Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 180 за запитом Соціально-правова

Соціально правова природа та поняття трудового конфлікту 1.2. Причини трудових конфліктів Розділ 2. Особливості статусу суб’єктів трудового конфлікту 2....
Адміністративна деліктологія та її соціально правова суть Розділ ІІ. Основні аспекти адміністративної деліктології 2.1. Причини та умови сприяння здійсненню адміністративного делікту 2.2.
Поняття і ознаки правової держави......................................................7 1.2. Верховенство права і законність.........................................................15 РОЗДІЛ 2. Характеристика соціальної держави.....................................................20 2.1. ...і ознаки соціальної держави.................................................20 2.2. Моделі та функції соціальної держави...............................................24 РОЗДІЛ 3. Шляхи форм...
Соціально правовий статус дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування РОЗДІЛ 2 Система державного утримання, виховання та навчання дітей сиріт та ...
...спробу розкрити основні законодавчі гарантії соціально правового захисту студентської молоді. Виокремлено проблеми, пов’язані з недосконалістю законодавчого регулювання життя студентства.
...2 Зміст, структура та види правових стимулів ...........................................................17 1.3 Соціально активна поведінка людини в теорії правового стимулювання ...........29 1.4 Правові стимули і обмеження: діалектика ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРАВОМІРНА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ: СОЦІАЛЬНО ПРАВОВА ПРИРОДА, КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ 1.1. Поняття, ознаки та сутність правомірної поведінки як виду правової поведінки. 1.2.
Соціально правова зумовленість інститу відповідальності за вимагання 1.1. Порівняльно правова характеристика вимагання за кримінальним законодавством 1.2 Суспільна небезпечність вимагання ...
соціально активна, звичаєва, маргінальна, свідома, необережна Question 50 Ознаками правопорушення є: a. протиправність, шкідливість, винність, карність b.... порівняння соціально правових явищ для вирішення науково пізнавальних завдань b. співставлення правових явищ з метою виявлення ознак схожості, відмінності c.
Правове виховання як соціально педагогічна проблема………………………………………………………………………с.5 1.1 Аналіз педагогічних праць з правового виховання…………….с.
Сутність і завдання моніторингу соціально трудової сфери. 309 15.2. Нормативно правова та інформаційна база проведення моніторингу соціально трудової сфери.312 15.3.
Формування правової держави та громадянського суспільства…...13 2.4. Правові засади соціально економічних реформ…………………….15 Розділ 3. Державно правова реформа в Україні: основні напрями………….
Наведене обумовило необхідність реформування соціально трудових відносин на всіх рівнях. У західних країнах з розвинутою ринковою економікою XX ст. докорінно змінені названі відносини, відпрацьовані гнучкі, контрольовані громадськістю, ...регулятивні механізми і, таким чином, створено систему соціального партнерства. В Україні існує необхідність комплексного правового забезпечення соціального партнерства як єдиної можливої форми в соціально трудових правовідносинах.
...природа, цінність та призначення соціальної правової держави // Економіка та держава. — 2007. — №12. —С.72 5.Скрипнюк О., Тихий В. Соціальна держава і проблеми забезпечення соціальної безпеки // Вісник Конституційного ...України.— 2002.— №2— С.44 46 6.П.Рабінович , М.Буроменський . Права людини. К.: Видавництво «Право», 1997 с.13 7.Шульженко Ф. Соціально правова держава: поняття та функції.
Соціально економічні й організаційні форми підприємства, його трудовий колектив 1.3. Правова свобода підприємств Розділ 2.
Нормативно правове забезпечення діяльності соціального педагога. 16. Дошкільне виховання в системі соціального виховання. 17. Специфіка роботи соціального педагога в дошкільному навчальному закладі.... Соціально правовий захист людини. 28. Реалізація Конвенції ООН про права дитини в Україні. 29. Соціально педагогічні проблеми людей похилого віку. 30.
...вступивши ні в одне цивільно правове відношенні, особа наділяється нашим законом правосуб"ектністю, тобто певною соціально правовою здібністю бути учасником відповідних цивільних правовідносин.
Історико правовий аспект виникнення і розвитку інституту апеляційного оскарження судових рішень в цивільному процесі 1.2. Соціально правові передумови запровадження інституту апеляції ...
...СВОБОДИ ГРОМАДЯНИНА І ЛЮДИНИ, ЇХ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 2.1.Громадянські (особисті) і політичні права і свободи людини і громадянина 2.2.Соціально економічні права людини і громадянина, ...
Вступ Розділ 1. Історія розвитку концепцій громадянського суспільства 1.1. Проблема громадянського суспільства в історії соціально політичної думки 1.2.
Особливості міжнародно правового регулювання діяльності ТНК РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 2.1. Оцінка діяльності світових транснаціональних корпорацій 2.2. Соціально економічні наслідки транснаціоналізації корпорацій 2....
Соціально правовий блок 2.3. Психолого педагогічний блок Висновок Список використаних джерел На жаль, в Україні історично склалася ситуація, що діти ...
Морально правова регуляція суспільства ............................................... 9 4. Композиція анкети .................................................................................... 13 5. Вибрати проблеми соціологічного дослідження, скласти анкету з 10 питань, в якій повинні бути контактні, основні, соціально демографічні запитання.
...Змагальність кримінального судочинства це складне соціально правове явище, суть якого виявляється на мікрорівні, тобто на рівні кримінального процесу як регульованої системи кримінально процесуальних відносин і кримінально ...
...Матеріали міжнародної науково практичної конференції "Правове забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку, м.Донецьк,4 5 квітня 2014 р.,Східноукраїнська наукова юридична організація....наукових повідомлень за матеріалами Круглого столу "Проблеми інформаційного суспільства:соціально правовий аналіз", 28 лютого 2013 р.
...з споконвічних проблем історичного та соціально – політичного розвитку людства. В різні епохи, права нацменшин набували різноманітного значення, що зумовлювалося рядом об’єктивних чинників, які визначились соціальною ... Важливим є створення ефективного соціальноправового механізму їх реалізації. Саме тому, дослідження досвіду Центральної Ради у реалізації заходів по відношенню до національних меншин є актуальним, ...
...оновлення знань і умінь з правових, економічних, політологічних, управлінських, соціально гуманітарних та інших питань професійної діяльності державних службовців на посадах, що віднесені до відповідної категорії b.
...та процесів, і як політико правове поняття. Формування і розвиток інформаційного простору Польщі і, зокрема, відповідних державних інформаційних ресурсів при впливі на них глобальних медіа – проблема міжгалузева і міжрегіональна. ...потребує вирішення складних організаційних і техніко технологічних питань, значних витрат і не може бути вирішена одномиттєво. При цьому необхідне комплексне врахування соціально економічних, правових і політичних аспектів інформатизації сус...
Наведене обумовило необхідність реформування соціально трудових відносин на всіх рівнях. У західних країнах з розвинутою ринковою економікою XX ст. докорінно змінені названі відносини, відпрацьовані гнучкі, контрольовані громадськістю, ...регулятивні механізми і, таким чином, створено систему соціального партнерства. В Україні існує необхідність комплексного правового забезпечення соціального партнерства як єдиної можливої форми в соціально трудових правовідносинах.
Розбудова правової держави, економічні зміни і реформування національного законодавства України не можливі без урахування сьогоднішніх реалій. Якщо взяти до уваги тільки ...юридичного профілю, яка має якісно різноманітний інструментарій для дослідження соціально правових явищ.
...рівня соціальної підтримки населення, реалізацію соціально економічних прав громадян. 8. На практиці бюджетна політика потребує правового оформлення. Держава визначає методи, обсяги та форми формування бюджетного фонду, ...інститути фінансової системи, наявності відповідного правового поля й відповідальності кожного урядовця насамперед перед громадянами України. На сьогодні необхідно передусім подолати період політичного хаосу й безвідповідальності, зберегти ...
...роботи є вивчення особливостей цивільно правових систем сучасності, закономірностей їх становлення і розвитку. Так як цивільно правові системи відображають соціально економічний розвиток суспільства та його культуру, ...
В Україні існує необхідність комплексного правового забезпечення трудових відносин як єдиної можливої форми в соціально трудових правовідносинах. Створення нормативного комплексу з питань названих має відносин забезпечити ... Поняття «соціально трудові відносини», «соціальне партнерство» не мають конкретного визначення і застосовуються у правових актах, які регулюють трудові та пов'язані з ...
Сутність правової поведінки………………………………………….…9 1.2. Соціально активна поведінка………………………………………..…15 1.3. Звичаєва поведінка…………………………………………………...…16 1.4. Конформістська поведінка…………………………………………..…17 1.5.
План Поняття, підстави та соціально правове значення крайньої необхідної. Ознаки правомірного заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності. Ексцес крайньої необхідності.
Поняття, зміст та соціальноправова природа покарань, не пов`язаних з позбавленням волі ..…………………………………………….4 1.2. Класифікація покарань, які не пов'язаних з позбавленням ...
...трудових спорів на сучасному етапі соціально економічного розвитку має досить важливе значення як для кожного окремо взятого суб’єкта, так і для держави та суспільства в ...року, виявився не здатним врегулювати соціально трудові відносини в нових економічних умовах. Стосовно третього етапу, то варто зазначити, що розвиток правової регламентації трудових спорів після проголошення ...
...місце в Україні, в її соціально економічному і духовному житті, у свою чергу, викликають необхідність в правовому упорядкуванні тих питань, які мають вплив на вирішення визначених ... Особливо важливе значення бюджету в соціально економічному і політичному житті країни, а також складність і багатогранність відносин, що виникають під час бюджетної діяльності і в бюджетному ...
Форми соціально педагогічної допомоги сім'ї. Історична довідка про опіку і опікунство дітей. Правовий статус дитини, що залишилася без піклування батьків в ...
...за кримінальним правом України: її правова характеристика та значення Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття та ознаки покарання. 2. Поняття, ознаки й значення системи покарань за ...визначення системи покарань. Необхідно враховувати, що система покарань повинна бути соціально обумовлена й повинна визначатися соціальними, ...
...ситуації: техногенного характеру; природного характеру; соціально політичного характеру та воєнного характеру. 3. Правову основу забезпечення безпеки за надзвичайних ситуацій складають Конституція України, Закони України «Про правовий ...
Правова природа основних соціально економічних прав людини Задача казус. Колишній громадянин України, який перебував декілька місяців в іншій країні, знову повернувся ...
сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та ...й адміністративно політичного розвитку та охорони громадського порядку b. сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, ...
Поняття правового статусу засудженого 2. Поняття та характеристика режиму виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі 3....Опанасенко вважає, що дії дружини неправомірні, звернувся до начальника відділення соціально психологічної служби за порадою.
...Question 2 Вперше ідею міжнародно правового регулювання праці сформулював: Р. Оуен К. Сантейт Р. Мюллерсон Question 3 У 1905–1906 роках в результаті проведення дипломатичних конференцій ...було прийнято: Резолюцію про захист соціально економічних прав інвалідів Всесвітню програму дій по відношенню до інвалідів Конвенцію про викорінення дискримінації по відношенню до інвалідів Question 2 ...
Особливості цивільно правового статусу фізичної особи підприємця.....59 5. Зміст (обсяг) правоздатності фізичної особи.....62 6. Диференціація дієздатності.....64 7....Строки захисту цивільних прав. Позовна давність.....316 Глава 17. ЦИВІЛЬНО ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.....321 1.
Вступ.............................................................................................................. 3 1. Загальний історичний огляд........................................................................ 3 1.1. Зборівський договір........................................................................... 4 1.2....Зовнішня політика................................................................................. 18 5. Судова система та процес..................................
...державну перспективу і сприяє поліпшенню соціально економічної ситуації сільської місцевості. При цьому сільський туризм виступає важливим чинником стабільного динамічного збільшення надходжень до бюджету, активізації розвитку ...регулювали діяльність сільського зеленого туризму. Метою даної роботи є аналіз правового регулювання такого явища як сільський ...
Соціально активна поведінка…………………………………………12 2.2. Звичаєва поведінка………………………………………….…………14 2.3. Конформістська поведінка……………………………………………15 2.4. Маргінальна поведінка………………………………………………..17 Розділ 3. ...нестабільності……………………...……………….…………18 3.1. Економічні чинники правової нестабільності…………………….....18 3.2. Політичні чинники правової нестабільності…………………….…..20 3.3. Ідеологічні чинники соціально психологічної напруженості………28 3.4.
Так, різні аспекти правового забезпечення прав людини у сфері праці досліджували такі вчені як М.Г. Александров, О.Т. Барабаш, М.Й....особливості інституту захисту соціально економічних прав в Європі; охарактеризувати сутність, правову природу та особливості регламентування окремих ...
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.