Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 524 за запитом Процедура

Митні процедури на морському транспорті План 1. Поняття, структура та види митних процедур на морському транспорті. Особливості їх правового регулювання. 2.
Суть процесів і процедур менеджменту, їх значення для управління 2. Планування як процес менеджменту, його мета, завдання і процедури 3.
...ГРОМАДЯН У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ТА МЕХАНІЗМ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ…………………………………………………………………6 1.1. Особливості прав громадян у сфері здійснення митних процедур...6 1.2.
Консультативная процедура 3. Процедура сотрудничества 4. Процедура совместного принятия решений 5. Процедура совместного положительного заключения 6. Законодательная процедура по Конституции Европейского Союза ...
Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство 3. Судова процедура санації у справі про банкрутство 4. Мирова угода у справі про банкрутство 5.
Теоретичні засади планування, стадій і процедур аудиту 1.1. Сутність і значення аудиту в господарській діяльності підприємства 1.2. Плануванння аудиторської діяльності на підприємстві 1.3. Стадії і процедури аудиту Розділ 2 Практичні засади ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи процедури банкрутства підприємства 1.1 Поняття банкрутства та його правове забезпечення 1.2 Процедура визнання підприємства банкрутом 1.3 Методи прогнозування ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи процедури вибору виду транспортного засобу при здійсненні експортно імпортних операцій 1.1 Сутність та види експортно імпортних операцій 1.2 Транспортне ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи процедури вибору виду транспортного засобу при здійсненні експортно імпортних операцій 1.1 Сутність та види експортно імпортних операцій 1.2 Транспортне забезпечення експортно імпортних операцій підприємств Розділ 2 Особливості процедури виб...
Введение 1. Порядок обращения с жалобой в Европейский Суд по правам человека 2.... Процедура рассмотрения жалобы в Европейском суде по правам человека Выводы Литература Приложение
Вступ I. Правотворчість 1.1. Поняття правотворчості 1.2. Види правотворчості 1.3.... Процедура прийняття законів, указів, постанов, розпоряджень: 3.1. Прийняття законів: 3.1.1. Розробка законопроекту 3.1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ 1.1. Сутність поняття фінансової санкції 1.2.... Стадії процедури застосування фінансових санкцій РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАСТОСУВАННЯ ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Порівняльне дослідження еволюції інституту санації в російському дореволюційному законодавстві та в ... Санаційні процедури в Законі України «Про банкрутство» 13 1.3. Інститут санації в сучасному законодавстві України про банкрутство 24 Висновки до Розділу ...
План: 1 Поняття та види аудиторських послуг………………………………….. 3 2 Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору та погодження……………………………………………………………………….
План: 1 Поняття та види аудиторських послуг………………………………….. 3 2 Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору та погодження 3 ...
... Задача 1 жовтня 2009 р. ліквідатор ТОВ "Полюс", стосовно якого розпочато процедуру банкрутства, отримав акт Державної податкової ...
План 1. Вказати ознаки, якими характеризуються суб’єкти господарського права ………………………………………………………………………………………………………. 3 2. Вказати, які існують судові процедури провадження справи провадження справи про ...
Вступ 1. Поняття та види банкрутства підприємства 2. Передумови та наслідки виникнення ситуації банкрутства 3.
Зміст Вступ Розділ І. Досудове врегулювання господарських спорів 1.1 Основні положення досудового врегулювання господарського спору 1....
Основні процедури виборів в Україні. 5. Поняття референдуму і його види. 6. Правові засади проведення та визначення результатів референдумів в Україні.... Процедури обрання і дострокового припинення повноважень Голови Верховної Ради України та його заступників. Тема 4. Законодавча процедура у Верховній Раді України ...
...багаторівневі, розподілені Question 5 Інформаційна процедура — a. здійсненням комплексу інформаційних процедур b. споживання результатної інформації c. сукупність однорідних операцій, пов'язаних із впливом на інформацію Question ...
...та мережні Question 5 Інформаційна процедура — a. сукупність однорідних операцій, пов'язаних із впливом на інформацію b. споживання результатної інформації c. здійсненням комплексу інформаційних процедур Question 6 Інформаційний процес a.
...процеси, послуги, правила, поняття, визначення, процедури, функції, методи b. процеси, процедури c. поняття, визначення d. продукція, послуги Question 15 Термін “стандарт” в буквальному розумінні означає: a.
...оскільки бракувало механізму реалізації примирних процедур. Трудові спори в Російській імперії вирішуватися в судах за правилами цивільного судочинства, але такий порядок мав багато недоліків, наприклад бюрократизм, довготривалість, складність процедури, слабка обізнаність суддів зі специфікою ...
...методи, прийоми, структуру, логічну організацію, процедури та операції, а також джерела даних та інформаційне забезпечення – це: a. теорія прийняття рішень b. організація прийняття рішень c....і методів, техніки і технології, процедур і операцій, які складають структуру пізнавальної діяльності і задають основні форми її організації системодіяльний  полягає в тому, що дослідник виходить ...
...облікової політики підприємства та основні процедури її ведення. 17. Відмова аудитора від надання висновку, причини та обставини його ненадання. 18. Навести приклади загальновиробничих витрат та назвати ...контролю з метою планування аудиторських процедур. 33. Види браку та оцінка втрат від браку на виробництві. 34. Облік поточних та довгострокових фінансових інвестицій відповідно до П(...
...і одним із кредиторів в процедурі банкрутства укладено мирову угоду на вигідних умовах для боржника відносно часткового списання кредитором боргів боржника, а також про обмін частини ...полягає відмінність мирової угоди в процедурі банкрутства від цивільно правової угоди? Який порядок укладання і умови мирової угоди в процедурі банкрутства?
Які моделі процедури укладення колективних договорів виділяють в науці порівняльного трудового права? 7. В чому полягає значення міжнародних колективних договорів? Завдання 5 1.... Назвіть різновиди примирно третейської процедури 5. Що являють собою переговори сторін як спосіб вирішення трудових конфліктів? 6. Чим характеризуються примирення та посередництво як способи вирішення ...
...нових методів дослідження Question 4 Процедура, за допомогою якої встановлюють істинність гіпотези чи будь якого твердження, це: a. доведення b. спостереження c. експеримент d.... гносеологічний Question 9 Процедура надання числових значень властивостям реальних об'єктів за допомогою певних прийнятих одиниць, це: a. вимірювання b. обчислення c. порівняння d.
Виконати аналітичні процедури по відношенню до показників Балансу. Записати перелік важливих питань для дослідження (з точки зору аудиторської перевірки) за результатами виконання аналітичних процедур.
Апробація послідовності процедур та запропонованого інструментального набору, здійснена на інформаційно аналітичній базі ЗАТ ШП „Юність”, показала, що вони придатні для практичного застосування....підприємств опрацьованих методик, інструментів і процедур технології управління конкурентними перевагами сприятиме досягненню підприємствами довгострокового ринкового успіху. Перелік графічного матеріалу Рис 1.1 Генезис теорії конкурентних переваг ...
на обсяг аудиторських процедур c. ні на що не впливає Тест до теми 3 Question 1 Аудиторський ризик – це: a.... доказ, прогнозування, перевірка, аналітичні процедури c. перевірка, підрахунки, аналітичні процедури d. спостереження, підтвердження, опитування, підрахунки Question 3 Який із методів одержання доказів є більш достовірним ...
Судові процедури, які застосовуються до боржника. 2. Поняття та види фінансових послуг. Поняття ринків фінансових послуг. 3....визнання його банкрутом», введена ліквідаційна процедура по справі про визнання банкрутом суб’єкта підприємницької діяльності А. Запитання: 1) Чи має право господарський суд порушити справу про ...
Виконати аналітичні процедури по відношенню до показників Балансу. Записати перелік важливих питань для дослідження (з точки зору аудиторської перевірки) за результатами виконання аналітичних процедур.
32 1.4 Сутність аналітичних процедур за депозитними операціями та їх вплив на формування грошових потоків банку.............................................................40 1.5 Організація залучення депозитних вкладів та облікова ...Характеристика рахунків для здійснення облікових процедур за вкладами населення в ПАТ «Промінвестбанк»..............................................................67 2.2 Порядок здійснення облікових процедур за вкладами населення в ПАТ...
Вступ 1 Теоретичний розділ 1.1 Характеристика видів маркетингових досліджень 1.2 Аналіз схеми та призначення маркетингової інформаційної системи 1.3 Характеристика експертних систем у маркетинговій діяльності підприємства 1.4 Аналіз моделі поведінки споживачів 1.5 Характеристика методів маркетингових досліджень 1.6 Характеристика методів сегментування ринку 1.7 Характеристика методів дослідження конкурентів 2 Творчій розділ 2.1 Розробка та реалізація методу сегментування 2...
...досліджує і дає відповідну оцінку процедурам внутрішнього контролю на підприємстві. Оцінка бухгалтерського обліку й аудиторського ризику завдання другого етапу. На третьому етапі з'ясовуються шляхи пошуку ...і глибока перевірка операцій та процедури дослідження на суттєвість, огляд фінансової звітності здійснюються на п'ятому етапі, на шостому оформлюються матеріали аудиту і складається аудиторський висновок.
...преград, но время проведения оздоровительных процедур c. Контроль суда за деятельностью санатора Question 3 Каковы основные эндогенные факторы финансового кризиса на предприятии? a....Question 6 Каков существующий комплекс процедур по принудительному взысканию дебиторской задолженности a. После регистрации заявления в суде b. Посредством обращения с иском в хозяйственный суд c.
...Визначте етап, що не відповідає процедурі прийняття рішення методом "мозкового штурму": a. обговорення висловлених ідей, їх аналіз, оцінка та розробка колективної точки зору виробляється централізовано b....увагу на кінцевій меті реалізації процедури ситуаційного керування, він не відображає ті причини і проблеми, що є джерелами виникнення ситуацій чи перешкоджа ють їх розміщенню Question ...
законодавчо встановленими процедурами та максимальним забезпеченням конкуренції b. всі відповіді правильні c. орієнтацією на споживача та максимальне задоволення його потреб Question 3 Приватна ... законодавчо встановленими процедурами та максимальним забезпеченням конкуренції c. всі відповіді вірні Question 4 Державні закупівлі – це: a. процес придбання замовником (покупцем) товарів, робіт ...
критичний шлях Question 3 Процедура зворотного проходу за сітьовим графіком дозволяє визначити: a. ранні початки і закінчення, а також пізні початки і закінчення робіт b....і закінчення робіт Question 4 Процедури прямого і зворотного проходу за сітьовим графіком дозволяють визначити: a. резерви часу проекту в цілому b.
...через застосування визначеної судом ліквідаційної процедури вважається банкрутством. Б) Нездатність боржника задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування визначеної судом ліквідаційної процедури вважається банкрутством.
Касаційне провадження: поняття, підстави, процедура. Задача: У справі за позовом Іванова до Петрова про витребування майна, рішення суду першої інстанції набрало законної сили.... Яка процедура примусового виконання рішення суду? Чи має право Іванов за таких обставин (рішення суду оскаржується Петровим в апеляційному порядку) на примусове ...
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 Тема: Робота з масивами Мета роботи: Придати практичні навички розробки програм обробки одновимірних та двовимірних масивів чисел з використанням процедур і функцій Завдання Дано два одновимірних масиви довільної розмірності. Знайти суму мінімальних елементів кожного масиву....обробки текстової інформації з використанням процедур і функцій. Завдання Дано рядок. Перетворити всі рядкові латинські букви в прописні. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8 Робота ...
...1.1.3 Правове забезпечення процедури банкрутства в Україні 1.2 Процедура визначення піприємства банкрутом, фінансова санація 1.2.1 Процедура визначення підприємства банкрутом 1.2....
система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацією, аналіз та тлумачення реально практичних та ідеальних за формою проявів активності людини, спрямованих на пізнання або ... система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацією, аналіз та тлумачення реально практичних та ідеальних за формою проявів активності людини, спрямованих на пізнання або ...
система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацією, аналіз та тлумачення реально практичних та ідеальних за формою проявів активності людини, спрямованих на пізнання або ... система дослідницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацією, аналіз та тлумачення реально практичних та ідеальних за формою проявів активності людини, спрямованих на пізнання або ...
...необхідно розглянути загальні умови застосування процедури досудового врегулювання господарських спорів та основні її етапи. При цьому вивченню підлягають умови, що передують пред'явленню претензії, порядок пред'...зусилля варто зосередити на вимогах процедури досудового врегулювання спорів відносно зміни або розірвання договорів. Окремо підлягає розгляду законодавче регулювання порядку виконання визнаних претензій. План. 1.
Вступ 1 Поняття досудової та судової санації підприємств, їх характеристика та головні відмінності 2 Особливості проведення досудової санації 2.1 Законодавча база здійснення досудової санації 2.2 Порядок та механізм здійснення досудової санації боржника 3 Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство 3.1 Правове регулювання судової процедури санації 3.2 Роль судової санації у системі запобіганню банкрутству ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.