Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 518 за запитом Специфіка

Особливості специфіки організації дозвілля людей з особливими потребами 1.1. Організація клубів спілкування для дітей і молоді, які мають функціональні обмеження 1.... Дослідження специфіки організації дозвілля людей з особливими потребами 2.1. Організація дозвілля людей з особливими потребами: вітчизняний та зарубіжний досвід 2.2.
...ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО СПЕЦИФІКИ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ……………………………………...6 1.1. Сутність та зміст поняття банківського маркетингу……………………………6 1.2. Специфіка маркетингу в банківській сфері……………………………………11 ...
ВСТУП 1. СПЕЦИФІКА РОБОТИ СЕКРЕТАРЯ 2. ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ 3. КУЛЬТУРА РОБОЧОГО МІСЦЯ 4.
ВСТУП …………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти психологічного консультування. …………… 5 1.1. Визначення психологічного консультування. …………………………... 5 1.2.... Специфіка консультування вагітних жінок. …………………….. 11 2.1. Особливості психологічного консультування вагітних жінок. ………. 11 2.2. Застосування екзистенціального гуманістичного підходу в психологічному ...
ВСТУП …………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи психологічного консультування. ……………. 5 1.1. Сутність психологічного консультування. ……………………………… 5 1.2.... Специфіка психологічного консультування підлітків. ……......... 10 2.1. Причини підліткової психологічної кризи. ……………………………. 10 2.2. Особливості психологічного консультування дітей підліткового віку. ………………………………..
1. Специфіка розвитку українського мистецтва кінця ХХ століття : загальна характеристика.
Вступ Специфіка розвитку українського мистецтва кінця ХХ століття : загальна характеристика. Висновки Література
Варіант – 48 1. Специфіка формування політичної еліти в Україні. 2. Політична та партійна етика. 3.
1. Специфіка експерименту в психології 2. Нуль гіпотеза і значущі результати дослідження 3.
... Тема 9. Історичний розвиток українського мистецтва і його специфіка Контрольні питання: 1. Дайте визначення поняттям: Образотворче мистецтво Живопис Скульптура Монументальне ...
1. Загальна характеристика великих соціальних груп ………………… 3 2. Соціальна установка та реальна поведінка ………………………… 6 3. Специфіка міжгрупової взаємодії та міжгрупового сприймання ...
Вступ 1. Внутрішня картина хвороби пацієнтів з тяжкими соматичними захворюваннями 2.
Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методологічні аспекти кредитної політики комерційних банків 1.1.
Вступ 1. Теоретичні аспекти моніторингу при банківському інвестиційному кредитуванні 1.1.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Сутність управління персоналом та процес набору, відбору персоналу 1.1.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи психодіагностичного напрямку роботи в діяльності психолога 1.1.
План : Вступ 1. Собівартість в ресторанному господарстві. 2. Особливості ціноутворення в закладах ресторанного господарства.
План 1. Структура міжнародних організацій з боротьби зі злочинністю 2.
ВСТУП……………..…………………………………………….………………..3 Розділ 1. Прояснення граничних підстав історіографічної школи як проблема історико філософської науки 1....
Зміст Вступ 1. Методи управління витратами 2. Особливості застосування методу калькулювання витрат за функціями 3.
Специфіка шкалювання. Види шкал вимірів. 12. Види кореляційних зв’язків. Контроль в кореляційних дослідженнях. 13. Статистичні гіпотези та їх види. 14. Специфіка експериментальних парадигм. 15. Доекспериментальні плани.
У чому полягає специфіка поняття "товар послуга"? Тема 4. Економічна система суспільства Запитання до теми 4 1. Назвіть закономірності переходу від однієї економічної системи ... Розкрийте специфіку інтелектуальної власності. 7. Розкрийте зміст новітніх тенденцій у розвитку відносин власності та їхня причини? 8. Чим відрізняються роздержавлення і приватизація?
У чому полягає специфіка поняття "товар послуга"? Тема 4. Економічна система суспільства Контрольні запитання до теми 4 1. Назвіть закономірності переходу від однієї економічної ... Розкрийте специфіку інтелектуальної власності. 7. Розкрийте зміст новітніх тенденцій у розвитку відносин власності та їхня причини? 8. Чим відрізняються роздержавлення і приватизація?
...права України та його галузева специфіка 1.1. Галузь конституційного права України та її система 1.2. Особливості системи конституційного права України Розділ ІІ.... Галузева специфіка системи конституційного права обумовлюється значною концентрацією в ньому норм та інститутів, які мають першочергові завдання для визначення державнозначимих та суспільно ...
Специфіка телевізійного репортажу 1.3. Різновиди телерепортажу 1.3.1. За способом трансляції 1.3.2.... Специфіка подачі інформації в телерепортажі Розділ 2. Концептуальні та організаційні особливості телеведучих новинних програм 2.1.
Специфіка підготовки соціальних працівників у США і Великобританії. Підготовка спеціалістів для соціальної сфери у Франції. Особливості підготовки соціальних педагогів у Німеччині.... Специфіка діяльності служб у справах дітей. Категорії соціальної педагогіки. Основи соціально педагогічної діяльності. Характеристика соціального навчання.
...кредитних операцій банку 3.2 Специфіка кредитування галузей промисловості АКБ „Легбанк” за методом коефіцієнтів 3.3 Розробка методики економічної ефективності кредитування Висновки Список використаної літератури Таким ... А специфіка доходу за кредитними операціями як економічного показника спричинило також використання індексів сезонності для можливості здійснення прогнозування показника на майбутнє.
Характеристика специфіки предмету, засобів, результату роботи практичного психолога. 3. Діяльнісний цикл практичного психолога: отримання замовлення, вивчення об’єкту, моделювання, реалізація, здача роботи (... Взаємозв'язок та специфіка наукової, практичної та побутової психологі 1. Функції психолога як постійні завдання, що складають зміст його діяльності. 2.
...викликаний початковим періодом його становлення; специфіка аудиторської діяльності, що полягає в неможливості повної формалізації процесу аудиту, необхідності формування професійної думки; низький рівень комп'ютерної письменності користувачів....від розміру аудиторської компанії і специфіки організації управлінського обліку може застосовуватися різний функціонал, наданий розробниками програмних засобів. Застосування спеціалізованого програмного забезпечення дозволить якісно спла...
Сутність, функції, специфіка класифікації методів навчання. 3. Зміст основних груп методів навчання, з точки зору оптимізації навчального процесу. Тема 6.... Специфіка, класифікація форм виховання. 3. Масові (колективні) форми виховання. Тема 8. Методи виховання і самовиховання спеціаліста Завдання до теми 8 1.
...діяльності ТОВ “Грей Севастополь”, його специфіки та специфіки ринку на якому воно працює, було встановлено, що можливо декілька варіантів розвитку. По перше – це розширення існуючої справи, ...
...діяльності ТОВ “Грей Севастополь”, його специфіки та специфіки ринку на якому воно працює, було встановлено, що можливо декілька варіантів розвитку. По перше – це розширення існуючої справи, ...
Вебер про специфіку наукової діяльності. 3. Характеристика процесів «раціоналізації» у суспільстві ХХ ст. та роль в них науки. 4.... У чому специфіка магістерської дисертації? 7. У чому полягає підготовчий етап вивчення наукової праці? 8. Чим відрізнається рецензія наукової роботи від її анотації?
...діяльності ТОВ “Грей Севастополь”, його специфіки та специфіки ринку на якому воно працює, було встановлено, що можливо декілька варіантів розвитку. По перше – це розширення існуючої справи, ...
...для вирішення психологічної проблеми клієнта, специфіки замовлення. Крім того, вибір психотерапевтичних прийомів залежить і від того, якими з них психолог володіє найкраще. Б) Студент 1.... Б) Зазначте специфіку роботи психолога із клієнтом із психосоматичними розладами. В) Що повинен знати консультант про медичні показники стану здоров’я клієнта із ...
...діяльності ПП “Форум – 2000”, його специфіки та специфіки ринку на якому воно працює, було встановлено, що можливо декілька варіантів розвитку. По перше це розширення існуючої справи, ...
Сутнісна специфіка літературного процесу 1.1. Категорія традиції і новаторства як проблема в загальному літературознавстві 1.2. Творчість Ч. Діккенса і специфіка реалізму в англійській літературі РОЗДІЛ ...
Сутнісна специфіка літературного процесу 1.1. Категорія традиції і новаторства як проблема в загальному літературознавстві 1.2. Творчість Ч.... Специфіка відображення категорій добра і зла в романі Продовження традицій англійського роману та їх оновлення Висновки Творчість Ч.
Специфіка реалізації романтичного двосвіття в новелах Е.Т.А. Гофмана «Золотий горщик», «Малюк Цахес». 3. Трансформація образу «зайвої людини» в творі ... Специфіка жанру та відповідність вимогам класицизму (зокрема «правилу трьох єдностей»). 5. Романтична іронія й протест у новелістиці Е.Т.А.
...в та поглинань 2.1 Специфіка процесів злиття та поглинання у автомобілебудівній галузі 2.2 Ключові суб’єкти реалізації угод злиття та поглинання у автомобілебудівній галузі Розділ 3. Специфіка реалізації угод злиття та поглинання ...
ВИНИКНЕННЯ ТА СПЕЦИФІКА КУЛЬТУРНО ПРОСВІТНИЦЬКОГО ТА ГРОМАДСЬКО ОСВІТНЬОГО РУХУ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 1.1.... Регіональна специфіка культурно просвітницького руху на українських землях у другій половині ХІХ ст. 1.3. Особливості громадсько освітнього руху в Україні другої ...
Лінгвокомунікативна специфіка офіційних переговорів в контексті миротворчої діяльності ООН ................................................................................7 1.1 Переговори як формат офіційного спілкування…………………………..7 1.2. Лінгвокомунікативна специфіка офіційних переговорів…………….….10 1.3.
...вимоги до його підготовки, мовна специфіка. 2. У поданих синонімічних рядах визначити домінанту. Пояснити відмінності між словами. Скласти речення правознавчого спрямування....і словосполучення, зробіть висновки щодо специфіки словотвору дієслів, дієслівних форм, прикметників і дієприкметників. Побеждающие идеи, обслуживающий персонал, самый крупный экземпляр, гранулировать, ориентированный на сбыт, выполняемая задача, ...
Специфіка законів управління 4. Зміст закону "енерції" 5. Зміст закону "рефлекторного характеру діяльності" Конец формы Реферат к теме 2 1....людини в системі "людина людина", специфіка. 3. Трудова діяльність в системі "людина знакова система" 4. Інформаційна модель аналізу трудових процесів в управлінні, як метод раціоналізації праці.
Специфіка романтизму Гофмана 1.2. Художній світ повісті казки «Малюк Цахес» Розділ 2. Художньо естетична специфіка світу казки «Малюк Цахес» 2....
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.