Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 547 за запитом Правильний

...Термін економіка означає: Виберіть одну правильну відповідь a. господарство будь якої країни b. наука про національне господарство c. відносини, що виникають між людьми в процесі обміну ...виконує такі функції: Виберіть одну правильну відповідь a. пізнавальну b. виховну c. методологічну d. практичну e. прогностичну f. всі відповіді вірні Question 3 Економічні закони характеризуються ...
Виберіть одну правильну відповідь a. політична антропологія b. політична історія c. політична етика d. політична філософія Question 2 До найбільш важливих понять політології належать: Виберіть одну правильну відповідь a. диктатура b.
...це тотожні поняття Виберіть одну правильну відповідь a. ні b. так Question 2 Підприємець, на Вашу думку, це те ж саме, що і: Виберіть одну або ...діяльність на Україні Виберіть одну правильну відповідь a. Законом України про підприємства b. Господарським Кодексом України c. Кримінальним Кодексом України d.
Чому правильність і нормативність мовлення обов'язкові? 2. Подвоєння приголосних на письмі (по 3 4 приклади, бажано з юридичного тексту). 3.... Напишіть, чому правильність і нормативність мовлення обов'язкові. У другому завданні напишіть правила подвоєння в українській мові. а) Перекладіть на українську мову: Соцветие, ...
ОЦІНКА ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРАВИЛЬНІСТЮ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ....................................................16 2.1. Аналіз надходження ПДВ до бюджету............................................................16 2.2. Податковий контроль розрахунків підприємства з ПДВ...................................ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРАВИЛЬНІСТЮ НАРАХУВАННЯ, СВОЄЧАСНІСТЮ ТА ПОВНОТОЮ СПЛАТИ ПДВ ДО БЮДЖЕТУ............................................
І Вступ 1.1 Правильний вибір джерела постачання – залог успіху підприємства ІІ Коротка ...
Варіант № 18 І. Помилки в оформленні документів. Запишіть правильну відповідь. 1. Документ, що містить письмове уповноваження когось на виконання ...
ТЕСТ ДО ЛЕКЦІЇ 1 1 Логіка як наука досліджує: Виберіть одну правильну відповідь a. історію розвитку людських знань b. форми і закони мислення, відношення між мисленням та предметною дійсністю c....основних функцій логіки: Виберіть одну правильну відповідь a. культуроутворююча b. ілюзорно компенсаторна c. методологічна d. легітимізуюча e. прогностична 3 Уявлення це: Виберіть одну правильну відповідь a.
ТЕСТИ Є ДО ВСІХ 6 ТЕМ + ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ 1 1 Сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість організації і на які організація не може впливати взагалі або має незначний вплив – це: Виберіть одну правильну відповідь a. жодної правильної відповіді b. внутрішнє середовище c. проміжне середовище d. зовнішнє середовище 2 Загальний стан зовнішнього середовища може ...
Підсумковий тест Question 1 Балів: 1 Педагогіка – це наука: Виберіть одну правильну відповідь a. про мистецтво впливу вихователя на вихованця b. про співпрацю суб’єктів процесу c. про виховання d....педагогіки як науки: Виберіть одну правильну відповідь a. біологічний закон збереження роду b. розвиток виробництва c. об’єктивна необхідність у спеціальній підготовці людини до життя і ...
Тест до теми 1 1 Балів: 1 Політологія це наука про: Виберіть одну правильну відповідь a. державу b. суспільство c. політику d. владу Question 2 Балів: 1 До найбільш важливих понять політології належать: Виберіть одну правильну відповідь a. диктатура b.
Тестовые задания для зачета по учебной дисциплине «Общая психология» 1 Балів: 1 Укажите, какое из утверждений характеризует психическое отражение: Виберіть одну правильну відповідь a. является фотографией объективной реальности; b. активно влияет на среду; c. дает приблизительно правильную копию предметов и явлений действительности; ... Виберіть одну правильну відповідь a. мнение, психика, познание, разум, чувства; b. ощущения, мышление, воображение, воля, те...
85 ответов ТЕСТ 1 Question 1 Економічна теорія – це: Виберіть одну правильну відповідь a. наука про виробничі відносини і закони, що управляють виробництвом b. наука про створення багатства нації c....теорії не відноситься: Виберіть одну правильну відповідь a. методологічна b. рівноважна функція c. теоретико пізнавальна d. практична Question 3 Балів: 1 Розробка прогнозів розвитку економіки.
Виберіть одну правильну відповідь a. Кречмеру; b. Жанэ; c. Уитмеру; d. Фрейду. Question 2 Балів: 1 Кому принадлежит разработка психологии деятельности? Виберіть одну правильну відповідь a. Басову; b.
Виберіть одну правильну відповідь a. Кречмеру; b. Жанэ; c. Уитмеру; d. Фрейду. Question 2 Балів: 1 Кому принадлежит разработка психологии деятельности? Виберіть одну правильну відповідь a. Басову; b.
Виберіть одну правильну відповідь a. Кречмеру; b. Жанэ; c. Уитмеру; d. Фрейду. Question 2 Балів: 1 Кому принадлежит разработка психологии деятельности? Виберіть одну правильну відповідь a. Басову; b.
1 Инструмент управления, который характеризуется системой равноправных отношений по горизонтали, основанных на купле–продаже продукции и услуг, на равноправии интересов покупателя и продавца: Виберіть одну правильну відповідь a. рынок b. культура c. иерархия d. менеджмент 2 Модель менеджмента, которая характеризуется коллективным принятием решений и коллективной ответственность: Виберіть одну правильну відповідь a. немецкая b.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Балів: 1 Політологія це наука про: Виберіть одну правильну відповідь a. державу b. суспільство c. політику d. владу Question 2 Балів: 1 До найбільш важливих понять політології належать: Виберіть одну правильну відповідь a. диктатура b.
Виберіть одну правильну відповідь a. Фізіологічні, статеві, інстинкти і симптоматичні потреби; альтруїстичні; практичні b. Фізіологічні, потреби у безпеці, потреби у повазі; практичні c.... Виберіть одну правильну відповідь a. Фізіологічні, безпеки і захищеності b. Соціальні, безпеки та захищеності c. Самовираження, поваги, соціальні d.
...социально психологические явления: Виберіть одну правильну відповідь a. паника, взаимодействие, социализация, социометрия, общение b. социальная перцепция, атрибуция, ингибиция, взаимопонимание c. внушение, идентификация, рефлексия, эмпатия, общение d....социальной психологии является: Виберіть одну правильну відповідь a. принципы и методы b. психология масс c. конкретные социальные общности (группы) или отдельные их представители (люди) d.
...социально психологические явления: Виберіть одну правильну відповідь a. паника, взаимодействие, социализация, социометрия, общение b. социальная перцепция, атрибуция, ингибиция, взаимопонимание c. внушение, идентификация, рефлексия, эмпатия, общение d....социальной психологии является: Виберіть одну правильну відповідь a. принципы и методы b. психология масс c. конкретные социальные общности (группы) или отдельные их представители (люди) d.
Сучасні проблеми психологічного консультування Тест №1 Question 1 Балів: 1 Оберіть правильну відповідь: До групи професійних консультантів відносять: Виберіть одну або кілька відповідей a. вчителів b. священнослужителів c. психологів d....має кваліфікацію лікаря: Виберіть одну правильну відповідь a. народний цілитель b. клінічний психолог c. соціальний працівник d. психіатр Question 3 Балів: 1 Оберіть правильну відповідь.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Поняття „загальна теорія народонаселення” означає: Виберіть одну правильну відповідь a. систему наукових знань b. теоретичні положення демографії c. закони розвитку населення d. окрему науку Question 2 Соціальний рух (...характеризує перехід індивіда: Виберіть одну правильну відповідь a. з однієї вікової групи до іншої b. з однієї соціальної групи до іншої c.
...науковій основі – це: Виберіть одну правильну відповідь a. підприємці b. адміністрація c. менеджери d. інженери Question 2 Балів: 1 Система понять, уявлень, що сформувалася на основі ...середовища організації – це: Виберіть одну правильну відповідь a. теорії управління b. історія вчень менеджменту c. парадигма менеджменту d. всі відповіді правильні Question 3 Балів: 1 Фредерік ...
немає правильної відповіді c. роботодавець d. член профспілки Question 2 Дискримінація це: a. законне обмеження прав суб'єктів соціально трудових відносин b.... немає правильної відповіді d. незаконне обмеження прав суб'єктів соціально трудових відносин Question 3 Показником, який характеризує рівень життя, є: a.
Question 1 Балів: 1 Засновником вітчизняної школы патопсихології є: Виберіть одну правильну відповідь a. Ананьев b. Зейгарник c. Лазурский d. Лебединський Question 2 Балів: 1 З іменами яких двох вчених в Росії ...як психологічної дисципліни: Виберіть одну правильну відповідь a. М.І.Аствацуров та О.Р.Лурія b. В.М. Бєхтєрєв та С.С.Корсаков c. Б.В.
Question 1 Метою психологічної служби є: Виберіть одну правильну відповідь a. навчання людей b. створення соціально психологічних умов для розвитку особистості c. лікування різних за віком і статтю громадян ...діяльності практичні психологи: Виберіть одну правильну відповідь a. принцип конфіденційності b. принцип детермінізму c. принцип коректного використання інформації психологічного характеру d.
Question 1 Балів: 1 В наименьшей степени сущность психотерапии в современном ее понимании раскрывает понятие: Виберіть одну правильну відповідь a. клинико психологическая интервенция b. психологическая коррекция c. психологическое вмешательство d. внушение Question 2 Балів: 1 Если невроз понимается ...будет направлена на: Виберіть одну правильну відповідь a. переучивание b. распознавание ошибочных стереотипов мышления c. осознание d. интеграцию опыта ...
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Балів: 1 Соціологія як наука виникла: Виберіть одну правильну відповідь a. в першій половині ХІХ ст. b. у ХVІІІ ст. c. після Другої світової війни d....єктом соціологічного аналізу: Виберіть одну правильну відповідь a. суспільство як цілісна соціальна реальність b. сукупність соціальних відносин, соціальні зв’язки, соціальні організації, соціальні інститути тощо c.
Question 1 Балів: 1 Якщо простір елементарних подій випробування складається з n подій, а подія A може відбутися одночасно з m(m n) подіями цього простору, то ймовірність цієї події дорівнює: Виберіть одну правильну відповідь а. P(А)=m b. P(А)=n c. P(А)=mn d. P(А)=nm Question 2 Балів: ...величини X характеризує: Виберіть одну правильну відповідь a. середнє квадратичне значення випадкової величини b. середнє значення випадкової величини c. розсіювання можл...
ЕСТЬ ВСЕ ТЕСТЫ К 19 ТЕМАМ + ИТОГОВЫЙ ТЕСТ (всего 195 ответов) ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Балів: 1 Предметом мікроекономіки є: Виберіть одну правильну відповідь a. усі відповіді є слушними b. поведінка фірм c. поведінка домогосподарств d. взаємодія на ринку домогосподарств і фірм Question ...не вивчає мікроекономіка: Виберіть одну правильну відповідь a. ціна, попит, пропозиція b. циклічність розвитку ринкової економіки c. ринок факторів виробництва d.
правильного ответа нет Question 2 Маркетинговое наблюдение разведка представляет собой: a. метод сбора маркетинговой информации наблюдения b.... правильного ответа нет Question 3 Источник информации, который передает сведения о состоянии других объектов, это: a. источник вторичной информации b.
правильного ответа нет Question 2 Маркетинговое наблюдение разведка представляет собой: a. метод сбора маркетинговой информации наблюдения b.... правильного ответа нет Question 3 Источник информации, который передает сведения о состоянии других объектов, это: a. источник вторичной информации b.
...Принцип системності передбачає: Виберіть одну правильну відповідь a. математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів b. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення c.... немає правильних варіантів c. спрощена порівнянність даних бухгалтерського і податкового обліку Question 6 Конфігурація "Фінансове планування" містить a.
немає правильних варіантів Question 6 Конфігурація "Фінансове планування" містить a. інструменти аналізу фінансово господарського стану підприємства b.... Правильної відповіді тут не вказано e. елементи системи Question 2 Входи і виходи системи це –: a.
1 Балів: 1 Міжнародні економічні відносини – це: Виберіть одну правильну відповідь a. форма зв’язку між державами, між суб'єктами підприємницької діяльності стосовно спадщини в міжнародному економічному житті b....економічне право – це: Виберіть одну правильну відповідь a. система юридичних норм, які регулюють становище і діяльність суб’єктів міжнародного права у здійсненні їхніх зовнішніх зносин відповідно ...
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question1 Балів: 1 Педагогіка – це наука: Виберіть одну правильну відповідь a. про мистецтво впливу вихователя на вихованця b. про виховання c. про підготовку молоді до життя Question2 Балів: 1 ...підручників “Граматика словенська”: Виберіть одну правильну відповідь a. Іван Федоров b. Мелетій Смотрицький c. Петро Могила Question3 Балів: 1 На основі якого законодавчого чи нормативного документу ...
...Педагогіка це наука: Виберіть одну правильну відповідь a. про мистецтво впливу вихователя на вихованця b. про виховання c. про підготовку молоді до життя Question 2 Балів: ...підручників “Граматика словенська”: Виберіть одну правильну відповідь a. Мелетій Смотрицький b. Іван Федоров c. Петро Могила Question 3 Балів: 1 На основі якого законодавчого чи нормативного ...
Зачет 2 Question 1 Балів: 1 Какой из перечисленных методов не является проективным: Виберіть одну правильну відповідь a. ТАТ b. тест Г. Роршаха c. тест тревожности Спилбергера – Ханаана d. тест М. Люшера e....семьи» пренадлежит к: Виберіть одну правильну відповідь a. тестам b. свободному интервью c. личностным опростникам d. анкетированию e. проективным методам Question 3 Балів: 1 Тест рисуночной ...
Виберіть одну правильну відповідь a. исследователь вмешивается в поведение испытуемого, использует аппаратуру, вызывая желаемые проявления психики испытуемого b....в психологии называют: Виберіть одну правильну відповідь a. наблюдением b. рефлексией c. вниманием d. осторожностью e. наблюдательностью Question 3 Балів: 1 Свойство наблюдения, когда экспериментатор должен ...
Question 1 Балів: 1 Соціологія як наука виникла: Виберіть одну правильну відповідь a. у ХУІІІ ст. b. після Другої світової війни c. у першій половині ХІХ ст. d.... Виберіть одну правильну відповідь a. коли людина задовольняє свої вітальні потреби b. коли поведінка одного індивіда попадає під вплив іншого або групи незалежно ...
Виберіть одну правильну відповідь a. піфагорійці b. епікурейці c. стоїки d. софісти e. атомісти f. схоласти g. патристи Question 2 Балів: 1 "Вірю, ...що абсурдно" казав … Виберіть одну правильну відповідь a. Тертулліан b. Дж.Бруно c. Ж. Ж.Руссо Question 3 Балів: 1 Виділіть провідні риси середньовічної філософії (можливі ...
Виберіть одну правильну відповідь a. ЦНС забезпечує взаємозв’язок окремих органів і систем організму, узгоджує і об’єднує їх функції, здійснює зв’язок ... Виберіть одну правильну відповідь a. До ЦНС відносять усі нервові структури, які забезпечують сприйняття подразнень чутливими органами, а також передачу цієї інформації до ...
Виберіть одну правильну відповідь a. ЦНС реагує на всі зміни внутрішнього і зовнішнього середовища шляхом активізації нейронів і нервових центрів, має автономну регуляцію, ... Виберіть одну правильну відповідь a. ЦНС включає головний і спинний мозок; основними елементами системи є нейрони і синапси, які забезпечують двосторонній коловий зв’...
Question1 Балів: 1 Добровольці, що допомагають вирішити різні соціальні проблеми, зокрема, проблеми у межах громади називаються: Виберіть одну правильну відповідь a. піонерами b. волонтерами c. скаутами d. пластунами Question2 Балів: 1 У теорії соціальної роботи зазначається, що будь яке ...суспільство поділяється на: Виберіть одну правильну відповідь a. дві частини b. три сектори c. чотири частини d. два сектори Question3 Балів: 1 Некомерційн...
Виберіть одну правильну відповідь a. психодиагностические и экспериментальные задачи b. теоретические задачи c. методологические задачи Question 2 Балів: 1 Какой раздел возрастной психологии ... Виберіть одну правильну відповідь a. детская психология b. психология взрослого человека c. геронтопсихология Question 3 Балів: 1 Если при изучении возрастных аспектов психологического ...
Виберіть одну правильну відповідь a. психодиагностические и экспериментальные задачи b. теоретические задачи c. методологические задачи Question 2 Балів: 1 Какой раздел возрастной психологии ... Виберіть одну правильну відповідь a. детская психология b. психология взрослого человека c. геронтопсихология Question 3 Балів: 1 Если при изучении возрастных аспектов психологического ...
Question 1 Балів: 1 Яка з названих наукових концепцій розглядає як причину походження держави економічний розвиток суспільства (людства): Виберіть одну правильну відповідь a. історико матеріалістична (марксистська) b. психологічна c. теологічна d. патріархальна Question 2 Балів: 1 Форма держави, що відображає спосіб ...влади має назву: Виберіть одну правильну відповідь a. форма державного правління b. форма державного устрою c. форма державного режиму ...
Виберіть одну правильну відповідь a. школа фізіократів b. кейнсіанська теорія c. гіпотеза раціональних очікувань d. класична теорія Question 2 Процеси саморегулювання ринку завдяки ...механізму ціноутворення обгрунтовує: Виберіть одну правильну відповідь a. школа фізіократів, b. гіпотеза раціональних очікувань. c. кейнсіанська теорія, d. класична теорія, Question 3 До основних постулатів кейнсіанської ...
...державну підтримку малого підприємництва"; д) правильної відповіді немає. 2. Закон України "Про підприємництво" прийнято в: а) 1990р.; б) 1992р.; в) 1994р.; г) 1996р.; д) правильної відповіді немає. 3.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.