Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 104 за запитом СРСР

Вступ Розділ 1 Боротьба СРСР за досягнення системи колективної безпеки в Європі 1.1 Ліга Hацій 1.2 Конференція з розброєнь 1.3 Підписання франко радянського і радянсько чехословацького договорів Розділ 2 Зовнішньо політичні стосунки СРСР з Німеччиною (Пакт Молотова Ріббентропа) Висновки Дана робота є спробою аналізу основних напрямків зовнішньої політики СРСР у період з 1933 по ...
Вступ Розділ 1 Боротьба СРСР за досягнення системи колективної безпеки в Європі 1.1 Ліга Hацій 1.2 Конференція з розброєнь 1.3 Підписання франко радянського і радянсько чехословацького договорів Розділ 2 Зовнішньо політичні стосунки СРСР з Німеччиною (Пакт Молотова Ріббентропа) Висновки уривок Висновки Дана робота є спробою аналізу основних напрямків зовнішньої політики СРСР у період з 1933 по ...
Діяльність срср в лізі націй. Радянсько фінський конфлікт 2.1. Діяльність СРСР в Лізі Націй 2.2. Радянсько фінський конфлікт.
Розвиток туризму в СРСР в 20 – 30 і рр. ХХст. 2. Створення та діяльність найбільших туристичних організацій в СРСР: а) акціо¬нерне товариство «Радянський ...
...Горбачова – як основна причина розпаду СРСР 1.1. Причини перебудови 1.2. Перебудова: її мета і результати 1.3. Політичні зміни 1.4.... Розпуск СРСР 2.1. Путч 2.2. Наслідки розпаду СРСР 2.3. Утворення СНД Висновок Список використаних джерел
...у зв'язку з утворенням СРСР 1.1. Договір про воєнний і господарський союз 1.2. Оформлення Союзного договору 1.3. Утворення Молдавської АСРР 1.4.... Процес входження УССР до складу СРСР 2.1. Союз між усрр та ррфср 2.2. Перша Конституція Радянської України Висновок Список використаної літератури
– від створення єдиної Спілки архітекторів СРСР починається новий етап розвитку радянської архітектури. Завершується період блискучого авангардного розвитку, відбувається формування державної тоталітарної системи мистецтв....архітектура та мистецтво передвоєнного періоду СРСР (1932 1941). Формування засад “соцреалізму” Митці Твори Опис творчого доробку 1 2 3 В. Семенов В. Заболотний І. Фомін
Розвиток економіки СРСР в 50 80 роках ………………………………. 5 2.1. Економіка України в 50 60 роки XX ст. ………………………… 5 2.2. Застійні явища в економіці СРСР в 70 80 роки XX ...
Спроба державного перевороту в СРСР 19 серпня 1991 року 2.3. ДКНС і Україна 2.4. Проголошення незалежності України 2.5. Обрання президента України 2.6. Розпад СРСР, причини розпаду Висновок Список використаної ...
Вступ 1. Передумови перебудови 1.1. Початок перебудови: відсутність передумов для розвитку демократії 1.2.... Формування нової зовнішньополітичної доктрини СРСР 2.4. Соціально економічна і політична ситуація в період перебудови 3. Наслідки перебудови 3.1. Завершення перебудови 3.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНО ПРАВОВОГО СТАТУСУ УКРАЇНИ В 20 40 РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ 1.1. Утворення СРСР та його вплив на державний ...
... (громадяни СРСР) у м. Свердловську був укладений шлюб. У 1998 р. С. переїхав до України і отримав громадянство, Т.
1. Національно культурне відродження України наприкінці 1980 х рр. 2.
1. Пожвавлення суспільно політичного життя в УРСР у другій половині 1980 х рр.
Так, постановою ЦВК і РНК СРСР від 29 серпня 1928 року було затверджено нові «Правила про примирно третейські суди і судовий розгляд трудових спорів».... Виконуючи згадану постанову, НКП СРСР за погодженням із урядами союзних республік 12 грудня 1928 року затвердив та ввів у дію такі документи: «Положення про розціночно ...
...економічних та політичних переговорів між СРСР та Німеччиною 1.1 Розширення торгових зв'язків між Німеччино і СРСР (початок 30 31 січня 1939р.) 1.2.
...в структурі органів державної влади СРСР на початку другої світової війни……………………………………………………………….…... С.5 РОЗДІЛ ІІ. Зміни в правовій системі………………………....………….….… С.11 ВИСНОВКИ……………………………………………………………….….… С....до демократії ріднила Німеччину і СРСР. При всіх суперечностях, що розділяли дві ідеології, фашистську і комуністичну, єдиною у них була кінцева мета – світове панування. [7.с.
...2.2 Соціальні зміни в СРСР 2.3 Комуністичний тоталітаризм в Україні 2.4 Складові тоталітарної системи в СРСР.16 Розділ 3 Німецький націонал соціалізм 3....
...2.2 Соціальні зміни в СРСР 2.3 Комуністичний тоталітаризм в Україні 2.4 Складові тоталітарної системи в СРСР 6 Розділ 3 Німецький націонал соціалізм 3....
...років: індустріалізація, колективізація, формування в СРСР тоталітарного режиму, його наслідки Питання до теми 12 1. Нова економічна політика та його наслідки для України. 2....входженням західноукраїнських земель до складу СРСР. 3. Місце України в планах фашистів. 4. Що Вам відомо про партизанський рух на території України? 5.
“Українське питання” і геополітичні інтереси СРСР і Німеччини напередодні та на початку II Світової війни. Пакт Молотова Ріббентропа. Входження західно українських земель до скдаду СРСР та його наслідки. 2.
“Українське питання” і геополітичні інтереси СРСР і Німеччини напередодні та на початку II Світової війни. Пакт Молотова Ріббентропа. Входження західно українських земель до скдаду СРСР та його наслідки ...........3 2.
...пакт та ставлення до нього СРСР 2.1. Основні положення Берлінського пакту 2.2. Погляд СРСР на «Новий порядок» та Берлінський пакт Висновки Список використаної літератури
– від створення єдиної Спілки архітекторів СРСР починається новий етап розвитку радянської архітектури. Завершується період блискучого авангардного розвитку, відбувається формування державної тоталітарної системи мистецтв....архітектура та мистецтво передвоєнного періоду СРСР (1932 1941). Формування засад “соцреалізму” Митці Твори Опис творчого доробку 1 2 3 В. Семенов В. Заболотний І. Фомін
ПРИЄДНАННЯ КРАЮ ДО СРСР ТА НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ РУХ. 2.1.Початок Другої Світової війни та похід Червоної армії на Західну Україну …………………………………………………………………....України до складу УРСР та СРСР……...……… 34 2.3. Діяльність націоналістичних організацій до початку Другої світової війни…………………………………………………………………….. 37 РОЗДІЛ 3. ПЕРШИЙ ЕТАП РАДЯНІЗАЦІЇ РІВНЕНЩИНИ 1939 1941 ...
Які кризові явища економіки СРСР успадкувала Україна? 5. Які кризові явища спричинили руйнування тоталітарної системи управління? 6. Які стратегічні завдання формування нової системи управління?... Після розпаду СРСР постачальники і значна кількість споживачів опинилися за межами країни. 6. Підприємство потребує капіталовкладень для модернізації основних виробничих фондів. 7.
В СРСР маркетинг розглядався як “буржуазна теорія гнилого капіталізму”, в результаті чого СРСР не був суб’єктом світового ринку.
...сучасному суверенітету передувала розпочата в СРСР у 1985 р. перебудова. Політична і економічна системи країни були несприйнятливі до демократичних процесів, науково – технічного прогресу, що відбувалися у ...спеціалісти були сконцентровані у Держбанку СРСР), а також фахівців, які б володіли комплексними знаннями методології банківської діяльності за умов ринкової економіки, зокрема.
...виникнення комплексу кризових явищ у СРСР було: a. Порушення законів управління й економіки b. Друга світова війна 1939 1945 років c....України та вихід із складу СРСР c. Наявність командно адміністративної системи управління, гіпертрофований розвиток економіки за рахунок військово промислового комплексу, відсталі технології управління виробництвом Question 9 ...
Нововведення в СРСР в період М.Горбачова. 67. Державний переворот в СРСР. 68. Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності. 69.
Затверджені постановою Народного комісаріату праці СРСР від 11.12.29. 12. Про запровадження на території України регіональних графіків початку робочого дня.... Постанова Ради Міністрів СРСР від 08.03.56 № 318. 14. Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток. Затв.
Спроба державного перевороту в СРСР і Україні. Акт проголошення незалежності України та його історичне значення 2. Референдум 1 грудня 1991 року й вибори Президента України ...
...зони як головного атрибуту державності СРСР 2. Створення національної валюти назалежної України 3. Грошова реформа 1996 року Висновки Література
Напад Німеччини на СРСР, невдачі Червоної армії в боях на території України 1941 1942 р.р......................................................................... ІІ. Місце України в планах фашистів......................................................... ІІІ.
...зору: чи була альтернатива утворення СРСР? Чи могла УРСР існувати самостійно? 2. Які факти підтверджують, що Українська козацька держава у 1648 1657р.р.
Зміни у грошовому обігу СРСР згідно реформи 1961р. 3. Грошова реформа Павлова (1991 p.). Література
...системи центрально керованої економіки в СРСР, результати 3. Науково технічна революція і зародження постіндустріальної цивілізації (остання третина ХХ ст.) Література
...період Другої світової війни вченими СРСР та української діаспори Розділ 2. Історія УГКЦ (1939 1945) як предмет дослідження сучасної української історіографії Висновки Список використаних джерел та ...
...Концепції розвитку США після розпаду СРСР 1.2 Стратегія зовнішньої політики США та перспективи розвитку України в останньому десятиріччі ХХ століття 1.3 Концепція глобального лідерства ...
...з назвою “ документознавство ” сформовано в СРСР у 1960–1970 і роки. Її центрами були єдині у радянській державі про¬фільні з цієї наукової дисципліни навчальний і ...
Патентне право СРСР 6. Становлення патентного права в Україні Література
Створення СРСР. 2)Українізація та національний комунізм. 3)Індустріалізація, колективізація та їх наслідки. 4)Україна в умовах великого терору.
...Київській Русі, Російській імперії та СРСР ІІ. Розділ: Загальні положення про спадкування за заповітом. 2.1. Загальні положення про спадкування за заповітом 2.2.
...Правовий статус Генерального прокурора Союзу СРСР і прокурорів союзних республік 1.3 Правовий статус Генеральних прокурорів зарубіжних країн II. Правовий статус Генерального прокурора України 2.1 ...
Напад фашистської Німеччини на СРСР, бойові дії в 1941 – 1942 рр. 3. Фашитський окупаціний режим в Україні. Рух Опору 4.
Охарактеризувати особливості тоталітарної системи в СРСР(1920 1930 р.р) Література
...Московської конференції міністрів закордонних справ СРСР, США та Англії та її рішення 1.2. Змістовно рольова функція Тегеранської конференції у подальшій діяльності антигітлерівської коаліції 1.3.
...психодіагностики у дореволюційній Росії, у СРСР, в Україні. 3. Психодіагностичні задачі та ситуації. Класифікація психодіагностичних ситуацій. 4. Психодіагностичний метод. Поняття про психодіагностичний метод. Вимоги до нього.
в СРСР і УРСР………………………………………………………………..…5 4. Перерив у розвитку соціальної психології (30 50 х рр. XX ст.)…………...8 5.
...Комінтерну 2.3 Комуністична партія СРСР, як приклад тоталітарного суспільства Висновки уривок Закінчивши роботу над курсовою можна зробити ряд висновків і узагальнень стосовно неї: • Комуністичні ідеї ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.