Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3921 за запитом Поняття

Проаналізуйте поняття, значення, види підсудності 113. Дайте оцінку поняттю, завданню стадії касаційного провадження Задача № 24 Взимку далеко від міста слідчий разом з ...
Логічні операції з поняттями. Поняття визначення та його види. Поняття повної та неповної індукції: їх схожість та відмінність Із наведених нижче суджень стверджувальними є: ...
Загальна характеристика поняття добровільної відмови від злочину 1.1. Поняття добровільної відмови від злочину та її ознак 1.2.
Поняття злочину та його ознаки Орієнтовний план: Вступ. 1. Соціальна природа злочину. Залежність поняття злочину від соціально економічних відносин, що існують ...
В А Р ІА НТ 6 ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ СПІВУЧАСТІ 1. Поняття і значення співучасті у злочині. 2. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки співучасті. 3.
...зв’язок у кримінальному праві: поняття, види, кримінально правове значення Орієнтовний план: Вступ. 1. Філософське обґрунтування поняття причинності явищ у навколишньому середовищі. 2.
...викладене зумовлює необхідність вивчення такого поняття як «конфлікт». 1. Поняття та ознаки конфлікту У повсякденному житті слово «конфлікт» ми застосовуємо до широкого кола явищ − від збройних ...
ВАРІАНТ 3 Тема: Поняття злочину та його ознаки. Види визначення поняття злочину План 1. Соціальна природа злочину.
Загальна характеристика змісту поняття „тварина” у курсі природознавства початкової школи 1.1. Сутність поняття як форма знань 1.2.
Поняття суспільного ладу. Елементи суспільного ладу у сучасних зарубіжних країнах. 2. Глава держави в зарубіжних країнах....основні аспекти, що формують це поняття) та визначити співвідношення цього поняття із поняттями державний та конституційний лад. Проаналізувати елементи суспільного ладу сучасних зарубіжних країн.
Стадії вчинення умисного злочину: поняття, види, кримінально правова характеристика Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття стадій вчинення злочину та їх кримінально правове значення. 2.
ВАРІАНТ 21 Тема: Поняття і ознаки співучасті План 1. Поняття співучасті у вчинені умисного злочину та її кримінально правова характеристика. 2.
Суб’єкт злочину: поняття, ознаки, види Орієнтовний план: Вступ. 1. Законодавче визначення та ознаки суб’єкта злочину. 2. Фізичність, як ознака суб’єкта злочину....плану необхідно не лише сформулювати поняття суб’єкта злочину і дати його загальну характеристику, але й показати співвідношення суб’єкта злочину і особистості злочинця.
ВАРІАНТ 17 Тема: Стадії вчинення умисного злочину: поняття, види, кримінально правова характеристика План 1. Поняття стадій вчинення злочину та їх кримінально правове значення. 2.
Готування до вчинення злочину: поняття, значення для кримінальної відповідальності Орієнтовний план: Вступ. 1. Законодавче визначення готування до вчинення злочину. 2....з ретельного вивчення та аналізу поняття злочину (ст. 11 КК), видів стадій злочину (ст.ст. 13 15 КК), кримінальної відповідальності за незакінчені злочини (ст.
Поняття і види підвідомчості справ Вступ Під „юрисдикцією” в правовій літературі розуміють компетентність відповідних органів, посадових осіб розглядати юридично значущі справи ... Необхідність визначення сутності поняття «юрисдикція» випливає із наявності інших, альтернативних поглядів на структуру адміністративного процесу. Найпоширенішим з них є поділ всього масиву адміністративних проваджень ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 Поняття, зміст та значення договору купівлі продажу 1.1. Поняття , характерні ознаки і значення договору купівлі продажу 7 1.2.
Поняття й ознаки договору поставки. 2. Поняття та види недоговірних охоронних зобов'язань. Эти вопросы были раскрыты с помощью подпунктов, вследствие ...
ВАРІАНТ 24 Тема: Множинність злочинів: поняття, ознаки та види План 1. Поняття та ознаки множинності злочинів. 2. Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів. 3.
Поняття, структура та тлумачення закону про кримінальну відповідальність Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки та значення.
Кримінальна відповідальність: поняття, підстави, форми реалізації Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття та значення кримінальної відповідальності. 2. Обґрунтування кримінальної відповідальності. 3.
Вступ Поняття істини Чим відрізняється поняття істини від поняття правди Критерії істини Висновок Словник Закриті тести: 1. Що таке істина 2.
Варіант №7 Теоретичне питання: Поняття та зміст права власності за законодавством України. Практиче завдання 1. П. Горик вирішив особисто створити Товариство з обмеженою відповідальністю, написав ... Поняття та зміст права власності за законодавством України. 1. Поняття права власності Термін «власність» часто вживається в самих різних значеннях.
ВАРІАНТ 16 Тема: Помилка у кримінальному праві: поняття та види План 1. Поняття та значення помилки, як самостійного кримінально правового інституту. 2. Поняття, характеристика та види юридичної помилки.
ВАРІАНТ 7 Тема: Об’єктивна сторона складу злочину: поняття, ознаки План 1. Поняття, ознаки та значення об’єктивної сторони складу злочину. 2. Суспільно небезпечне діяння.
1.1 Поняття робочого часу...................................................................................5. 1.2 Види робочого часу......................................................................................... 2. Режим робочого часу................................................................................................14. 2.1 Поняття, складові та загальна характеристика режимів ...
Поняття та ознаки конституційно правової норми. Класифікація зовнішніх форм вираження конституційно правових норм. 2. Поняття та види виборчих систем з зарубіжних ...
Поняття конституції та її значення для організації та діяльності зарубіжних країн. Функції та юридичні властивості конституцій. 2. Поняття системи вищих органів держаної влади ...
...в рамках курсової роботи теми “Поняття і види одиничних злочинів” має не лише теоретичне, але й важливе практичне значення. Перше питання теми передбачає проведення детальної характеристики ...ним слід розпочати з вироблення поняття одиничного злочину. Оскільки в теорії сучасного кримінального права немає єдності в розумінні ознак одиничного злочину, то, враховуючи різні точки зору ...
Поняття і система кримінального права 1.1. Поняття кримінального права 1.2. Ознаки кримінального права 1.3.
Поняття покарання та його мета Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття та ознаки покарання. 2. Кара як зміст покарання. 3.
ПОНЯТТЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ План 1. Поняття складу злочину та його значення. 2. Елементи та ознаки складу злочину. 3.
Поняття та значення строків (термінів) у цивільному праві. Розділ 2. Види цивільно правових строків. Розділ 3. Позовна давність....українській правовій термінології поряд з поняттям "строк", що відображає певний період (проміжок) у часі (наприклад, рік, місяць), часто вживається поняття "термін", з яким пов'язується певний ...
Поняття суб’єкта злочину…………………………………………....5 Розділ 2. Ознаки суб’єкта злочину……………………………………………..8 2.1 Фізична особа як ознака суб’єкта злочину……………………………...... Метою роботи є дослідження поняття суб’єкта злочину, його ознак та видів. Для досягнення даної мети ми ставимо перед собою ряд завдань.
Поняття злочину за кримінальним правом України............................6 1.1. Поняття злочину і його ознаки в теорії кримінального права України..
Поняття та значення кримінальної відповідальності. 2. Обґрунтування кримінальної відповідальності. 3. Початок та припинення кримінальної відповідальності*. 4. Форми реалізації кримінальної відповідальності. 5....у науковій літературі погляди щодо поняття кримінальної відповідальності: одні автори ототожнюють її з кримінальним покаранням, інші характеризують її як певного роду обов’язок особи, яка вчинила ...
Об’єкт злочину: поняття, види, значення Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття об’єкта злочину та його значення для кваліфікації злочину. 2.
Поняття та види господарських правовідносин 1.2. Характеристика методів регулювання господарських відносин РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН 2.1. Поняття, ознаки та види суб'єктів ...
ВАРІАНТ 1 Тема: Закон про кримінальну відповідальність: поняття, ознаки, система План 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність, як джерела кримінального права України. 2. Ознаки закону про кримінальну відповідальність.
Поняття та види стадій вчинення злочину. 2. Поняття замаху на злочин, його об'єктивні та суб'єк¬тивні ознаки. 3.
Помилка у кримінальному праві: поняття та види Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття та значення помилки, як самостійного кримінально правового інституту. 2.
Нормативне визначення поняття суб’єкта злочину……………....….…6 1.1. Поняття і види суб’єктів злочину……………………..…………………….…6 1.2.
Суб’єктивна сторона складу злочину: поняття, ознаки Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття суб’єктивної сторони складу злочину, її ознаки та кримінально правове значення. 2.
Поняття норм права 1.2. Поняття, значення і способи тлумачення правових норм РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА НОРМИ ПРАВА 2.1.
Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності 1.2. Поняття спеціальної правоохоронної діяльності та спеціального правоохоронного органу (служби) 1.3.
Поняття, види і функції правосвідомості…………………………….....…10 1.3. Взаємозв’язок права і правосвідомості……………...……………….……15 Розділ 2. Поняття і характеристика правової культури………………….
...ідеї правової держави 1.2 Поняття та ознаки правової держави РОЗДІЛ 2. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ 2.1.
...міста слідчий разом з двома понятими, експертами, спеціалістами оглядав місце події за фактом дорожньо транспортної пригоди, коли рейсовий автобус впав у річку з мосту. Під час огляду один з понятих втратив рівновагу та впав у ...
План 1. Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності. Зв’язок з чуттєвим пізнанням……………………………………………………………3 2. Поняття про інтелект.
Поняття кримінального закону, його значення та основні риси 1.1. Розуміння поняття “кримінальний закон” 1.2. Структура кримінального закону.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.