Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 604 за запитом Побудова

Проблеми побудови програм ідентифікації клієнтів сучасних банків…………………………………………………………………….. 18 1.3. Нормативно правова база щодо ідентифікації клієнтів банків….... Оцінка особливостей побудови програм ідентифікації клієнтів у банківській сфері…………………………..………………... 32 2.1. Загальні підходи до побудови програм ідентифікації клієнтів у банківській системі України…………………………………………....
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ. 1.1. Організаційно правові аспекти побудови фінансового моніторингу 1.2.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНО ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ 3.1. Методика створення інформаційно пошукової системи 3.2. Аналіз сучасних інформаційно пошукових систем для вищих навчальних ... Методологічні основи побудови інформаційно пошукової системи «Кафедра» для вищого навчального закладу 3.4. Побудова інформаційно пошукової системи «Кафедра» 3.4.1.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 1.1. Суть та особливості побудови податкової системи 1.2. Основні елементи податкової системи 1.3.
Теоретичні основи організації роботи та побудови уроку німецької мови вчителем 1.1. Урок — основна форма організації навчання 1.2. Нестандартні уроки з німецької мови 1.3.... Дослідження організації роботи та побудови уроку вчителем 2.1. Засоби та резерви підвищення ефективності уроків німецької мови 2.2. Розробка уроку з німецької мови „Мода ...
Принципи побудови системи оподаткування РОЗДІЛ 2. Аналіз розвитку податкової системи України 2.1. Склад і структура податкової системи України 2.2.... Досі не визначено чіткі концепції побудови системи оподаткування. Це стосується співвідношення підсистем оподаткування юридичних і фізичних осіб, складу податків, співвідношення прямих і непрямих податків, визначення об`...
Принципи побудови системи оподаткування РОЗДІЛ 2. Аналіз розвитку податкової системи України 2.1. Склад і структура податкової системи України 2.2.... Досі не визначено чіткі концепції побудови системи оподаткування. Це стосується співвідношення підсистем оподаткування юридичних і фізичних осіб, складу податків, співвідношення прямих і непрямих податків, визначення об`...
Принципи побудови системи оподаткування РОЗДІЛ 2. Аналіз розвитку податкової системи України 2.1. Склад і структура податкової системи України 2.2.... Досі не визначено чіткі концепції побудови системи оподаткування. Це стосується співвідношення підсистем оподаткування юридичних і фізичних осіб, складу податків, співвідношення прямих і непрямих податків, визначення об`...
Принципи побудови системи оподаткування Розділ 2. Аналіз розвитку податкової системи України 2.1. Склад і структура податкової системи України 2.2.... Досі не визначено чіткі концепції побудови системи оподаткування. Це стосується співвідношення підсистем оподаткування юридичних і фізичних осіб, складу податків, співвідношення прямих і непрямих податків, визначення об`...
...є робота за договором франчайзингу, Побудова в Україні ринкової економіки, яка призвела до появи та можливості вибору різних організаційно правових форм підприємництва, залучення до сфери торгівельної ... Одним з таких шляхів є побудова франчайзингової системи. Франчайзинг являється одним із найбільш поширених каналів поширення інноваційних знань, але цю інноваційність
Вступ 1. Сутність кризових явищ у діяльності підприємства 1.1. Економічна сутність кризи розвитку підприємства 1.... Побудова системи антикризового управління підприємством 2.2. Системи протидії банкрутству 2.3. Модель процесу антикризового управління підприємством 3.
Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретико економічні основи функціонування системи оподаткування 1.1. Економічні основи формування податкової системи 1.2. Принципи побудови системи оподаткування РОЗДІЛ 2.
Варіант № 9. 1. Індукція, її види, структура умовиводів, правила побудови умовиводів. 2. Виповніть операції: узагальнення, визначення та поділу (за ...
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика судової системи за принципом спеціалізації 1.1.
Вступ Розділ 1. Теоретико методологічні засади визначення сутності, класифікації та оцінки виробничих запасів 1.1.
Вступ 1. Загальні відомості про ПП "ВіКо" 2. Організаційна структура управління підприємством 3.
Вступ 1. Управління підприємства як органічна єдність організаційної структури виробництва 2.
Змiст Вступ 1. Теоретична частина 1.1. Розгляд iснуючих рiшень 1.2. Недолiки програми 1.3 Переваги програми 2.
Введение РАЗДЕЛ 1. Программные средства для разработки онтологий 1.1. Программные средства для построения онтологий 1.1.1.
Вступ Розділ 1. Теоретичні дослідження застосування систем мотивації у процесі управління персоналом 1.1 Історія розвитку та сучасні тенденції впровадження ...
ЗМІСТ Вступ 1 Коротка характеристика підйомної лебідки та режимів її роботи 2 Розрахунок та побудова навантажувальної діаграми і тахограм підйомної лебідки 2.1 Розрахунок основних величин 2.2 Розрахунок і побудова тахограм підйомної лебідки 3 Попередній ...
Побудова обліку витрат виробництва та обчислення собівартості продукції рослинництва 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Первинний та зведений облік ...Література В ході дослідження організації побудови бухгалтерського обліку та аналізу витрат виробництва продукції рослинництва на підприємстві було розглянуто : 1) організацію процесів документування операцій з обліку витрат ...
Основні підходи до побудови Плану рахунків фінансового та управлінського обліку? 11. Особливості інтегрованої моделі побудови Плану рахунків фінансового та управлінського обліку? 12.
Приклади побудови каналів 30. Домен колізій. Методи обробки колізій 40. Методи підвищення відмовостійкості в сучасних технологіях КС 50. Принципи побудови протоколу TCP 60. Технологія ATM.
...приведені теоретичні та практичні результати побудови ЦМР у програмному забезпеченні GeoniCS AutoCad, AutoCad Civil 3D та Surfer на прикладі бази відпочинку ІФНТУНГ; обрано найоптимальніше програмне забезпечення ...виборі кращого програмного забезпечення для побудови цифрової моделі рельєфу на прикладі бази відпочинку ІФНТУНГ. ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………………….8 1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ РОБІТ………………………………………..
...балансу 2.1 Зміст та побудова бухгалтерського балансу 2.2 Методика складання балансу підприємства 2.3 Використання комп’ютерних технологій для складання балансу Розділ 3.... Проведене дослідження, яке стосується побудови балансу дає змогу дійти висновків щодо впливу структурних зрушень в ньому відповідно до прийнятого П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість».
Методичне забезпечення побудови ефективної системи мотивації праці на підприємстві 3.1. Методика оцінювання рівня якості системи мотивації праці на підприємстві 3.2.... Визначено економічні показники побудови узагальнювальних коефіцієнтів рівнів мотивації власників, менеджерів та спеціалістів, робітників, на підставі яких можна узгодити інтереси всіх груп. 3.
...Ясси (Румунія)» 4.1.1 Побудова графіку руху транспортного засобу при виконанні рейсу у прямому сполученні за першим маршрутом: «Дніпропетровськ Ясси» 4.1.2 Розробка маршруту ...Ясси Дніпропетровськ» 4.1.3 Побудова графіку руху транспортного засобу при виконанні рейсу у зворотному сполученні за першим маршрутом «Ясси – Дніпропетровськ» 4.1.4 Визначення загальних ...
ЗМІСТ ВСТУП 5 1 ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛІ 8 1.1 Поняття і принципи створення систем електронної торгівлі 8 1.2 Огляд платформ побудови Інтернет магазинів 15 1.3 ...
Побудова матриці Бостонської консалтингової групи та її аналіз 3. Побудова матриці «Мак Кінсі» і її аналіз 4.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ТОВАРІВ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 5 1.1. Товар як обліково аналітична категорія.... Загальне визначення та загальна побудова обліку товарних операцій 10 1.3. Огляд нормативно законодавчої бази та спеціальної літератури з питань обліку та аналізу реалізації покупних ...
Принципи побудови податкової системи 9 1.3 Вплив оподаткування на інвестиції та економічне зростання в країні 14 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ... Проблеми побудови податкової системи України 22 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 28 3.1. Удосконалення принципів побудови податкової системи 28 ...
Принципи побудови податкової системи Розділ 2. Принципи платників податків за законодавством України 2.1. Фізичні особи як платники податків 2.2.... Зарубіжний досвід побудови податкової системи 3.2. Податковий кодекс як модернізація податкової системи України 3.3. Вдосконалення діючої системи оподаткування в Україні Висновки ...
Принципи побудови податкової системи 9 1.3 Вплив оподаткування на інвестиції та економічне зростання в країні 14 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ... Проблеми побудови податкової системи України 22 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СПРАВИ В УКРАЇНИ 28 3.1.
Види кредитних операцій і побудова синтетичних рахунків для обліку 7. Документація банківських операцій 8. Економічний зміст міжбанківського кредитування, характеристика рахунків для його обліку. 9....Організація служби внутрішнього аудиту і побудова її апарату. 61.Особливості обліку довгострокових кредитів. 62.Оформлення, облік і перевірка операцій купівлі та продажу іноземної валюти. 63.
Основні етапи побудови імітаційної моделі 2.1. Характеристика об’єкта дослідження 2.2. Визначення задачі та її аналіз 2.3. Побудова концептуальної моделі 2.4.
Список скорочень та умовних позначень Вступ 1 Загальні питання машинної імітації 1.1 Поняття машинної імітації (імітаційного моделювання) 1.2 Переваги та недоліки методу машинної імітації 1.3 Загальна схема і цілі машинної імітації 1.4 Імітація еволюційних процесів у динамічних моделях 1.5 Програмна реалізація імітаційних моделей 2 Основні етапи побудови імітаційної моделі 2.1 Визначення задачі та її аналіз 2.2 Визначення вимог до інформації 2.2 Збирання інформації ...
...в україні, її структура, принципи побудови. Характеристика основних навчально виховних закладів системи освіти. 7.Управління і керівництво школою. Сучасні вимоги до особистості керівника. 8.... Вимоги до них, принципи побудови 26.Навчальні підручники і посібники для початкової школи, вимоги до них. Робота з підручником та іншими навчальними книгами 27.
Побудова матриці зваженої оцінки конкурентних переваг компанії „Білайн”……………………………………………………………………………..39 3.7.Побудова радару конкурентоспроможності…………………………….40 3.8.
Побудова кривих U2 та В2 здійснюється на графіку 1. 1.5. На основі одержаних результатів побудуйте: а) криву "доход споживання" на ... Побудову кривих U3 та В3 виконати на графіку 1. 1.7. Зробіть додаткові побудови на тому ж графіку і визначте графічно ...
...зору, ураховуючи вплив нової ідеї побудови виробничих відносин, аналізуються й обґрунтовуються вирішальні аспекти цінової політики, що формується як результат трансформаційних процесів в економіці та розвитку стимульованого ... Логіка побудови теорії формування цінової політики держави, що лежить в основі ціноутворення і позитивної динаміки цін, визначає структуру та зміст даної монографії.
Розробка принципів побудови комунікаційної збутової політики СОК «Агроторговий дім «Івано Франківськнасіння» 3.3 Оцінка ефекту від можливого впровадження рекомендацій Висновки Список використаних джерел ...рекомендацій щодо вдосконалення розробки принципів побудови комунікаційної збутової політики підприємства. Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: розкрити сутність і поняття збутової стратегії в системі ...
...програмних компонент Масштабовані засоби для побудови баз даних Особливості Delphi Відкрита компонентна архітектура Бібліотека візуальних компонент Структурне об'єктно орієнтоване програмування 3.3 Алгоритм реалізації проекта “...Опис основних виконуючих модулів програми Побудова графіка Chart Побудова звіту Fast Raport Підготовка інсталяційного пакета програми 3.4 Керівництво користувача по роботі з програмою “Клієнт ЕМ” ...
Охарактеризувати особливості побудови обліку зведення елементів витрат за методом повних витрат. 25. Дати характеристику рахунків з обліку доходів, витрат та фінансових результатів. 26.... Побудова обліку витрат за однопередільним варіантом. 37. Синтетичний та аналітичний облік руху нематеріальних активів. 38. Зміст та основні напрями внутрішнього контролю ...
Принципи побудови системи оподаткування, перелік обов’язкових податків і зборів які справляються в Україні, права, обов’язки та відповідальність платників податків визначено ... 1.10 Призначення та побудова рахунку, [55 с. 278] Рис. 1.11 Побудова аналітичного обліку за рахунком 65 «Розрахунки за страхуванням» Таблиця 2.1 Основні ...
Це досягається бюджетуванням витрат, тобто побудовою на підприємстві системи бюджетного планування, контролю й аналізу витрат та фінансових ресурсів. В другому розділі зроблено оцінку діяльності і системи ... В третьому розділі обгрунтовано, що побудову та вдосконалення системи планування витрат на підприємстві ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» пропонується здійснювати шляхом: виділення основних ...
...визначення рентабельності продукції та виробництва, побудова внутрішньогосподарських відносин, правомірність та доцільність організаційно технічних заходів тощо. З даних бухгалтерського обліку має бути видно: скільльки і яких ресурсів ... Групи факторів, що впливають на побудову обліку витрат Рис. 1.13. Методи обліку витрат Рис. 1.14. Елементи повної собівартості Рис. 1.15.
...з тверджень не відбиває сутності побудови "дерева цілей": a. метод показує, яким чином кінцева подія (вершина "дерева") зможе виникнути з послідовностей і комбінацій відмовлень елементів системи ...з тверджень не відбиває сутності побудови "дерева неполадок": a. метод зосереджує увагу на тих подіях, що повинні здійснюватися для настання бажаної, кінцевої події, тобто етапу виникнення ...
Побудову та вдосконалення системи управлінського обліку на СТОВ «Красносільське» пропонується здійснювати шляхом: виділення основних понять і процедур, системи управлінського обліку; виявлення ...урахуванням особливостей галузі та підприємства; побудови інформаційної системи; адаптації документообороту до обраної інформаційної системи; розподілу відповідальності за формування витрат та створення механізму мотивації і стимулювання їх ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.