Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 266 за запитом Приклади

План. 1. Сутність концерну та його особливості. 2.... Приклади успішної діяльності концернів в Україні. 4. Список використаної літератури.
Міст Вступ Розділ 1.... Приклади комунікацій в туристичній галузі на рівні підприємст 3.1 Проблеми технологій на Кримських підприємствах 3.2 Дослідження комунікацій в підприємствах ...
Варіант № 7 Теоретичні питання: 1.Поняття конституційного ладу та його співвідношення ... Наведіть 4 приклади конкретизації конституційно правових приписів в нормах галузей українського права. Задача №2. Іноземний громадянин витримав вступні іспити в один із державних ...
Варіант 5 1. Сформулюйте орфоепічні норми приголосних звуків. Наведіть приклади з транскрипцією, яка підтверджує нормативність ...
Варіант 3 1. Охарактеризуйте вимоги до оформлення сучасного документа. Наведіть приклади (на рівні реквізиту), які засвідчують ...
ВАРІАНТ 4 Завдання Розкрийте ознаки хуліганства (ст. 296 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Вступ Розділ 1. Банківське кредитування підприємств 1.1. Сфера функціонування та принципи банківського кредитування 1.2.... Формули та приклади 2.1. Встановлення оптимальної потреби підприємства у виробничих запасах 2.2. Джерела формування обігового капіталу підприємств Висновки Література Додатки (практична ...
ВАРІАНТ 13 Завдання Кримінально правова характеристика зґвалтування (ст. 152 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
ВАРІАНТ 16 Завдання Кримінально правова характеристика контрабанди (ст. 201 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
1.Знайдіть у матеріалах судової практики (Ліга, Інтернет, матеріали періодики) приклади спорів, що виникають при перевезенні ...
ВАРІАНТ 17 Завдання Кримінально правова характеристика незаконної порубки лісу (ст. 246 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
ВАРІАНТ 18 Завдання Кримінально правова характеристика створення злочинної організації (ст. 255 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
ВАРІАНТ 1 Завдання Проаналізувати зміст умисного знищення або пошкодження майна (ст. 194 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
... Варіант 2 1. Розкрийте поняття офіційно ділового стилю (ОДС). Зазначте основні риси ОДС, наведіть відповідні приклади. 2.
Варіант 10 1. Розкрийте граматичні особливості однини присудка при різнотипних підметах у фахових текстах. Наведіть приклади. 2.
ВАРІАНТ 14 Завдання Кримінально правова характеристика втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
ВАРІАНТ 3 Завдання Розкрийте ознаки використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (ст. 150 1 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
ВАРІАНТ 15 Завдання Кримінально правова характеристика самовільного зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво (ст. 197 1 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
ВАРІАНТ 10 Завдання Кримінально правова характеристика примушування до виконання чи невиконання цивільно правових зобов'язань (ст. 355 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.
Наведіть приклади. 5. Висвітліть особливості становлення і розвитку експериментального дослідження психіки у вітчизняній психології. 6. Яким чином можна трактувати предмет експериментальної психології ... Наведіть приклади. 3. Укажіть, у чому полягає відмінність додаткової змінної від незалежної. 4. Що таке “контроль” змінних?
Навести приклади. 4. Феномен апоптоза. Навести приклади. Тема 5. Прояв авітальної активності Контрольні питання до теми 5 1.
Наведіть приклади використання громадянами України права на соціальний захист. 2. Складіть таблицю “Функції права соціального забезпечення України”. 3. Наведіть приклади ситуацій, в яких виникають правовідносини, ...
Навести приклади. 1.3. ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ В СИСТЕМІ НАУК І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД 1. Розкрити сутність основного методологічного принципу економічної психології. 2.... Наведіть приклади. 2. Що означає комерційна підприємницька діяльність»? Наведіть приклади. 3. Поясніть термін «фінансова підприємницька діяльність». Наведіть приклади. 2.2.
Наведіть приклади 5. Висвітліть особливості становлення і розвитку експериментального дослідження психіки у вітчизняній психології 6. Яким чином можна трактувати предмет експериментальної психології ... Наведіть приклади 3. Укажіть, у чому полягає відмінність додаткової змінної від незалежної 4. Що таке “контроль” змінних?
Навести приклади 10 тем з дошкільної педагогіки, які доцільно вивчати з використанням такої форми організації навчально пізнавальної діяльності студентів, як проблема лекція....Навести приклади 10 тем з дошкільної педагогіки і вказати, які засоби візуалізації доцільно використовувати під час їх вивчення студентами спеціальності „Дошкільна освітаˮ.
...інформаційно комунікаційних каналів та наводить приклади. Контрольні питання до теми 3 1. Соціальна комунікація як предмет дослідження різних наук. Формування теоретичних основ соціальної комунікації.... Наведіть приклади політичних комунікацій (мережа, спосіб). Охарактеризуйте принципи політичних комунікацій. Контрольні питання до теми 4 1. Дайте характеристику та наведіть приклади: соціологічних, ...
Наведіть приклади. 6. Що таке зміст праці? 7. Що таке засоби праці? Наведіть приклади. 8. Що таке предмет праці? Наведіть приклади. 9.
Приклади тестів до модульного тестування 2 1. Господарським судам підвідомчі справи у спорах, що вини¬кають: а) при укладанні, виконанні, зміні, ... Приклади тестів до модульного тестування 3 1. Ціна позову включає в себе: а) стягувану суму та/або вартість майна, що витребується; ...
Наведіть приклади регістрів (хронологічних, систематичних, комбінованих) Що таке лінійний і шахматний записи в бухгалтерському обліку? Наведіть приклади Визначте які з рахунків являються ...
Привести приклади на 2 – 3 х моделях, пояснити, які характерні риси для романтичного стилю 3. Пояснити, що таке комплект, ансамбль, їх призначення. Привести приклади на 2 – 3 х моделях ...
Наведіть приклади. Які умови необхідні для застосування цього підходу. Його недоліки і переваги 3. Дайте визначення експортного, піонерного товару та товару ринкової новизни. Наведіть приклади 4.
Приклади рольових ігор на уроках англійської мови на початковому ступені навчання. 4.1. Приклади рольових ігор на уроках англійської мови .
Навести приклади шести сукупностей даних, кожна з яких має вiдповiдну властивiсть: мода медiана середнє значення; мода середнє значення медiана; середнє значення медiана ... Повернiмося до попереднього прикладу. Розв’яжiть його методом рангової кореляцiї Кендалла. Висновки порiвняйте з висновками попереднього прикладу.
...і практику (використовуйте цікаві, переконливі приклади, факти). Використовуйте ораторські та педагогічні прийоми, що стимулюють творче, критичне мислення учнів (створення проблемної ситуації, історичні екскурси, несподівані порівняння, оригінальні ...Навести приклади 10 тем з педагогіки і вказати, які засоби візуалізації доцільно використовувати під час їх вивчення студентами спеціальності „Початкова освітаˮ.
...змісту Податкового кодексу України наведіть приклади: уповноважуючих, зобов'язуючих та забороняючих фінансово правових норм. Наведіть конкретні приклади та вкажіть, в чому виявляються особливості таких правових норм.
Наведіть приклади розширеного тлумачення. Практичне завдання до теми 14 1. За вольовим критерієм юридичні факти поділяються на дві групи. Наведіть приклади юридичних фактів відповідно до існуючої ...
...дітей від жорстокості батьків", наводить приклади, що у Дніпропетровській області правоохоронними органами виявлені факти батьківської жорстокості, заподіяння неповнолітнім дітям тілесних ушкоджень, зґвалтувань, вбивств, загибелі дітей через ... Але це не єдині приклади деспотичної поведінки батьків та осіб, що піклуються про неповнолітніх дітей. Якщо розглянути приклади в Соснівському районі міста Черкаси, то таких ...
Наведіть приклади зі слідчої та судової практики. 1. Кримінально правова характеристика катування у вітчизняній юриспруденції 2. Об’єкт та об’єктивна сторона ... Приклади катування зі слідчої та судової практики Задача 1. 1. Директор ресторану Волков під виглядом скорочення штатів звільнив з роботи офіціанта ...
Наведіть приклади облікових регістрів (хронологічних, систематичних, комбінованих), дайте їх характеристики Практичні завдання Завдання 1. Визначте, які з рахунків являються активними, пасивними та ...3 Дайте визначення та наведіть приклади рахунків: Основних Регулюючих Розподільчих Калькуляційних Співставлень Завдання 4 Вкажіть, які з вищенаведених обєктів бухгалтерського обліку враховуються безпосередньо на синтетичних рахунках, ...
Наведіть приклади облікових регістрів (хронологічних, систематичних, комбінованих), дайте їх характеристики Завдання №1 Визначте, які з рахунків являються активними, пасивними та активно пасивними?...3 Дайте визначення і наведіть приклади рахунків: основних; регулюючих; розподільчих; калькуляційних; співставлень Завдання №4 Вкажіть, які з цих нижченаведених об'єктів бухгалтерського обліку враховуються безпосередньо на ...
Привести приклади …………………… 4 1.1. Механістичні організаційні структури…………………………… 4 1.2. Органістичні (адаптивні) організаційні структури…………… 9 (42) 2. Стилі керівництва в організаціях.... Привести приклади …………………………………. 13 2.1. Класифікація стилів керівництва, галузь призначення, особливості…………………………………13 2.2. Ефективність стилю керівництва………………………………. 17 Висновки …………………………………………………………………… 20 Література …………………………………………………………………..21
Привести приклади на 2 – 3 моделях 3. Перерахувати вимоги, які висуваються до одягу для немовлят. Привести приклади на 2 – 3 моделях 4.
...кожне правило по 2 3 приклади). 3.Поняття про статут, його реквізити, навести приклад з юридичної практики Методичні рекомендації У першому завданні опрацюйте літературу: Т.М.... Приведить приклади. 3. Статут. При виконанні другого завдання ознайомтесь і запишіть правила правопису: а) прізвищ (зверніть увагу на правопис літери є, є, ...
Наведіть приклади. 2. Які банки належать до групи універсальних у Німеччині? 3. Чому та коли відбулася девальвація фунту стерлінгів після другої світової ... Навести приклади.
Привести приклади» ЗМІСТ Вступ ………………………………………………………………………… 3 1. Сутність комунікацій ……………… ……………………………………. 4 2. Комунікаційний процес. Проста модель комунікації як процесу …… 6 3. Міжособистісні комунікації в організаціях …………………………….. 11 4. Приклади управління комунікаціями в корпорації «Мак ...
Приклади ігор на уроках української мови в 1 2 класах. Висновки. Список використаної літератури. Вступ Дитяча гра — це школа довільної поведінки ... Навести приклади передового педагогічного досвіду використання ігрової діяльності учнями молодших класів.
...перерахуйте системи престолонаслідування та наведіть приклади по кожній з них з числа сучасних зарубіжних держав. Методичні рекомендації: Розкриваючи перше питання контрольної роботи, необхідно проаналізувати поняття форми ... Опишіть їх, спираючись на конкретні приклади. Рекомендований перелік літератури до контрольної роботи № 9: 1. Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник. М.
Вступ 1.1 Необхідність вирішення проблем безробіття жінок в Україні 1.2 Об’єкт, мета і завдання курсової роботи Теоретична частина 2.1 Огляд та аналіз законодавчих і нормативних актів щодо подолання безробіття жінок, напрями державної соціальної політики, направлені на вирішення проблем безробіття жінок в Україні 2.2 Актуальні проблеми безробіття жінок в Україні і Черкаській області 2.3 Організаційна структура Черкаського районного центру зайнятості, перелік відділень, які входять д...
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.