Меню сайту

Нові користувачі
nesta
Автори робіт
12.06.2021
nick
Автори робіт
26.05.2021
kateryna
Користувачі
23.05.2021
vuga
Користувачі
19.05.2021
J_ane
Користувачі
17.05.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 840 за запитом Світове

Поняття та сутність світової валютної системи…………………………..5 Розділ II. Етапи розвитку світової валютної системи……………………………….10 Розділ III. Особливості міжнародних фінансів на рубежї ХХІ ст………………….
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 1.1. Сутність поняття «світове господарство» 1.2. Основні суб'єкти світового господарства 1.3.
...влади СРСР на початку другої світової війни……………………………………………………………….…... С.5 РОЗДІЛ ІІ. Зміни в правовій системі………………………....………….….… С.11 ВИСНОВКИ……………………………………………………………….….… С.17 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………….…..…. С....у них була кінцева мета – світове панування. [7.с.313] Ради досягнення цієї мети два претенденти на «світову корону» Сталін і Гітлер уклали угоду, яка стала ...
...впливу фінансової глобалізації на поширення світових криз 2.1 Періоди розвитку фінансової глобалізації та їх зв'язок із світовими кризами 2.2 Роль фінансової глобалізації у ...
Визначаючи глобалізацію як процес світової економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації, основними наслідками якої є світовий розподіл праці, переміщення у світових масштабах капіталів, людських ...
...МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 1.1. Понятійно категорійна сутність міжнародної діяльності комерційного банку на світовому фінансовому ринку 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО, ЙОГО ГОЛОВНІ АСПЕКТИ. 1.1 Світове господарство та його складові. 1.2 Інтернаціоналізація, її основні аспекти.
Світовий ринок: поняття, структура, ціни 1.1. Розвиток світового ринку послуг 1.2. Структура світового ринку Розділ 2.
Культурний внесок України у світову цивілізацію Контрольні питання: 1. Визначите внесок видатних українців у розвиток світової культури: Леся Українка. Олександр Довженко Борис Лятошинський Сергій Корольов ...
Україна перед початком другої світової війни 1.1. Українське питання в європейській політиці напередодні та на початку Другої світової війни 1.2 Укладення пакту про ...
...передумов, що сприяють подальшому розвитку світових зв'язків між зацікавленими державами, зокрема, шляхом досягнення стабільності і передбачуваності режиму доступу на ринку. Основними напрямками всебічного регулювання світової торгівлі в сучасних умовах є ...
Початок Першої Світової війни. Зародження українського руху 2. Українські землі напередодні Першої світової війни Плани воюючих держав щодо України 3.
Світова продовольча криза та її причини 2. Аграрний сектор України в умовах продовольчої кризи 3. Можливі вигоди для України та шляхи ...можливість зайняти належне місце на світовому ринку сільськогосподарської продукції. Поточна продовольча криза утримує ціни на сільськогосподарську сировину на достатньо високому рівні на світовому ринку, що надає ...
Теоретичні основи сучасних тенденцій світової політики 1.1. Світовий політичний процес 1.2. Політична інтеграція як сукупність політичних процесів 1.3.
Теоретичні основи сучасних тенденцій світової політики 1.1. Світовий політичний процес 1.2. Політична інтеграція як сукупність політичних процесів 1.3.
Стратегія формування світового інформаційного простору 1.1 Інформаційне суспільство новий етап розвитку цивілізації.............................5 1.2 Теоретичні концепції щодо поняття та властивостей інформаційного ...та їх роль у формуванні світового інформаційного простору...........................................................................................15 ІІ. Україна в процесі формування світового інформаційного простору 2.1 Інформаційний простір в конт...
Ціноутворення на світовому товарному ринку. Фактори ціноутворення. Експортні та імпортні ціни 2.Проблеми регулювання світових цін. Роль ГАТТ/СОТ у регулюванні світових цін ...
...СИТУАЦІЇ В ЄВРОПІ ПІСЛЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ІНТЕРЕСИ ФРАНЦІЇ ТА АНГЛІЇ У ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЗМІНАХ У СВІТІ 7 1.1. Участь Франції та Великобританії у перерозподілі політичних ...внутрішньополітичні пріоритети Франції після І світової війни 22 1.3. Основні віхи внутрішньо та зовнішньополітичного курсу Великобританії у міжвоєнний період 32 РОЗДІЛ 2.
Наслідки Першої світової війни для Америки Висновки Список використаних джерел та літератури Актуальність дослідження даної теми обумовлено тим, що війна – це не лише ...агресорів, тому історія вивчення Першої світової війни є важливою для розуміння шляхів розвитку країн, їх пріоритетів при формуванні зовнішньополітичної стратегії по відношенню до сусідніх держав.
ЗМІСТ ВСТУП..........................................................................................................................4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ..........................................................................................................................6 1.1. Економічний зміст поняття валютного ринку...................................................... Сутність та структура світового валютного ринку........................
Стан та етапи розвитку світової торгівлі послугами 2. Сутність та класифікація послуг в світовій торгівлі 3. Тенденції сучасної світової торгівлі послугами Висновки Список використаної літератури ...
...азіатських регіональних ринків у розвитку світової економіки, фактори та проблеми їх розвитку. 2. Нові індустріальні країни, їх експортна спеціалізація на світовому ринку товарів та послуг 3.
...під час заключного етапу Першої світової війни 1.1. Основні характеристики зміни зовнішньої політики Росії після повалення монархії наприкінці 1916 – початку 1917 р. 1.2....програм мирного регулювання після Першої світової війни 2.1. Методологічний підхід до оцінки зміни сил країн на міжнародній арені 2.2. Аналіз передумов Паризької мирної конференції.
...АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ШКОЛІ 1.1. Проблеми аналізу художнього твору на уроках світової літератури в школі. 1.2.
СТАНОВЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА 2.1.Становлення та еволюція світового парламентаризму 2.2.Становлення парламентаризму в Україні на тлі світового ...
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ..................... 12 2.1. Особливості світової економіки ...................................................... 12 2.2. Проблема заборгованості країн що звільнилися від колоніального панування .....
Індуїзм як світова релігія 1.1. Характеристика, вірування та культи релігії 1.2. Вішнуїзм як напрям індуїзму 1.3. Індуїзм та інші релігії.... Християнство як світова релігія Висновок Список використаної літератури
Основні аспекти світового досвіду соціально – економічного прогнозування 2 Застосування світового досвіду в реаліях України Висновки Список використаної літератури З огляду на досвід роботи ...
Чинники світового впливу США у зовнішній торгівлі 3. Чинники світового впливу США у сфері закордонного інвестування Список використаної літератури
Поняття кон'юктури світових товарних ринків: основні форми проявлення ринкової кон'юктури 2. Методика аналізу кон’юнктури окремого товарного ринку та розробки прогнозу його ...та перспективи виходу України на світовий ринок машинобудівної продукції Література
ТЕОРІЇ ТУГАН БАРАНОВСЬКОГО В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ 5 2. ЦИКЛІЧНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ В РОБОТАХ ТУГАН БАРАНОВСЬКОГО 18 3. РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ ПІД ВПЛИВОМ ТЕОРІЙ ...
...населення Галичини під час Другої світової війни 1.1. Висвітлення життя галицького соціуму в західноукраїнській пресі 1939 1945 рр 1.2....галицького соціуму в роки Другої світової війни 2.1. Насильницька депортація та розстріли радянською владою населення Галичини 2.2. Мобілізація представників галицького соціуму у Червону Армію ...
...міжнародного права в період другої світової війни 1.1. Передумови створення ефективного правового механізму боротьби із збройною агресією 1.2. Прийняття Декларації чотирьох держав з питання ...міжнародного права в період другої світової віни 2.1. Ялтинська конференція та її значення 2.2. Конференція в Сан Франциско та прийняття Статуту ООН Висновки Список ...
...формування та розвитку кон’юнктури світових ринків...3 2. Характеристика кон’юнктури світового ринку послуг...8 Висновки..13 Література ..14
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 1.1 Світова фінансова криза, її наслідки, причини та вплив для банківської системи України 1....
...напередодні та на початку II Світової війни. Пакт Молотова Ріббентропа. Входження західно українських земель до скдаду СРСР та його наслідки. 2. Напад фашистів на Радянський Союз.... Підсумки та уроки II Світової війни для України. Історичний внесок українського народу у перемогу об’єднаних націй над фашизмом.
...напередодні та на початку II Світової війни. Пакт Молотова Ріббентропа. Входження західно українських земель до скдаду СРСР та його наслідки ...........3 2.... Підсумки та уроки II Світової війни для України. Історичний внесок українського народу у перемогу об’єднаних націй над фашизмом ………… 17 Висновки ………………………………………………………………………... 19 Література ………………………………………………………………………. 20
...європейських країн після закінчення другої світової війни 1.1. Дипломатичні стосунки „великої трійки” 1.2. Дипломатичні передумови виникнення „холодної війни” Розділ 2....Югославії та Албанії після другої світової війни 3.2. Особливості дипломатії в європейських країнах у 80 90 х роках Висновки Список літератури Додатки
...МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 5 1.1. Етапи становлення основних міжнародних фінансових організацій в ХХ ст. 5 1.2. Значення і функції міжнародних організацій в сфері регулювання світової валютно фінансової системи 8 1....
...соняшникової олії на внутрішньому і світовому ринках становила, дол. США за 1 т: Місяць Внутрішній ринок Світовий ринок Лютий Серпень 724 759 695 690 Проведіть порівняльний ...
Українська практика і світовий досвід політичних партій Розіл 2. Аналіз української практики та зарубіжного досвіду політичних партій перехідного періоду 2.1.... Світовий досвід трансформації політичних партій Висновки Список літератури
Розвиток світової адвокатури в епоху Відродження, Нового та Новітнього часу (ХІV ХІХ ст.)……………………………………………………………………………41 2.3. Розвиток світової адвокатури у ХХ столітті…………..………..…………….
Формування світових ринків робочої сили 35 2.3. Соціально економічні наслідки міжнародної трудової міграції 37 2.4. Наслідки міжнародної трудової міграції Розділ ІІІ. Місце України на світовому ринку праці 3.1.
ПЛАН Вступ 1. Світовий "демографічний вибух": загальні положення. 2. Людність світу: стан і прогнози. 3.
Вступ 1. Загальна характеристика світового транспорту 2. Автомобільний транспорт. 3. Залізничний транспорт. 4. Трубопровідний транспорт. 5. Водний транспорт.
Вступ Розділ 1. Місце транспортних послуг на ринку послуг Розділ 2. Класифікація транспортних подорожей Розділ 3.... Світова транспортна система 4.1 Транспортна система 4.2 Автомобільний транспорт 4.3 Залізничний транспорт 4.4 Повітряний транспорт 4.5 ...
Вступ 1. Світовий досвід управління ризиками 2. Фактори ризиків, що використовуються у сфері ...
Вступ Розділ 1. Теоретико методологічні основи системи міжнародних відносин наприкінці ІІ світової війни 1.1.
Вступ Розділ 1. Загальні закономірності і тенденції розвитку ринку рекреаційних послуг 1.1.... Місце Італії на світовому ринку туристичних послуг 3.1. Динаміка в’їзного туризму 3.2. Динаміка виїзного туризму Розділ 4.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.