Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 711 за запитом Спеціальна

В А Р ІА НТ 3 СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ 1. Поняття спеціального суб'єкта злочину. 2. Види спеціальних суб'єктів злочину. 3.
Поняття та ознаки спеціального суб’єкта злочину…………………4 2. Види (класифікація) спеціальних суб’єктів злочину, їх загальна характеристика………………………………………………………..9 3.
ПЛАН ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 7 СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ У ВИКОРИСТАННІ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ І ПІДГОТОВЧОЇ МЕДИЧНИХ ГРУП 7 1.1. Організація процесу фізичного виховання учнів з послабленим здоров'ям у загальноосвітніх навчальних закладах ...засобів у фізичному вихованні учнів спеціальної медичної групи 9 1.3. Сучасні підходи у застосуванні засобів у фізичному вихованні учнів спеціальної медичної групи 15 1.4.
Професійна компетентність спеціального психолога як вимога сьогодення Завдання 1. Опрацювати додаткові джерела та визначити завдання вищої школи у підготовці до майбутньої професії корекційного педагога і спеціального психолога. Завдання 2.
4 РОЗДІЛ 1 СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ ТА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ..................................................................................................6 1.1 Кримінально правове регулювання і спеціальний суб’єкт злочину....................
Соціально юридична характеристика виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації 1.1. Поняття та соціально юридична природа виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття ...
ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ВИТОКІВ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 1.1. Загальна характеристика історичного розвитку спеціальної освіти 1.2. Історія розвитку спеціальної освіти в Україні РОЗДІЛ 2.
Сутність та ознаки спеціальних податкових режимів 1.2. Основні переваги спеціальних податкових режимів в Україні РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ ...
План Поняття суб’єкта злочину та спеціального суб’єкта злочину, його ознаки. Види (класифікація) спеціальних суб’єктів злочину, їх загальна характеристика. Спеціальний суб’єкт злочину в системі ...
Загальна характеристика формування спеціальних понять в шкільному курсі біології 1.1. Теорія розвитку біологічних понять 1.2. Шляхи активізації формування спеціальних понять в шкільному курсі біології ...
Зміст і види спеціальної обробки 2. Методи та способи дезактивації та дегазації Список використаної літератури ФРАГМЕНТ 1. Зміст і види спеціальної обробки Спеціальна обробка — складова частина ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи розвитку спеціальних економічних зон в Україні 1.1. Об'єктивна необхідність та умови інтеграції України в сучасну міжнародну економічну систему 1.2....економіки Розділ 2 Загальна характеристика спеціальних (вільних) економічних зон в Україні 2.1 Характеристика спеціальних митних режимів 2.2 Основні типи спеціальних (вільних) економічних зон та ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи розвитку спеціальних економічних зон в Україні 1.1. Об'єктивна необхідність та умови інтеграції України в сучасну міжнародну економічну систему 1.2....економіки Розділ 2 Загальна характеристика спеціальних (вільних) економічних зон в Україні 2.1 Характеристика спеціальних митних режимів 2.2 Основні типи спеціальних (вільних) економічних зон та ...
План Поняття спеціального суб’єкта злочину. Види спеціальних суб’єктів злочину. Кримінально правове значення спеціального суб’єкту злочину.
Характеристика типологічних особливостей спеціальних бібліотек. 2. Види спеціальних бібліотек, їх завдання діяльності. 3. Перспективи розвитку спеціальних бібліотек в умовах інформатизації суспільства. Список літератури
Завдання 3 Вхідні дані Припустимо психолог намагається оцінити ефективність спеціальної навчальної програми в двох різних містах. В одному місті діти, які мають певні вади у розвитку пізнавальних можливостей навчаються у ...вад у розвитку, і отримують спеціальну допомогу вчителя. В іншому місті таких дітей навчають у відповідних спеціальних класах. Після визначення того, що діти з вадами у ...
Поняття, ознаки та типи спеціальних (вільних) економічних зон. 3. Порядок створення, ліквідації та управління спеціальною (вільною) економічною зоною 4. Правове становище суб’єктів господарської діяльності ...
Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу як вид кримінального покарання 2.1. Поняття, суть та виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного ...
...професійного саморозвитку студентів першого курсу спеціальності практична психологія. Аналізуються результати проведеного дослідження, спрямованого на вивчення ставлення досліджуваних до процесу саморозвитку. Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні ...професійного саморозвитку студентів першого курсу спеціальності «Практична психологія».
Загальний та спеціальний фонд бюджету, їх характеристика. Складові частини загального фонду бюджету. Складові частини спеціального фонду бюджету. 14.
...входить у професійний відбір на спеціальність “практичний психолог”: Виберіть одну правильну відповідь a. добір на певну спеціалізацію за допомогою спеціально організованих форм навчання b.... спеціаліст, який має спеціальну підготовку й дозвіл практикувати в галузі психології, надавати психологічні послуги іншим людям c. спеціаліст, який вивчає психічні явища, закони функціонування ...
Вар. 50 (10) 1. Теоретична частина 1.1. Порядок здійснення господарської діяльності спеціальних (вільних) економічних зонах. 1.2.
Варіант № 2 (В; Г) 1. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї працівником ...
УКООПСПІЛКА Івано Франківський фінансово комерційний кооперативний коледж імені С. Граната ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ студента групи ТМ 328 спеціальності Товарознавство та комерційна діяльність (прізвище, ...
Питання: 1. Розкрийте принцип розвитку мислення та мовлення. 2. Поняття про розумовий розвиток дитини дошкільника з ТПМ. 3.... Організація фізичного виховання у спеціальному дитячому садку. 6. Загартовуючі процедури у системі фізичного виховання. 7. Зміст та завдання з валеології у дошкільному закладі. 8.
Назва дисциплін, що виносяться на комплексний екзамен зі спеціальності: 1. Фінансовий менеджмент 2.
... Задача №396 (20 грн.) Випускник вищого навчального закладу К. має юридичну освіту за рівнем спеціаліст за спеціальністю правознавство К.
МОДУЛЬ I. Психологічні основи становлення психології як науки Тема 1. Витоки психології як науки 1.
Тема 1 Качественные особенности человеческих ресурсов в Украине (и других восточнославянских странах) Задание к ...
Тема 1. Управление и менеджмент Задание 1 1) Определите, какие из ниже приведенных утверждений истинные, а какие ложные ...
ІІ варіант 1. Здійсніть аналіз сучасних тлумачень поняття «документ». При підготовці до виконання завдання уважно вивчити існуючі ...
всього 120 питань. Екзаменаційні питання до комплексного екзамену освітньо кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Сутність та особливості стратегічного менеджменту.
Застосування спеціальних подій для міжнародної діяльності Чеської Республіки 46 2.3. Подієві комунікації у формуванні міжнародної позиції України 59 РОЗДІЛ ІІІ. СЦЕНАРІЇ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОДІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПОЗИЦІЇ ...
...про надходження та використання коштів спеціального фонду дає змогу визначити частку фінансування потреб бюджетної установи безпосередньо нею. Крім того, даний вид звітності надає можливість встановити ступінь виконання плану надходжень за спеціальним фондом бюджетної установи відповідно до ...
...опитування студентів у технікумі за спеціальностями . «Механізація сільського господарства» — техніки механіки 3.2. Діаграма, що показує вік опитуваних. 3.3. Діаграма місця проживання (приписки). 3.4.... Діаграма: плануєте працювати за спеціальністю, яку здобуваєте? 3.15. Діаграма: як ви думаєте, чи зростатиме престиж аграрних спеціальностей в майбутньому? 3.16.
...категорії слухачів пропонується лекція (курс, спеціальність, форми навчання). Вид (тип) лекційного заняття (за дидактичною метою; місцем у навчальному процесі; способом проведення).... Курс, спеціальність, форма навчання. 2. Розділ навчальної дисципліни. 3. Формулювання теми. 4. Мета та завдання вивчення теми. 6.
Курс, спеціальність, форма навчання. 2. Розділ навчальної дисципліни. 3. Формулювання теми. 4. Мета та завдання вивчення теми. 6....під час їх вивчення студентами спеціальності „Дошкільна освітаˮ. Завдання 2.Розробити навчально методичну модель лекції візуалізації з дошкільної педагогіки. Тему оберіть самостійно.
...1) державно владний характер, наявність спеціального суб’єкту, виникнення їх всупереч бажанню іншої сторони; 2) рівність сторін, виникнення за ініціативою сторін; 3) диспозитивність....в) введення карантину; г) позбавлення спеціального права. Визначте, які з перелічених заходів адміністративного примусу належать до заходів адміністративного припинення? а) реквізиція; б) адміністративний арешт; в) укладення ...
питома вага спеціального фонду в сумі бюджету d. питома вага видатків на фінансування делегованих повноважень e. співвідношення фінансування власних та делегованих повноважень Question ... спеціальними b. загальними c. прибутковими d. безвідсотковими e. проектними Question 7 Відповідальність за зобов'язаннями за запозиченнями до місцевих бюджетів: a.
...завідуючий аптекою – завідуючий аптеки; одержати спеціальність економіст – набути фаху економіста –отримати фах економіст; вступити на курси інформатики – влаштуватися на курси інформатики – піти на курси інформатики; працювала ...навчатися на економічному факультеті зі спеціальності – навчатися на економічному факультеті на спеціальності – навчатися на економічному факультеті за фахом... 2. Відредагуйте фрагменти автобіографій. 1.
Поняття та сутність спеціального землекористування в Україні……………6 1.2. Здійснення спеціального землекористування через оренду земельної ділянки………………………………………………………………………………10 РОЗДІЛ 2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку і доходів і видатків бюджетних установ 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку доходів і видатків бюджетних установ 1.2 Сутність доходів і видатків, їх класифікація 1.3 Характеристика рахунків, призначених для обліку доходів і видатків Розділ 2 Діюча практика обліку доходів і видатків в районній лікарні державної ветеринарної медицини 2.1 Організаційна характеристика районної лікарні державної ветеринарної медицини 2.2 С...
...центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом Question 5 Що визначають обов'язки державних службовців? a. основні напрямки діяльності державного службовця b.... правовий статус якого визначається спеціальним законом c. статус якого визначається постановою Кабінету Міністрів України Question 5 Визначення фактичного стану справ щодо виконання законодавчих та інших ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.