Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 102 за запитом Політологія

...процеси становлять зміст соціалізаторської функції політології? a. обґрунтування оптимальних моделей політичної влади b. стимулювання політичної активності громадян c. розробка теорій, концепцій, гіпотез d....3 До найбільш важливих понять політології належать: a. диктатура b. класова боротьба c. політична влада d. війна e. добро й зло Question 4 Поняття: "політична система", "...
...2 До найбільш важливих понять політології належать: Виберіть одну правильну відповідь a. диктатура b. політична влада c. добро й зло d. класова боротьба e....1 Напрям і метод у політології, що вивчає політичну поведінку індивідів і груп, називається: Виберіть одну правильну відповідь a. функціоналізм b. індивідуалізм c. біхевіоризм d.
...2 Напрям і метод у політології, що вивчає політичну поведінку індивідів і груп, називається: a. функціоналізм b. емпіризм c. індивідуалізм d.... загальнонаукові принципи, яких дотримується політологія d. категорії політології Question 5 Які процеси становлять зміст соціалізаторської функції політології? a. розробка теорій, концепцій, гіпотез b.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ НАУК 1.1 Політологія в системі суспільних наук 1.2 Предмет політології РОЗДІЛ 2 ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ НАУК 1.1 Політологія в системі суспільних наук 1.2 Предмет політології РОЗДІЛ 2 ...
Вступ Розділ 1 Предмет політології та її місце в системі суспільних наук 1.1 Політологія в системі суспільних наук 1.2 Предмет політології Розділ 2 ...
Предмет політології 3. Структура та функції політології 4. Методологія політології Висновок Література
Предмет, об‘єкт методи політології. Біхевіористичний (психологічний) метод, загально філософський, історичний, структурно функціональний, порівняльний метод, ряд ін. методів 2. сутність політики; логіка появи держави і ... а)Структура політології.б)Історія зарубіжних і вітчизняних політичних вчень.в)Теорія політики; г)прикладна політологія; порівняльна (компаративна) політологія (історія від давнього світу ...
Закони і категорії політології. Функції політології та її зв’язок з іншими науками. 2. Політичні вчення епох Раннього християнства і Середньовіччя. 3.
Предмет політології: її основні закони і категорії 3. Місце політології в системі знань про суспільство Література
 Варіант – 1 1. Політологія, її предмет, методи та функції. 2.
Варіант – 2 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна. 2. Соціально–політична стратифікація суспільства. 3.
Зміст 1. Розкрийте зміст таких понять: система, політичне управління, виконавча влада, суб’єкт влади, консенсус. 2. Політологія як наука, її об'єкт, ...
ВСТУП 1. Політологія як наука 2. Сутність та структура громадянського суспільства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП 1. Політологія як наука 2. Сутність та структура громадянського суспільства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Етапи формування політології. Система політичних наук. 2. Українське національне відродження та розвиток політичної думки в ХІХ – початку ХХ ст.
1. Розкрийте основні функції політології .................................................... 3 2. Визначте ознаки правової держави .......................................................... 5 3.
Варіант – 64 1. Політика і політологія. 2. Політичні стереотипи в системі політичних уявлень сучасної України. 3.
Відповіді на 90 питань до екзамену з політології (Постальжук), також окремо є визначення та абревіатури. br />br /> 79.
1. Предмет політології 2. Політичні концепції Нового часу 3. Поняття та сутність політичної культури і її структура Список використаної ...
Варіант – 13 1. Основні національні школи й проблемні підходи сучасної західної політології. 2. Роль політики у вирішенні глобальних проблем сучасності.
1. Функції політики та її характеристика 2. Політична думка епохи раннього середньовіччя (I XV ст.ст. н.е.
1. Чи існує в Україні потреба у створенні етичної інфраструктури державної служби? Коротко аргументуйте Вашу позицію 2.
1. Поняття політичної системи, її структура і функції 2. Основні типи і теорії політичних систем 3.
1. За матеріалами ЗМІ та Інтернету з’ясуйте місце інформаційно аналітичних або тих підрозділів, які виконують відповідні функції в структурі: ...
БИЛЕТ 2 Ви повинні запропонувати уряду Мексики оптимальне вирішення в даній ситуації. Мексиканська залізниця відрізняється дуже низьким рівнем обслуговування пасажирів, ...
Вступ 1. Влада як системоутворюючий чинник політичної системи 2. Основні концепції політичної влади 3.
1. Демократія в політичному житті сучасного світу 2. Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства 3.
Вступ 1. Демократія та її роль у політичному процесі 2. Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства Висновки ...
Вступ 1. Загальна характеристика державного устрою Франції 2. Особливості форм правління та територіального устрою США 3.
1. Сімейне право України: поняття та предмет правового регулювання 2. Сім'я за сімейним законодавством 3.
Вступ 1. Поняття і структура політичної системи 2. Функції й типологія політичних систем 3.
1.Міфологічно релігійні уявлення про політику в Стародавній Індії та Китаю 2.Політична думка Стародавньої Греції 3.
1.Основні принципи теорії плюралістичної демократії 2.Доктрини технократії і конвергенції 3.Ідеологія «нових лівих» Література
1. Політичні ідеї утопічного соціалізму ХVІ ХVII ст. (Т.Мор, Т.Кампанелла) 2. Політичні ідеї утопічного комунізму (Ж.
1. Вихідні засади політичної доктрини К.Маркса і Ф.Енгельса 2. В.І. Ленін і політична доктрина марксизму 3.
1. Політичні погляди О. Радищева 2. Програма суспільного устрою в політичній доктрині декабристів 3.
1. Етнос і нація, їх системоутворюючі ознаки 2. Національне питання. Теорія і практика його розв’язання в Україні 3.
Вступ 1. Поняття держави та її ознаки 2. Політичний режим держави та його взаємозв’язок з громадським суспільством 3.
1. Політичне життя та його форми 2. Конституційні принципи державної політики в Україні 3.
Вступ 1. Людський вимір політики і напрями політичної соціалізації особи 2. Політика й сучасний розвиток українського суспільства 3.
Вступ 1. Основні концепції політичної влади 2. Форми та механізм політичної влади 3. Поняття легітимності та принцип поділу влади ...
Тест до теми 1 1 Балів: 1 Політологія це наука про: Виберіть одну правильну відповідь a. державу b. суспільство c. політику d. владу Question 2 Балів: 1 До найбільш важливих понять політології належать: Виберіть одну правильну відповідь ...
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Балів: 1 Політологія це наука про: Виберіть одну правильну відповідь a. державу b. суспільство c. політику d. владу Question 2 Балів: 1 До найбільш важливих понять політології належать: Виберіть одну правильну відповідь ...
Підсумковий тест Question 1 Балів: 1 Об’єктом політології як науки є: Виберіть одну правильну відповідь a. держава b. політика c. влада d. інтереси громадян Question 2 Балів: 1 Академічний етап розвитку політології як науки означає: Виберіть одну ...
Терміни Політика Політична сфера Політологія Об’єкт політології Політична влада Предмет політології Політичні відносини Політична діяльність Суб’єкт політики і об’єкт плітики Предмет політики ...
Закінчив Навчальний заклад: Національний університет «Острозька академія» Спеціальність: політологія (5 курс) Наукові інтереси: політологія історія географія соціологія міжнародні відносини Аналіз державної політики; Державне управління; Контактна інформація: E mail: Zed2012345@...
...відмінність між соціологією політики та політологією. 2. Що є предметом соціології політики? 3. У чому проявляється специфіка вивчення політики соціологією політики? 4....думкою, що в широкому сенсі політологія включає політичну соціологію і вони тлумачаться як ціле та частка? 5. Американський соціолог С.Ліпсей стверджує, що рівень економічного розвитку ...
(державник) Пишу праці на теми політологія, історія, географія. Якість гарантую)
Політична влада – основна проблема політології ……………………. 9 3. Розкрити зміст категорій: імпічмент, ознаки держави, ознаки демократичної держави, депортація, конфесія, конформізм, нонконформізм, космополітизм, дисиденство, істеблішмент, клерикалізм, абсентеїзм, ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.