Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 653 за запитом Соціально-економічний

ХАРАКТЕРНІ РИСИ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ У XVIII СТ. ...... 4 1.1. Соціально економічний розвиток Англії ...................................... 4 1.2.
Перспективи подолання соціально економічних проблем в Україні…..18 Висновки………………………………………………………………………………….22 Список використаної літератури……………………………………………………… .24 ВСТУП Актуальність теми. Перехід до ринкових відносин у сфері ...яка у силу специфіки своїх соціально психологічних характеристик виявляється недостатньо підготовленою до сучасних реалій ринку праці. Це робить молодь групою населення зі зниженою конкурентоспроможністю на ринку ...
Закони економічного прогресу. 1.3. Суспільний поділ праці – джерело соціально економічного прогресу. Розділ ІІ. Критерій соціально економічного прогресу. 2.1.
Дипломна робота «Політичне та соціально економічне становище Рівенщини у 1939 1941 роках» ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1. ПОЛІТИЧНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ РІВЕНЩИНИ НАПЕРЕДОДНІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ...документи: загальний, військовий та торгівельно економічний. В загальному цей дипломатичний акт дістав назву Варшавської угоди. За цими документами Україна втрачала Холмщину, Посяння, Лемківщину, західну частину Полісся ...
Місце та роль підприємства в економічній системі суспільства…12 Розділ II. Соціально економічна сутність домогосподарств………………….14 2.1. Домогосподарство та його функції………………………………….14 2.2.
Правові засади управління соціально економічним розвитком регіону ………………………………………………………………… 19 РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ……………………… 24 2.1....та обґрунтування показників оцінки рівня соціально економічного розвитку регіону ………………………………………... 59 3.2. Методологічні підходи щодо оцінки рівня соціально економічного розвитку регіону та управління цим процесом ……………………….
...нова мережа з дев'ятьох економічних районів (ЕР). Визначальною характеристикою району вважалася виробнича спеціалізація в межах господарського комплексу. Таке районування не враховує ряд важливих особливостей комплексного соціально економічного розвитку регіонів, а тому у ...
Сутність фінансового регулювання соціальноекономічних процесів в державі 2. Об’єктивні передумови формування методології фінансового регулювання соціальноекономічних процесів в державі Висновок Список використаної ...витрачання фінансових ресурсів і оцінювати соціально економічну ефективність їх освоєння; виявляти причини і приймати заходи для усунення відхилень пропорцій формування і використання засобів загальнодержавних грошових фонді...
Мета дослідження є дослідження економічних, демографічних, соціальних, екологічних факторів, котрі впливають на соціально економічний розвиток міста Луцька. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: – обґрунтувати теоретико методичні основи соціально географічного дослідження міст; – ...охарактеризувати вплив природно географічних та соціально економічних факторів на розвиток міста Луцька; – розглянути економічні, ...
Економічна сутність підприємства 1.2. Загальна класифікація підприємств Розділ 2. Соціально економічна характеристика підприємства та механізми його управління 2.1.
Економічна сутність підприємства 1.2. Загальна класифікація підприємств Розділ 2. Соціально економічна характеристика підприємства та механізми його управління 2.1.
...про причини безробіття, його внутрішні соціально економічні чинники та напрямки подолання 20 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 25 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНОГО ЯВИЩА ...Безробіття в Україні: його внутрішні соціально економічні чинники та напрямки подолання» 27 2.2.Організація та проведення соціологічного дослідження на тему «Внутрішні соціально економічні чинники безробіття ...
Сутність та значення соціально економічного розвитку країні План 1. Сутність соціально економічної стратегії 2. Соціально економічне прогнозування 3. Макроекономічне планування 4.
...3 Роль місцевого бюджету в соціально економічному розвитку території……………………………………………………………….....................……..28 Розділ II. Особливості використання місцевого бюджету на прикладі Закарпатської області………………..……………………………………….....................................…40 2.1 Соціально економічний розвиток ...40 2.2 Соціально економічна характеристика Закарпатської області………….................47 2.3 Аналіз джерел формування дохідної частини місц...
...та призначення податків у суспільно економічних відносинах 18 1.3. Структура місцевого бюджету та джерела його формування 27 ...2. АНАЛІЗ СТАНУ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ М. КИЄВА ТА ФІНАНСОВА ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЙОГО СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНИХ ПРОГРАМ 41 2.1.
Основні аспекти світового досвіду соціальноекономічного прогнозування 2 Застосування світового досвіду в реаліях України Висновки Список використаної літератури З огляду на досвід роботи міжнародного проекту ...
Асоціація в рамках пенсійних, екологічних та інших фондів – інструмент вирішення соціально економічних завдань Вступ 1.
1. Бюджет як основний план держави та інструмент реалізації соціально економічних програм ……. 3 2....та значення місцевих бюджетів у соціально економічному розвитку територій ……………………………………………………………. 15 Література ……………………………………………………………………... 23
Суб’єкти економічних відносин …………………………………. 8 2. Основні методи пізнання соціально економічних процесів …………... 11 2.1. Сутність методу та його структурні елементи …………………..
Соціально економічне становище словацьких земель у складі австро угорщини 2.1. Реформація та контрреформація на словацьких теренах 2.2.
Соціально економічне становище словацьких земель у складі австро угорщини 2.1. Реформація та контрреформація на словацьких теренах 2.2.
Варіант – 32 1. Соціальноекономічні спільності: народ, етнос, нація. 2.
План 1. Соціально трудові відносини. 2. Основні поняття і принципи економічної безпеки. Використана література.
1. Соціально економічна роль туризму 2. Фактори розвитку міжнародного туризму 3. Значення міжнародного туризму 4.
Соціально економічні наслідки інфляції Висновки Список використаної літератури
Соціально економічні процеси в Україні у XIV— пер. пол. XVIІ ст. 2. Розкрити значення понять: «тоталітаризм», «репресії».
Соціально економічні та політичні процеси в Україні в І пол. XIX ст. 2. Охарактеризувати вплив Лютневої революції на Україну.
Вступ Розділ 1 Ринок праці як соціально економічне явище 1.1. Суть, функції та основні складові ринку праці 1.2 Теорії зайнятості населення та безробіття Розділ 2 ...
Особливості та соціально економічні проблеми розвитку освіти в умовах ринкової економіки 2. Система основних показників розвитку освіти, їх розрахунок 3.
Соціально економічні фактори глобалізації 4. Шляхи вирішення сучасних глобальних проблем ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Нові тенденції в соціальноекономічному розвитку в Англії в період пізнього середньовіччя Розділ ІІ. Еволюція аграрних відносин в період пізнього середньовіччя Розділ ІІІ.
Соціально економічні перетворення в постсоціалістичних країнах: сутність і мета 3. Формування сучасних ринкових відносин у постсоціалістичних країнах СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Розподіл України між двома імперіями, соціально економічна політика Російського та Австрійського урядів на Україні ....................... 3 2. Кирило Мефодіївське братство, його діяльність в розвитку української ідеї .......................
Соціально економічні наслідки радянської колективізації ………….. 13 Висновки …………………………………………………………………… 21 Література ………………………………………………………………….. 23
...розвитку бібліотечної справи в нових соціально економічних умовах в Україні. 3. Сучасний стан бібліотечного обслуговування в Україні різних категорій населення. 4.
...та її вимірювання 1.3 Соціально економічні наслідки монополії Розділ 2. Особливості функціонування монополій в україні та їх державне регулювання 2.1 Монополії та їх місце ...
...3 Роль місцевих бюджетів у соціально економічному розвитку територій ………………………………………………………………14 РОЗДІЛ 2 ДОХОДИ І ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ…………...18 2.1 Доходи місцевих бюджетів……………………………………………18 2.2 ...
Соціально економічні наслідки транснаціоналізації корпорацій 2.3. Особливості впливу ТНК на економіку України РОЗДІЛ 3. ІНТЕГРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ...
1. Розвиток і концентрація промисловості України на початку 20 ст. Утворення монополій ……...
Основною метою курсової роботи є дослідження основних напрямків розвитку Бразилії. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’...
Вступ 1. Теоретичні підходи до формування та виконання видаткової частини бюджету 1.1 Сутність та роль місцевих ...
Вступ 1. Загальна характеристика. 2. Управління (структура, статут, функції). 3. Фінанси. 4. Функціональна інфракструктура. 5.
ВСТУП …………………………………………………………………….. 3 Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФЛЯЦИИ ..................................... 5 1.1. Теорії інфляції … .......................................................................... 5 1.2.
Зміст Вступ………………………………………………………………….…..2 3 ст. 1. Необхідність реформування сільського господарства в Україні ...
Вступ 1. Теорія людського капіталу. 2. Розвиток концепції людського капіталу. 3. Людський капітал як фактор розвитку економіки України.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.