Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 288 за запитом Різновиди

Вступ Розділ І Різновиди іменних односкладних речень в сучасній українській літературній мові 1.1 Науково теоретичні відомості про поняття «номінативне речення». Історія вивчення....Розділ II Стилістична функція та різновиди іменних односкладних речень в сучасній поезії (на матеріалі поетичних збірок В.Стуса) 2.1 Номінативні речення, їх різновиди та стилістична ...
Вступ РОЗДІЛ 1: Поняття та особливості державного режиму 1.1 Поняття, форми та ознаки державного режиму 1.2 ... Вступ РОЗДІЛ 1: Поняття та особливості державного режиму 1.1 Поняття, форми та ознаки державного режиму 1.2 Види державних режимів РОЗДІЛ 2: Характеристика особливостей антидемократичних режимів 2.1 Особливості та форми прояву авторитарного режиму 2.2 Сутність та різновиди тоталітарного режиму РОЗДІЛ 3: Сутнісна характеристика демократичного режиму 3.1 Пон...
У роботі розкривається поняття книги як різновиду виданння. Структура роботи складається з вступу, двох розділів, висновку та списку викорастанних ...
Варіант – 18 1. Політичні технології: поняття, функції, різновиди. 2. Роль окремої особи у політиці. Сучасні погляди на поняття «еліта». 3.
1. Визначте спільні риси та відмінність понять легальність влади та легітимність влади ... 3 2.... Назвіть різновиди сучасних міжнародних організацій ........................ 10 Використана література ...................................................................... 14
Варіант №2 1. Дайте характеристику етапів психологічного експерименту ………… 3 2. Задача. Для визначення «загального інтелекту» школярам пропонувалося розкрити геометричні закономірності.... Простий план та його різновиди ………………………………………… 10 Література …………………………………………………………………… 14
Зміст 1. Вступ. 2. Основна частина. 3. Малюнки. 4. Висновки. 5. Використана література. 1. Вступ.
Вступ Розділ 1. Зміст поняття групи інтересів Розділ 2. Типологія груп інтересів Висновки уривок Багатоманітні групи людей, об’...
Зміст: Вступ................................................................................................................................................3 І. Управління як об`єкт адміністративно правового регулювання.....................................4 ІІ.
1. Зміст і види спеціальної обробки 2. Методи та способи дезактивації та дегазації Список використаної літератури ФРАГМЕНТ ...
Прибуток підприємства основний фактор його економічного та соціального розвитку, який відображає остаточну грошову оцінку виробничої та ...
Індивідуальна робота з предмеу "Інвестиційна діяльність" Вступ 1. Фонди операцій з нерухомістю на ринку фінансових послуг ...
Сукупність їх видів, різновидів і сортів, об’єднаних за певних товарів b. Сукупність реалізуємих товарів c. Сукупність товарів, які знаходяться в торговельному залі Question ... Процес підбору груп, видів і різновидів товарів у відповідності з попитом населення з метою більш повного його задоволення b. Замовлення, доставка, зберігання і продаж різних груп ...
Форма державного правління та її різновиди 2.11. Форма державно територіального устрою та її різновиди 2.12. Державно правовий (політичний) режим та його різновиди 2.13.
Поняття та різновиди загального використання об’єктів тваринного світу……………………………………………………25 1.3. Поняття та різновиди спеціального використання об’єктів тваринного світу…………………………………………………… Розділ 2.
один з різновидів логічних помилок c. один з різновидів умовиводів d. коло у визначенні e. одна з форм абстрактного мислення людини 5 Визначте, ...
Назвіть різновиди ринку праці. 6. Які є ознаки сегментації ринку праці? 7. Покажіть основні сегменти сучасного ринку робочої сили за соціально економічними ... Які вам відомі різновиди виробничих бригад? 5. Що слід розуміти під поняттям “виробничий процес” і за якими ознаками він класифікується? 6.
Назвіть різновиди примирно третейської процедури 5. Що являють собою переговори сторін як спосіб вирішення трудових конфліктів? 6....європейських вчених трудовий договір є різновидом: комерційного договору купівлі продажу найманої праці адміністративного договору використання праці в суспільному виробництві цивільно правового договору найму послуг Question 8 ...
...день; – представницький набір тканин – 15 різновидів, серед¬ня ціна одного різновиду – 1600 грн., одноденний товарообо¬рот – 800 грн; – частота завозу тканин – один раз на місяць; – середня ...
...специфічний кримінально правовий зміст, основні різновиди. 4. Звільнення від відбування покарання: специфічний кримінально правовий зміст, основні різновиди. 5. Заміна покарання більш м’яким: специфічний кримінально правовий ...
різновид земельного сервітуту; б. різновид особистого сервітуту; в. право користування чужою земельною ділянкою під забудову; г. різновид договору оренди земельної ділянки.
Безсполучникові складні речення зіставного різновиду. 2.2.4. 2.2.3. Безсполучникові складні речення протиставного різновиду. Безсполучникові складні речення з пояснювальним значенням. 2.2.5.
...страхове право можна віднести до різновиду зобов’язального права. 2. Розкрийте зміст поняття “страховий ризик”. 3. Поясніть зміст, умови придатності й основне призначення головних принципів страхування.... Перерахуйте різновиди доходів від страхової діяльності. 4. З чого складаються доходи від інвестиційної й іншої діяльності? 5.
Розглянути поняття та різновиди форм державного правління, державного устрою та державного режиму. Відмітити співвідношення цих понять. Проілюструвати конкретними прикладами сучасних зарубіжних країн....визначення політичної системи, описати її різновиди та представити основні характерні ознаки кожного з різновидів політичних систем у зарубіжних країнах. При цьому варто зазначити, що характерною рисою ...
...для реалізації окремих видів та різновидів товарів, планування та регулювання асортиментної структури товарообороту. Поняття "асортимент" характеризує склад товарної маси, що реалізується торговим підприємством та являє собою ...товарів у розрізі груп, видів, різновидів, артикулів та інших якісних відмінних ознак. Формування асортиментної політики підприємства «Вопак» спрямоване на найбільш повне задоволення попиту споживачів та забезпечення ...
різновид суперфіцію; б. різновид договору оренди земельної ділянки; в. різновид земельного сервітуту; г. право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.
різновид інформації, що відображає процеси виробництва b. виробничий цикл c. сукупність відомостей Question 12 Економічні дані це —: b. сукупність відомостей c.... різновид даних d. сукупність відомостей (даних) e. сукупність баз даних Question 7 Економічна інформація це —: a.
різновид інформації, що відображає процеси виробництва c. сукупність відомостей Question 12 Економічні дані це —: a. сукупність відомостей b. виробничий цикл c.... різновид даних d. Правильної відповіді тут не вказано e. сукупність баз даних Question 7 Економічна інформація це —: a.
Різновиди чуток. 4. Джерела та умови виникнення чуток. Розділ 3. МАСОВІ НАСТРОЇ Тема 7. Психологія масових настроїв Завдання до теми 7 ... Чутки та їх різновиди. 63. Джерела та умови виникнення чуток. 64. Циркуляція чуток: згладжування, загострення, адаптація. 65. Профілактичні заходи та активні контрзаходи як протидія ...
Вступ 1. Різновиди кроків і бігу 2. Різновиди пружинних рухів 3. Хвилеподібні рухи 4. Рівновага 5. Стрибки Висновок Література Прикладні вправи біг, ходьба, ...
ПОНЯТТЯ ТА РІЗНОВИДИ ПРАВА 1.1. Термін «право». Походження права 1.2. Поняття та сутність права 1.3. Різновиди права РОЗДІЛ 2.
Їх різновиди. 2. Різновиди 2 х партійних систем. 3. Функції політичних партій. 4. Партії та державний апарат.
Мораль та право є найважливішими різновидами соціальної регуляції. І мораль, і право як форми суспільної свідомості необхідні, перш за все, для ціннісної орієнтації людини в складному, ... Але між ними, як різновидами соціальних регуляторів, є суттєві відмінності. Перш за все, норми моралі відображають уявлення людей і суспільства про добро і зло, честь ...
Загальна характеристика, форми і різновиди рельєфу 1.1. Поняття про рельєф, його форми та різновиди 1.2. Фактори і умови рельєфоутворення Розділ 2.
...проблеми роману та його жанрових різновидів 1.1. Теоретичне дослідження роману як жанру літератури 1.2. Творча історія роману 1.3. Роман виховання – особливий різновид романного жанру Розділ 2.
...проблеми роману та його жанрових різновидів 7 1.1. Теоретичне дослідження роману як жанру літератури 7 1.2. Творча історія роману 15 1.3. Роман виховання – особливий різновид романного жанру 20 Розділ 2.
Різновиди листа 1.3. Лист як жанровий різновид діалогу РОЗДІЛ ІІ. ЖАНРОВО СТИЛЬОВІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛИСТА 2.1.
Різновиди усного обміну наукової інформації. 5. Нормативні документи та їх різновиди.
Різновиди змішаних напоїв 3. Схема приготування змішаних напоїв ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 1. Супутні компоненти, використовувані при приготуванні змішаних напоїв 2. Різновиди льоду та способи його приготування ...
Характерні ознаки, сутність, форми та різновиди правочинів 1.2. Різновиди недійсних правочинів. Приклад із судової практики РОЗДІЛ ІІ Правова основа діяльності нотаріальних органів та уповноважених на ...
Монархія як різновид форми державного правління 2.2. Республіка як різновид форми державного правління 2.3. Змішані форми правління РОЗДІЛ 3.
Монархія, її ознаки і різновиди 2.2.Республіка, її ознаки і різновиди РОЗДІЛ 3. Форма державного правління в Україні 3.1.
Констиутція України один з найважливіших різновидів джерел конституційного права 4. Інші різновиди джерел конституційного права Використана література
Потурання як різновид причетності до злочину...............................................9 1.3. Потурання як різновид похідного злочину......................................................14 Розділ 2. Види та класифікація потурання злочину...............................................
Потурання як різновид причетності до злочину………………………….…..9 1.3. Потурання як різновид похідного злочину………………………………......14 РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТУРАННЯ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНУ ЯК ФОРМА ...
Різновиди систем вищих органів держаної влади зарубіжних країн та їх ознаки. 3. Порівняти зміст конституційно правового статусу особи та форму його ...влади зарубіжних країн та привести різновиди систем вищих органів влади, опираючись на їх характерні ознаки. Для цього треба проаналізувати цю систему, визначити інститути, з яких вона ...
...ятати, що договір лізингу є різновидом орендних правовідносин. Автор повинен проаналізувати схожість та відмінність договору лізингу від близьких договорів. Треба розкрити правову ціль даного договору, основні ...строку та його закінчення, виділити різновиди договору лізингу у зв’язку з строком дії договірних відносин. При висвітленні питання про лізингові платежі автор повинен проаналізувати види ...
Пожертва як різновид договору дарування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Висновок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Список використаних джерел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Додатки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Вступ Дана курсова робота направлена на пов...
...специфічний кримінально правовий зміст, основні різновиди. 4. Звільнення від відбування покарання: специфічний кримінально правовий зміст, основні різновиди. 5. Заміна покарання більш м’яким: специфічний кримінально правовий ...
...норм, а також згадати основні різновиди таких норм. Також під час відповіді на це запитання необхідно згадати, що є зовнішньою формою вираження конституційно правових норм та ...глава держави” та надати класифікацію різновидів голів держав, після чого необхідно провести порівняльний аналіз конституційно правового статусу голів держав двох країн на прикладі голів держав Великобританії ...
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.