Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 670 за запитом Педагогічні

...особистості і колективу у психолого педагогічній те орії і шкільній практиці. 1.1. Дитячий виховний колектив, як основна змістовна форма цілісного навчально виховного процесу, ядро виховної ... Педагогічні функції, стадії і механізми становлення дитячого вихов ного колективу 1.2. Моделі розвитку відносин між колективом та особистістю в почат ...
Історія розвитку педагогічного спілкування 1.2. Педагогічне спілкування як соціально педагогічна проблема 1.3. Стилі психолого педагогічного спілкування Розділ 2.
Педагогічний такт як основа професійної діяльності вчителя 3. Підходи педагогів щодо трактування педагогічного такту Висновок Література Висновок Отже, педагогічний такт це ...
Поняття про педагогічну систему 1.2. Педагогічна взаємодія 1.3. Основні компоненти педагогічного процесу та їх характеристика 1.4.
Сутність педагогічної діяльності вчителя 1.1. Суспільна значущість професії вчителя, його функції. 1.2. Поняття педагогічної діяльності і її структура. 1.3.
Теоретичний аналіз проблеми стилю педагогічного спілкування вчителя та формування особистості дитини 1.1. Педагогічний стиль спілкування 1.2. Роль педагогічного спілкування у формуванні особистості дитини ...
Вивчення соціально педагогічної занедбаності підлітків 1.1. Сутність педагогічної занедбаності 1.2. Причини появи соціально педагогічної занедбаності підлітків 1.2.1.
Проблема конфліктів в педагогічному процесі 1.3. Структура, сфера, динаміка педагогічного конфлікту 1.4. Конфлікт у взаємодії «вчитель — учні» 1.5.
Теоретичний аналіз психолого педагогічної та науково методичної літератури з предмету дослідження 1.1. Організація роботи з підвищення ефективності роботи педагогічних кадрів 1.2.
ПРОГРАМНО ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ З ІНФОРМАТИКИ..............................................................5 1.1. Засоби навчання інформатики...........................................................................................................................5 1.2. Програмне забезпечення курсу інформатики..................................................................................................14 1.3. Програмні педагогічні засоби...............................
Поняття педагогічного тесту та його класифікація 1.2. Види тестів в системі професійної освіти 1.3. Сучасний стан тестової технології контролю рівня ... Шкали в педагогічних тестах Розділ ІІ. Проблема надійності педагогічних тестів 2.1. Надійність тестів і шляхи її визначення 2.2.
Значення передового педагогічного досвіду 2. Сутність та особливості передового педагогічного досвіду 3. Вивчення передового педагогічного досвіду 4. Узагальнення педагогічного досвіду 5.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ УВАГИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Загальне поняття про увагу, типи уваги 1.2.... Психолого педагогічні умови розвитку уваги дошкільника Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ УВАГИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ...
Основні поняття педагогічної інноватики. 3. Методологія інноваційних процесів – крок до розуміння сутності. 4. Систематизація педагогічних інновацій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ.
ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ 1.1. Педагогічне спілкування як соціально психологічна взаємодія 1.2. Стилі педагогічного спілкування 1.3.
Теоретичний аналіз психолого педагогічної літератури з проблеми розвитку довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку 1.1. Загальне поняття про довільну поведінку 1.2.... Психолого педагогічні умови розвитку довільної поведінки дошкільника Висновки до першого розділу Розділ 2. Експериментальне дослідження психолого педагогічних умов розвитку довільної поведінки у ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 МОЛОДА СІМ'Я ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 1.1. Аналіз понять «молода сім'я», «гармоні та дисгармонійні сімейні стосунки» 1.2....1 розділу РОЗДІЛ 2 СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З МОЛОДИМИ СІМ'ЯМИ У СФЕРІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ 2.1. Соціально педагогічні умови формування готовності молодої сім'ї до ...
Основні принципи педагогічних технологій 3. Педагогічне проектування й педагогічні технології 4. Принципи педагогічного проектування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основні принципи педагогічних технологій 3. Педагогічне проектування й педагогічні технології 4. Принципи педагогічного проектування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Теоретичні основи сугестивних художньо педагогічних технологій у навчанні мистецтва у загальноосвітній школі 1.1. Поняття та структура сугестивної художньо педагогічної технології 1.2.
Теоретичні основи сугестивних художньо педагогічних технологій у навчанні мистецтва у загальноосвітній школі 1.1. Поняття та структура сугестивної художньо педагогічної технології 1.2. Джерела сугестопедагогіки .
...я як об‘єкт соціально педагогічної роботи 1.1. Поняття і типи неповної сім’ї 1.2. Соціальні проблеми в неповних сім’ях 1.3.... Соціально педагогічна робота з неповною сім’єю 2.1. Методи соціальної допомоги неповним сім’ям 2.2.
Педагогічні погляди М. Ф. Колесси 1.1. Аналіз музично педагогічної спадщини М. Колесси 1.2. Диригентсько хорова і диригентсько оркестрова діяльність ...
Біографічні дані та початок соціально педагогічної діяльності 1.2. Дослідження системи Монтесорі в педагогічній науці Розділ ІІ. Соціально педагогічна діяльність, ідеї та погляди М.
...фольклору – джерела відомостей про народні педагогічні уявлення 1.1. Жанрове багатство фольклорних творів, їх пізнавально виховна спрямованість 1.2. Дитячий фольклор як народне джерело про педагогічні уявлення Розділ 2.
Біографічна довідка та науково педагогічна спадщина педагога 1.2. Соціально педагогічні ідеї Я.Корчака 1.3. «Педагогіка серця» Януша Корчака як гуманістична модель виховання особистості ...
Методика соціально педагогічної і психологічної роботи з зім‘ями в яких виховцються діти з функціональними обмеженнями 2.1. Соціально педагогічна робота з дітьми з особливими ...
Розвиток гуманістичної спрямованості педагогічної взаємодії 2.1. Педагогічна взаємодія важлива умова ефективності освітнього процесу 2.2. Форми педагогічної взаємодії на уроках іноземної мови 2....
Соціально педагогічна діяльність з дітьми „групи ризику” 2.1. Організація соціально педагогічної взаємодії соціального педагога з учнями „групи ризику” 2.2.
Предметом дослідження є педагогічні умови виховання культурно гігієнічних навичок у дітей старшого дошкільного віку. Завдання дослідження: Вивчити теоретичні основи виховання культурно гігієнічних навичок, як ...процесі роботи використовувати різні методи педагогічних досліджень: вивчення та аналіз психологічної, педагогічної літератури, дослідно педагогічна робота; бесіда з дитиною; бесіда з персоналом ДНЗ; цілеспрямоване спостереження за ...
Теоретичні основи педагогічного забезпечення сімейного виховання 1.1. Сім'я як специфічна педагогічна система 1.2. Сімейне виховання в різні періоди розвитку суспільства ...
Стиль педагогічного спілкування 3. Конфлікт у педагогічній взаємоді Література
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ САМООЦІНКИ СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ 1.1. Особливості професійної самооцінки педагога 1.2. Характеристика соціальної мотивації особистості 1.3. Соціально педагогічна мотивація РОЗДІЛ 2.
Педагогічна характеристика розвитку логіко математичних здібностей старших дошкільників 1.1. Логіко математична компетентність старшого дошкільника 1.2.... Педагогічні умови розвитку в старших дошкільників логіко математичних понять Розділ 2. Експериментальне дослідження педагогічних умов розвитку логіко математичних здібностей старших дошкільників ...
Теоретичні основи психолого педагогічної характеристики сучасного студента 1.1. Психологічні особливості студентської молоді 1.2. Педагогічна характеристика студента Розділ 2.
Педагогічне спілкування як діалог 3. Контакт у педагогічному діалозі Література
Загальна характеристика педагогічної цінності народних ігор у вихованні дошкільників 1.1. Гра – основний вид діяльності дошкільників 1.2. Народні ігри як засіб педагогічного виховання дошкільників 1.3.
ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 1.1. Стан проблеми у працях вчених 1.2. Загальна характеристика раннього вікового періоду 1.3. Педагогічні умови розвитку дітей раннього віку ...
ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА: ЗМІСТ ТА ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ 1.1. Теоретичні засади дослідження процесу формування екологічної культури школярів в педагогічній літературі 1.2.
Педагогічна сумісність і педагогічне сприймання 3. Урок — театр одного актора.. Література
Загальна характеристика та види соціально педагогічного спілкування, як засобу консультативної допомоги 2. Соціально педагогічні технології сімейного консультування 3. Консультування по телефону як різновид соціально педагогічної допомоги ...
Загальна характеристика гуманістичної спрямованості педагогічних поглядів М. І. Пирогова 1.1. Талановитий вихователь і педагог 1.2. Проблема гуманізму в педагогічній діяльності Розділ 2.
Загальна характеристика народно педагогічних вимог до учителя у професіограмі сучасного педагога 1.1. Функції та вимоги до вчителя, які зумовлені їх змістом 1.2. Народно педагогічна і гуманітарна культура у професіограмі ...
ДІТИ ГРУПИ РИЗИКУ, ЯК СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1. Визначення поняття «діти групи ризику» 1.2. Фактори соціального розвитку, що формують групу ризику Розділ II.... СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ 3.1. Загальний зміст роботи з соціально педагогічної підтримки дітей групи ризику 3.2.
Стан проблеми дослідження в педагогічній теорії та шкільній практиці…………………………………………………….. 1.1. З історії шкільного краєзнавства………………………………… 1.2. Аналіз сутності, функцій та джерел шкільного краєзнавства….... Використання краєзнавчого матеріалу у педагогічному досвіді вчителів початкових класів…………………………………………… 2.2. Педагогічні умови використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах…………………………………………... 2.3.
Педагогічний стиль як технологія педагогічної дії 5 2. Теоретичні засади використання прийомів педагогічного впливу на мотивацію та успішне навчання учнів підліткового ...
...школяра в умовах гуманістично організованого педагогічного процесу 1.1. Духовні цінності в становленні особистості школяра 1.2. Педагогічні умови формування духовності у навчальному процесі Розділ 2.
...до самоосвіти та самовиховання як педагогічна проблема 1.1. Впровадження самоосвіти та самовиховання учнів як передумова становлення освіченої особистості 1.2. Проблеми самоосвіти особистості у вітчизняній педагогічній пресі другої половини ХІХ початку ...
Звіт про проведене психолого педагогічне дослідження учня 5.1. Психолого педагогічна характеристика учня 5.2. Дослідження властивостей темпераменту 5.3. Дослідження шкільної мотивації 5.4.
...обсягом до 10 сторінок про педагогічну технологію, яку ви обрали. Для характеристики скористайтеся планом: сутність, визначення технології, характерні ознаки; концептуальна основа технології, принципи технології; історичні аспекти ...та прийомів реалізації дидактичної технології; педагогічні можливості та переваги даної технології; педагогічні обмеження у використанні технології у навчальному процесі початкової школи. 2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.