Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 229 за запитом Правління

ЗМІСТ br />br /> ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА 6 1.1.... Статус Президента в контексті форми правління 10 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА В ДЕРЖАВАХ ЗІ ЗМІШАНОЮ ФОРМОЮ ПРАВЛІННЯ 12 2.1.
Сучасні форми правління П л а н 1. Форми сучасної зарубіжної держави, їх сутність, зміст. 2. Поняття “форми правління”. 3. Монархія. 4. Республіка. 5.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ 2.1. Монархія як різновид форми державного правління 2.2.
Поняття форми державного правління РОЗДІЛ 2. Загальнотеоретична характеристика форм державного правління 2.1.Монархія, її ознаки і різновиди 2.2.
...Варіант ІІ Задача №1 Головою правління Публічного АТ "Україна" Горобцем І.П. від імені товариства був укладений договір про купівлю 100 акцій ПАТ "Рівнериба" на суму ...заяві було вказано, що голова правління діяв з перевищенням своїх повноважень, так як статутом товариства передбачене обов'язкове затвердження спостережною радою ПАТ договорів, укладених головою правління ...
Задача 1. Член сільськогосподарського кооперативу «Мрія» Іванов Д. звернувся із заявою в правління про передачу свого паю його ...
Задача 1 Голова правління приватного акціонерного товариства "ДІЛО" (він же власник 60% акцій), зловживаючи своїм посадовим становищем, почав завдавати шкоди підприємству....акцій, не обіймаючи посади голови правління ПрАТ, укладати договори та діяти іншим чином від імені ПрАТ? 2. Який орган може відкликати членів виконавчого органу ПрАТ (правління)?
Задача № 1 До вас за допомогою звернувся голова правління АСГТ "Нове життя" з проханням пояснити йому, чому очолюване ним АСГТ має нести відповідальність за зобов'язанням колиш¬нього КСГП ...оплати за орендовану землю, в правлінні йому відповіли, що зерно йому не виділено і розмір орендної плати зменшено до 0,8% від суми вартості зе¬мельного сертифіката, ...
Громадянин Петров звернувся до правління виробничого сільськогосподарського кооперативу „ТавріяАгро” з заявою про прийняття його до сільськогосподарського кооперативу. В заяві він вказав, що готовий внести передбачені ... Голова правління Іваненко розглянув заяву Петрова і відмовив йому посилаючись на те, що в кооперативу не має зараз потреби в прийнятті нових ...
Визначення форм державного правління, державного устрою та держаного режиму зарубіжних країн та співвідношення цих понять у сучасному державному праві зарубіжних країн. 2....поняття та різновиди форм державного правління, державного устрою та державного режиму. Відмітити співвідношення цих понять. Проілюструвати конкретними прикладами сучасних зарубіжних країн.
Форма державного правління та форма державного устрою………....19 2.1. Загальна характеристика видів форм державного правління....19 2.2. Класифікація форм державного устрою....
...зумовило спірні погляди на його правління, значення його державної діяльності для Російської імперії і причини змови проти Павла І. Але на сьогоднішній день погляди істориків на ... Предметом дипломної роботи є правління Павла І, через призму комплексу мемуаристики та джерел, як одного з суперечних постатей Російської імперії.
...внутрішньою угодою та з дозволу правління банку було передано тимчасово вільні кошти Полтавській філії для збільшення її кредитного фонду. Коли сума у встановлений термін не була ...у другу є внутрішньою справою правління банку. Управляючий Сумською філією свою вимогу мотивував тим, що за внутрішньобанківськими правилами заробітна плата співробітників філії залежить від суми залучених ...
Вступ Розділ 1. Статус української держави згідно конституції україни Розділ 2. Форма правління української держави Розділ 3.
Вступ Розділ 1. Статус української держави згідно конституції україни Розділ 2. Форма правління української держави Розділ 3.
План. 1. Визначення форм державного правління, державного устрою та державного режиму зарубіжних країн та співвідношення ...
1.Форми державного правління і державного устрою …………………. 3 2. Політичні режими ……………………………………………………… 7 3.
Вступ……………………………………………………………… с.3 Розділ І. Македонія до Філіпа ІІ………………………………… с.5 1.1.... Зміна тактики правління та шляхів розвитку Македонії за Філіпа ІІ…………………………………………………………………..с.10 2.1. Особистість Філіпа ІІ (359 336 рр. до н. е.
Вступ Розділ 1.Поняття форми держави в теорії держави і права та її структура Розділ 2. Особливості республіканської форми державного правління в Україні Розділ 3.
Зміст: Вступ 1. Роль християнства у розвитку благодійності за правління Князя Володимира Великого 2.
Задача № 231 Статутом сільськогосподарського кооперативу передбачено наступні положення: 1. Правління кооперативу укладає трудові договори (контракти) у ...
Завдання 6. Іваненко протягом трьох років був акціонером ЗАТ «Полум’я». У 2001 р. він звернувся до правління акціонерного товариства з заявою про ...
Задача №277 Ільченко С.К., член кооперативу "Руслан", два дні не з'являвся на роботі без поважних причин. Правління кооперативу прийняло рішення звільнити Ільченко ...
Вступ 1. Походження та ранні роки Кіра 2. Повстання проти Мідії. Кір цар Мідії 3.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 6 1.1.
ВСТУП 1. Сутність поняття та основні риси республіки 2. Парламент як головний республіканський інститут влади 3.
Адміністративне право пов‘язане з виконавчою владою та державним управлінням. Воно виступає обов‘язковим інструментом, здійснення державної виконавчої влади у ...
Курсова робота складаться з вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.
ВСТУП 1. Особливості формування Римської імперії 2. Принципат 3. Домінат 4. Падіння Римської імперії ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
за режимом правління c. за розподілом владних повноважень d. за соціальним представництвом Question 2 Які із зазначених понять не належать до обов'язкових ... форма правління c. спосіб правління d. державний лад e. форма державного устрою Question 3 Яке з понять включається в категорію «політичний режим»: ...
за режимом правління c. за соціальним представництвом d. за розподілом владних повноважень Question 5 Хто є автором концепцій трьох форм лідерства традиційного, харизматичного ... спосіб правління b. державний лад c. форма державного устрою d. форма правління e. правовий режим Question 7 Відмітьте положення, які не властиві ...
за режимом правління c. за соціальним представництвом d. за розподілом владних повноважень Question 2 Балів: 1 Які із зазначених ресурсів не є типовими ... форма правління b. державний лад c. спосіб правління d. форма державного устрою e. правовий режим Question 2 Який з названих нижче ознак ...
Витоки деспотичного типу правління які передбачав представник радикальної політично правової думки Ж. П. Марат. Практичне завдання до теми 4 1....Question 5 Які форми державного правління видатний мислитель античності Аристотель вважав правильними? a.тиранія, олігархія, демократія b. монархія, олігархія, демократія c. монархія,аристократія, політія d.
...кооперативу (далі СГК) "Боровський" рішенням правління кооперативу було вне­сено наступні положення: 1) засідання правління кооперативу проводяться не рід­ше одного разу на місяць; рішення приймаються ...
...про введення в штаті президентського правління. Що, відповідно до Конституції Індії, означає надзвичайний стан та президентське правління. Чи вірно вчинив Президент, обґрунтуйте відповідь.
за режимом правління d. за соціальним представництвом Question 6 Балів: 1 За яким критерієм виділяють такі види політичної влади, як: аристократична, теократична, плутократична, ...термінів належить до поняття «форма правління»: Виберіть одну правильну відповідь a. федерація b. Співдружність Незалежних Держав (СНД) c. демократія d. республіка e.
Поняття форми державного правління…………………………....……..6 Розділ 2. Типи республіки та їх характеристика……………………………..……9 2.1. Парламентарна республіка……………………………………………….…….9 2.2. Президентська республіка…………………………………………...………..12 2.3. Змішана республіканська форма правління………………………...………..14 2.4. Суперпрезидентська республіка……………………………………...
До правління СГК "Врожай" надійшла заява від ланко­вої С, яка просила нарахувати їй додаткові кошти як оплату за виробництво понадпланової продукції та керівництво ланкою. Правління кооперативу відмовило їй у додатковій ...
...за цей час неодноразово заохочувалась правлінням за сумлінне виконання своїх трудових обов'язків. Розпоряджен¬ням голови СГК вона була переведена на робоче місце свинар¬ки, однак ... Правління СГК розглянуло заяву Д. і постановило рі¬шення: Д. перевести в рільницьку бригаду, а її чоловіка звіль¬нити з посади ...
...Базис" (далі – ПАТ "Базис"), підписана правлінням ПАТ. В опублікований порядок денний не було включено питання щодо збільшення статутного фонду ПАТ, але у персональному повідомленні, яке було ... Після проведення загальних зборів правлінням ПАТ було прийняте рішення про збільшення статутного фонду ПАТ шляхом додаткової емісії 4300 акцій (на час прийняття правлінням рішення загальна ...
...конституційно закріплюється через республіканську форму правління і принципи народного суверенітету: «Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ» (ст.... Форму державного правління в Україні Конституція визначає лише у найбільш загальній формі, проголошуючи її республікою. Та чи інша форма республіканського правління — президентська, парламентарна ...
...термінів належить до поняття «форма правління»: Виберіть одну правильну відповідь a. федерація b. Співдружність Незалежних Держав (СНД) c. демократія d. республіка e....Балів: 1 За формою державного правління Україна є: Виберіть одну правильну відповідь a. парламентська республіка b. президентська республіка c. парламентсько президентська республіка d.
постановою Правління Націо¬нального банку України від 15 грудня 2004 р. № 637, Інструкції про касові операції в банках України, затв. постановою Правління Національного банку України від 14....
Задача №1 До вас за допомогою звернувся голова правління АСГТ «Нове життя» з проханням пояснити йому, чому очолюване ним АСГТ має нести відповідальність за зобов’язанням колишнього КСГП і ...Дорош після жнив звернувся до правління кооперативу «Нива» з приводу оплати за орендовану землю, в правлінні йому відповіли, що зерно йому не виділено і розмір орендної ...
Визначення форм державного правління, державного устрою та держаного режиму зарубіжних країн та співвідношення цих понять у сучасному державному праві зарубіжних країн. 2....br />br /> Мона́рхія — форма державного правління, за якої найвища державна влада повністю (необмежена, абсолютна монархія) або частково (обмежена, конституційна монархія) належить одній особі — спадкоємному монархові.
Голова правління акціонерного товариства відмовився звільнити від виконання виробничих обов’язків депутата міської ради на час здійснення ним депутатських повноважень. Своє рішення голова правління мотивував тим, що акціонерне товариство ...
...організацій та підприємств Задача № 58 Правління кооперативу прийняло рішення про внесення до статуту змін, відповідно до яких, члени кооперативу були позбавлені права добровільного виходу з кооперативу.... Чи є правомірним рішення правління кооперативу? 2. В яких випадках припиняється членство в кооперативі? 3. Чи має право правління приймати такого роду рішення? 4.
правління кооперативу до суду не звернулося, а протягом 6 місяців з нього стягували половину місячного заробітку в рахунок відшкодування завданої кооперативу ...ревізійної комісії заперечив проти рішення правління кооперативу і звернувся до юридичного відділу райдержадміністрації за роз’ясненнями щодо його правомірності. Який вид матеріальної відповідальності може бути застосований ...
форма державного правління b. форма державного устрою c. форма державного режиму d. форма державної структури e. форма політичного режиму Question 3 Балів: 1 При якій формі державного правління уряд очолює глава держави?
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.