Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 943 за запитом Політична

1. Поясніть відмінності між політичним мітингом, демонстрацією, маніфестацією ........... 3 2. Назвіть складові частини політичної системи ........................................ 4 3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретико концептуальні та методологічні аспекти дослідження політичної системи Аргентини. 1.1. Стан наукового вивчення політичної системи та політичного режиму Аргентини. 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретико концептуальні та методологічні аспекти дослідження політичної системи Парагвая. 1.1. Стан наукового вивчення політичної системи та політичного режиму Парагвая. 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретико концептуальні та методологічні аспекти дослідження політичної системи Домініканської Республіки. 1.1. Стан наукового вивчення політичної системи та політичного режиму Домініканської Республіки. 1.2.
Загальнотеоретична характеристика політичної партії 1.1. Поняття та ознаки політичної партії 1.2. Функції політичної партії 1.3. Типологія політичних партій 1.4.
Теоретичні засади вивчення політичної системи і політичного режиму Грузії 1.1. Стан наукового вивчення політичної системи Республіки Грузія 1.2.
Теоретично методологічний аналіз політичних традицій Розділ 2. Особливості та перспективи політичних традицій в сучасній росії Висновки Політичні традиції є важливою, але не єдиною детерминантой ...
Теоретично методологічний аналіз політичних традицій Розділ 2. Особливості та перспективи політичних традицій в сучасній росії Висновки уривок Політичні традиції є важливою, але не єдиною ...
Політичний режим як метод здійснення влади. Види політичних режимів та їх особливості …. 3 1.1. Сутність політичного режиму ……………………………………… 3 1.2.
Історія становлення та розвитку політичної думки 2. Політична свідомість і її структура 3. Типологія та функції держави 4. Політичний конфлікт 5.
План роботи: 1. Політична свідомість: сутність поняття та її структурні елементи у складі політичної культури ...
Поняття, сутність політичного режиму. Типологія політичних режимів 2. Характеристика автократичних (тоталітарного і авторитарного) політичних режимів 3. Перехід до демократії як напрям трансформації недемократичних ...
Особливості політичної думки Стародавнього Сходу. Давньогрецька політична думка. Римське право і політика. 2. Політична модернізація. Її особливості в Україні. 3.
Політична система суспільства: поняття та структура …………….. 3 2. Сучасні політичні партії України ……………………………………. 7 Список використаної літератури ……………………………………….. 9
Політичне життя як уособлення багатоманітності політичних процесів. 2. Концепція соціальної держави. 3. Як Л. Гумплович розглядає питання раси?
Політичне життя як уособлення багатоманітності політичних процесів. 2. Концепція соціальної держави. 3. Як Л. Гумплович розглядає питання раси?
Історія розвитку політичної думки …………………………………….. 3 2. Політична влада – основна проблема політології ……………………. 9 3. Розкрити зміст категорій: імпічмент, ознаки держави, ознаки демократичної держави, депортація, ...
Варіант – 25 1. Моделювання систем міжнародних політичних відносин та їх вплив на розвиток світового політичного процесу. 2.
Політична позиція особи. Причини політичної пасивності й аполітичності громадян. 2. Соціал–демократичний рух у світі та Україна: історія, програмні цілі, досягнення.
Група активістів однієї з політичних партій України скориставшись політичною ситуацією висунула вимогу відставки керівництва держави, мотивуючи її тим, що рівень життя населення країни погіршується, відсутня ...
...1 В який історичний період політична наука сформувалась як самостійна наукова дисципліна? a. кінець ХІХ ст. b. середина ХХ ст. c. ІV ст. до н. е....метод у політології, що вивчає політичну поведінку індивідів і груп, називається: a. функціоналізм b. емпіризм c. індивідуалізм d. біхевіоризм Question 3 Зазначте поняття, що найбільш повно ...
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 1 Question 1 Яка з наук у системі спеціальних політичних наук найбільше зорієнтована на пошук ідеальних форм політичного життя? Виберіть одну правильну відповідь a. політична антропологія b. політична історія c.
ПОЛІТОЛОГІЯ (2 ВАРИАНТ) – 110 ОТВЕТОВ: 9 ТЕСТОВ + ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ТЕСТ 1 Question 1 Балів: 1 В який історичний період політична наука сформувалась як самостійна наукова дисципліна? a. ІХ ХІІІ ст. b. кінець ХІХ ст. c. ІV ст. до н. е.... обґрунтування оптимальних моделей політичної влади b. стимулювання політичної активності громадян c. розробка теорій, концепцій, гіпотез d. залучення людини до сфери політичного життя e.
Конституційно правовий статус політичних партій в Україні План Поняття та ознаки політичних партій в Україні. Поняття та види партійних систем. Особливості партійної систеи України.
Наукові дослідження становлення політичних партій в Україні 2. Поняття політичної партії, порядок її створення та припинення діяльності 3. Загальна характеристика діяльності політичних партій: фінансування ...
Політична пропаганда та реклама як основні форми участі ЗМІ у політичній діяльності 1.1. Політична пропаганда: історична ретроспектива, особливості та функції ...
...аграрного питання в українській громадсько політичній думці мав доволі невиразний характер у дореволюційній історіографії. Дана проблема не була відокремлена від ідеології соціалістичних партій або громадських організацій ...у дослідження стану розробки суспільно політичної думки українських політичних партій наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Проте, незважаючи на наявність значної кількості праць, присвячених розвитку політичних концепцій ...
Сутність, типи та функції політичної культури BR> 2. Політична субкультураBR> ВисновкиBR> Список використаної літературиBR> BR> Байдужість людини до політичного життя, відсутність політичної освіти сприяють можливості ...
ТЕМА № 4 КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ. План: 1. Поняття, функції та види політичних партій. 2. Порядок створення політичних партій в Україні. 3.
1.1 Поняття та структура політичної системи…………………………………. 1.2 Основні функції та типи політичної системи……………………………... 1.3 Критерії та фактори ефективності………………………………………….
Суть, функції та ознаки політичних партій 1.2. Типологія політичних партій 2. Правові засади діяльності та конституційно правовий статус політичних партій в Україні 3.
Поняття, функції, структура та класифікація політичних систем 1.1. Поняття, функції та структура політичної системи суспільства 1.2 Класифікація політичних систем Розділ 2.
Політичні партії і партійні системи зарубіжних країн (на прикладі Великої Британії, ФРН, Японії, РФ) П л а н 1. Поняття “політичні партії”. 2.
політична влада e. добро й зло Question 3 Балів: 1 В який історичний період політична наука сформувалась як самостійна наукова дисципліна?
Теоретичні основи політичної культури 1.1. Політична культура як об’єкт політологічного дослідження 1.2. Типологія політичної культури 1.3.
Теоретичні основи політичної культури 1.1. Політична культура як об’єкт політологічного дослідження 1.2. Типологія політичної культури 1.3.
...об'єкт і предмет вивчення політичної економії. 2. Розкрийте головні особливості окремих напрямів і шкіл у політичній економії. 3. Визначіть, що є спільного між політичною економією, ...
ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 1.1. Загальна характеристика політичної системи суспільства 1.2. Закономірності розвитку політичної системи суспільства 1.3.
ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 1.1. Загальна характеристика політичної системи суспільства 1.2. Закономірності розвитку політичної системи суспільства 1.3.
Політична думка в Україні 1. Прополітологічний період розвитку вітчизняної політичної думки 1.1. міфологічний етап розвитку політичної думки 1.2.
ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА.…9 1.1. Поняття, ознаки і сутність держави………………………….9 1.2. Громадянське суспільство і держава………………………..13 1.3.... ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА……………………………………………………………………...21 2.1. Поняття та функції політичної системи суспільства……21 2.2. Елементи політичної системи суспільства…………………22 2....
Поняття “політична партія”, її політико правова природа. Місце і роль політичних партій у політичній системі України та їх закріплення в Конституції і ...
Визначення поняття та специфіки функціонування політичних систем……6 1.2. Ознаки та елементи політичної системи…………………………….……….11 1.3. Функції політичних систем………………………………………...…………14 Розділ 2.
Суб'єкти й носії політичної влади. 4.Висновок 5.Список використаної літератури br />br /> 1.Політична влада, її сутність , форми та функції Влада це вплив ...
Політична система Галичини 2.1. Народні рухи як попередники політичних партій 2.2. Виникнення політичних партій та їх роль в суспільно ...
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1 ВИКОРИСТАННЯ ЕВФЕМІЗМІВ І МЕТАФОР У ПОЛІТИЧНОМУ ТЕКСТІ……………………………………………….
Теоретичний аналіз політичної системи суспільства 1.1 Поняття і функції політичної системи суспільства 1.2 Структура політичної системи суспільства 1.3 Класифікація політичних ...
Функції політичної економії і форми їх реалізації 1.1 Зародження і розвиток політичної економії 1.2 Предмет політичної економії 1.3 Методи ...
Дипломна робота «Політичне та соціально економічне становище Рівенщини у 1939 1941 роках» ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИЧНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РІВЕНЩИНИ НАПЕРЕДОДНІ ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЯК ЮРИДИЧНИХ ОСІБ РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 2.1.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.