Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3669 за запитом Правова

Мусульманське право в сучасних правових системах. 3. Загальна характеристика джерел мусульманського права. 4. Мусульмансько правова доктрина та правовий звичай в сучасних ісламських правових системах. 5.
Зміст Вступ…………………………………………………………………………..….…..4 Розділ 1. Характеристика правосвідомості і правового виховання їх взаємозв’язок…………………………………………………......…………………..6 1.1.
Правова доктрина як правове явище в правових системах сучасності 1.1. Поняття та функції правової доктрини 1.2.
Зміст Вступ………………………………………………………………………….…..4 Розділ 1. Правова поведінки: поняття та види………………………….……..6 1.1. Поняття та ознаки правової поведінки…………………………….
Зміст Вступ…………………………………………………………………………………3 Розділ 1. Характеристика правосвідомості і правового виховання їх взаємозв’язок………………………………………………………………….……..6 1.1.
Загальна характеристика правової культури............................................7 1.1. Поняття та сутність правової культури..................................................7 1.2. Структура і функції правової культури..................................................9 Розділ 2.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ І ФУНКЦІЇ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ...…6 1.1. Поняття, мета і завдання правового виховання……………………………….6 1.2. Принципи та функції правового виховання……………………………….
ЗМІСТ ВСТУП................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. Поняття правового нігілізму та його прояви.........................7 1.1. Нігілізм як загальносуспільне явище........................................................
Варіант № 2: Запитання до контрольної роботи: 1. Поняття та ознаки конституційно правової норми. Класифікація зовнішніх форм вираження конституційно правових ...
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1 СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО ПРАВОВИХ ВІДНОСИН………………….6 1.1. Відносини в сфері обслуговування………………………...
Правова характеристика кредитних операцій банків. Форми і види кредитів. Правове положення кредитування. Кредитна лінія, овердрафт. 2.
Правова характеристика кредитних операцій банків. Форми і види кредитів. Правове положення кредитування. Кредитна лінія, овердрафт. 2.
... ВАРІАНТ 10 Завдання Кримінально правова характеристика примушування до виконання чи невиконання цивільно правових зобов'язань (ст. 355 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Охарактеризуйте правовий статус міжнародних проток та їх відмінності від правового статусу міжнародних каналів. 3. Охарактеризуйте міжнародні авіаційні організації.
...правові засади становлення англосаксонської політико правової сім'ї 8 1.1. Передумови виникнення держави і права країн англосаксонського типу……………………………………………………...8 1.1.1....рис і особливостей англосаксонської політико — правової системи 43 Розділ II. Теоретико правовий аналіз політико — правової системи країн англосаксонського типу 57 2.1.
ЗМІСТ Передмова.....3 Розділ І. Загальні положення цивільного права.....5 Глава 1. ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ.....5 1.... Предмет цивільно правового регулювання.....21 3. Метод цивільно правового регулювання.....22 4. Принципи цивільно правового регулювання.....23 5. Функції цивільного права.....27 6.
ЗМІСТ Стор. ВСТУП 3 ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ІНСТИТУТУ ВЗАЄМНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ В КРАЇНАХ ...
Механізм правового регулювання 1.1. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу 1.2. Сфера, основні напрямки і межі правового ...
14 Розділ 3 Правова система в Україні на сучасному етапі розвитку……....…...20 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………..31 ВСТУП Враховуючи особливість теми дослідження, яка ...державного устрою, політичного режиму та правової системи в Україні саме на сучасному етапі розвитку, кожне з яких могло б стати предметом дослідження окремо, автор бачить обґрунтування ...
Механізм правового регулювання 1.1. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу 1.2. Сфера, основні напрямки і межі правового ...
Поняття та ознаки конституційно правової відповідальності. 2. Поняття конституційного правового делікту. 3. Суб’єкти конституційно правової відповідальності. 4. Конституційно правові санкції.
...роботи (анотація): визначено поняття і правовий статусу морського порту, правовий режим морського порту, його території і акваторії; досліджено сучасні проблеми у організаційно правовому регулюванні діяльності морських ...
Теоретичні основи формування правової культури як напрямку розбудови правової держави 1.1. Історико–філософський аспект формування правової культури 1.2.
Правове регулювання: поняття і предмет………………..……….6 1.1. Поняття правового регулювання та співвідношення явищ правового регулювання і правового впливу……………………………………………………6 1....
Поняття та механізми правового виховання правовий всеобуч 1.1. Поняття, ознаки і функції правового виховання 1.2. Система і механізм правового виховання.
Загальна характеристика правової держави 1.1. Виникнення ідеї правової держави та її поняття 1.2. Ознаки правової держави Розділ 2.
ЗМІСТ Передмова.....3 ВСТУПНИЙ РОЗДІЛ 1. Нормативні акти щодо запровадження стандартів Болонського процесу.....6 2....структура, особливості і види фінансово правових норм.....74 3.2. Зміст і особливості фінансових правовідносин.....78 3.3. Структура фінансових правовідносин.....81 3.4.
Теоретико – правова характеристика фінансово правової відповідальності…………………………………………………………………...…7 1.1. Загальна характеристика фінансово правової відповідальності…………..…7 1.2. Правова природа фінансово правової відповідальності…………………….
Загальна характеристика правової держави 1.1. Виникнення ідеї правової держави та її поняття 1.2. Ознаки правової держави Розділ 2.
Загальна характеристика правової системи..............................................6 1.1. Поняття правової системи...................................................................................6 1.2. Структурні елементи правової системи...........................................................13 1.3.
СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ФІНАНСОВО – ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ……………………………………………………………....5 РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ФІНАНСОВО – ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ…………………………………………………………...….9 2.1. Поняття та сутність фінансово – правової відповідальності…………….…....
ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАВОВОГО ВПЛИВУ 1.1. Поняття правового регулювання та його відмінність від правового впливу 1.2.
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………..…4 РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ………………………………………....…7 1.1. Поняття кваліфікації злочинів……………………………………………….... Повнота кримінально правової кваліфікації та врахування норм кримінального закону………………………………………………………….…..12 1.3. Конкретність кримінально правової кваліфікації кримінально правових норм та статей кримінального закону…………………………………………….
Загальна характеристика правового регулювання суспільних відносин………………………………………………………………………...….6 1.1. Сутність правового регулювання………………………………..….6 1.2. Ознаки та риси правового регулювання………………………...….9 1.3.
ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНО ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 1.1. Поняття і структура бюджетно правових відносин…………………..…9 1.2. Особливості бюджетно правових відносин………………………….…13 1.3.
Методологічні основи правових систем сучасності………………..…..7 1.1. Поняття правових систем сучасності…………………………………….……7 1.2. Критерії класифікації правових систем сучасності………………………….11 Розділ 2.
Конституційно правовий статус органів влади Автономної Республіки Крим План Конституційно правовий статус Автономної Республіки Крим у складі України.
Поняття та правовий аналіз державної зради……………………..7 1.1. Загальна характеристика…………………………………………………... 7 1.2. Склад злочину……………………………………………………………… 11 РОЗДІЛ 2. Поняття та правовий аналіз шпигунства…………………………. 29 2.1.
Правова характеристика договору соціального найму житла. br />br /> План. Вступ. 1. Поняття договору соціального найму житла. 2.... Цивільно правова відповідальність за порушення умов договору соціального найму житла. Висновки. br />br /> У першому пункті автор повинен дати поняття та загальну ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРАВОВІЙ НАУЦІ 1.1. Поняття й концепції юридичної відповідальності в правовій літературі 1.2. Принципи, функції і види юридичної відповідальності 1....
Загальна характеристика правових систем, критерії їх диференціацій.....7 1.1. Поняття, структура і суть правової системи……………………………..7 1.2.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНО ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 1.1. Поняття, ознаки та особливості бюджетно правових відносин……..…8 1.2. Класифікація та види бюджетно правових відносин відповідно ...
НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ ЯК ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ 1.1. Історія становлення інституту набуття, збереження майна без достатньої правової підстави 1.2.
Загальна характеристика конкуренції кримінально правових норм.....6 1.1. Поняття та ознаки конкуренції кримінально правових норм..........................6 1.2. Відмінність конкуренції кримінально правових норм від ...
ПОНЯТТЯ НОРМАТИВНО ПРАВОВОГО АКТУ 1.1. Поняття нормативно правового акту 1.2. Класифікація нормативно правових актів 1.3. Структура нормативно правового акту.
Загальна характеристика конкуренції кримінально правових норм.......6 1.1. Поняття та ознаки конкуренції кримінально правових норм...........................6 1.2. Відмінність конкуренції кримінально правових норм від ...
Правове регулювання та співвідношення явищ правового регулювання і правового впливу.........................................................................................................6 1.2. Предмет і напрямки правового регулювання..................................................10 1.3.
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОГОВІРНОЇ ЦИВІЛЬНО ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 1.1. Сутність договірної цивільно правової відповідальності…………….....7 1.2. Функції та принципи договірної цивільно правової відповідальності.
Правова охорона Конституції України Запитання для самоконтролю РОЗДІЛ 5. КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ 1. Поняття та склад конституційно правових відносин 2.
Загальна характеристика правової держави 1.1. Виникнення ідеї правової держави та її поняття 1.2. Ознаки правової держави Розділ 2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.