Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 624 за запитом Охорона праці

Правові та організаційні основи охорони праці Контрольні питання до теми 1 1. Дати визначення змісту "охорона праці". 2. Що регулює закон України "Про охорону праці"? 3.
Поняття та правове забезпечення охорони праці працівників на виробництві........................................................................................................5. 2. Гарантії прав працівників на охорону здоров'я на виробництві...................8. 3....з шкідливими або небезпечними умовами праці.........................14. 5. Охорона праці неповнолітніх за Кодексом Законів про Працю................22. ВИСНОВОК.......................
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНИ 6 1.1. Сутність державної політики в галузі охорони праці 6 1.2.... Система управління охороною праці 11 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 13 2.1. Аналіз рівня травматизму та охорони праці ...
Суть й основні завдання охорони праці на виробництві 2. Організаційна структура управління охороною праці на виробництві 3. Служби охорони праці на підприємствах, їх права та ...підприємства та його значення для охорони праці. Аналіз і оцінка стану охорони праці 6. Планування та організація виконання заходів з охорони праці 7.
...завдання Використовуючи Закон України «Про охорону праці» надайте тлумачення відповідно до певної ситуації. Відповідь обґрунтуйте. Працівнику пропонується робота, яка за методичним висновком протипоказана йому за станом ...небезпечних виробничих чинників: а)безпека праці; б) техніка безпеки; в) охорона праці 3. Сукупність виробничих травм: а) професійне захворювання; б) нещасний випадок; в) виробничий травматизм. 4.
Основи законодавства України про охорону праці. Конституція держави про охорону праці. Закон України про охорону праці 2. Система управління охороною праці....і суспільного контролю за станом охорони праці Список використаної літератури
...ознаки «Порушення вимог законодавства про охорону праці»…………………………………………………………………………………5 1.1. Об’єкт злочину «Порушення вимог законодавства про охорону праці»……5 1.2....ознаки «Порушення вимог законодавства про охорону праці»……………………………..……………………………………………...….20 2.1. Суб’єкт злочину «Порушення вимог законодавства про охорону праці»…20 2.2.
Закон України «Про охорону праці», інші законодавчі акти, які регулюють охорону праці на виробництві. Міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці 2.... Особливості охорони праці жінок і молоді 4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці Література
Загальне поняття охорони праці та її характеристика. Актуальність і проблематика інститут охорони праці на підприємствах різних форм власності.... Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці 3.1. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, пов'язаних з виробництвом 3.2.
...небезпечних виробничих чинників: а)безпека праці; б) техніка безпеки; в) охорона праці 3. Сукупність виробничих травм: а) професійне захворювання; б) нещасний випадок; в) виробничий травматизм. 4.
Нормативні акти з охорони праці. Державне управління охороною праці (Закон України про охорону праці) 14. Організація охорони праці на виробництві. Управління охороною праці 24.
...положення про комісію з питань охорони праці та роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці 18. Державний, галузеві, регіональні фонди охорони праці і фонди охорони ...
Особливості охорони праці у США 2.1. Статистичний облік 2.2. Адміністративно правові механізми охорони праці в США 2.3.... Західноєвропейська модель економічного стимулювання охорони праці 5. Реалії Європейського союзу у галузі трудових відносин Висновок Список використаної літератури
...та перевірка знань з питань охорони праці 1.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників 1.2. Навчання і перевірка знань з питань ... Вивчення питань охорони праці в закладах освіти 2. Інструктажі з питань охорони праці Висновок Список використаної літератури
Охорона праці управління освіти 3. Охорона праці в навчально виховних закладах 4. Охорона праці під час позакласної, позашкільної діяльності 5.
Охорона праці управління освіти 3. Охорона праці в навчально виховних закладах 4. Охорона праці під час позакласної, позашкільної діяльності 5.
Законодавство України в галузі праці та охорони праці 2. Принципи державної політики в галузі охорони праці 3. Нормативно правові акти та документи підприємств з охорони ...
Економічне значення поліпшення умов та охорони праці в ринковій системі господарювання 2. Показники витрат і ефективності заходів щодо поліпшення умов та охорони праці на підприємстві 3....заходів з удосконалення умов та охорони праці 4. Економічне стимулювання поліпшення умов та охорони праці Література
Економічне та соціальне значення охорони праці. 3. Іонізуюче випромінювання, дія на людину, дозиметричні величини. Засоби захисту. 4. Фінансування охорони праці. Планування робіт з охорони праці.
...посадових осіб за порушення нормативів охорони праці. 1) Поняття охорони праці. 2) Обов’язки роботодавця і робітника. 3) Служба охорони праці на підприємстві.
Законодавство Євросоюзу з охорони праці 4.Міжнародні організації з питань охорони праці 5. Охорона праці як невід'ємна складова соціальної відповідальності. 6.
...рад народних депутатів у галузі охорони праці ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ЗАДАЧА 2 Розрахувати для харчової промисловості України сумарний річний збиток, нанесений в 1998р загальною Ха, грн....втрат від захворюваності, зумовленої умовами праці, β = 0,3 від загальної. У розрахунках взяти середньоденну зарплату одного працівника Зп – 30,2грн, а його середньозмінний виробіток Вс 416,...
КЗпП України з охорони праці 16. Навчання, інструктажі та перевірка знань працівників з питань охорони праці. Посадові особи, які зобов’язані проходити попередню та ...
Поняття охорони праці за трудовим правом Розділ II. Загальні та додаткові гарантії прав працівників на охорону праці Розділ III....контроль за додержанням законодавства про охорону праці Висновки Список використаних джерел
Управління охороною праці в Україні 3. Охорона праці жінок та неповнолітніх Список літератури
Законодавча база з охорони праці. 3. Державний нагляд та контроль за охороною праці. 4. Дослідження виробничого травматизму. Список використаної літератури
Загальні положення Закону України про охорону праці. Гарантії прав громадян на охорону праці 11. Причини професійних захворювань на виробництві. Розслідування та облік професійних захворювань та отруєнь ...Задача №1 Складіть структуру організації охорони праці на підприємстві Висновки Література
Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці 2. Порядок атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці 3. Охарактеризувати особливості здійснення громадського контролю за ...
Особливості системи управління охороною праці на підприємстві 3. Служба охорони праці підприємства 4. Комісія з питань охорони праці підприємства Висновок Список використаної літератури
...ОЗНАКИ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ…………………………………….7 1.1. Об’єкт злочину, передбаченого ст. 271 КК України……………………….…7 1.2....ОЗНАКИ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ………………………………..….17 2.1. Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 271 КК України…………………….…17 2.2.
Стан безпеки праці в світі. 2. Міжнародні організації в сфері охорони праці. 3. Міжнарожне співробітництво в сфері охорони праці. Висновки
... Використовуючи Закон України «Про охорону праці» надайте тлумачення відповідно до певних ситуацій. Відповідь обґрунтуйте.
Охорона праці молоді в сучасних виробничих умовах Висновок Список використаної літератури
Планування та фінансування заходів з охорони праці 2. Метеорологічні умови виробничих приміщень. Принцип нормування мікроклімату 3. Задача № 1 Визначити силу електричного струму, що буде проходити через ...
Загальні положення Закону України про охорону праці. Гарантії прав громадян на охорону праці 11. Причини професійних захворювань на виробництві. Розслідування та облік професійних захворювань та отруєнь ...
Стимулювання охорони праці (Закон України про охорону праці) 13. Професійні небезпеки та шкідливості на виробництві. Виробничий травматизм, професійні захворювання та отруєння 23.
...виробництві за Законом України про охорону праці 12. Порядок відшкодування власником шкоди, спричиненої працівнику пошкодженням здоров’я, що пов’язано з виконанням ним трудових обов’язків ...
...виробництві за Законом України про охорону праці 12. Порядок відшкодування власником шкоди, спричиненої працівнику пошкодженням здоров’я, що пов’язано з виконанням ним трудових обов’язків ...
...завдання Використовуючи Закон України «Про охорону праці» надайте тлумачення відповідно до певних ситуацій. Відповідь обґрунтуйте. Використовуючи Закон України «Про охорону праці» надайте тлумачення відповідно до певних ...
Інструктажі з питань охорони праці 3. Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи 4. Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці Висновок Список використаних ...
...положення щодо навчання з питань охорони праці 27. Правила санітарії і гігієни для підприємств торгівлі 35. Фінансування охорони праці 47. Вимоги техніки безпеки при експлуатації механічного ...
Вступ 1. Важкі умови праці та роботи із шкідливими і небезпечними умовами праці, роботи, на яких забороняється праця ...
Державна політика в галузі охорони праці. Правове забезпечення її реалізації Розділ 2. Теоретичні та практичні основи державної політики в галузі охоро ни праці Висновок Список ...
...в Україні в сфері безпеки праці 2. Шляхи вирішення проблем охорони праці в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Трудові норми Міжнародної організації праці (МОП). 2. Завдання страхування від нещасного випадку. 3. Повноваження профспілок з питань охорони праці на підприємстві. Список використаних джерел
1. Контроль за дотриманням законодавства про охорону праці 2. Причини травмування на виробництві, охарактеризуйте засоби та заходи безпеки 3.
Захищено на "відмінно"! План 1. Вступ 2. Гарантії та компенсації, що застосовуються до ...
Вступ 10. Причини нещасних випадків на виробництві 20. Мікроклімат виробничих приміщень. Вплив мікроклімату на організм людини, гігієнічні нормування.
Задача № 7 Проведіть атестацію робочого місця. Заповніть карту умов праці на робочому місці.
Загальні положення щодо охорони праці в кабінетах біології. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) біології та лаборантської 2. Вимоги безпеки під час проведення занять з ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.