Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 142 за запитом Соціологічні

Поняття, функції, та етапи проведення соціологічного дослідження…….5 Розділ ІІ.Поняття та основні компоненти програми дослідження………………...10 Розділ ІІІ. Методи проведення соціологічних досліджень…………………………21 Висновки……………………………………………………………………………….
Поняття про соціологічні методи 2. Інтерв’ю як усний вид опитування 3. Основні етапи організації та проведення соціологічного інтерв’ю 4.
Мейе і соціологічний підхід до вивчення мови. 3.Соціологічна школа мовознавства у XX столітті Висновки Список використаної літератури
Структура соціологічної системи знань ………………………………… 8 2.1. Структура соціології ……………………………………………… 8 2.2. Теоретична соціологія …………………………………………….. 8 2.3. Спеціальні соціологічні теорії ……………………………………. 10 2.4.
Вступ Програма соціологічного дослідження Анкета Матриця соціологічного дослідження Огляд українського ринку соків
Вступ 1 Техніка соціологічного опитування 2 Організація соціального дослідження 3 Робочий план соціологічного дослідження Висновки Перелік посилань
Програма соціологічного дослідження 2. Робочий план 3. Основна анкета 4. Обробка, узагальнення соціологічних даних. 5. Висновки і рекомендації Безробіття молоді є однією ...
Програма соціологічного дослідження 2. Робочий план 3. Основна анкета 4. Обробка, узагальнення соціологічних даних. 5. Висновки і рекомендації Колись під терміном «громадянський ...
...та його роль у формування соціологічної думки в Україні 1. Передумови виникнення Кирило Мефодіївського товариства 2. Основні програмні положення товариства 3. Соціологічні погляди М.Костомарова ІІІ.
Соціологічна думка XVIII XIX ст.. ......................................................... 5 3. Морально правова регуляція суспільства ............................................... 9 4. Композиція анкети .................................................................................... 13 5. Вибрати проблеми соціологічного дослідження, скласти анкету з 10 ...
План br />br /> Вступ……………………………………………………………………………….3 1. Загальне поняття соціологічного спостереження…………………………….4 2. Переваги і недоліки методу спостереження………………………………….6 3.
РОЗДІЛ І. Методологія дослідження Аналіз соціальної проблеми та формулювання теми дослідження. Загальна характеристика проблеми....є визначення, на основі отриманих соціологічних результатів, як студенти розуміють та ставляться до явища «молодіжного безробіття», які думки мають на рахунок працевлаштування і подолання безробіття в ...
ЗМІСТ І. Вступ ІІ. Запровадження християнства – епохальний поворот в історії давньоруської держави 1.
Актуальність дослідження Об’єкт дослідження Напрямки дослідження Предмет дослідження Мета дослідження Завдання дослідження Гіпотеза дослідження ...
Вступ Ідея прогресу, що розробляється спочатку в соціальній філософії, одержує поступово природничонаукове підтвердження.
Конструювання маскулінностей досліджено на прикладі двох братів двійнят, що соціалізувалися в одному соціальному оточенні, мали одних і ...
РОБОТА СКЛАДАЄТЬСЯ З: Розділ 1. Методологічна частина Загальна характеристика проблеми.
1. Чоловік – соціальне явище ………………………………………………. 3 2. Основні етапи становлення суспільства ……………………………… 7 3. Основні компоненти суспільства ……………………………………….. 10 4.
Зміст Вступ ............................................................................................................................................................................................. 3 Розділ І. Особливості уявлень сучасної молоді про шлюб та сім’ю. ........ 6 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………3 РОЗДІЛ 1. ТРАНСФОРМАЦІЇ КАТЕГОРІЇ СПОЖИВАННЯ В СОЦІАЛЬНО ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕОРІЯХ………………………8 1.1.
...визначень не є об’єктом соціологічного аналізу: Виберіть одну правильну відповідь a. суспільство як цілісна соціальна реальність b. сукупність соціальних відносин, соціальні зв’язки, соціальні організації, ...4 Балів: 1 Під структурою соціологічного знання розуміють: Виберіть одну правильну відповідь a. певним чином упорядковану систему знань про суспільства як динамічно функціонуючий соціальний організм b.
Намалюйте схему структури соціологічного знання. 3. Дайте розширену характеристику основних функцій соціології. 4. Назвіть види соціальних законів, які виділяються за: а) часом дії ; б) ... Проаналізуйте основні соціологічні поняття Ф. Тьоніса. 2. В чому полягає суть «розуміючої соціології»? 3. Яке місце займала «аналітична школа» в соціології ХХ ст.?
...Балів: 1 Соціологія як галузь соціологічного знання покликана: Виберіть одну правильну відповідь a. здійснювати соціологічний аналіз історичного розвитку b. вивчати історію конкретного суспільства c.
Соціологічна думка зародилася значно раніше того періоду, коли О. Конт запровадив до наукового вжит¬ку поняття «соціологія»....У розвитку соціологічних знань окреслюється кіль¬ка етапів з яскраво вираженими особливостями. Охоплює проміжок часу від античної доби до почат¬ку XIX ст.
...передбачає збирання, систематизацію та нагромадження соціологічної інформації, одержаної в результаті проведення досліджень? 6. функція соціології, що передбачає концентрацію, пояснення, поповнення та збагачення існуючого соціологічного знання, розробку концепцій, теорій на ...
Та чи інша «соціологічна точка зору» все більш проникає у всі ці дисципліни». Що це за «соціологічна точка зору», як Ви вважаєте?
Соціологічні дослідження ЗМІ прагнуть виявити фактори, що сприяють впливу ЗМІ в суспільстві. Аналіз тенденцій базується на концептуальних засадах інтеракціонізму (Дж.... Дані соціологічних досліджень ЗМІ регулярно публікуються в моніторингових і аналітичних виданнях Інституту соціології АН України, Київського міжнародного інституту соціології, Інституту Горшеніна й ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ДОЗВІЛЛЯ І ВІЛЬНОГО ЧАСУ 9 1.1. Поняття дозвілля, вільного часу з точки зору соціального аспекту 9 1.2.... ОРГАНІЗАЦІЙНО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ ТА ДОЗВІЛЛЯ В УКРАЇНІ 59 2.1. Обґрунтування методів та методик соціологічного дослідження 59 2.2.
ОРГАНІЗАЦІЙНО МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗЛУЧЕННЯ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 53 2.1. Методи та методики соціологічного дослідження 53 2.2.
а) те на, що спрямовані соціологічні дослідницькі дії та результат б) сукупність тих чи інших властивостей і особливостей соціальних відносин, які проявляються в конкретних умовах між ...спосіб здобуття, побудови та обґрунтування соціологічних знань, сукупність прийомів, процедур, операцій емпіричного, досвідного та теоретичного пізнання соціальної реальності 3.2 Соціальний престиж це а) місце, положення ...
...ділової кар’єри було проведене соціологічне дослідження серед керівників, службовців і спеціалістів апарату управління даного підприємства. На основі аналізу отриманих результатів були зроблені наступні: 1) соціологічне дослідження підтвердило гіпотезу про те, ...
Кастельса, яким розроблено соціологічні аспекти становлення культурного й економічного середовища, активного розвитку та самореалізації сучасної особи. Методологічною основою є перехід при розгляді інтенціональності від ...сучасних інтернет комунікацій (на прикладі соціологічного дослідження «Веб спілкування та мережевий етикет»). У контексті цієї мети були поставлені наступні завдання: 1.
...ділової кар’єри було проведене соціологічне дослідження серед керівників, службовців і спеціалістів апарату управління даного підприємства. На основі аналізу отриманих результатів були зроблені наступні: 1) соціологічне дослідження підтвердило гіпотезу про те, ...
...ділової кар’єри було проведене соціологічне дослідження серед керівників, службовців і спеціалістів апарату управління даного підприємства. На основі аналізу отриманих результатів були зроблені наступні: 1) соціологічне дослідження підтвердило гіпотезу про те, ...
1) Вступ 2) Теоретико методологічні підходи до визначення суті електоральної поведінки 3) Основні концепції електоральної поведінки : Соціологічна, соціопсихологічна, “раціонального вибору”, маніпулятивна 4) Чиники що впливають на електоральну поведінку 5) Виснавок уривок На основі проведених мною досліджень можна ... А саме : *соціологічну, *соціально – психологічну, *«раціонального вибору», *маніпулятивну. Всі вони роблять акцент на одному факторі електорал...
Організація та проведення соціологічного дослідження на тему «Внутрішні соціально економічні чинники безробіття в Україні та напрямки його подолання» 32 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 34 РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СОЦІАЛЬНОГО ФЕНОМЕНУ ...
Групи визначень політики: Соціологічні Субстанціальні Діяльнісні 1) Соціологічні визначення політики, ґрунтуючись на соціологічному підході, характеризують її через наступні суспільні явища: економіку, соціальні групи, право, ...
за допомогою соціологічного дослідження. Об’єкт – зайнятість молоді як соціально економічне явище. Предмет – соціально економічні аспекти зайнятості молоді (на прикладі м. Перечин).... Другий – це звіт за результатими соціологічного дослідження на тему «Соціально економічні аспекти зайнятості молоді в м. Перечин». Додатки містять таблиці зі статистичною інформацією, анкету соціологічного дослідження.
...прикладі вторинного аналізу статистичних та соціологічних даних). У контексті даної мети були поставлені наступні завдання: 1. Розкрити теоретичну сутність поняття «соціалізації» як процесу формування особистості. 2....також був використаний такий метод соціологічного дослідження, як вторинний аналіз статистичних та соціологічних даних. Структура роботи. Кваліфікаційна робота бакалавра складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку ...
Соціологічне спостереження як метод збору первинної соціологічної інформації. 2. Трудовий колектив як соціальна організація та соціальна спільнота: сутність, функції, фактори згуртованості.
Методи соціологічного пізнання М. Вебера 2. Теорія «соціальної дії» 3. Політична соціологія М. Вебера 4. Місце релігії в соціологічній концепції М.
Соціологічне дослідження у вивченні поведінки споживачів та їх попиту на товари Ситуаційні завдання: Задача №1 Фірми, що виробляють та реалізують товари ... Розробити анкету соціологічного опитування споживачів ЛФМ заводу “Аврора”. Які маркетингові заходи запропонуєте ви підприємству для збільшення попиту на продукцію.
Соціологічна теорія марксизму 6. Спеціальні соціологічні теорії Висновки Література
Соціологічне дослідження чинників стабільності сучасних сімей …22 29 § 1. Методологія соціологічного дослідження …………………… 22 § 2. Аналіз результатів дослідження ……………………………… 22 27 §3.
Соціологічне дослідження впливу сім’ї на її функції .. 22 28 § 1. Методологія соціологічного дослідження …………………… 22 § 2.
Соціологічне дослідження сімейно шлюбних стосунків у сучасних умовах …19 28 § 1. Методологія соціологічного дослідження …………………… 19 § 2.
Соціологічне дослідження первинної адаптації особистості та адаптації до керівної посади 3.1. Загальні тенденції та динаміка розвитку вищої освіти та її ... Аналіз соціологічного опитування керівників підприємств м. Ужгород Висновки Список використаних джерел Додатки
Які соціологічні ідеї виділяють у теорії А.Сміта? 2. Що таке «відчужена праця» з точки зору К.Маркса? 3.... Тема 9: Соціологічний аналіз зайнятості Контрольні питання до теми 9 1. Дайте порівняльний аналіз понять “ринок праці” та “зайнятість” 2. Що таке зайнятість?
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.