Меню сайту

Нові користувачі
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3748 за запитом Основні

Розвиток та нормативна основа державної служби в податкових органах 3. Структура та основні риси органів ДПС України 4. Основні завдання та особливості органів ДПС ...
Визначте правову основу та охарактеризуйте призначення, основні задачі та принципи діяльності чергових частин органів внутрішніх справ. 2. Охарактеризуйте форми та методи взаємодії органів ...
...причини та механізми лежать в основі її психологічних труднощів a. Вірно b. Не вірно Question 5 Ресоціалізація – тимчасове покращення стан, послаблення симптоматика чи зменшення ознак психологічної ...Виберіть рядок, в якому перераховані основні фази психотерапії: a. встановлення контакту між психологом та пацієнтом, визначення психологічної проблеми, діагностика; робота над вирішенням проблеми, формування особливих психотерапевтичних ...
...здорового способу життя та його основні компоненти 16 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ БЕРЕЖЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ‘Я В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ «ОСНОВИ ЗДОРОВ‘Я» 22 2.1.
...є товармство, якє на професійній основі виробляє і реалізує свій товар з метою одержання над прибутку b. підприємство є командитним товариством, яке одержує прибуток c....трудовим колективом, який на професійній основі виробляє і реалізує свій товар з метою одержання прибутку d. що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі ...
...трудовим колективом, який на професійній основі виробляє і реалізує свій товар з метою задоволення суспільних потреб b. що підприємство є товаровиробником, трудовим колективом, який на професійній основі виробляє і реалізує свій товар ...
Які основні причини виникнення кризових ситуацій? 2. Що включає система менеджменту в кризових ситуаціях? 3. Що входить в поняття „антикризове управління”? 4.... Визначте основні стратегії подальшого розвитку підприємства. Підготуйте доповідну записку на ім’я генерального директора підприємства. ЗАДАЧА 3 На основі виконаного попереднього завдання ...
...6 Фінансовий план містить такі основні підрозділи. a. План доходів і видатків (план прибутків і збитків) b. План персоналу c. План грошових надходжень і виплат (план ... узагальнити основні положення всіх попередніх розділів бізнес плану, зводячи їх в одне ціле у вартісній формі c. відповісти на запитання „ Що виробляти?
...6 Фінансовий план містить такі основні підрозділи. a. План доходів і видатків (план прибутків і збитків) b. План персоналу c. План грошових надходжень і виплат (план ... узагальнити основні положення всіх попередніх розділів бізнес плану, зводячи їх в одне ціле у вартісній формі c. відповісти на запитання „ Що виробляти?
...ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРIВ ОСНОВ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я 1.1 Загальне поняття про здоров’я та його компоненти……………………10 1.2 Сутнiсть поняття «культура здоров’... ОСОБЛИВОСТI ФОРМУВАННЯ ОСНОВ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я УЧНIВ МОЛОДШОГО ШКIЛЬНОГО ВIКУ В ПРАКТИЦI ВИХОВНОЇ РОБОТИ СОЦIАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗАСОБАМИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРIГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГIЙ 2.1 Загальна ...
Основні підходи до класифікації фразеологізмів 1.3. Особливості функціонування фразеологічних одиниць у художньому стилі Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2. ФРАЗЕОЛОГІЯ ПРОЗИ Г. КВІТКИ ОСНОВ’ЯНЕНКА 2.1.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ……………5 3. РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИРОДНИЧІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ…………………………………….11 4. ВИСНОВКИ………………………………………………………………...14 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………...
Окресліть основні аспекти філософських ідей І.Г.Фіхте та Ф.Шеллінга. 2. Охарактеризуйте структуру свідомості та її основні рівні. 3.
Екологічне нормування цілі, задачі, концептуальні основи та правові основи стандартизації і нормування в галузі охорони навколишнього середовища Вступ 1 Цілі та задачі екологічного нормування 2 Концептуальні ...
ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ОСНОВАМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1. Мета, завдання, засоби та методи викладання основ підприємницькоїдіяльності 2.2. Методика навчання і виховання основам підприємницької ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ 5 1.1. Сутність, види та функції інфраструктури 5 1.2. Основні елементи загальної інфраструктури ринку 6 РОЗДІЛ ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 1.1 Податки як основне джерело доходів бюджету 1.2 Сутність і значення непрямих податків ...
ТЕМА № 10 КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ План: 1. Поняття та основні концепції місцевого самоврядування. 2. Принципи місцевого самоврядування в Україні. 3.
Основні принципи стратегічного управління…………………………..7 3. Моделі стратегічного управління……………………………………….8 Висновки………………………………………………………………….…12 Список використаних джерел На сучасному етапі розвитку стратегічне управління повинне стати основою і одночасно інструментом ефективного довгострокового ...
ЗМІСТ Розділ І. МОЛОДШИЙ ШКОЛЯР — ЧИТАЧ 5 Розділ ІІ. УРОКИ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 13 1 ...36 Матеріали для вчителя 38 Основні вимоги до знань і вмінь учнів на кінець навчального року 44 2 клас 45 Орієнтовна структура уроку позакласного читання на ...
Стан ринку та основні постачальники субтропічних та тропічних плодів 3. Стан ринку та основні постачальники смакових товарів 4. Стан ринку та основні постачальники борошняних ...
Основні види політико правового зв’язку між державою та особою у сучасному державному праві зарубіжних країн.... Основні моделі конституційного контролю в зарубіжних країнах, їх ознаки та особливості функціонування. 3. Порівняти форму державного режиму КНР та Французької Республіки.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНО ПОШУКОВИХ СИСТЕМ 2.1. Основні характеристики інформаційно пошукових систем 2.1.1. Поняття інформаційно пошукова система 2.1.2.
...реалізації послуг і на цій основі досягнення прийнятного рівня прибутку, є головним завданням підприємства ТОВ “ Вітал Агро”. Щоб збільшити виручку від реалізації послуг необхідно активізувати збутову ... На основі результатів дослідження теоретичних і методичних аспектів аналізу фінансових результатів підприємства, у випускній роботі розроблено систему заходів, щодо покращення прибутковості даного ...
Основи побудови систем захисту інформації……………………….10 1.1. Системні принципи захисту інформації ………………………………….10 1.2. Інтегровані системи захисту інформації………………................................. Основні вимоги до перспективних інтелектуальних СЗІ…………………..33 РОЗДІЛ 3. Біометричні системи ідентифікації особистості…………………….35 3.1. Біометричні технології.
1. Назвіть основні причини виникнення політики як самостійного виду людської діяльності 2. Охарактеризуйте основні типи держав 3.
Теоретичні основи адаптації та сутність виробничої адаптації 1.1. Сутність і функції виробничої адаптації 1.2. Поняття “адаптація” в працях вітчизняних та ... Основні напрямки та етапи професійної адаптації. Небезпеки та умови успішності адаптації 2.2. Основні види адаптаційних програм для працівників різних ланок ...
Основні напрямки розвитку маркетингової діяльності сучасних підприємств........................................................................................................... 1.1 Поняття і класифікація маркетингових концепцій............................. 1.2 Концепція соціально етнічного маркетингу.......................................... Основні позиції маркетингової діяльності підприємства ТОВ „Елтех Союз”…...................................................................
Охарактеризуйте основні здобутки філософської діяльності Сократа. 2. Охарактеризуйте буття в історико філософському окреслені. 3. У чому проявляється специфіка відображення об’єктивного світу ...Сучасні західні філософи нехтують онтологічні основи заперечення і роз¬глядають закон виключно як суто мислену логічну категорію, що не має зв'язку з об'єктивною реальністю" (...
Теоретичні основи дослідження міждержавного співробітництва України та Туреччини 1.1. Поняття та зміст міждержавного співробітництва 2.2. Договірно правова основа українсько турецького співробітництва br />br /> ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ 1.1. Індивідуальні риси особистості як важливий аспект навчання й виховання 1.2 Проблеми удосконалення навчально ...МЕТОДИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХІДУ ЯК ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 3.1. Методичні передумови та вимоги до організації і проведення індивідуального підходу в процесі навчання 3.2.
Теоретичні основи маркетингової діяльності підприємства як основи зростання його доходів 1.1 Сутність маркетингової діяльності на підприємстві 1.2 Етапи формування стратегічного ...
Основні технологічні та управлінські процеси торгівлі медичними препаратами в аптеках 1.1. Основні правила організації торгівлі медичними препаратами 1.2.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОГЛЯДУ ФОНЕТИЧНОЇ ОСОБЛИВОСТІ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ ХІХ СТОЛІТТЯ 1.1.... КВІТКИ – ОСНОВ’ЯНЕНКА «КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА» 2.1 Становлення літературної мови: Г. Квітка Основ’яненко 2.2. Фонетичні особливості повісті Г.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи депозитної політики банку як основи формування ресурсної бази 1.1. Загальна характеристика ресурсів комерційного банку 1.2 Порядок формування депозитних ...
ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ОСНОВИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 8 1.1. Економічна сутність місцевих бюджетів, їх роль в соціально економічному ...
Що вивчає академічна психологія: основні задачі, галузі? 3. Охарактеризуйте розділ етичного кодексу «відповідальність» 4. Проаналізувати основні принципи психокорекційної роботи 5.
Правова основа зовнішньої діяльності…………………………………....5 1.2. Основні принципи міжнародного співробітництва……………………...7 РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ…………………………………………………………………………...13 2.1.
Політична пропаганда та реклама як основні форми участі ЗМІ у політичній діяльності 1.1. Політична пропаганда: історична ретроспектива, особливості та функції 1.2....політичній діяльності 2.1 Праймінг – основа медіа впливу 2.2 Теорія «спіралі мовчання» Елізабет Ноелль Нойманн, як модель формування громадської думки засобами масової інформації 2.3.
Основні представники 4 8 2. Основні етапи розвитку економічної теорії 9 18 2.1. Основоположники економічних вчень 2.2.
...формування гуманістичних поглядів дітей на основі прилучення їх до народних традицій 1.1. Завдання та цілі виховання дітей 1.2. Ідея народності виховання видатного педагога К.... Сухомлинського на основі прилучення їх до народних традицій Розділ 2. Дослідження формування гуманістичних поглядів дітей на основі прилучення їх до народних традицій 2....
Основні елементи господарського механізму Розділ II. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ НА ОСНОВІ ДІЇ ОБ’ЄКТИВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКОНІВ 2.1.
ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАВОВІ ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 2.1. Суть, принципи, мета і завдання стандартизації 2.2. Види стандартизації і стандартів 2.3. Правові основи стандартизації РОЗДІЛ 3.
Основи охорони праці. Безпека життєдіяльності 4.1. Організаційна структура органів управління безпекою та захистом у надзвичайних ситуаціях 4.2.... Основи забезпечення техніки безпеки на підприємстві 4.4. Основи забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, Перелік літератури
...закон взагалі та які його основні риси? 2. У чому особливість морального закону? 3. Як розуміти добровільність виконання умов морального закону? 4.... Які основні риси старозавітного одкровенного морального закону? 4. Яке значення Мойсеєвого законодавства? 5. Що говорить ап. Павло про моральний стан людини, яка ...
...предоставлению услуг и ценообразованию на основе комплексного учёта процессов, которые происходят во внешней среде; в) целенаправленное информационное влияние одной системы на другую с целью изменения её ...целей для объектов управления на основе собранной информации; в) совокупность действий по формированию и принятию управленческих решений; г) совокупность последовательных действий управленческого персонала по определению целей ...
Теоретичною методологічною основою курсової роботи є основні положення і висновки, сформульовані в наукових фундаментальних працях вітчизняних і закордонних економістів.
активний Question 166 Відмідьте основні плагини: a. пагіни файлової системи b. ахіваторні плагіни c. іформаційні плагіни d. додаткові мови e.... на основі існуючих документів c. на основі існуючих шаблонів Question 5 Відкрити існуючий документ можна: a. командою меню ФАЙЛ ОТКРЫТЬ b.
Основи конституційного права Канади П л а н 1. Конституція Канади 1982 р. 2. Основи правового статусу особи і громадських об’...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.