Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 522 за запитом ПОРІВНЯНЬ

Теоретичні засади дослідження особливостей використання порівнянь у промовах військових лідерів та їх перекладу українською мовою...………………………. ..................................................................... 6 1.1. Основні типи та функції промов .......................................................... 6 1.2.... Порівняння як засіб виразності тексту... ........................…………….. 14 1.4 Способи перекладу виразних засобів мови як наукова проблема....... 24 ВИСНОВК...
А необхідність порівняння податкової практики щодо підприємств нашої країни і розвинутих країн дала мені можливість порівняти перші кроки нашої податкової реформи з іноземним ... Потрійне виявилося порівняння: наша податкова система стара і нова, яка між ними різниця і порівняння нашої податкової системи, тої, якою вона є на ...
ПОРІВНЯННЯ В НАУКОВО ПОПУЛЯРНИХ ТЕКСТАХ 2.1.Проблеми порівнянь в науково – популярних текстах 2.2.Зіставлення, аналіз, призначення образності в науково – ...
План Вступ Обовязкове медичне страхування :переваги та недоліки в порівнянні з добровільним Висновки Список використаної літератури
... ВАРІАНТ №5 (Т, У, Ф, Ч, Ц) 1. Галузі статистики. 2. Одиниця спостереження, одиниця сукупності. 3....кількість збільшилась на 12% в порівнянні з минулим 2004 роком. Вкажіть кількість злочинів, зареєстрованих в 2004 році. (яка повинна бути техніка обчислення?). 3.
... ВАРІАНТ №5 (Т, У, Ф, Ч, Ц) 1. Галузі статистики. 2. Одиниця спостереження, одиниця сукупності. 3....кількість збільшилась на 12% в порівнянні з минулим 2004 роком. Вкажіть кількість злочинів, зареєстрованих в 2004 році. (яка повинна бути техніка обчислення?). 3.
... ВАРІАНТ №6 (П, Р) 1. Поняття статистичної та динамічної закономірної відмінності. Навести приклад. 2. Середня арифметична зважування....кількість знизилась на 10% в порівнянні з 2012 р. Вкажіть кількість злочинів, зареєстрованих в 2012р. в даній області.
ВСТУП 1. Історія порівняльних досліджень 2. Пізнавальні процеси (відчуття, сприйняття, пам'ять, мова) 3.
...1 грн товарної продукції в порівнянні з минулими роками та планом. В порівнянні з планом витрати збільшилися на 1,6 коп, а це оначає, що витрати ...
Товарні запаси збільшились на в порівнянні з 1999 роком на 10,6 тис.грн. або 56%, з 2000 роком на 4,9 тис. грн....явищем було зменшення товарооборотності в порівнянні 2001 року з 1999 і 2000 роками зменшився на 1 день або на 14%. Чисельність працівників залишилась незмінною, а продуктивність ...
В 2008 році в порівнянні з 2007 роком прибуток знизився на 34,9 тис. грн. і складав 17,7 тис....і складав 0,48, а в порівнянні з 2006 роком Кавт підвищився на 0,22, що є позитивним Коефіцієнт залежності в 2008 році в порівнянні з 2007 роком ...
...стійкості в 2002 році, в порівнянні з 2001 роком, знизилися, що свідчить про негативну тенденцію в фінансовій діяльності підприємства. А саме : частину власних коштів у загальній ...банкротства в 2002 році, в порівнянні з 2001 роком, зросли, що свідчить про позитивні зрушення в діяльності підприємства. Тобто: частина власних коштів підприємства яка знаходиться у ...
...зменшився в 2006 році в порівнянні з 2005 роком на 12,05 %, а в 2007 році в порівнянні з 2006 роком збільшився на 106,07 % Тобто ...
...до збільшення, 2005 рік в порівнянні з 2004 роком збільшення становило 4651,9 тис. грн. (74%). • Середньорічна вартість основних фондів в 2005 році збільшується на 108,...збільшення фонду заробітної плати в порівнянні з плановим фондом відбулося за рахунок збільшення чисельності робітників на 1 особу (це призвело до збільшення фонду на 45,05 ...
, у порівнянні з 2005 роком, в якому кредити що надаються фізичним особам складають 2178 тис.грн., а це більше на 1507 тис...., що складає 4,4 % у порівнянні з 2005 роком, в якому теж планувалось зменшення кредитів наданих юридичним особам, по відношенню до 2004 року на 1688 тис.
, у порівнянні з 2002 роком, в якому кредити що надаються фізичним особам складають 2178 тис.грн., а це більше на 1507 тис...., що складає 4,4 % у порівнянні з 2002 роком, в якому теж планувалось зменшення кредитів наданих юридичним особам, по відношенню до 2001 року на 1688 тис.
...збільшення фонду заробітної плати в порівнянні з плановим фондом відбулося за рахунок збільшення чисельності робітників на 1 особу (це призвело до збільшення фонду на 45,05 ... в порівнянні з планом. Також великий вплив на збільшення фонду оплати праці мало збільшення оплати щорічних відпусток на 64,472 тис. грн.
...збільшення фонду заробітної плати в порівнянні з плановим фондом відбулося за рахунок збільшення чисельності робітників на 1 особу (це призвело до збільшення фонду на 45,05 ... в порівнянні з планом. Також великий вплив на збільшення фонду оплати праці мало збільшення оплати щорічних відпусток на 64,472 тис. грн.
Для того, щоб порівняння були більш коректними, ми визначили кількісні параметри, до яких відносяться: порівнянність характеристик продукції та ідентичності потреб, які задовольняються з її ...продукції виробництва ТОВ «Тимпан» у порівнянні з іншими виробниками проведено маркетингове дослідження, організоване анкетним способом. Результати проведеного дослідження групи споживачів побутових меблів свідчать, що в сучасних ...
...засобів за 2004 рік у порівнянні з 2003 роком простежуються деякі негативні зміни про які свідчить динаміка розрахованих коефіцієнтів: коефіцієнт оновлення, який знизився від 0,2 до 0,...і становила 22,4 в порівнянні з 2003 роком; фондоємність, що знизилася у 2004 році на 0,216 і становила 0,044 в порівнянні з 2003 роком; рентабельності, ...
...здійснюватися в напрямках: А) горизонтальному (порівняння різних національних систем трудового права); Б) вертикальному (співставлення міжнародних стандартів праці і норм національного трудового права); В) інтегративне (як горизонтальне, так і вертикальне порівняння). Г) усі перелічені. 2.
Порівняння у трудовому праві можуть здійснюватися в напрямках: А) горизонтальному (порівняння різних національних систем трудового права); Б) вертикальному (співставлення міжнародних стандартів ...
...цей коефіцієнт на підприємстві в порівнянні з початком року знижується. 9. У цілому підприємство в звітному році спрацювало (у порівнянні з попереднім ) гірше: воно набрало більшу ...
...в 2005 році збільшився в порівнянні з 2004 роком на 2,43 тис. грн. Середньорічний виробіток надання послуг на одного робітника відповідно збільшився в порівнянні з 2004 роком на 3,...
...засобів за 2004 рік у порівнянні з 2003 роком простежуються деякі негативні зміни про які свідчить динаміка розрахованих коефіцієнтів: коефіцієнт оновлення, який знизився від 0,2 до 0,...і становила 22,4 в порівнянні з 2003 роком; фондоємність, що знизилася у 2004 році на 0,216 і становила 0,044 в порівнянні з 2003 роком; рентабельності, ...
...індукції, дедукції, групування, аналогії, систематизації, порівняння та інші. Інформаційною базою є праці зарубіжних та вітчизняних вчених з проблем аналізу активів, а також нормативні та законодавчі акти ... Таке визначення, у порівнянні з тим, що дається у національних стандартах обліку та науковій літературі, більш чітко визначає функціональну роль та місце активів у ...
Це порівняння дає можливість побачити, як змінилась собівартість виробу проти минулорічної, як виконано план за собівартістю, як змінились витрати за окремими статтями собівартості. Порівняння витрат за статтями дає змогу ...
...фондів за 2003 рік у порівнянні з 2002 роком простежуються деякі негативні зміни про які свідчить динаміка розрахованих коефіцієнтів: коефіцієнт оновлення, який знизився від 0,2 до 0,...і становила 22,4 в порівнянні з 2002 роком; фондоємність, що знизилася у 2003 році на 0,216 і становила 0,044 в порівнянні з 2002 роком; рентабельності, ...
...обсяг виробництва на підприємстві в порівнянні з плановим і фіктичним збільшився в 2001 2000 рр. на 7,15 тис.грн., у відсоках 4,22, в порівнянні з 2001 1999 роками теж ...
порівняння d. вимірювання Question 3 Результатом діяльності науки є: a. теорія b. закони c. факти d.... порівняння d. експеримент Question 9 Метод, який дає можливість досліднику ініціювати ті процеси та явища, до яких він має науковий інтерес, ...
Схематично зробіть порівняння за елементами форми держави такі країни світу: Україна – Польща; Україна – Франція; Україна – Російська Федерація. Практичне завдання до теми 5 Схематично ... моделювання, історичний, порівняння; структурно функціональний, статистичний b. системний, функціональний, абстрагування, метод виключеного третього, формально догматичний, філософські методи c.
...доходів у 2006 році в порівнянні з 2005 роком – 131129,6 тис.грн. та 345468,9 тис.грн. у 2007 році в порівнянні з 2005 роком.
зріс у порівнянні з 2004 роком на 9606 тис. грн., або на 9,24 % і склав 113610 тис. грн....які є найбільш матеріалоємними в порівнянні з іншими видами продукції. Проведені нами дослідження і аналіз матеріальних витрат на виробництво ковбасної продукції за показниками ВАТ “Ювілейний”, дають ...
...рівень дисципліни, тому збільшилась у порівнянні із 2006 роком середньоспискова чисельність робітників основного виробництва на 15 чоловік. Зростання показників відбулося і у 2008 році, але більш ...дебіторами, зменшення кількості замовників в порівнянні з 2007 роком та інші. Фонд оплати праці значно збільшився, в тому числі фонд основної заробітної плати зріс у 2007 ...
порівняння b. експрес аналіз c. економіко математичний d. маркетинговий Question 9 Етапами проведення комплексного податкового аналізу не є: a.... порівняння Question 6 З традиційних методів, який найбільш застосовується в практиці податкового аналізу, є : a. відносні та середні величини b.
порівняння b. експрес аналіз c. економіко математичний d. маркетинговий Question 9 Етапами проведення комплексного податкового аналізу не є: a.... порівняння Question 6 З традиційних методів, який найбільш застосовується в практиці податкового аналізу, є : a. відносні та середні величини b.
...це: прийняття уравлінських рішень  правило порівняння і вибору альтернатив, що визначає економічний і соціальний ефект – це: Критерій (оцінка) рішень  ресурсна результативність, отримана за результатами розробки або ...в однакових умовах опосередкований метод порівняння різних варіантів  ґрунтується на оцінці безпосереднього ефекту від управлінського рішення при досягненні цілей, реалізації функцій, методів і ін.
Порівняння товару підприємства з конкурентами 4.Характеристика технології виробництва товару на підприємстві 5.Життєвий цикл товару 6.Шкала оцінювання товару Політика цін 1.Порівняння товару підприємства з дешевшими конкурентами ...
...і розвиток аналізу і синтезу, порівняння і всіх інших розумових операцій, на яких засновано здійснення логічних операцій і висновків. Для розвитку логічного мислення необхідно перш за все удосконалювати розумову операцію порівняння за допомогою використовування методичних прийомів ...
...експерименту як методу психології у порівнянні із спостереженням? 6. Які проблеми виникають у процесі експериментального дослідження психіки? 7. Які комунікативні артефакти можуть виникнути в процесі взаємодії ...полягають переваги мисленого експерименту в порівнянні з реальним? 5. Якими є відмінності квазіекспериментального дослідження психіки в порівнянні з “істинним” експериментом? 6.
...до збільшення, 2005 рік в порівнянні з 2004 роком збільшення становило 4651,9 тис. грн. (74%). • Середньорічна вартість основних фондів в 2005 році збільшується на 108,...45,83%), в 2005 в порівнянні з 2004 роком 0,2 (15,3). Це негативне значення і свідчить про порушення структури капіталу.
Для контролінга типовим є порівняння “план – факт”. Відхилення визначаються на підставі порівняння бюджетних і фактично реалізованих значень контрольованих параметрів. Для аналітичних цілей може представляти інтерес ...
...коштів у 2000 році в порівнянні з 1999 роком значно зменшилася, і на 01.01.2000 року на рахунку було 0,7 тис. грн.... Стан розрахунків з покупцями в порівнянні з минулим роком, покращився в 5,8 рази і замість 1,5 року складає 80,5 днів.
...визначення потреб, визначення джерел закупки, порівняння пропозиції, замовлення, контроль строків. Всі товари, які продаються у магазині спочатку закупаються у виробника або оптовика....щомісячно у 2006 році у порівнянні із минулим роком. Завдяки збільшенню товарообігу підприємство ТОВ “Добробут” отримало у 2006 році прибутку більше на 19,4 тис. грн.
...взаємний контроль, а також контрольне порівняння. При цьому найважливішими прийомами фактичного контролю запасів являються інвентаризація, обстеження, контрольні закладення сировини і матеріалів, лабораторний аналіз і експертна оцінка.... спостерігається перевищення фактичних видатків в порівнянні з затвердженими кошторисом відповідно на 189118грн. та 144432грн., а у 2003р. відбулося скорочення фактичних видатків на 357269грн.
...проектів розвитку з їх подальшим порівнянням. Оскільки підприємство досить тривалий час діє на ринку фармацевтичної продукції, засвоїло специфіку його функціонування, набуло досвіду освоєння ринків збуту та ...оцінки ефективності варіантів фінансування є порівняння сумарних потоків платежів при різних формах фінансування оновлення основних фондів. Основу грошового відтоку придбання активів за рахунок довгострокового банківського кредиту ...
...сила (Сз) підприємства визначається шляхом порівняння оцінок даного підприємства з основними конкурентами. Як видно з розрахунків по даним параметрам конкурентна позиція ТОВ “Капітель” найвища у порівнянні з двома основними конкурентами – ТОВ «...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.