Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 77 за запитом РОСЛИННИЦТВА

...аудиту витрат та виробництва продукції рослинництва 1.1. Проблеми обліку і аудиту витрат на виробництво продукції рослинництва 1.2. Проблеми виробництва продукції рослинництва 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.3 Методологічні основи обліку ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І: ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГАЛУЗЕЙ РОСЛИННИЦТВА 1.Зарубіжний досвід виробництва продукції рослинництва 2.
ПОНЯТТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА................5 1.1. Поняття ефективності сільськогосподарського виробництва..........................5 1.2. Ефективність виробництва продукції рослинництва та перспектива розвитку галузі.............................................................................................................
...інтерпретація)одного виробничого процесу в рослинництві. 3.1. Технологія вирощування продукції рослинництва. 3.2. Калькуляція маржинального доходу. 3.2.1. Розрахунок змінних витрат в механізації.
Вступ 1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства 2.Облік витрат та обчислення собівартості продукції рослинництва: зернових і технічних культур, кормових ...
Вступ 3 1. Сутність ефективності та необхідність її підвищення 5 2. Методика планування ефективності виробництва гречки 8 3.
...правові аспекти обліку виробництва продукції рослинництва 1.1 Нормативно правове забезпечення діяльності у сільськогосподарському господарстві та бухгалтерському обліку 1.2 Економічний зміст, умови визнання і класифікація ...виробництва та обчислення собівартості продукції рослинництва 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Первинний та зведений облік витрат і виходу продукції рослинництва 2.3 Організація ...
Основними предметами діяльності товариства є: рослинництво (в тому числі лікарське, тютюнове), вирощування зернових культур, бобів, картоплі, олійних культур, цукрового буряка, кормових культур та тваринництво....за напрямками діяльності – тваринництво і рослинництво; аналіз витрат окремих видів продукції; аналіз витрат на 1 грн. виготовленої продукції. Аналіз собівартості продукції показав, що витрати на виробництво ...
...РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА 2.1. Аналіз досягнутого рівня врожайності с. г. культур............................12 2.2. Виробництво продукції рослинництва та вплив основних факторів на ...
...займається виготовленням і реалізацією продукції рослинництва і тваринництва. Аналіз основних показників його діяльності показав, що підприємство має стабільний фінансовий стан і є високоприбутковим....Аналіз витрат на виробництво продукції рослинництва, тис.грн. Таблиця 2.14 Аналіз витрат на виробництво продукції тваринництва, тис.грн. Таблиця 2.15 Структура виробничої собівартості продукції ...
Основними предметами діяльності товариства є: рослинництва (в тому числі лікарське, тютюнове), вирощування зернових культур, бобів, картоплі, олійних культур, цукрового буряка, кормових культур, тваринництво тощо....9 Аналіз динаміки собівартості продукції рослинництва за статтями калькуляції в 2008 – 2010 роках, тис.грн. Таблиця 2.10 Аналіз структури собівартості продукції рослинництва за статтями калькуляції ...
...в 2009 році, зокрема в рослинництві чисельність зросла на 12 осіб в 2008 році і зменшилась на 3 особи в 2009 році, в тваринництві – не змінилась ...2009 році, при чому в рослинництві в 2008 році він зріс на 243,3 тис.грн., в тваринництві – 19,7 тис.грн.
...в 2009 році, зокрема в рослинництві чисельність зросла на 12 осіб в 2008 році і зменшилась на 3 особи в 2009 році, в тваринництві – не змінилась ...2009 році, при чому в рослинництві в 2008 році він зріс на 243,3 тис.грн., в тваринництві – 19,7 тис.грн.
...в 2009 році, зокрема в рослинництві чисельність зросла на 12 осіб в 2008 році і зменшилась на 3 особи в 2009 році, в тваринництві – не змінилась ...2009 році, при чому в рослинництві в 2008 році він зріс на 243,3 тис.грн., в тваринництві – 19,7 тис.грн.
Дане підприємство займається рослинництвом та тваринництвом. Галузь рослинництва характеризується, для даного підприємства, вирощуванням зернових та зернобобових. З них переважають такі культури: пшениця озима, кукурудза ...
...6 Аналіз динаміки собівартості продукції рослинництва за статтями калькуляції в 2008 – 2010 роках Таблиця 7.7 Аналіз структури собівартості продукції рослинництва за статтями калькуляції в 2008 – ...
Дане підприємство займається рослинництвом та тваринництвом. Галузь рослинництва характеризується, для даного підприємства, вирощуванням зернових та зернобобових. З них переважають такі культури: пшениця озима, кукурудза ...
Дане підприємство займається рослинництвом та тваринництвом. Галузь рослинництва характеризується, для даного підприємства, вирощуванням зернових та зернобобових. З них переважають такі культури: пшениця озима, кукурудза ...
...валовим і товарним виходом продукції рослинництва повинні бути об’єктом перевірки службою внутрішнього аудиту, так як валовий вихід характеризує в сільському господарстві обсяг продукції даного виду, ...умовах ціни для виробників продукції рослинництва коливаються під впливом різних факторів, зокрема, серед них – якість продукції, канали і час реалізації. На сьогоднішній день можна стверджувати, що ...
...7 Аналіз динаміки собівартості продукції рослинництва за статтями калькуляції в 2005 – 2007 роках Таблиця 8 Аналіз структури собівартості продукції рослинництва за статтями калькуляції в 2005 – 2007 ...
...7 Аналіз динаміки собівартості продукції рослинництва за статтями калькуляції в 2005 – 2007 роках Таблиця 2.8 Аналіз структури собівартості продукції рослинництва за статтями калькуляції в 2005 – ...
...динаміки поточних витрат виробничої діяльності рослинництва за статтями калькуляції в 2007 – 2009 роках Таблиця 2.10 Аналіз структури поточних витрат виробничої діяльності продукції рослинництва за статтями калькуляції в 2007 – ...
...8 Аналіз динаміки собівартості продукції рослинництва за статтями калькуляції в 2004 – 2006 роках Таблиця 2.9 Аналіз структури собівартості продукції рослинництва за статтями калькуляції в 2004 – ...
...8 Аналіз динаміки собівартості продукції рослинництва за статтями калькуляції в 2005 – 2007 роках Таблиця 2.9 Аналіз структури собівартості продукції рослинництва за статтями калькуляції в 2005 – ...
Важливою галуззю сільського господарства є рослинництво, рівень розвитку якого впливає і на тваринництво. Розміщення га¬лузей рослинництва значною мірою залежить від посівних площ, їх структури та ...
...синтетичний облік поточних біологічних активів рослинництва 45 2.3. Відображення надходження та вибуття поточних біологічних активів в системі рахунків бухгалтерського обліку 61 2.4....синтетичний облік поточних біологічних активів рослинництва та тваринництва; проаналізувати методи та методологічні прийоми контролю; оцінити контроль використання поточних біологічних активів на підприємстві та визначити шляхи удосконалення ...
...на виробництві продукції тваринництва і рослинництва. За період 2005 2007 рр спостерігались наступні зміни: чистий дохід від реалізації продукції продукції збільшився на 1067,8 тис.грн.... найбільшу питому вагу в продукції рослинництва в 2007 році займають зернові і зернобобові, хоча обсяг їх виробництва в 2005 році становив лише 11,2%, але в ...
...на виробництві продукції тваринництва і рослинництва. За період 2006 2008 рр спостерігались наступні зміни: чистий дохід від реалізації продукції продукції збільшився на 1067,8 тис.грн.... найбільшу питому вагу в продукції рослинництва в 2008 році займають зернові і зернобобові, хоча обсяг їх виробництва в 2006 році становив лише 11,2%, але в ...
...на виробництві продукції тваринництва і рослинництва. За період 2005 2008 рр спостерігались наступні зміни: чистий дохід від реалізації продукції продукції збільшився на 1067,8 тис.грн.... найбільшу питому вагу в продукції рослинництва в 2008 році займають зернові і зернобобові, хоча обсяг їх виробництва в 2005 році становив лише 11,2%, але в ...
...в тваринництві, так і в рослинництві. Підприємство в останні 3 роки не впроваджувало інновацій, не здійснювало капітальних та фінансових інвестицій. Відповідно до отриманих значень коефіцієнтів ліквідність ...Аналіз витрат на виробництво продукції рослинництва Таблиця 10 Аналіз витрат на виробництво продукції тваринництва Таблиця 11 Структура виробничої собівартості продукції рослинництва за видами в 2010 році ...
...займається виготовленням і реалізацією продукції рослинництва і тваринництва. Аналіз основних показників його діяльності показав, що підприємство має стабільний фінансовий стан і є високоприбутковим, зокрема зростає вартість ...Основні питання проведення контролю в рослинництві і тваринництві за напрямом «витрати вихід» Таблиця 3.2 Виконання контрольних функцій працівниками різних ланок при контролі витрат і виходу ...
; є) загальновиробничому персоналу рослинництва – 1002 грн.; ж) загальновиробничому персоналу тваринництва – 1502 грн.; з) загальногосподарському персоналу – 2102 грн. Разом: 11 700 грн. 4....; в) загальновиробничі витрати рослинництва – 802 грн.; г) загальновиробничі витрати тваринництва – 702 грн.; д) загальногосподарські витрати – 1902 грн. 9. Отримано привіс молодняка ВРХ – 2002 грн.
...озима (29,3%), інша продукція рослинництва (16,6%), соя (15,4 %), молоко (10,6%), кукурудза на зерно (10,0%). Аналіз фінансового стану дозволив говорити, що за 2007 ...обліку витрат і виходу продукції рослинництва. і тваринництва Рис. 2.6. Порядок накопичування та групування витрат виробництва продукції рослинництва та тваринництва Таблиця 2.11 Кореспонденція рахунків ...
...від реалізації продукції (в основному рослинництва). Валовий доход у 2003р. порівняно з попередніми роками помітно зріс, в т.ч. в рослинництві майже в 2 рази.
Аналіз сучасного стану страхування рослинництва та тваринництва 2.1.1. Сучасний стан страхування в рослинництві 2.1.2. Стан страхування ризиків сільськогосподарських товаровиробників у тваринництві ...
Організаційно господарські основи розвитку галузі рослинництва 39 6.1. Технологія виробництва основних видів продукції 39 6.2. Організація розвитку кормовиробництва 51 6.3. Організація переробки і зберігання продукції рослинництва 55 6.4.
...підприємтсва при прогнозуванні виробництва продукції рослинництва…………………………………………………………………………….64 3.2. Проект заходів з підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва на підприємстві………………………………………………………….79 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………..
...відпрацювання методики аналізу собівартості продукції рослинництва. Завдання – проаналізувати витрати на виробництво і собівартість продукції рослинництва сільськогосподарського підприємства за наступними даними: Таблиця 3 Вихідні дані Найменування культури ...
...Аналіз витрат на виробництво продукції рослинництва Таблиця 1.9 Аналіз витрат на виробництво продукції тваринництва Таблиця 1.10 Структура виробничої собівартості продукції рослинництва за видами в 2010 році ...
...власного виробництва; надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту; проведення робіт по захисту сільськогосподарських культур від шкідників, бур'янів та хвороб за рахунок впровадження біологічних препаратів; участі ...витрат і аналізу собівартості продукції рослинництва на підприємстві, розробка пропозицій щодо розв'язання визначених проблем. При проведенні аналізу діяльності підприємства та при обґрунтуванні рекомендацій по зменшенню ...
...Аналіз витрат на виробництво продукції рослинництва, тис.грн. Таблиця 4.9 Аналіз витрат на виробництво продукції тваринництва, тис.грн. Таблиця 4.10 Структура виробничої собівартості продукції рослинництва за видами в 2010 році, ...
...яке займається двома видами діяльності – рослинництвом і тваринництвом. Підприємство функціонує достатньо стабільно, про що свідчать збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції, валового і чистого прибутку, вартості ...через удосконалення структури вирощування продукції рослинництва. Зокрема, пропонується замість цукрового буряку, який є нерентабельним, картоплі і ріпаку ярого вирощувати сою, до якої застосувати нову технологію вирощування, ...
...займається вирощуванням сільськогосподарських культур в рослинництві та тваринництвом. Аналіз основних показників діяльності підприємства засвідчив і фактори не досить стійкого становища, оскільки спостерігається зниження вартості майна, оборотного ...проект збільшення ефективності вирощування продукції рослинництва. Такий проект передбачає: вирощування грибів печериць. Оскільки підприємство має значний накопичений збиток в складі власного капіталу, воно не може використовув...
...та іншої продукції тваринництва і рослинництва ТОВ АФ ім.Чкалова Рис.2.2 Динаміка обсягів виробництва продукції Таблиця 2.9 Порівняльний аналіз ефективності реалізації цукрових буряків ...та іншої продукції тваринництва і рослинництва ТОВ АФ ім.Чкалова Таблиця 2.10 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства Таблиця 3.1 Калькуляція витрат на вирощування цукрових ...
...Аналіз витрат на виробництво продукції рослинництва, тис.грн. Таблиця 2.17 Структура виробничої собівартості продукції рослинництва за видами в 2010 році, тис.грн.
Економіка в галузі рослинництва.....................................................................10 3.Економіка в галузі тваринництва......................................................................18 4.Економіка переробної діяльності......................................................................23 Висновок.................................................................................................................30 Список використаних джерел.......................
...господарстві 1.1 Страхування в рослинництві 1.2 Страховий захист сільськогосподарських тварин 1.3 Обчислення та стягнення страхових платежів у сільському господарстві ВИСНОВОК 2.
Особливості ведення галузі рослинництва в умовах реформування земельних відносин та стан технології вирощування культури в господарств…………….15 4.Розрахунок рівня врожайності проса…………………………………………...18 5.
Особливості ведення галузі рослинництва в умовах реформування земельних відносин та стан технології вирощування культури в господарстві ……..15 18 4.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.