Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 140 за запитом ПЕДАГОГІКА.

Тести з дошкільної педагогіки. 169 питань відповідей. 1. Виберіть правильне визначення поняття «педагогіка». 1. Наука, яка вивчає закономірності розвитку особистості та визначає шляхи її ...
...проведення проблемної лекції з дошкільної педагогіки Завдання 1.Навести приклади 10 тем з дошкільної педагогіки, які доцільно вивчати з використанням такої форми організації навчально пізнавальної діяльності ...
1. Предмет педагогіки. Педагогіка як система педагогічних наук. Взаємозв’язок педагогіки та інших наук про людину. Роль Я.А.
Підсумковий тест Question 1 Балів: 1 Педагогіка – це наука: Виберіть одну правильну відповідь a. про мистецтво впливу вихователя на вихованця b. про співпрацю суб’єктів процесу c....Балів: 1 Що визначило розвиток педагогіки як науки: Виберіть одну правильну відповідь a. біологічний закон збереження роду b. розвиток виробництва c.
ЛЮБУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ (ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТЯ 1, 2, 3, 4 5) МОЖНО КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО 150 ГРН/РАБОТА Практичне заняття №1 Тема:Методика підготовки та проведення лекційних, практичних, лабораторних та семінарських занять з курсу „Педагогіка початкової школиˮ : традиційний підхід Завдання1. Розробіть конспект лекційного заняття, самостійно обравши тему і тип лекції (вступна, тематична, інформаційна, підсумкова (заключна), ...нетрадиційних видів лекційних занять з педагогіки початк...
Соціальна педагогіка як галузь практичної діяльності. Соціальна педагогіка як освітній комплекс. Підготовка соціальних педагогів через соціальні студії у різних країнах світу.
Роль і місце соціальної педагогіки серед інших наук 2. Соціальна педагогіка і соціальна робота 3. Предмет,завдання,функції соціальної педагогіки 4. Принципи соціальної педагогіки 5.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ІСТОРИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ 1.1. Історія виникнення вальдорфської педагогіки. Основні інновації Штайнер системи. 1.2. Вплив передових педагогічних ідей видатних педагогів на становлення ...
Виписати визначення поняття „методика викладання педагогіки”, об'єкт, предмет, завдання, функції методики викладання педагогіки. 2. Схарактеризувати однин з провідних методологічних підходів (компетентнісний, студентоцетричний, практико зорієнтований, культурологічний ...
Виписати визначення поняття „методика викладання педагогіки”, об'єкт, предмет, завдання, функції методики викладання педагогіки. 2. Схарактеризувати однин з провідних методологічних підходів (компетентнісний, студентоцетричний, практико зорієнтований, культурологічний ...
Міжпредметний зв'язок педагогіки та психології, який розвивався на історичному підґрунті 1. Педагогіка…………………………………………………………..3 – 4 стор. 2. Психологія………………………………………………………….5 – 6 стор. 3.
Виникнення порівняльної педагогіки та її початкові теоретико методологічні концепції 1.1 Загальні зауваження 1.2 Батьки засновники порівняльної педагогіки 1.3 Перші наукові досягнення ...
Предмет, завдання і функції дошкільної педагогіки. 3.Отраслі сучасної педагогіки, зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науками. 4. Методи педагогічного дослідження. 5.
Визначити предмет і завдання педагогіки,охарактерезувати основні її категорії. 2.З’ясувати і пояснити особливості процесу виховання. 3.Охарактерезувати систему педагогічних наук,розкрийте зв’язок педагогіки з іншими науками. 4.
Предмет педагогіки та її основні категорії. 2. Становлення педагогіки як науки. 3. Методи науково педагогічних досліджень та їх стисла хар ка. 4.
Взаємозв’язок соціальної педагогіки з іншими науками. 3. Взаємозв’язок соціальної педагогіки та соціальної роботи. 4. Сім’я як фактор соціального виховання. 5.
Характеристика етнографічних джерел народної педагогіки 1.1. Основні етнографічні джерела народної педагогіки 1.2. Вплив етнографічнх джерел народної педагогіки на виховання дітей Розділ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ М. МОНТЕСОРІ 1.1. Становлення та розвиток педагогічної системи М.Монтесорі 1.2. Концептуальні засади гуманістичної педагогіки М.Монтесорі РОЗДІЛ ІІ.
Розвиток педагогіки як науки. Джерела педагогіки. 3. Методи науково педагогічного дослідження. Змоделювати процес конкретного науково педагогічного дослідження. 4.
...предмет, функції та завдання порівняльної педагогіки 1.2. Внутрішньопедагогічні та міжгалузеві зв'язки порівняльної педагогіки 1.3. Методи порівняльно педагогічних досліджень 1.4.
Соціальна педагогіка – це : А) галузь психологічної науки, що вивчає закономірності поведінки, діяльності і спілкування людей у соціальних спільнотах, групах, колективах; Б) професійна ... Термін «соціальна педагогіка» був запропонований : А) А. Дістервегом; Б) Д. Дьюі; В) Е. Дюркгеймом; Г) П. Наторпом. 3.
Соціальна педагогіка – це : 2. Термін «соціальна педагогіка» був запропонований : 3. Соціальний педагог – це : 4. Соціалізація – це : 5.
Історія виникнення технології "Вальдорфська педагогіка" 2. Особливості змісту використання ідей вальдорфської педагогіки у сучасних школах 3. Мета і завданий вальдорфської педагогіки Висновок Список використаних джерел
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question1 Балів: 1 Педагогіка – це наука: Виберіть одну правильну відповідь a. про мистецтво впливу вихователя на вихованця b. про виховання c.... галузь педагогіки, яка розробляє теорію освіти і навчання b. частина педагогіки, що вивчає процес виховального навчання c.
Розвиток педагогіки 3. Значення педагогіки Висновок Список використаної літератури
...тест Question 1 Балів: 1 Педагогіка це наука: Виберіть одну правильну відповідь a. про мистецтво впливу вихователя на вихованця b. про виховання c.... галузь педагогіки, яка розробляє теорію освіти і навчання b. частина педагогіки, що вивчає процес виховального навчання c.
ПОНЯТТЯ ГРОМАДСЬКОГО ВИХОВАННЯ ТА МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ 1.1. Поняття музейної педагогіки та її структура 1.2. Громадське виховання та особливості його формування в молодших школярів РОЗДІЛ ...
Методика підготовки та проведення лекційних, практичних, лабораторних та семінарських занять з курсу Дошкільна педагогікА Блок практичних завдань Завдання 1. 1. Підготуйте конспект лекційного заняття, самостійно обравши тему. Структура та вимоги до оформлення конспекту лекції ...практичного заняття з курсу „Дошкільна педагогіка” на одну з запропонованих тем (обсяг до 5 ти сторінок): Батьківські збори у дитячому садку; Морально етичне виховання дошкільників у ...
Українська народна педагогіка. Історичні етапи її розвитку. Цілі, принципи, засоби виховання к народній педагогіці. 8. Сутність, загальні закономірності, основні принципи виховання в сучасній ...
...вона намагалася спиратися на народну педагогіку, вважала її невід'ємною частиною світової і національної культури. Вона була впевнена, що тільки освіта допоможе народу прозріти, виховати в ...Алчевської у розвиток вітчизняної педагогіки. Об’єкт дослідження: внесок відомого педагога у розвиток вітчизняної педагогіки. Предмет дослідження: педагогічна спадщина Х.Д.
Загальні засади педагогіки, її місце і роль у підготовці спеціаліста Завдання до теми 1 1. Предмет, завдання, категорії педагогіки. 2.
Соціальна педагогіка як наука. Становлення до 1991 року 2. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками 3. Соціалізація. ЇЇ види
Загальні аспекти особистісного підходу у педагогіці 1.1. Особистісний підхід в ідеях вітчизняних педагогів та педагогів новаторів 1.2. Особистісно орієнтована освіта і технології 1.3....особистісно зорієнтованої освіти та народної педагогіки Розділ 2. Застосування особистісного підходу в сучасномуу педагогічному процесі 2.1. Особистісно орієнтоване навчання школярів засобами комп’ютерних технологій 2....
...схему, що відбиває основні категорії педагогіки вищої школи зі змістовним визначенням кожної категорії. Завдання 2. Розробіть структурно логічну схему, що відображає взаємозв'язок об'єкта, предмета й завдань педагогіки вищої школи, визначивши їх змістовно.
Розвиток соціальної роботи і соціальної педагогіки в Україні на сучасному етапі 2.1. Розвиток соціальної роботи в незалежній Українській державі 2.2. Аналіз предметної сфери соціальної роботи та соціальної педагогіки 2.3.
Педагогіка як наука, її роль і місце в підготовці спеціаліста Контрольні питання до теми 6 6.1. Визначте предмет, завдання, категорії педагогіки. 6.2.
Становлення дошкільної педагогіки як науки. 48. Основні завдання виховання і навчання дошкільників. 49. Походження гри в історії суспільства, її зв'язок з працею і мистецтвом. 50. Педагогіка народної гри. 51.
ЗМІСТ Вступ 1. Життя і творчість Г.С. Сковороди……………………………………….5 2. Г.С....вибір теми дослідження – “Гуманістичні ідеї педагогіки Г.С. Сковороди ” Об’єкт дослідження – процес естетичного виховання учнів за допомогою творчості Г.С. Сковороди.
Мета роботи полягає у науково теоретичному ...обґрунтуванні і виявленні елементів театральної педагогіки в А.С.Макаренка, а також реалізація цих методів у сучасній середній школі.
1) Предмет та завдання вікової психології. 2) Основні розділи вікової психології. 3) Історія розвитку вікової психології.... Психологія і педагогіка навчання. 80) Види навчання. 80) Види навчання (моделі). 82) Психологіні аспекти дидактичних принципів. 83) Психологія змісту навчання.
Вступ 1. Актуальність завдання розумового виховання в українській педагогіці 2. Формування наукового світогляду школяра 3.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку 1.1....у дітей дошкільного віку в педагогіці М.Монтессорі 2.1. Роль дидактичних матеріалів М.Монтессорі у формуванні елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку 2.2.
Варіант 6. (Е) 1. Обґрунтуйте зв'язок науки кримінально виконавчого права з педагогікою. 2. Визначте категорії засуджених, які відбувають покарання ...
План Вступ 1. Різні підходи до розробки проблеми виховання дисципліни і культури поведінки в історії педагогіки 2.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку 1.1....у дітей дошкільного віку в педагогіці М.Монтессорі 2.1. Роль дидактичних матеріалів М.Монтессорі у формуванні елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку 2.2.
ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1....У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПЕДАГОГІЦІ М.МОНТЕССОРІ 2.1. Роль дидактичних матеріалів М.Монтессорі у формуванні елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку 2.2.
ВСТУП…………………………………………………………………………3BR> РОЗДІЛ 1. ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У СХІДНИХ СЛОВ’ЯН………………4BR> 1.1. Мета виховання…………………………………………......
Модульна система навчання у вузах Рейтингова система оцінки знань Методи і форми організації контролю знань, шляхи їх ...
ЗМІСТ ВСТУП І. ПП як галузь наукових знань 1.1. Історичні етапи розвитку ПП 1.2. Предмет ПП.
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.