Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 54 за запитом Самооцінка

Самооцінка та рівень домагань у структурі особистості підлітка…………………………………………………………6 1.1. Загальна характеристика психічного розвитку у підлітковому віці………………………………………………6 1.2. Самооцінка та рівень домагань особистості підлітка………...
9. При вивченні думки населення щодо ринку цінних паперів серед запитань анкети були самооцінка схильності до ризику та пріоритетність ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ САМООЦІНКИ СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ 1.1. Особливості професійної самооцінки педагога 1.2. Характеристика соціальної мотивації особистості 1.3.
Особливості самооцінки школяра 3. Виховне значення самооцінки Висновки Список використаної літератури
Самооцінка – побудник активності дитини.................................................. 3 2. Оцінні дії вихователя – інструмент управління дитячими взаємостосунками.............................................................................................. 5 3. Очікування дитини – важлива регулятивна функція в процесі спілкування......................................................................................................... 7 4. Самооцінка дітьми своїх достоїнст...
...і методики дослідження тривожності і самооцінки молодших школярів ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ІІ.1. Результати дослідження впливу тривожності на самооцінку молодших школярів ІІ.2.
Теоретичні основи вивчення особливостей самооцінки учнів молодших класів 1.1. Структурно функціональний аналіз Я концепції 1.2. Формування позитивної самооцінки учнів молодшого шкільного віку 1....
Теоретичні основи вивчення особливостей самооцінки учнів молодших класів 1.1. Структурно функціональний аналіз Я концепції особистості 1.2. Формування позитивної самооцінки учнів молодшого шкільного віку 1....
Самооцінка занижена за всіма показниками. Рівень домагань низький. При описуванні картин ТАТ проекції переживань, пов'язаних з нерозділеним коханням, неодноразові висловлювання ... Самооцінка адекватна. Відзначається виражена шкільна тривожність. Рівень домагань дещо занижений, але реакція на успіх і невдачу адекватна. 4.
Занижена самооцінка як основа виникнення комплексу неповноцінності Висновки до 1 розділу Розділ 2 Психолого педагогічні засади вироблення реалістичної життєвої стратегії за умов ...та молодшого школяра з проблемною самооцінкою Висновки до 2 розділу Висновки уривок Висновки Виходячи із поставлених завдань курсової роботи, ми дійшли висновку, що почуття неповноцінності – це ...
Занижена самооцінка як основа виникнення комплексу неповноцінності Висновки до 1 розділу Розділ 2 Психолого педагогічні засади вироблення реалістичної життєвої стратегії за умов ...та молодшого школяра з проблемною самооцінкою Висновки до 2 розділу Висновки уривок Висновки Виходячи із поставлених завдань курсової роботи, ми дійшли висновку, що почуття неповноцінності – це ...
підвищення самооцінки підлітків Question 3 Балів: 1 Психотерапiя це a. комплексний лiкувальний вербальний і невербальний вплив b.... самооцінку учасників спогадів b. стосунки та методи досягнення мети c. почуття d. підсвідомі потяги Question 18 Балів: 1 Вислуховуючи спогади одне ...
Спорт як засіб соціалізації і самооцінки особистості 2.1. Соціалізація спортсмена 2.2. Соціальна відповідальність спортсмена 2.3. Спорт і самооцінка особистості Висновки Література
...поведінки опонентів із різними рівнями самооцінки Домінуючі фактори в поведінці конфліктуючих сторін: прагнення до співпраці або конкуренції, тенденції та їх вплив на перебіг і наслідки конфлікту ...та орієнтовні цінності тощо Значення самооцінки лідера для вибору його позиції в конфліктній ситуації та можливості подальшого управління нею Можливі наслідки конфліктів для особистості і колективу ...
...функціонування психічних пізнавальних процесів, занижена самооцінка, занижений рівень домагань і багато інших. Проте однією з найактуальніших проблем є проблема соціалізації дітей з особливими....дітей з обмеженими можливостями занижується самооцінка, підвищується тривожність, виникає ризик частих фруструючих реакцій. Тобто розвивається і проявляється дезадаптація на поведінковому рівні, емоційному (у вигляді станів), когнітивному (...
...діяльність, здій¬снює самоконтроль і самооцін¬ку своєї роботи. Мета цього ета¬пу — якісне і правильне вико¬нання трудових операцій. Предмет діяльності — створю¬ваний матеріальний продукт....є проведен¬ня захисту проекту (самооцінка та колективна оцінка результа¬тів). Презентацію проектів про¬воджу у вигляді показу моделей. Отже, на кожному етапі ви¬конання проектного ...
...за допомогою наступного тесту для самооцінки 1 та зробіть висновки щодо власного лідерського стилю. 2. Дайте рекомендації щодо можливості застосування ваших здібностей для керівництва колективом, де ... Тест для самооцінки 1 “Лідер” [1] Інструкція Вам пропонується 50 питань, до кожного з яких дано два варіанти відповідей.
...може у працівника з адекватної самооцінкою виникнути стан психологічної кризи? 2. Чи правильним є твердження про те, що "для підлітків, які стоять на порозі самостійного життя ... Як пов’язані між собою самооцінка працівника та рівень домагань. Тема 13. Психологія працездатності та професійний потенціал сучасного працівника 1. Чим вимірюється продуктивність праці? 2.
...навколишніми, труднощами в навчанні, низькою самооцінкою. При цьому рівень інтелектуального розвитку в дітей не залежить від ступеня гіперактивності і може перевищувати показники вікової норми.
Діагностика самооцінки мотивації схвалення (Марлоу, Кроуна) (збірник Райгородського) 3.2. Методика "Ціннісні орієнтації" М.Рокіча (Збірник Райгородського) Висновок Список використаної літератури Додаток ...
...її психологічну структуру 1.3 Самооцінка як емоційно оціночна складова Я концепції 1.4 Особливості “Я – концепції” Розділ іі. Аналіз теоретичних та методичних Досліджень по я ...
Самовиправдання та збереження власної самооцінки. 6. Теорії самопрезентації та саморозкриття. Провал самопрезентації та його наслідки. Список літератури
...агресивність особистості, дисонанс, депресію, неадекватну самооцінку. Поєднання кількох мотивів (особистісних і ситуативних) спричинює суїцидальну поведінку людини. Україна увійшла до групи країн із високим рівнем суїцидальної активності.
Дослідження рівня самооцінки особистості 5.5. Шляхи психокорекційної роботи з учнем 6. Звіт про психологічний аналіз уроку 6.1.
...Вплив сімейних взаємин на розвиток самооцінки дитини (молодший шкільний вік 7 11 років) ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ ДОДАТОК 1
Взаємозв’язок між рівнем домагань, самооцінкою та самоповагою Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ДОМАГАНЬ ОСОБИСТОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 2.1.
Підібрати методики для визначення рівня самооцінки, самопізнання, саморегуляції
Методику на визначення рівня самооцінки. 6. Методику на самопізнання. 7. Методику на саморегуляцію. Література
Розвиток довільних дій, самооцінки та саморегуляції старших дошкільників у взаємодії з однолітками і дорослими Висновки Список літератури
...дітей з обмеженими можливостями занижується самооцінка, підвищується тривожність, виникає ризик частих фруструючих реакцій. Тобто розвивається і проявляється дезадаптація на поведінковому рівні, емоційному (у вигляді станів), когнітивному (...
Дослідження агресивності за тестом самооцінки психічних станів по Айзенку 2.4. Корекційна програма, спрямована на зниження агресивної поведінки у осіб юнацького віку Практичні рекомендації Висновки ...
...функціонування психічних пізнавальних процесів, занижена самооцінка, занижений рівень домагань і багато інших. Проте однією з найактуальніших проблем є проблема соціалізації дітей з особливими.
Тест опитувальник для виявлення рівня самооцінки… Додаток В. Тест «Оцінка сугестивності»…….…………………… Додаток Г. Методика «Оцінка потреби у схваленні..…………. Додаток Д. Бланк соціометричного дослідження……..……….. Додаток Е.
...холодність; b) демонстративність; c) завищена самооцінка; d) наявність широких соціальних контактів. Тест 9 Зниження рівня узагальнення характерно для всіх перерахованих розладів, крім одного, якого: a) розумова ...
...порушує функціональні можливості психіки занижена самооцінка, низький рівень навчальності в силу ригідності мислення, відсутності креативу уяви, продуктивності пам'яті відбувається деструкція і гальмування розвитку особистості.
завищену самооцінку; 2. низький рівень тривожності; 3. знижений рівень активності; 4. емоційні труднощі. Тест 12 Високі значення по шкалі 4 (асоціальної психопатії) ...
...темпераменту, 15) об'єктивна висока самооцінка 4, 3, 2, 1 1) Високий рівень професійно педагогічної підготовки, 2) інтерес до професійної діяльності, 3) любов до праці й ...
...проведення дослідження ціннісних орієнтацій та самооцінки учнів. Доцільність кожного з виділених Вами етапів. Сутність методики КОС 1, особливості опрацювання її результатів.
...звичних дій Question 13 Дослідження самооцінки можна провести за допомогою: a. Методики Дембо Рубінштейна b. Тесту Равена c. Тесту Роршаха d. Тесту Векслера e.
...звичних дій Question 13 Дослідження самооцінки можна провести за допомогою: a. Методики Дембо Рубінштейна b. Тесту Равена c. Тесту Роршаха d. Тесту Векслера e.
Самооцінка потенціалу працівника може бути проведена за допомогою анкети “Вакансія” під час вступу на роботу; 5.
Охарактеризувати поняття самооцінки та описати методики для її вивчення. 7. Навести порівнювальну характеристику методик Леонгарда Шмішека та ПДО Личко. 8.
самооцінка ВНЗ d. оцінка органів державного управління Question 12 Шестибальна система оцінювання знань студентів використовується: a. Німеччині b. Іспанії c.
самооцінка ВНЗ d. оцінка органів державного управління Question 12 Шестибальна система оцінювання знань студентів використовується: a. Німеччині b. Іспанії c.
самооцінка своєї професійної діяльності e. самоорганізація робочого часу Question 11 Які з наведених показників характеризують рівень організації праці: a.
Низька самооцінка f. Безсоння g. Думки про смерть h. Нестача життєвої енергії i. Цілеспрямованість j. Катастрофізація Question 2 У яку пору року ...
Низька самооцінка c. Нестача життєвої енергії d. Безсоння e. Почуття безнадії f. Плаксивість g. Катастрофізація h. Гіперкомунікативність i. Цілеспрямованість j.
...може розвиватися невпевненість і занижена самооцінка d. Хлопчики, позбавлені батьківської уваги, виростають фемінними, безініціативними, неврівноваженими, складно засвоюють чоловічі ролі Question 8 Негативний вплив розлучення на подружжя ...
метод самооцінки Question 78 Балів: 1 Сукупність прийомів зіткнення різних точок зору, обстоювання своєї думки знаходиться в основі методу: Виберіть одну правильну ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.