Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 157 за запитом Підсумковий

...мові С++, який реалізує автоматизацію підсумкової атестації студентів з навчальної дисципліни. Програма повинна мати: 1. Інтерфейс користувача; 2. Вікно для відображення поля проведення тесту, функцію вибору ...а саме програми для автоматизації підсумкової атестації студентів з навчальної дисципліни. Розроблена програма надає змогу зробити процес підсумкової атестації студентів з навчальної дисципліни не лише швидким, ...
Підсумковий тест Question 1 Балів: 1 Педагогіка – це наука: Виберіть одну правильну відповідь a.
Вар. 2 Підсумковий тест Question 1 Балів: 1 Педагогіка це наука: Виберіть одну правильну відповідь a.
Дефектологія – підсумковий тест (МАУП) Question 2 Ідеаторний рівень нервово психічного реагування у дітей починається: a.
Є КОНТРОЛЬНІ ДО ЦЬОГО ПРЕДМЕТУ (ОКРЕМО). ЗАПИТУЙТЕ. Підсумковий тест Question 1 Ідеаторний рівень нервово психічного реагування у дітей ...
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ (ЗАЛІК) Question 1 Балів: 1 Продовжить тезу Цивільний захист це… Виберіть одну правильну відповідь a.
Підсумковий тест Question 1 Балів: 1 Об’єктом політології як науки є: Виберіть одну правильну відповідь a.
Підсумковий тест Question 1 Система принципов, средств и форм организации денежных отношений на предприятии, которая направлена на управление ...
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question1 Балів: 1 Педагогіка – це наука: Виберіть одну правильну відповідь a.
Question 1 of 50 Етнопсихологія як наука була заснована: А) у 20 ті роки ХХ сторіччя; Б) ...
Question 1 of 35 Що в перекладі з грецької мови означає термін «антропогенез»?
Question 1 Балів: 1 Засновником вітчизняної школы патопсихології є: Виберіть одну правильну відповідь a. Ананьев b.
1 Инструмент управления, который характеризуется системой равноправных отношений по горизонтали, основанных на купле–продаже продукции и услуг, на ...
1 Балів: 1 Кому принадлежит термин «клиническая психология»? Виберіть одну правильну відповідь a. Кречмеру; b. Жанэ; c.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Балів: 1 Социально психологические явления и процессы (общественно психологические феномены), которые ...
Внимательно читайте ответы на вопрос. Ответ может быть на любой позиции a b c ИТОГОВЫЙ ТЕСТ Question 1 ...
1 Балів: 1 Какая группа задач возрастной психологии предполагает разработку основных принципов и методов, методик и приемов ...
Question 1 Балів: 1 Які групи потреб виділяв Михайло Туган Барановський? Виберіть одну правильну відповідь a.
Question 1 Управління необхідне: a. коли виникає потреба в об'єднанні дій певної кількості людей заради досягнення спільної ...
Question 1 В чем сущность операционной функции? a. В производстве товаров и предоставлении услуг, которые предназначены для поставок ...
Question 1 З точки зору соціології праця – це: a. Діяльність, за яку людина отримує гроші b.
Question1 Балів: 1 Добровольці, що допомагають вирішити різні соціальні проблеми, зокрема, проблеми у межах громади називаються: Виберіть одну ...
Question 1 Умови відшкодування збитків страховиком передбачає такий розділ договору: a. Страховий тариф та страховий платіж b.
Question 1 Продуктивність праці — це складова групи показників ефектив¬ного використання: a. живої праці b. минулої праці c.
Question 1 Предметом КП є: a. відносини, що виникають у зв’язку із вчиненням особою правопорушення і ув’...
Question 1 В теории личности З.Фрейда «Сверх Я» есть носителем: a. моральных стандартов; b.
ЗМІСТ 1. До складових економічної теорії не відноситься: а) політична економія, б) мікроекономіка, в) статистика, г) ...
1. До складових економічної теорії не відноситься: а) політична економія, б) мікроекономіка, в) статистика, г) макроекономіка.
1 Балів: 1 Міжнародні економічні відносини – це: Виберіть одну правильну відповідь a. форма зв’язку між державами, між ...
Question 1 Зазначте визначення, що найповніше розкриває завдання курсу „Розміщення продуктивних сил”: a.
Question 1 Элементами инфраструктуры товарного рынка есть: a. Транспортные предприятия b. Предприятия оптовой торговли c.
Question 1 Балів: 1 Найбільш точним визначенням кризи є: a. Криза – це переломний етап у функціонування будь якої системи, ...
Question 1 Метою психологічної служби є: Виберіть одну правильну відповідь a. навчання людей b.
Question 1 Балів: 1 Якщо простір елементарних подій випробування складається з n подій, а подія A може ...
Question 1 Балів: 1 Значення ЦНС? Виберіть одну правильну відповідь a. ЦНС забезпечує взаємозв’язок окремих органів ...
Question 1 Сучасний ринок це: a. регульована система економічних відносин між суб'єктами різних типів і форм власності ...
...стану підприємства Таблиця 2.13 Підсумковий аналіз ринкових можливостей Таблиця 2.14 Підсумкова оцінка ринкових загроз Таблиця 2.17 Профіль ринкового сегменту Таблиця 2.20 Рейтинг ...
поточний, модульний, підсумковий b. поточний, підсумковий, міністерська перевірка c. поточний, модульний, ректорський d. поточний, підсумковий, ректорський Question 4 Метою впровадження КМНСОНП є: a.
поточний, модульний, підсумковий b. поточний, підсумковий, міністерська перевірка c. поточний, модульний, ректорський d. поточний, підсумковий, ректорський Question 4 Метою впровадження КМНСОНП є: a.
...Банк Конкурент №1 Конкурент № Оцінка Підсумкова оцінка Оцінка Підсумкова оцінка Оцінка Підсумкова оцінка Якість та споживацькі переваги товарів 10 0,5 2 Частка ринку 10 6 0,6 ...
...Банк Конкурент №1 Конкурент № Оцінка Підсумкова оцінка Оцінка Підсумкова оцінка Оцінка Підсумкова оцінка Якість та споживацькі переваги товарів 10 0,5 2 Частка ринку 15 6 0,9 ...
...Банк Конкурент №1 Конкурент № Оцінка Підсумкова оцінка Оцінка Підсумкова оцінка Оцінка Підсумкова оцінка Якість та споживацькі переваги товарів 10 0,5 2 Частка ринку 10 6 0,6 ...
...Банк Конкурент №1 Конкурент № Оцінка Підсумкова оцінка Оцінка Підсумкова оцінка Оцінка Підсумкова оцінка Якість та споживацькі переваги товарів 15 0,75 0,75 2 Частка ринку 15 6 0,...
Підсумкове завдання Для підсумкової контрольної роботи по курсу „Маркетингова політика розподілу” розкрийте застосування різних видів каналів розподілу, які застосовуються на вашому ...
...і є основою для складання підсумкових документів Question 8 Чи мають право аудитори при проведенні аудиторських перевірок отримувати необхідну інформацію від третіх осіб: a.... підсумкових d. робочих і підсумкових e. первинних і звітних Question 3 Балів: 1 До робочих документів аудитора належать: a.
ЗМІСТ (31 стр.) Підсумкове творче завдання практичне 1.1. Торгове підприємство спеціалізується на продажу побутової техніки. Основний конкурент, що володіє значною часткою ринку, знизив ... Підсумкове творче завдання теоретичне Визначити основні критерії вивчення споживачів товару Контрольна робота Тема 6 Сегментація ринку та позиціювання товару
Є ВСІ ТЕСТИ І ПІДСУМКОВИЙ ( весь)Тест до лекції 1 Question 1 Засновником етнопсихології є: a. Г.Штейнталь, М.Лацарус b. Г.Шпет c. І.... синтоїзм ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Етнопсихологія як наука була заснована: a. у 1907 році b. у 20 ті роки ХХ сторіччя c.
ТЕСТИ Є ДО ВСІХ 6 ТЕМ + ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ 1 1 Сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість організації і на які організація не може впливати взагалі або має ... динамічний ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ (є всі 30 запитань) 1 Середовище з яким організація знаходиться у постійній взаємодії – це: Виберіть одну правильну відповідь a.
105 ВІДПОВІДЕЙ (ТЕСТИ ДО ВСІХ ТЕМ + ПІДСУМКОВИЙ) ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Новація це: a. кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід, новий продукт, процес, якісно відмінний ... підприємницькі ризики ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Інновація це: a. установлення невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні ...
(50 вопросов) + підсумковий тест (40 грн,, 11 стр.) = 190 грн. Можно приобрести отдельно задания и тесты. Контрольні завдання до Теми 1 1) Поясніть ... ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ (40 ГРН) Question 1 Податок – це: a. обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку ...
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.