Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 118 за запитом Причинний

Причинний зв’язок у кримінальному праві: поняття, види, кримінально правове значення Орієнтовний план: Вступ. 1. Філософське обґрунтування поняття причинності явищ у навколишньому середовищі. 2.
ВАРІАНТ 10 Тема: Причинний зв’язок у кримінальному праві: поняття, види, кримінально правове значення План 1. Поняття та ознаки причинного зв’язку. 2.
ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМИ ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ В КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ 1.1. Вчення про причинний зв’язок у науці кримінального права……………….6 1.2.
КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ…………………………………………………………6 1.1. Розуміння причинного зв’язку як філософської категорії………….………..6 1.2.
ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМИ ПРИЧИННОГО ЗВ`ЯЗКУ В КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ...............................................................7 1.1. Вчення про причинний зв’язок у радянській науці кримінального права......
КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ…………………………………………………………6 1.1. Розуміння причинного зв’язку як філософської категорії………….………..6 1.2.
Поняття причинного зв’язку......................................................................7 1.1. Розуміння причинного зв’язку як філософської категорії...............................7 1.2.
Причинний зв'язок, його поняття та види. 5. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину та їх значення для кримінальної відповідальності.... Необхідний та випадковий причинний зв'язок у кримінальному праві: дискусійні аспекти // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 2001. – Вип. 1 (14). – С. 184 189.
...1 Розташуйте послідовно суттєві компоненти причинного комплексу злочинності: a. незадоволення потреб людей у сфері споживання; b. суспільні чинники; c. патологія біологічних потреб....10 Зазначте послідовність суттєвих компонентів причинного комплексу злочинності: a. незадоволення потреб людей у сфері споживання; b. патологія біологічних потреб. c. суспільні чинники; ТЕСТ 5 Question 1 ...
...якого осо¬ба контролює розвиток причинного зв’язку, може втрутитись і перешкоди¬ти настанню суспільне небезпечного наслідку. Тобто, тут за розвитку певних обставин та завдяки активним ...наслідком немає або роз виток причинного зв’язку вже закінчився, добровільна відмова на стадії закінченого замаху на злочин неможлива. Тут можлива лише відмо¬ва від поновлення (...
Причинний зв’язок між діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками. 5. Місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення ... Теоретические проблемы причинно следственной связи в уголовном праве (философско правовой анализ) / Академия правовых наук Украины; Нац. юрид. ак мия Украины им.
Поппер ставиться до принципу причинності у науки. Він вважає, що ствердження цього принципа виходить за межі емпіричної науки у сферу «метафізики», оскільки розуміння закону причинності ніяк не можна заперечити («піддати ...
Причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням та суспільно небезпечними наслідками. Місце, час, обстановка, спосіб і знаряддя вчинення злочину та їх ... Теоретические проблемы причинно следственной связи в уголовном праве (филосовско правовой анализ). – Х.: Право. – 2003. – 512 с. Х Х Х Малинин В.Б.
Проблема встановлення причинного зв’язку між діяннями кожного з співучасників та скоєним злочином. 4. Характеристика інтелектуального та вольового моменту умислу співучасників. Висновки....всіх співучасників, знаходження його у причинному зв'язку з діями кожного співучасника. Слід також відобразити значення ознаки спільності як в об'єктивному так і у суб'...
Висловіть свої погля¬ди про причинність. а) "Події майбутнього не можуть виводитись із подій теперішнього. Віра в причинний зв'язок є пересудом" (Л. Вітгенштейн).
Детермінація та причинність у кримінології. Співвідношення детермінант злочинності та конкретного злочину. Науково теоретичні підходи до вивчення причинності у кримінології. Класифікації детермінант злочинності.
Причинний зв’язок у кримінальному праві та його значення. Особливості причинного зв’язку при злочинній бездіяльності. Всього 35 питань.
...небезпечне діяння (дія, бездіяльність), наслідок, причинний зв’язок, місце, час, обстановка, спосіб, засоби та знаряддя вчинення злочину; b. суспільно небезпечне діяння (дія, бездіяльність), вина, мотив, мета; ...небезпечне діяння (дія, бездіяльність), наслідок, причинний зв'язок, вина, час, місце, спосіб вчинення злочину. Question 11 Не вчинення дій особою, яка повинна була і їх могла ...
світ природи керується не лише причинно наслідковими зв’язками, але й закономірністю випадку c. всі речі та події складаються з причинних зв’язків; d.
Вступ Практичне завдання №1 Побудувати причинно наслідкову діаграму, як інструментарій відображення зв'язку між наслідком та причинами. Практичне завдання №2 Побудувати контрольну карту як інструментарій виявлення ...
Вступ Практичне завдання №1 Побудувати причинно наслідкову діаграму, як інструментарій відображення зв'язку між наслідком та причинами. Практичне завдання №2 Побудувати контрольну карту як інструментарій виявлення ...
Вступ Практичне завдання №1 Побудувати причинно наслідкову діаграму, як інструментарій відображення зв'язку між наслідком та причинами. Практичне завдання №2 Побудувати контрольну карту як інструментарій виявлення ...
Вступ Практичне завдання №1 Побудувати причинно наслідкову діаграму, як інструментарій відображення зв'язку між наслідком та причинами. Практичне завдання №2 Побудувати контрольну карту як інструментарій виявлення ...
Детермінація і причинність злочинності 1.2. Концепції причин злочинності 1.3. Основні сучасні теорії причин злочинності в Україні Розділ 2.
...страхової та банківської систем та причинно наслідкові зв’язки цих систем Висновки Література
...зміни в пропозиції», наведіть приклади причинно наслідкових зв’язків 3. В чому полягає суть принципу спадаючої граничної корисності? Пояснити дію закону попиту на основі цього принципу ...
Тип романтичного пейзажу в баладі «Причинна» § 2. Матріархічність українського міфу як чинник поетизації жіночої душі § 3. Засоби поетичного синтаксису у ліричних відступах § 4 Русалії як джерело ...
Встановлення причинно наслідкових зв’язків між видами ризиків….. Розділ 5. Кількісний аналіз виділених ризиків у процесі якісного аналізу……. Розділ 6.
Проблема встановлення причинного зв’язку між діяннями кожного з співучасників та скоєним злочином. 4. Характеристика інтелектуального та вольового моменту умислу співучасників. Література 1.
Причинний зв'язок між діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками Висновки Список використаної літератури
Причинний зв`язок між суспільно небезпечними наслідками та суспільно небезпечним діянням………………………………………………17 2.4. Факультативні ознаки об`єктивної сторони злочину…………….
Суспільно небезпечні наслідки та причинний зв’язок в складі ознак об’єктивної сторони складу злочину «Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)»……………………………………………………….….
Причинний зв’язок між діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечними наслідками…………………….…....................................................21 РОЗДІЛ 3. МІСЦЕ, ЧАС, ОБСТАНОВКА, СПОСІБ, ЗАСОБИ ТА ...
Причинний зв'язок 2.5. Суспільно небезпечні наслідки злочину Висновок Література
Причинний зв’язок як умова цивільно правової відповідальності 2.4. Вина як умова цивільно правової відповідальності Висновки Список використаної літератури
Причинно наслідковий зв’язок інтеграції ЄС та успіху трансформаційних перетворень у Польщі ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
Причинний зв’язок між дією чи бездіяльністю і настанням суспільно небезпечних наслідків: його критерії та характеристика......................................22 2.4.
Причинний зв'язок між протиправною поведінкою завдавача і моральною (немайновою) шкодою……………………………………………..23 РОЗДІЛ 3. Обсяг відшкодування моральної (немайнової) шкоди……….27 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..
Взаємодія вини і причинного зв’язку в кримінальному праві.......................29 Розділ 3. Проблематика вини в злочинах з формальним складом........................41 Висновки....................................................................................................................
Альтернативна історія як спосіб переосмислення причинно наслідкових зв’язків у художньому тексті…………………………….…….19 2.2. Експліковані прийоми моделювання альтернативної історії в творчості В.
причинно наслідкові зв'язки c. постійно діючі d. всі відповіді вірні Question 4 Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що ...
Взаємодія вини і причинного зв’язку в кримінальному праві.......................31 Висновки....................................................................................................................36 Список використаних джерел..................................................................................39 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Протиправна поведінка, шкода та причинний зв’язок між протиправною поведінкою і шкодою як підстави відповідальності за по¬рушення зобов’язання...............................................................................................................22 3.2.
...типом міфів є етіологічний, або причинно пояснювальний, що трактує причини й обставини виникнення різних природних явищ, культурних рис, соціальних об’єктів.
Поняття і значення причинного зв’язку...........................................20 ВИСНОВКИ……………………………………………………………….....…......29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………...…………......31 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Причинно наслідковий аналіз проблем функціонування та розвитку підприємства 40 РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ „ВИДАВНИЧИЙ ДІМ ...
причинно наслідкові зв'язки c. постійно діючі d. всі відповіді вірні Question 4 Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що ...
...лише зав¬дяки використанню реальних причинно наслідкових зв'язків у економічному житті, врахуванню інтересів усіх господарюю¬чих суб'єктів, тобто завдяки політиці, побудованій на науковій теорії ...
Чи знаходяться тяжкі наслідки в причинному зв’язку з діями Накипілова? 2. 15 річний Зибін незаконно заволодів автомобілем ВАЗ 21093. На великій швидкості не справився з ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.