Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 774 за запитом Самостійна

5. Процесуальне становище третіх осіб із самостійними вимогами на предмет спору і третіх осіб без самостійних ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ 1.1. Дослідження особистісного розвитку підлітків у психолого педагогічній літературі 1.2.... Самостійність як особистісна якість у підлітковому віці 1.4. Прояв самостійності у навчальній діяльності підлітків Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2 ...
...ДИТИНИ ТРЬОХ РОКІВ ТА ПЕРЕДУМОВИ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛЮКІВ 1.1. Характеристика віку і психічного розвитку дитини трьох років 1.2. Поняття самостійної діяльності та її особливості у ...
Самостійна робота як вища форма учбової діяльності 1.2. Навчання самостійній роботі учнів на уроках іноземної мови 1.3.
САМОСТІЙНА ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Поняття самостійності дошкільників в образотворчій діяльності та ...
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ. 1.1 Психолого педагогічні основи організації самостійної роботи учнів при вивченні математики в основній школі………………………………….
НАУКОВО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 1.1. Аналіз наукової літератури з проблеми вироблення у дітей самостійних навичок читання 1.2.
Психолого педагогічні передумови організації самостійної роботи молодших школярів 1.1. Самостійність як джерело активізації учіння молодших школярів 1.2. Самостійна робота учнів як метод навчання ...
Психолого педагогічні передумови організації самостійної роботи молодших школярів 1.1. Самостійність як джерело активізації учіння молодших школярів 1.2. Самостійна робота учнів як метод навчання ...
Характеристика розвитку пізнавальної самостійності учнів початкових класів на уроках природознавства 1.1. Пізнавальна самостійність як показник розумової діяльності школярів 1.2.
...характеристика організації та проведення класної самостійної роботи з іноземної мови в середній загальноосвітній школі 1.1. Методологічні засади запровадження класної самостійної роботи учнів 1.2.
РОЗВИТОК САМОСТІЙНОСТІ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ІІ.1. Особливості самостійності дітей 1 го року життя ІІ.2. Прояви самостійності дворічних дітей ІІ.
...та привертання інвестицій; г) ініціативно самостійна господарсько комерційна діяльність окремих фізичних та юридичних осіб, що зорієнтована одержання прибутку. 2. Виробнича програма підприємства це: а) розрахунок максимально ...можливостей використання місцевої сировини; в) самостійна розробка планів на основі самостійно укладених договорів поставок; г) пріоритетність натуральних показників виробничої програ¬ми з метою задоволення ринкових умов; ...
... Завдання. Першим етапом виконання індивідуальної самостійної роботи є вибір варіанта. Студент вибирає варіант згідно з порядковим номером у списку групи.
Вимоги та принципи організації самостійної художньої діяльності дітей дошкільного віку Розділ 2. Організаційно педагогічні засади виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності 2.1 Організація та ...
Організація самостійної діяльності студентів як педагогічна проблема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ ПРОЕКТИВНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 2.1.
Вступ 1. Види самостійних робіт і педагогічне керівництво ними 2. Семінари і практичні заняття Висновки Список використаних джерел
ВСЕ ЗА НОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. 1. Самостійне будівництво як засіб реалізації права на житло ...
Готова індивідуальна самостійна робота (варіант 13) 1.1 Фінансові результати страхових операцій, їх рентабельність 1.2 Оборотний ...
Зміст Вступ 1. Види і форми самостійної навчальної роботи Висновок Список використаної літератури
Тема 2. Господарське процесуальне право як самостійна галузь права. План. 1. Поняття та система господарського процесуального права. 2.
Варіант № 1 1. Господарське процесуальне право як самостійна галузь права, наука та навчальна дисципліна.
Варіант 14. (О) 1. Обґрунтуйте поняття "кримінально виконавче право — самостійна галузь права". 2.
Завдання: 1. Адміністрація підприємства, узгодивши питання з профспілковим комітетом, розробила самостійно перелік підприємств, професій і посад, праця ...
Тема 1. Соціологія як наука та навчальна дисципліна 1. В залежності від наукових орієнтацій спеціалісти по різному ...
Тема 1. Організація і методика аудиту 1. Проблема виникнення та становлення вітчизняного аудиту 2.
В работе после каждого раскрытого вопроса есть выводы. 1. Творчість як жертовність та несамовитість: інтерпретація М. Бердяєва. 2.
РОБОТА МІСТИТЬ ВИКОНАНІ ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 1. Розкрийте змістове навантаження понять: «методи ергономічних досліджень» та «знаряддя праці ...
Зміст 1. На прикладі діяльності окремих інвестиційних фондів визначте переваги та недоліки окремих типів інститутів спільного інвестування. 2.
Вступ………………………………………………………………………3 1. Поняття, значення і завдання стадії досудового розслідування…………………………………………….………..5 2.
Вступ………………………………………………………………………3 Поняття, значення і завдання досудового розслідування……………..5 Органи досудового розслідування та їх система.
Завдання для самостійного розв'язання 1 Скласти математичну модель задачі та розв’язати задачу графічним методом: Фірма спеціалізується на виробництві офісних меблів, зокрема ...Завдання для самостійного розв'язання 2 Розв’язати графічним методом ЗЛП: 4.1Завдання для самостійного розв'язання 1 Розв’язати методом Жордана Гауса ...
...МАУП) 1.3 Завдання для самостійного розв'язання 1. Транспонувати матрицю A, якщо: a. ; b. ; c. . 2. Знайти 2A+3B, якщо , . 3.... 1.5 Завдання для самостійного розв'язання 1. Знайти обернену матрицю до матриці А: a. ; b. ; c. . 2. Визначити, для яких значень a матриця не ...
самостійну, ініціативну, систематичну на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і заняття торгівлею з метою одержання прибутку b. самостійну, ініціативну, систематичну на власний ризик ...
самостійну, ініціативну, систематичну на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і заняття торгівлею з метою одержання прибутку b. самостійну, ініціативну, систематичну на власний ризик ...
самостійний структурний підрозділ апарату управління (служба, відділ), який здійснює оприбуткування матеріалів та інших товарно матеріальних цінностей b. самостійний структурний підрозділ апарату управління (служба, ...
Самостійна діяльність. 4. Трудова діяльність. 35. Визначте особливість нервово психічного розвитку, яка не відповідає періоду раннього дитинства: 1.... Самостійно бере іграшку, що розташована збоку, над обличчям, може утримувати одночасно 2 предмети. 53. Рекомендовано учити дитину сидіти: 1.
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги 2.2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог 2.3. Участь третіх осіб в трудових справах Розділ ІІІ.
Самостійна робота над текстом №1: М.Вебер про призначення наукових досліджень та позицію науковця у культурі ХХ ст. (за доповіддю М.... Для самостійного опрацювання дається певн е першоджерело з відповідними поясненнями, переліком проблемних запитань. Студент, по – перше, закріплює навички конспектування наукового тексту, по – ...
ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПО ТЕМІ № 2 1. Дайте визначення поняття «зайнятість» згідно до закону про зайнятість співставте його визначеннями ... ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПО ТЕМІ № 3 1. Що таке ринок праці які Вам відомі етапи розвитку ринку праці? 2.
дипломні роботи; Question 7 Зміст самостійної роботи студента визначається: a. навчальною програмою дисципліни; b. власним бажанням студента; c. методичними матеріалами та вказівками; Question 8 Педагогічне спілкування – ... самостійна робота; b. аудиторні навчальні заняття; c. прогулянка; Question 6 Навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у таких формах: a.
ініціативна, самостійна діяльність юридичних та фізичних осіб щодо обслуговування споживачів b. ініціативна, самостійна діяльність юридичних та фізичних осіб щодо виконання комерційних операцій, ...
Розробіть конспект лекційного заняття, самостійно обравши тему і тип лекції (вступна, тематична, інформаційна, підсумкова (заключна), оглядова, узагальнююча, настановча). Структура та вимоги до 1.... Тему оберіть самостійно. В навчально методичній моделі вказати: 1. Курс, спеціальність, форма навчання. 2. Розділ навчальної дисципліни. 3. Формулювання теми. 4.
Тему оберіть самостійно. В навчально методичній моделі вказати: 1. Курс, спеціальність, форма навчання. 2. Розділ навчальної дисципліни. 3. Формулювання теми. 4.... Тему оберіть самостійно. В навчально методичній моделі вказати: 1. Курс, спеціальність, форма навчання. 2. Розділ навчальної дисципліни. 3. Формулювання теми. 4.
...є) інші реквізити статуту обрати самостійно Завдання №2 Скласти договір на одноразове проведення аудиту відкритого акціонерного товариства аудиторською фірмою за такими даними: а) предмет договору – аудит ...д) інші реквізити договору обрати самостійно Завдання №3 Розробити програму аудиторської перевірки коштів у касі та касових операцій приватного підприємства "Кристал" за такими даними: а) період ...
...є) інші реквізити статуту обрати самостійно Завдання №2 Скласти договір на одноразове проведення аудиту відкритого акціонерного товариства аудиторською фірмою за такими даними: а) предмет договору – аудит ...д) інші реквізити договору обрати самостійно Завдання №3 Розробити програму аудиторської перевірки коштів у касі та касових операцій приватного підприємства "Кристал" за такими даними: а) період ...
...третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача. Суд це клопотання задовольнив і притягнув К. до участі у справі....третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору? 4. С. після смерті батька одержав у спадщину житловий будинок. Згідно з умовами заповіту він повинен ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 5
Гостей: 4
Користувачів: 1

sph

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.