Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Роман

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 413 за запитом Проблема людини

Проблема сенсу життя людини в українській філософії ХІ — першої половини ХVІІ ст 3. Людина у філософії Ф. Прокоповича, Г.Сковороди та П.Юркевича 4. Проблема людини в українській філософії другої половини ...
Проблема людини в філософії Сократа порівняно з софістами і Арістотелем 2.1. Софісти і Сократ 2.2.
Людина: індивід, індивідуальність, особа.............................................. 3 2. Проблема особистості у сучасній філософії ......................................... 5 3. Історична необхідність і свобода особи ................................................ 11 4.
Проблема людини у філософських поглядах Г. Сковороди. „Філософія серця”, вчення про „сродну” працю ............................................................3 2. Історія суспільства як розвиток економічної, соціальної, ...
...до таких важливих тем, як: проблема "маленької людини" в буржуазному суспільстві, де положення людини визначається лише товщиною гаманця, проблема влади золота, згубний вплив суспільства на формування ...Рафаеля де Валантена Бальзак зобразив проблему "маленької людини", яка ціною моральної деградації досягає життєвого успіху, відкриваючи для себе гірку істину життя: чесноти й благородний труд не ...
Вступ РОЗДІЛ 1 "Маленька людина" в світовій літературі: ретроспективи питання 1.1 Погляди на "маленьку людину" в Середні віки 1.2 Образ "маленької людини" в епоху Просвітництва РОЗДІЛ 2 Специфіка зображення долі "маленької людини" у Бальзака 2.1 Рафаель де Валантен – " маленька людина" у романі "Шагренева шкіра" 2.2 Проблема формування "маленької людини" у романі Бальзака "Батько Горіо" Висновок "Всі твори Бальзака складають ...
Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Мета: навчальна – допомогти учням глибше усвідомити специфіку драми як провідного літературного жанру, вчити школярів ...
Проблема людини Жюль’єна Офре де Ламетрі 1.5. Філософія Клода Адріана Гельвеція Розділ 2. Проблема Бога у філософії просвітництва 2....
Соціально діяльна суть людини 3. Проблема змісту життя, смерті та безсмертя людини Література
...замислитись над соціальними, етичними, філософськими проблемами людини, яка має шанс докорінно змінити своє життя, вийти на новий рівень розуміння дійсності. Автор звертає нашу увагу на лінгвістичні ...
...замислитись над соціальними, етичними, філософськими проблемами людини, яка має шанс докорінно змінити своє життя, вийти на новий рівень розуміння дійсності. Автор звертає нашу увагу на лінгвістичні ...
Вступ …………………………………………………………………………. 3 1. Походження людини ……………………………………………………... 4 2. Виміри людського життя: природні, духовні, соціальні ………………. 7 3.
...Question 1 Балів: 1 Коли людина переповнена проблемами, вона: Виберіть одну правильну відповідь a. всі варіанти є правильними b. не може усвідомити свої почуття та виразити ... не може зрозуміти іншу людину Question 2 Балів: 1 Психолог консультант: Виберіть одну правильну відповідь a. має справу головним чином з такими проблемами, як самогубства ...
...Найкращий клієнт психологічної практики це людина, яка..» Питання. Вірно чи ні: 1. Ідентифікація психологічних проблем – процес вияснення психологом того, які психологічні проблеми має людина, які дійсні причини та механізми ...
...права на життя 2.3 Проблеми конституційного врегулювання права на життя 3. Висновок Вступ Головним, фундаментальним правом людини є право на життя.
Проблема співвідношення соціального і біологічного в детермінації психіки людини. 23. Проблема діяльності і спілкування у психології. 24.
Вступ Проблема крізь століття Екогеологія Сучасний стан проблеми Типи промислового виробництва Енергетика Перспективи використання енергоресурсів Екологічне обмеження розвитку різних видів ...
1. "Слово про закон и благодать" 2. Проблеми співвідношення влади, церкви і людини в роботах дяка Григорія і ...
Договірні органи ООН з прав людини. Структура та функції. 71. Сучасні проблеми захисту прав людини. 72. Реалізація права 73. Застосування права 74. Стадії правозастосування 75.
Значення води для життя людини 2. Водна проблема на землi і в Україні 3. Небезпечні чинники водойм та річок 4.
...єкта, відношення до розв’язуваної проблеми, іншої людини, об’єкта d. здатність людини за допомогою вольових і розумових зусиль абстрагуватися від якогось неприємного подразника Question 17 ...пов’язаних з важливими для людини проблемами d. зв’язок та взаємодія різних підходів Question 24 Балів: 1 Зазначте, яке з наведених тверджень найбільшою мірою розкриває ...
Варіант № 12 1. Міжнародне співробітництво та проблеми його удосконалення в сфері захисту прав людини. 2.
...ЗМІ на спосіб життя молодої людини Розділ ІІ. (практичний). Проблема висвітлення молодіжної тематики регіональними мас медіа ( на матеріалі Донецького регіону) Висновки Список використаної литератури Додатки
Вступ Розділ 1. Людина, її соціально діяльна сутність Розділ 2. Поняття світу. Буття і матерія, їх взаємозв'язок Розділ 3.
...або іншої незаконної угоди щодо людини від суміжних злочинів. 7. Проблеми кваліфікації торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини. br />br /> Висновки Список використаної літератури ...незаконного позбавлення волі та викрадення людини // Вісник прокуратури. – 2002. № 2. – С. 33 37. 2. Аніщук Н. До проблеми работоргівлі жінками // Право України. – 2002. № 3. – С.
...сторону прийняти ваш варіант вирішення проблеми b. Берете активну участь у розв'язанні конфлікту, відстоюючи свої інтереси, але намагаєтеся при цьому співпрацювати з іншою стороною конфлікту ...розлучення пов’язані з особистісними проблемами людини, які виявляються і повторних шлюбах. a. Ні b. Так Question 2 Зазвичай ініціатором розлучення є чоловік. a. Ні b.
Значення психосоціальної проблеми 2. Співвідношення біологічного та соціального в психіці людини як один з аспектів психосоціальної проблеми 3.
Вступ 1. Вплив діяльності людини на геологічне середовище 2. Ґрунт як важливий компонент біосфери 3.
...ТЕМИ 2 Question 1 Коли людина переповнена проблемами, вона: a. всі варіанти є правильними b. не може усвідомити свої почуття та виразити їх словами c....вияснення психологом того, які психологічні проблеми має людина, які дійсні причини та механізми лежать в основі її психологічних труднощів a. Вірно b.
Соціальні проблеми в Україні Вплив екологічних факторів на здоров'я людини Список використаної літератури
відсутність конкретного запиту, проблеми, якій клієнт хотів би зорієнтуватися d. коли активне втручання психолога, пропозиція розібратися у тому чи іншому моменті співбесідника ігнорується, ...дотримання принципів консультування ТЕСТ 11 Question 1 Коли людина переповнена проблемами, вона: Виберіть одну правильну відповідь ...
Проблеми «визнання» особистості в психології 1.2. Психологічні закономірності процесу розвитку визнання людини на різних вікових етапах 1.3. Розвиток у дітей проблеми у визнанні Розділ 2.
...умов значного науково технічного розвитку людина поступово віддаляється від процесів безпосереднього виробництва, в той же час зростає необхідність у керуванні трудовими процесами і відповідно питома ...розумової праці теж зростає. Однак тепер постає проблема не лише в розширенні функціональних можливостей техніки, а й у здатності людини управляти сучасними технічними засобами та ...
Порівняйте рішення проблеми метода пізнання в філософських вченнях Ф.Бекана та Р.Декарта. 2. Що ...людині чуттєве і логічне пізнання, які сторони буття вони розкривають? 3. Охарактеризуйте проблему буття у енергетичному окреслені.
Проблеми морального виховання особистості 2.2.1. Головне джерело моральності 2.2.2. Людина моральна і людина авторитарно вихована Висновки Список ...
Вступ 1. Людська діяльність як геологічна сила і чинник геологічних проблем 2. Проблеми геологічної діяльності на Україні: 2.1.
ВСТУП 1. Поняття темпераменту 2. Головні властивості темпераменту 3. Характеристика типів темпераменту 4. Проблема мінливості темпераменту ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Проблеми перенаселення, перевиробництва, перезабрудненя, проблеми утилізації відходів .... 7 3. Коротка характеристика екологічних умов Східної України (Донецько Придніпровський район) .. 13 4. Екологія людини – біологічні і соціальні фактори ……………………..
Проблема смерті і безсмертя у філософії Відродження і Нового часу Розділ 2. Основні ідеї смерті і безсмертя людини у творчості Л.
Продовольча проблема та проблема людини ..................................... 9 5. Зміни сьогодення – важливий крок переходу людства до нової цивілізації ................................................................................................... 11 Висновок ..................................................................................................... 12 Література .............................................................................................
ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ (Феномен людини: буття, поставлене перед питанням про власний сенс) Питання до теми 13 1. У чому сутність філософської антропології? 2. Розкрийте проблему відповідності сутності людини та її існування. 3.
Аналіз педагогічних досліджень з проблеми соціалізації дітей дошкільного віку.. 6 1.2. Шляхи залучення дітей до системи суспільних відносин, виховання інтересу до людини...................11 Розділ II.
Проблеми реформування досудового слідства //Прокуратура. Людина. Держава. 2004. № 1. C. 55 59 Казаренко М. Судово правова реформа та досудове слідство: практичні ... Проблеми групового розслідування кримінальних справ //Вісник прокуратури. 2003. № 6. C. 48 52 Півненко Л. Щодо системи гарантій забезпечення слідчої діяльності //Прокуратура.
... ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА ПРО ОСОБИСТІСТЬ В.ПІДМОГИЛЬНОГО 1.1. Творчість письменника у контексті української літератури ...Підмогильного у змалюванні злиденності душі і людського існування у новелі «Проблема хліба» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...
Реалізація проблеми трансформації особистості у образі леді Макбет……………………………………………………………… 11 4. Збігання протилежностей у творі………………………………… 12 4.1....актуальним і в наш час. Саме тому тема письмової роботи проблема генія і злочинства в трагедії ...
Свобода волі – джерело творення долі людини 2.4. Проблема гріховності людини та її вплив на долю Висновки уривок ВИСНОВКИ 1. Найпростішою і зрозумілою була концепція долі ...
...механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина // Проблеми законності .— 2006. — № 82. — С.17 2.Гуменюк І. Сучасні проблеми базового соціального стандарту. // Право України. — 2008.— №3.... Соціальна держава і проблеми забезпечення соціальної безпеки // Вісник Конституційного Суду України.— 2002.— №2— С.44 46 6.П.Рабінович , М.Буроменський . Права людини. К.
...загальний центральний стержень, що розглядає проблему природи людини і її призначення. Цей стержень включає в себе і сам образ Сковороди, що підтвердив практикою життя силу свого ...
ВСТУП 1. Біологічна, соціальна та психологічна сутність здоров’я 2. Показники здоров’я 3. Фактори, що впливають на здоров’я людини ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...у центрі яких постає багатоаспектна проблема трагедії людини у вирі війни. Не лише митці патріоти, а й історики наголошували на тому, що історію війни треба писати ...перших цей крок у висвітленні проблеми “народ у війні” зробив О.Гончар, ставши наступником О.Довженка. Як справедливо зазначає В.Снєгірьова, “...
1 2 3 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.