Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 129 за запитом Соціально-педагогічна

Сутність педагогічної занедбаності 1.2. Причини появи соціально педагогічної занедбаності підлітків 1.2.1. Педагогічно неспроможна сім’я 1.2.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 МОЛОДА СІМ'Я ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 1.1. Аналіз понять «молода сім'я», «гармоні та дисгармонійні сімейні стосунки» 1.2....до 1 розділу РОЗДІЛ 2 СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З МОЛОДИМИ СІМ'ЯМИ У СФЕРІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ 2.1. Соціально педагогічні умови формування готовності молодої сім'ї ...
...сім‘я як об‘єкт соціально педагогічної роботи 1.1. Поняття і типи неповної сім’ї 1.2. Соціальні проблеми в неповних сім’ях 1.3.... Соціально педагогічна робота з неповною сім’єю 2.1. Методи соціальної допомоги неповним сім’ям 2.2.
Методика соціально педагогічної і психологічної роботи з зім‘ями в яких виховцються діти з функціональними обмеженнями 2.1....та її оточення в рамках соціально педагогічної роботи Висновки Внаслідок наявності фізичного недоліку у дітей з обмеженими можливостями занижується самооцінка, підвищується тривожність, виникає ризик частих фруструючих ...
Соціально педагогічна діяльність з дітьми „групи ризику” 2.1. Організація соціально педагогічної взаємодії соціального педагога з учнями „групи ризику” 2.2.... Експериментальна перевірка технології соціально педагогічної роботи з дітьми „групи ризику 2.4. Авторська розробка тренінг заняття з дітьми „групи ризику” ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
Біографічна довідка та науково педагогічна спадщина педагога 1.2. Соціально педагогічні ідеї Я.Корчака 1.3. «Педагогіка серця» Януша Корчака як гуманістична модель виховання особистості ...
ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНОЇ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ НАРКОЗАЛЕЖНОСТІ 2.1. Загальнодержавні заходи профілактики наркоманії в Україні 2.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ САМООЦІНКИ СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНОЇ МОТИВАЦІЇ 1.1. Особливості професійної самооцінки педагога 1.2. Характеристика соціальної мотивації особистості 1.3.
Загальна характеристика та види соціально педагогічного спілкування, як засобу консультативної допомоги 2. Соціально педагогічні технології сімейного консультування 3. Консультування по телефону як різновид соціально педагогічної ...
ДІТИ ГРУПИ РИЗИКУ, ЯК СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1. Визначення поняття «діти групи ризику» 1.2. Фактори соціального розвитку, що формують групу ризику Розділ II.... СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ 3.1. Загальний зміст роботи з соціально педагогічної підтримки дітей групи ризику 3.2.
Біографічні дані та початок соціально педагогічної діяльності 1.2. Дослідження системи Монтесорі в педагогічній науці Розділ ІІ. Соціально педагогічна діяльність, ідеї та погляди М.
Дослідження соціально педагогічної спадщини С.Русової вітчизняними та зарубіжними науковцями 1.3. Особливості соціально педагогічної діяльності С.Русової періоду еміграції Розділ ІІ.
Поняття соціально педагогічного супроводу. 2. Функції суб’єктів соціально педагогічного супроводу Додатки Висновок Список використаних джерел. Робота здана на "відмінно"
Соціально педагогічна діяльність у спеціалізованих закладах для важковиховуванихнеповнолітніх Література
Історичні і соціально педагогічні передумови становлення і розвитку інтернатного та напівінтернатного типу закладів 1.2. Законодавство щодо соціального захисту дітей сиріт та дітей ... Характеристика соціально педагогічних проблем вихованців шкіл інтернатів РОЗДІЛ 2. Організація роботи соціального педагога з дітьми сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування в ...
Соціально педагогічні проблеми адиктивної поведінки неповнолітніх 1.1. Особливості соціальних механізмів алкоголізації та наркоголізації підлітків 1.2.
Психолого педагогічна характеристика дітей інвалідів 1.2. Проблеми життєдіяльності сім’ї, яка виховує дитину з особливими потребами Розділ 2. Основні напрями соціальної роботи сім‘...дітей з особливими потребами 2.1. Сім’я та її оточення як основа соціальної реабілітації дитини з обмеженими можливостями 2.2. Соціально педагогічна робота з підлітками з особливими ...
Психолого педагогічна характеристика дітей інвалідів 1.2. Проблеми життєдіяльності сім’ї, яка виховує дитину з особливими потребами Розділ 2. Основні напрями соціальної роботи сім‘...дітей з особливими потребами 2.1. Сім’я та її оточення як основа соціальної реабілітації дитини з обмеженими можливостями 2.2. Соціально педагогічна робота з підлітками з особливими ...
1. Сутність соціально педагогічної діяльності 2. Професійний портрет соціального педагога і соціального працівника 3.
1. Індивідуальна соціально педагогічна робота, орієнтована на вирішення проблем суб'єкта 2. Поняття про метод групової роботи та ...
...суспільних інституцій у процесі здійснення соціально педагогічної підтримки дітей вулиці Література
Вплив передових педагогічних ідей видатних педагогів на становлення вальдорфської педагогіки ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ РОЗДІЛ 2 СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІНА ТА ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. НАУКОВЕ ПІДГРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИТЯЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ 1.1 Стан і розвиток індивідуального ...
1. Особливості роботи соціального педагога з різними типами сімей 2.
Вступ 1. Передумови створення відкритої школи, співробітництво школи з різними соціальними інститутами 2.
Вступ 1. Сутність поняття „національне виховання” 2. Особливості української національної системи виховання 3.
ПЛАН: ВСТУП……………………………………………………………………………..1 1. Сутність понять «кризова сім’я» та «сім'я, яка перебуває у складних життєвих обставинах»…………………………………………………….
Педагогічне спілкування як соціально педагогічна проблема 1.3. Стилі психолого педагогічного спілкування Розділ 2. Практичні прийоми й засоби професійно педагогічного спілкування ...
Особливості застосування педагогічних методів взаємодії соціального працівника з клієнтом 2.1 Етика спілкування соціальногопедагога з різними категоріями клієнтів 2.2 Самоактуалізація індивіда ...роботи ми, провели теоретичний аналіз наукових джерел, вивчили специфіку соціально педагогічного консультування сім’ї, з’ясували ...
Педагогічна діяльність С. Ф. Русової. 3. Соціально педагогічні погляди С. Русової Висновок Список використаних джерел
...і розвиток гувернерства як історико педагогічна проблема…………………………………………………………………………..5 1.1. Виникнення і розвиток інституту домашніх вихователів від найдавніших часів до епохи Середньовіччя……………………………………5 1.2. Діяльність гувернерів ...період Відродження та в ХІХ ст……………..12 1.3. Функціонування інституту гувернерства в ХХ ст. і до сьогодні……...18 Розділ 2. Соціально педагогічні аспекти діяльності соціальних гувернерів..................................................
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МУЗИКОТЕРАПІЇ 1.1 Напрями та форми музичної терапії 1.2 Культурологічні та онтологічні аспекти музикотерапії 1.3 Зміст і цілі музикотерапії в соціально педагогічній роботі Висновки до Розділу 1 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МУЗИКОТЕРАПІЇ 2.1 Музикотерапія в системі корекції заїкання 2....
Педагогічне спілкування як соціально психологічна взаємодія 1.2. Стилі педагогічного спілкування 1.3. Техніка й технологія педагогічного спілкування 1.4.
...якій людині; В) наука про соціально педагогічні механізми формування особистості в соціумі та гармонізація її взаємовідносин на мікро , мезо та макрорівнях; Г) система винагород і покарань, ...Г) це спеціаліст, який здійснює соціально педагогічну діяльність, об’єктом якої є діти і молодь, що потребують підтримки і допомоги у процесі соціалізації як основної умови ...
Основні передумови соціально педагогічної діяльності в Україні. Основні напрямки державної молодіжної політики. Діяльність центрів соціальних служб для молоді.... Формування принципів соціально педагогічної діяльності. Принципи природовідповідності, культуровідповідності та гуманізму. Структура соціально педагогічної діяльності. Комунікативна функція діяльності соціального педагога.
Комплексна експрес – діагностика соцільно – педагогічної занедбаності 18. Дати загальну характеристику соціальнопедагогічної занедбаності 19. Особливості соціально – психологічної занедбаності особистості молодшого школяра 20.
Гуманітарні науки; Економіка та підприємництво; Менеджмент і адміністрування; Мистецтво; Педагогічна освіта; Системні науки та кібернетика; Соціально політичні науки.
Соціальнопедагогічна діяльність: загальна характеристика. 7. Функції соціально педагогічної діяльності. 8. Методи соціально педагогічної діяльності. 9....виховні установи як суб’єкт соціально педагогічної діяльності. 20. Освітньо виховні установи як об’єкт соціально педагогічної діяльності. 21. Соціально педагогічна віктимологія як складова соціальної педагогіки.
Систематизація педагогічних інновацій. Висновки. Список використаної літератури. Вступ. Соціально економічна криза, якою охоплена наша кра¬їна, політична напруженість, занепад духовних і мораль¬...підходи в системі освіти, нове педагогічне мислення, нове ставлення педагога до своєї діяльності, резуль¬татом якої має бути формування творчої особистос¬ті педагога.
До психодіагностичних методів соціально педагогічної діяльності відноситься: 13. До методів психотерапії соціально педагогічної діяльності належать : 14. До методів соціальної профілактики соціально педагогічної діяльності належать : ...у будь яких випадках соціально педагогічної діяльності. Про який із принципів соціально педагогічної діяльності це сказано : 16. Гуманізм, демократичність, альтруїзм, врахування конкре...
...актуальність дослідження обумовлена кардинальними змінами соціально політичних, економічних умов реформування освіти в Україні. Серед стратегічних напрямків оновлення освіти провідними є: її розвиток на основі сучасних прогресивних ... Дослідники основну увагу приділяють аналізу соціально педагогічних, економічних та організаційних умов створення і розвитку шкіл нового типу. Але в дослідженнях системно не висвітлені організаційно педагогічні основи ...
Класифікація методів соціально педагогічного дослідження (за Б.Ананьєвим). Загальна характеристика. 31. Класифікація методів соціально педагогічного дослідження (за Б.Ананьєвим). Організаційні методи. 32.... Класифікація методів соціально педагогічного дослідження (за Б.Ананьєвим). Методи обробки даних. 34. Спостереження та самоспостереження. Вимоги до проведення. 35.
Історія виникнення та розвитку соціально педагогічної діяльності в Україні 1.1. Проблеми періодизації історії соціальної роботи 1.2. Передісторія виникнення соціально педагогічної роботи як фахової ... Педагогічні ідеї християнських теологів 1.4. Соціально педагогічна діяльність Нового часу 1.5. Українська соціально педагогічна робота в радянській системі Розділ ...
Соціально педагогічних причини виникнення педагогічної занедбаності важких учнів та правопорушень неповнолітніх 2. 2. Показники та рівні педагогічної занедбаності учнів 2.3.
...з іншими науками та системою педагогічних наук. 4. Поняття соціалізації. Мегафактори соціалізації. Мезофактори соціалізації. Мікрофактори соціалізації. 5. Характеристика соціального виховання. 6. Соціальне середовище як необхідна умова ...особистості. Соціальна адаптація, її види. 7. Зміст та види соціальної профілактики. 8. Сутність соціальної реабілітації. Характеристика ресоціалізації. 9. Віктимологія як соціально педагогічна проблема. 10.
Дидактичні принципи і правила соціально педагогічної діяльності 6. Специфіка соціально педагогічних понять :соціально освітній простір, соціальний розвиток і соціальне формування особистості 7....благодійність як культурно історисні традиції соціально педагогічної діяльності. 13. Зв'язок соціальної педагогіки з філософією древньої Греції і Риму 14. Наукова цінність і практична значущість соціальної ...
Методи педагогічного дослідження. 5. Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку. 6.Роль біологічних і соціальних факторів у розвитку дитини. 7....єктивний характер мети виховання. 10.Концепція виховання дошкільнят. 11. Соціально педагогічні основи становлення системи суспільного дошкільного ...
Головним засобом реалізації соціально педагогічних потреб виступають культурні здобутки нації, які розглядаються у контексті загальносвітового культурологічного процесу. Залучення особистості до гуманістичних традицій поколінь найбільш ... Існуючий педагогічний досвід Г.С. Сковороди показав невичерпні можливості освітянських закладів у справі поліпшення морального стану школярів шляхом залучення до високих взірців ...
...відображає конструкцію трудової підготовки як соціально педагогічної системи. 3.2. Один з можливих варіантів удосконалення змісту програми трудового навчання. 3.3....по третє, в застосуванні у педагогічній пpaктиці інноваційних технологів по четверте, у забезпеченні варіативності технологічної освіти, розробці індивідуальних траєкторій навчання дітей, що сприятиме реалізації потенційна можливостей ...
Соціально правовий блок 2.3. Психолого педагогічний блок Висновок Список використаних джерел На жаль, в Україні історично склалася ситуація, що діти ... Основні проблеми соціально педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами розв'язуються через соціальні служби, сім'ю, з/о школи, спеціалізовані школи інтернати, ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.