльності 1.1 Економічна сутність та класифікація доходів за видами діяльності 1.2 Законодавча та нормативна база обліку і аудиту доходів 1.3 ...
автоматизувати облік b. автоматизувати процес планування c. автоматизувати весь комплекс управління підприємством Question 10 Середні системи характеризуються: a. модульною структурою системи b.... автоматизувати облік Question 12 До групи інтегрованих систем належать: a. малі системи обліку b. середні системи обліку c.
автоматизувати облік b. автоматизувати весь комплекс управління підприємством c. автоматизувати процес планування Question 10 Середні системи характеризуються: a. модульною структурою системи b.... автоматизувати облік Question 12 До групи інтегрованих систем належать: a. малі системи обліку b. корпоративні інформаційні системи c.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку розрахунків З бюджетом та позабюджетними платежами 1.1 Сутність податків, зборів та позабюджетних платежів, їх класифікація 1.2 Огляд нормативно правової бази обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними ...
Теоретичні основи обліку та аналізу на підприємствах малого бізнесу 1.1. Інформаційна база обліку підприємств малого бізнесу 1.2.
...процедурні, правові та методологічні аспекти обліку основних засобів 1.1 Концепція фінансового і податкового обліку основних засобів 1.2 Облікова політика, завдання, оцінка та класифікація основних ...
Облік і аудит руху основних засобів на вагонній дільниці, 100 стор., додатки, доповідь, рецензія, роздатковий матеріал НАПИСАНИЕ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ ... Організаційні основи бухгалтерського обліку і аудиту на ВЧ 1 20 РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧ 1 27 2.1.
Теоретичні аспекти обліку запасів бюджетних установ 1.1. Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку запасів 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 1.1. Економіко – правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат та калькулювання собівартості сільськогосподарської ...
Теоретичні аспекти обліку і аналізу процесу реалізації готової продукції 1.1. Сутність процесу реалізації, як об’єкта обліку та аналізу 1.2.
Господарський облік і його види. 2. Оперативний облік і його характеристика. 3. Статистичний облік і його характеристика. 4.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 1.1 Економічна сутність та класифікація витрат виробництва 1.2 Аналіз нормативно – правової бази з обліку витрат виробництва 1.3 Методичні ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Економічна сутність оборотних активів як об'єктів обліку. Класифікація оборотних активів 5 1.2.
Теоретичні аспекти обліку і контролю грошових активів та дебіторської заборгованості 1.1 Сутність грошових активів та дебіторської заборгованості як об’єктів обліку 1.2.
Теоритичні основи обліку, аналізу та аудиту товарних операцій в торгівлі 1.1 Інформаційна база обліку, аналізу та аудиту товарних операцій в торгівлі 1....
Теоретичні аспекти обліку товарних операцій та аналіз оптового товорообігу 1.1. Економічна сутність товарних запасів та їх класифікація 1.2. Аналіз нормативно правової бази з обліку товарних операцій 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ВАЛОВИХ ДОХОДІВ 6 1.1. Економічна сутність валових доходів 6 1.2. Теоретичні основи податкового обліку валових доходів підприємства 13 1....
...КАПІТАЛ ЯК ОБ′ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 7 1.1. Роль та значення власного капіталу в кругообороті капіталу підприємства 7 1.2. Критичний огляд спеціальної літератури з проблем обліку, аналізу та аудиту власного капіталу ...
Теоретичні аспекти обліку, аудиту та аналізу витрат за економічними елементами 1.1 Економічна сутність витрат та їх класифікація 1.2 Нормативно правова база обліку і аудиту витрат 1.3 ...
Науково теоретичні та методичні основи обліку витрат виробництва та випуску готової продукції. 1.1 Економічна сутність предмета дослідження на підприємстві ДП ВАТ „Київ хліб” Хлібокомбінат № 6....2 Нормативно законодавча база з обліку витрат виробництва та випуску готової продукції на ДП ВАТ „Київ хліб” Хлібокомбінат № 6. Розділ II.
Економіко правові аспекти обліку, контролю та аналізу основних засобів 1.1 Основні засоби, як об’єкт бухгалтерського обліку, їх групування і оцінка 1.2 ...
Теоретичні основи обліку, аналізу та аудиту собівартості продукції 1.1. Економічна сутність собівартості продукції, її нормативно правове регулювання 1.2.... Податковий облік витрат на виробництво 1.5. Методика аналізу та аудиту собівартості продукції 2. Організація та методологія обліку, аналізу і аудиту витрат ...
Теоретичні основи обліку витрат діяльності підприємства 1.1. Економічна сутність, та види витрат 1.2. Методологія фінансового і податкового облік витрат 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та Контролю запасів у бюджетній установі 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку запасів 1.2 Сутність, класифікація ...
Методика та організація обліку і контролю поточних біологічних активів на прикладі сільськогосподарського виробничого кооператива ім. Шолуденко, 130 стор., додатки, доповідь (НАУ) Зміст ВСТУП 3 ... МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ 7 1.1. Поняття, зміст та складові біологічних активів 7 1.2.
Бухгалтерський облік і його види 2. Сутність фінансового обліку і його характеристика 3. Мета фінансового обліку. 4. Облікова політика підприємства. 5.
Теоретичні засади обліку та аналізу основних засобів 1.1. Економічна сутність основних засобів, їх оцінка та класифікація 1.2. Характеристика об’єкта дослідження 2. Оцінка системи обліку і аналізу основних засобів на ...
Теоретичні та методологічниі основи організації обліку, контролю і аналізу грошових коштів 1.1. Нормативно–законодавче регулювання обліку і контролю грошових коштів 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ І РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 6 1.1. Загальна характеристика ремонту та витрат на поліпшення і ремонт основних ... Організація обліку витрат на поліпшення основних засобів 13 1.3. Теоретичні основи відображення витрат на рахунках бухгалтерського обліку 22 РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ЗНОСУ 6 1.1. Економічна сутність обліку основних засобів у виробничих підприємствах 6 1.2.
Теоретичні основи фінансового обліку витрат діяльності 1.1 Теоретична сутність фінансового обліку витрат діяльності 1.2. Огляд нормативно правової бази з питань фінансового обліку ...
Організація ведення обліку власного капіталу 1.1. Економічна сутність власного капіталу 1.2. Організація обліку власного капіталу 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості про...
Організація і методика обліку, аналізу та аудиту валютних операцій на прикладі ТОВ Лан Україна, 95 стор., додатки (Полтавський інститут бізнесу) Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1....ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ 5 1.1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України як об’єкт обліку і аудиту 5 1.2.
Організація ведення обліку витрат виробництва 1.1 Визнання та класифікація витрат 1.2 Організація обліку витрат виробництва 1.3 Організація та методика аудиту ...
Вступ 1 Методологічні основи обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Облік грошових коштів в касі 1.2 Основи обліку грошових коштів на поточних рахунках ...
Організація ведення обліку власного капіталу 1.1. Економічна сутність власного капіталу 1.2. Організація обліку власного капіталу 1.3.
Теоретичні основи побудови обліку і аудиту нематеріальних активів підприємства 1. 1. Нематеріальні активи підприємства, як об’єкт обліку і аудиту 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання 1.1 Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та оцінка 1.... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання 1.1 Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та оцінка 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих запасів підприємства 1.3 Методологічні аспекти об...
Теоретичні та методичні основи організації обліку, контролю та аудиту грошових коштів підприємства в податковому аспекті: 1.1. Економічна сутність оборотних активів і характеристика грошових коштів 1.2. Методичні основи обліку, контролю та аудиту грошових коштів ...
Теоретичні та методологічні аспекти обліку товарних операцій Та аналізу товарних запасів 1.1 Теорія та методологія обліку товарних операцій 1.2 Нормативна база обліку товарних ...
...ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТНИМИ КОШТАМИ 6 1.1. Економічна сутність валютних коштів як об’єктів обліку 6 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичнi та методологiчнi основи облiку і аудиту основних засобiв та аналiзу ефективностi їх використання 1.1 Iнформацiйна база облiку, аналізу і аудиту основних засобiв 1.2 Методологія обліку і аудиту основних засобів 1.3 Завдання, матеріали та методика аналізу ефективності використання основних засобів Розділ 2 практичні аспекти обліку і аудиту основих засобів та ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку витрат операційної діяльності 1.1 Економічна сутність витрат як об’єкта обліку 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку витрат ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи обліку і аудиту основних засобів та аналізу ефективності їх використання 1.1. Iнформацiйна база облiку і аудиту основних засобiв 1.2. Методологія обліку і аудиту основних засобів 1....
Облік і аудит товарних операцій та аналіз товарообігу у оптовій торгівлі на прикладі ТОВ Ес Сі Ей Хай джин Продактс Україна, ... ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ 5 1.1. Організація товарних операцій на підприємствах оптової торгівлі 5 1.2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.