Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 499 за запитом Припинення

Припинення діяльності господарських товариств. Шляхи припиненя (НУ ім. Я. Мудрого) корпоративне право. Вступ 1. Поняття господарського товариства, підстави та види припинення ...
Припинення юридичних особа 1.1. Поняття та способи припинення юридичних осіб 1.2. Підстави припинення юридичних осіб Висновки до розділу 1 ...
Припинення юридичних особа 9 1.1. Поняття та способи припинення юридичних осіб 9 1.2. Підстави припинення юридичних осіб 14 Висновки ...
Припинення юридичних особа 1.1. Поняття та способи припинення юридичних осіб 1.2. Підстави припинення юридичних осіб Висновки до розділу 1 ...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ…………………………………………………………………………8 1.1. Ґенеза розвитку законодавства про припинення права власності…..….8 1.2.
Правова природа припинення цивільно правового зобов’язання...........7 1.1. Поняття припинення зобов’язань.......................................................................7 1.2. Сутність категорії «припинення зобов’язань»................................................
Поняття та правова природа припинення цивільно правового зобов’язання………………………………………………………………….………6 1.1. Сутність категорії «припинення зобов’язань»………………………………..6 1.2. Правова природа припинення зобов’язань…………………………………..
Підстави припинення шлюбно сімейних відносин та шлюбу……..…15 2.1. Підстави виникнення та припинення шлюбно сімейних відносин…….…..15 2.2.
Припинення трудового договору 2. Припинення трудового договору в зв'язку з певними юридичними діями 3. Припинення трудового договору з ініціативи працівника ...
Припинення кримінальної справи ПЛАН 1. Підстави та умови зупинення досудового слідства. 2. Підстави та процесуальний порядок поновлення досудового слідства. 3. Підстави для припинення досудового слідства 4.
Поняття та види підстав припинення зобов’язання 2. Припинення зобов’язань за волевиявленням сторін 3. Припинення зобов’язань з обставин, що не залежать від волі ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ................................................................................................6 1.1. Загальна характеристика способів припинення діяльності суб’єкта господарювання...........................................................................................................6 1.2.
1. Поняття та підстави припинення шлюбу 2. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання
Загальна характеристика припинення суб’єктів господарювання Розділ 2. Форми припинення суб’єкта господарювання 2.1. Реорганізація 2.2. Ліквідація Розділ 3.
Припинення юридичних осіб………………………………………11 2.1. Поняття і форми реорганізації юридичних осіб………………….………12 2.2. Поняття і підстави ліквідації юридичних осіб…………………..……….... Зарубіжний досвід припинення діяльності юридичних осіб…...25 ВИСНОВОК……………………………………………………………….……….30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………..…...33 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Виконання, зміна та припинення договору кредитування індивідуального житлового будівництва………………………………………..…6 1.1. Виконання договору кредитування індивідуального житлового будівництва……………………………………………………………………..……6 1.2.... Припинення договору кредитування індивідуального житлового будівництва………………………………………………………………………....15 Розділ 2. Застава як засіб забезпечення належного виконання договору кредитування індивідуального житлового будівництва……………………..…..
Юридичний аналіз членства та припинення діяльності в міжнародних організаціях 2.1. Членство в міжнародних організаціях 2.2. Припинення діяльності міжнародних організацій Висновки Список літератури
Загальні умови набуття та припинення права власності громадян 2.1. Набуття права власності 2.2. Здійснення громадянами права приватної власності 2.3. Припинення права власності Висновок Список використаної ...
Особливості припинення діяльності суб’єктів господарювання та порядок їх ліквідації 3. 1. Поняття та підстави припинення суб’єкта господарювання 3. 2.
1. Поняття і способи припинення діяльності суб’єкта господарювання 2. Поняття, суб’єкти і підстави банкрутства ...
1. Судові процедури, які застосовуються до боржника 2. Особливості банкрутства фізичної особи – підприємця 3. Державна реєстрація припинення суб’єкта господарювання
4. Виникнення, зміна, припинення аграрних правовідносин. Поняття про них та їх особливості ...
Зміст Вступ…………………………………………………………………………....….4 Розділ 1. Методологічні основи набуття права власності………………….…..6 Розділ 2.... Поняття та аналіз способів припинення права власності…………..19 Висновки………………………………………………………………………....29 Список використаних джерел…………………………………………………..31 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Вступ І розділ Історіографія та джерельна база роботи 1.1 Історіографія проблеми 1.2 ...політичний розвиток Болгарії IV розділ припинення існування ОВД 4.1. Передумови і причини завершення "холодної війни" 4.2 Причини саморозпуску ОВД Висновки Список використаної літератури
Варіант №14 Теоретичне питання: Підстави та види припинення зобов’язань. Практичне завдання 1.
Підстави та види припинення зобов’язань. ІІрактичне завдання 1. Марченко та Супрунов домовились про те, що Марченко за ...
1. Поняття підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин 2. Поняття юридичного факту 3. Класифікація юридичних фактів
План Вступ Розділ 1. Поняття корпоративних прав як предмета договору. 1.1 Суб’єкти корпоративних правовідносин.... Правочин як підстава набуття та припинення корпоративних прав. Окремі види правочинів. 3.1 Купівля продаж корпоративних прав. 3.2 Дарування корпоративних прав.
Задача №612 Громадянка Петрова звернулась до суду з позовом про припинення будівництва АЗС ТНК, мотивуючи тим, ...
Завдання 21. АТ «Проммонтаж» (далі – АТ) звернулось до господарського суду з позовом про припинення неправомірного використання ТОВ «Техоснащення» (далі – ...
... Задача №236 Обласна рада прийняла рішення про проведення місцевого референдуму з питань припинення повноважень голови обласної державної адміністрації ...
1. Поняття, зміст та строк пред’явлення наказу господарського суду…3 2. Підстави та порядок припинення провадження у справах про банкрутство ...
1. Правові наслідки розірвання шлюбу 2. Режим окремого проживання подружжя
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………..…….3 РОЗДІЛ 1. Критерії регулювання трудових відносин згідно з чинним ...
ЗМICТ Вcтуп……………………………………………………………………………….3 Poздiл 1. Пpaвoвe peгулювaння нaбуття, пepexoду тa пpипинeння пpaвa влacнocтi нa зeмлi ...
Зміст Вступ…………………………………………………………………………….……4 Розділ 1. Момент виникнення права приватної власності у ...
(курсова відповідає всім вимогам оформлення, +наявні зноски, уся інформація не взята з неба, а ссилається ...
Реорганізація та припинення юридичних осіб.....104 Глава 7. СОЦІАЛЬНО ПУБЛІЧНІ УТВОРЕННЯ.....110 1. Історична необхідність цивільної правосуб'єктності держави.....ПО 2....ЯК ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.....197 1. Поняття юридичного факту. Юридичний склад.....197 2. Класифікація юридичних фактів.....199 3. Класифікація юридичних фактів.....
Припинення поруки 12. Поняття гарантії. Права та обов’язки гаранта. Припинення гарантії 13. Поняття та окремі види застав. Предмет застави. Заставодавець.
...бездіяльності) і моментом його закінчення (припинення), а тим самим і ступенем тяжкості вчиненого особою діяння . Отже, під ними необхідно розуміти певні етапи готування і вчинення умисного ...якої «добровільною відмовою є остаточне припинення особою за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення злочину до ...
...з передумов виникнення, зміни чи припинення адміністративних правовідносин є: а) норма права; б) законодавчий акт; в) управлінське рішення; г) домовленість сторін....необхідною умовою виникнення, зміни або припинення правовідносин? а) рішення органу державної влади; б) юридичні факти та правосуб’єктність; в) згода сторін; г) прийняття закону.
Припинення цивільно правового зобов'язання.....35 6. Правові наслідки порушення зобов'язання.....38 Глава 2. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ........ Виконання та припинення договору страхування.....438 Глава 22. ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ.....443 Глава 23. ДОГОВІР КОМІСІЇ.....448 Глава 24. ДОГОВІР УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ.....464 1.
...випадку правонаступництва доречно говорити про припинення провадження, а не про відкладення розгляду. Відкладення розгляду завжди має визначений строк, а строк припинення справи невизначений.
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3.1. Документи, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення діяльності підприємства 3.2.
Підстави припинення права власності 17. Відмова від права власності 18. Припинення права власності внаслідок знищення майна 19.
Виникнення та припинення діяльності юридичних осіб.....224 ГЛАВА 9. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ.....231 1....ЯК ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ.....277 1. Поняття юридичного факту. Юридичний склад.....277 2. Класифікація юридичних фактів.....281 ГЛАВА 12.
...та описати підстави виникнення та припинення володіння чужим майном. Студент повинен показати відмінність володіння як речового права від володіння як одного з повноважень права власності....слід назвати та описати підстави припинення сервітуту. В четвертому питанні необхідно вказати підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб та розкрити такі його ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.