Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 279 за запитом Прямі

Дипломна робота на тему "Прямі податки в Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку", захист ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 5 1.1 Прямі іноземні інвестиції: поняття та сутність ...
ЗМІСТ ВСТУП..................................................................................................................................4 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ.......................................................................................................................6 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП..................................................................................................................................4 1. Загальна характеристика прямих іноземних інвестицій..............................................6 2.
% Прямі матеріальні витрати: – сировина та матеріали 75 600 38,49 79 230 40,70 3 630 2,22 – покупні комплектуючі вироби ...150 54,53 130 0,56 Прямі витрати на оплату праці: – основна заробітна плата 32 000 16,29 31600 16,23 400 0,06 – додаткова заробітна плата 15 ...
...у витрати на виробництво включається прямі матеріали, пряма зарплата і виробничі накладні витрати. Таблиця 1 № Показник Значення 1 Продажі 110 000 2 Початковий запас готової продукції ?
...рівняння площини, що проходить через пряму та через точку M: a. ; b. . 3. Знайти точку перетину прямої і площинита визначити кут між ними, якщо: a. ; b. ....яких значеннях A і D пряма лежить на площині Ax+4y 3z+D=0. 5. Написати рівняння площини, яка проходить через паралельні прямі a. ; b. .
...точку М(3;5) провести пряму, так, щоб відрізок її, що розміщений між осями координат, ділився в точці навпіл. 8. На прямій 3x y+4=0 знайти ...2+(y+2)2=9 прямі 2x 3y 3=0, 2x 3y+3=0. 3. Скласти рівняння кола, діаметром якого є відрізок прямої 2x+3y 12=0, кінці якого ...
...на поверхні землі, що знаходиться прямо над гіпоцентром; б) місце, де зсуваються гірські породи; в) швидкий раптовий рух снігу та льоду вниз стрімкими схилами гір; г) ...на поверхні землі, що знаходиться прямо над гіпоцентром; б) місце, де зсуваються гірські породи; в) швидкий раптовий рух снігу та льоду вниз стрімкими схилами гір; г) ...
...решта матеіральних витрат – 10,76%, прямі витрати на оплату праці – 19,38%, інші прямі витрати – 17,11%, відрахування на соціальні заходи – 5,75%, решта прямих витрат – ...
...решта матеріальних витрат – 10,76%, прямі витрати на оплату праці – 19,38%, інші прямі витрати – 17,11%, відрахування на соціальні заходи – 5,75%, решта прямих витрат – ...
...решта матеіральних витрат – 10,76%, прямі витрати на оплату праці – 19,38%, інші прямі витрати – 17,11%, відрахування на соціальні заходи – 5,75%, решта прямих витрат – ...
...оплата праці: робітникам основного виробництва (пряма) допоміжному персоналу виробничих підрозділів персоналу відділу збуту адміністративному та загальногосподарському персоналу разом 3 Відпущено матеріали зі складу: в основне виробництво ...Доходи від реалізації продукції 1260 Пряма оплата праці працівників основного виробництва 300 Різні допоміжні матеріали 47 Доплата за понадурочну роботу 20 Оплата за час простою не ...
Прямі матеріальні витрати 80 5. Прямі витрати на збут 50 6. Постійні виробничі витрати 30 7.
...Збиток 10 000 Продажі 200000 Прямі матеріальні витрати 70 000 Прямі витрати на оплату праці 50 000 Постійні виробничі накладні витрати 30 000 Постійні витрати на ...
Пряма оплата праці, (фонд робочого часу 6000год) Грн. 30000 2. Оплата непрямих витрат праці Грн. 9000 3.... Прямі витрати матеріалів Грн. 12000 7. Непрямі витрати матеріалів Грн. 500 8. Інші непрямі витрати Грн.
...Збиток 10 000 Продажі 200000 Прямі матеріальні витрати 70 000 Прямі витрати на оплату праці 50 000 Постійні виробничі накладні витрати 30 000 Постійні витрати на ...
...Збиток 10 000 Продажі 200000 Прямі матеріальні витрати 70 000 Прямі витрати на оплату праці 50 000 Постійні виробничі накладні витрати 30 000 Постійні витрати на ...
Визначити чи перетинаються прямі в просторі та знайти кут між ними: 3. Довести перпендикулярність прямих: Тема 7 1. Записати рівняння площини, що проходить через ...рівняння площини, що проходить через пряму та через точку M: 3. Знайти точку перетину прямої і площинита визначити кут між ними, якщо: 4.
...завжди передбачені в законі або прямо випливають з нього. Далі варто назвати і охарактеризувати деякі ознаки спе¬ціальних суб'єктів злочину....випадках ознаки спеціального суб'єкта прямо закріплені в окремій статті закону, наприклад, у примітці 1 до ст. 364, ч. 2 ст.
Прямі витрати 2.1. Прямі витрати матеріальних ресурсів 3500 3800 300 2.2. Прямі витрати трудових ресурсів 700 720 20 2....
До виробничої собівартості продукції включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі витрати та постійні розподілені загальновиробничі витрати.
...ефективність переходу оптової бази на прямі договірні зв'язки. Мета: Розрахувати економічний ефект від організації закупівлі товарів безпосередньо у поотачальників виробників....із посередниками і перейти на прямі договірні зв"язки з постачальниками виробниками то¬варів. В зв"язку з цим комерційному відділу доручено знайти поста¬чальників для ...
...ефективність переходу оптової бази на прямі договірні зв'язки. Мета: Розрахувати економічний ефект від організації закупівлі товарів безпосередньо у постачальників виробників....із посередниками і перейти на прямі договірні зв"язки з постачальниками виробниками то¬варів. В зв"язку з цим комерційному відділу доручено знайти поста¬чальників для ...
...ефективність переходу оптової бази на прямі договірні зв'язки. Мета: Розрахувати економічний ефект від організації закупівлі товарів безпосередньо у поотачальників виробників....із посередниками і перейти на прямі договірні зв"язки з постачальниками виробниками то¬варів. В зв"язку з цим комерційному відділу доручено знайти поста¬чальників для ...
...ефективність переходу оптової бази на прямі договірні зв'язки. Мета: Розрахувати економічний ефект від організації закупівлі товарів безпосередньо у поотачальників виробників....із посередниками і перейти на прямі договірні зв"язки з постачальниками виробниками то¬варів. В зв"язку з цим комерційному відділу доручено знайти поста¬чальників для ...
...ефективність переходу оптової бази на прямі договірні зв'язки. Мета: Розрахувати економічний ефект від організації закупівлі товарів безпосередньо у поотачальників виробників....із посередниками і перейти на прямі договірні зв"язки з постачальниками виробниками то¬варів. В зв"язку з цим комерційному відділу доручено знайти поста¬чальників для ...
...у Таблиці 2 поділяються на прямі та адміністративні. Прямі затрати відображаються по дебету рахунка 23 (проводки 27, 29, 39, 41, 43, 45, 48,49), адміністративні затрати ...
...діяльність та інші види діяльності (прямі). Прямі інвестиції здійснюються з метою безпосереднього управління об’єктом інвестицій. Якщо прямі інвестиції мають форму вкладень у цінні папери, паї, ...
...Замовлення Показники №1 №2 Разом Прямі матеріали 180 60 240 Пряма зарплата 60 40 100 Інші прямі витрати 10 5 15 Разом 250 105 355 Непрямі ...
...реалізації товарів 500; однорівневий канал (прямі зв'язки з роздрібною торгівлею) витрати обігу (оптово збутові, транзитні) 60; прибуток 300; дворівневий канал (виробник продає товар оптовому посередникові) ... (6 прямі матеріальні витрати, 4 зарплата, 2 постоянные витрати). Продажі на ринку вимагають витрат у розмірі 2 грн. на виріб.
...стосовно об’єкта інвестування, які прямо чи опосередковано стосуються Проекту та даного Договору, без попереднього письмового погодження таких документів повноважним представником Інвестора....Інвестор Підрядник укладає пов'язані прямо чи опосередковано з Проектом договори з субпідрядними організаціями на виконання окремих видів робіт(послуг) та/чи певних груп робіт (послуг), ...
...на собівартість конкретного виду продукції прямо, безпосередньо у відповідності з обґрунтованими нормами та нормативами. Непрямими витратами називаються витрати, які неможливо розрахувати по окремих видах продукції за ...розмір яких зростає або зменшується прямо пропорційно до змін обсягу виробництва. Напівзмінні витрати – це витрати, які змінюються, але не прямо пропорційно до зміни обсягу діяльності.
Підприємство «Українські страви» має такі показники діяльності за звітний період: Продажі – 230000 грн Прямі матеріальні витрати – 70000 грн Пряма оплата праці – 50000 грн Постійні виробничі накладні витрати – 30000 грн Змінні витрати на збут продукції – ...
Невласне пряма мова 1.2. Подібність та відмінність стилістичних прийомів прямої та непрямої мови Розділ 2. Непряме мовлення та його таксономія (на ... Невласне пряма мова як мовне явище має своє синтаксичне, морфологічне і лексичне оформлення, що виділяє її як один із способів непрямої передачі ...
...огранювання кристалів є плоскі грані, прямі ребра і вершини кутів; вони пов’язані між собою такою залежністю: г+в=р+2, де г – кількість граней, в – ...просторову ґратку; їх називають вузлами, прямі, що проведені через них, – рядами, а площини, визначені трьома вузлами, що не належать до одного ряду, – плоскими сітками.
Завдання З метою прийняття управлінських рішень розрахувати виробничу і собівартість реалізації 28000 літрів кефіру та 1 літру кефіру за наступних умов: в процесі виробництва і реалізації продукції були понесені наступні витрати: 1) прямі витрати на оплату праці – 5000; 4) амортизація виробничого обладнання 3000; 6) виробничі накладні ...
Прямі матеріальні витрати 20 000 45 000 Прямі витрати на оплату праці 110 000 160 000 Накладні витрати 70 000 95 ...
...виробничі накладні витрати 312000 474000 Пряма заробітна плата 390000 510000 Прямі матеріали 570000 705000 Собівартість виготовленої продукції 1335000 1686000 Запаси на початок періоду матеріали 288000 324000 ...
...000 30 000 28 4 Прямі матеріальні витрати 44 000 32 000 38 000 26 5 Прямі витрати на оплату праці 39910 42 000 36 000 ...
...витрати на фактичний обсяг виробництва Пряма оплата праці 22800 8,00 24072 24256 Прямі витрати на матеріали 46400 15,00 45135 45480 Виробничі накладні витрати (розподілені) ...
...запас незавершеного виробництва 5000 4 Прямі матеріали 16000 5 Пряма зарплата 21000 6 Виробничі накладні витрати 19000 7 Кінцевий запас незавершеного виробництва 9000 8 Собівартість виробленої ...
...грн(ряд1 ряд2) 200000 4 Прямі витрати матеріалів на одиницю продукції, кг/од 0,5 0, 5 Ціна матеріалів, грн. 15 6 Прямі витрати на матеріали, грн.
...можливість переходу Полтавської УТБ на прямі господарські зв'язки з виробниками трикотажних виробів. 2. Розрахувати для системи Полтавської облспоживспілки (ОСС) річний економічний ефект від переходу УТБ на прямі договірні зв'язки.
...прибутку, виходячи з таких даних: прямі матеріальні витрати 150 тис. грн (з пдв) прямі витрати на оплату праці 140 тис. грн єдиний соціальний внесок 56 тис.
Прямі матеріальні витрати 20 000 45 000 Прямі витрати на оплату праці 110 000 160 000 Накладні витрати 70 000 95 ...
Прямі матеріальні витрати 20 000 45 000 Прямі виграти на оплату праці 110 000 160 000 Накладні витрати 70 000 95 ...
Прямі матеріальні витрати 20 000 45 000 Прямі витрати на оплату праці 110 000 160 000 Накладні витрати 70 000 95 ...
...1 № п/п Витрати 1 Прямі матеріали 17 2 Пряма зарплата 11 3 Змінні накладні витрати 3 4 Амортизація виробничого обладнання 6 5 Загальновиробничі витрати 13 ...
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.