Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 179 за запитом Ставлення

...2 Стимулювання праці 2.3 Ставлення до праці 3. Діаграми: 3. 1. Діаграма опитування студентів у технікумі за спеціальностями . «Механізація сільського господарства» — техніки механіки 3.2....Характер і зміст праці формують ставлення до неї історично змінну характеристику трудової діяльності. Ставлення до праці це емоційно волева настанова особистості на працю, тобто вираження її ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ БЕРЕЖЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 6 1.1. Проблема формування бережливого ставлення до здоров‘я в учнів початкових класів ...
Загальна характеристика виховання доброзичливого ставлення у дітей дошкільного віку 1.1. Основні закономірності процесу виховання доброзичливого ставлення у дітей дошкільного віку 1.2.
Педагогічний аналіз виховання доброзичливого ставлення до однолітків у дітей старшого дошкільного віку 1.1. Методологічні засади виховання доброзичливого ставлення до однолітків у старших дошкільників 1....
В наш час все більше постає проблема гендерної поведінки. Саме поняття гендер ввійшло в наукове використання порівняно ...та чоловіків з різними типами ставлення до сім’ї. Мета: теоретично обгрунтувати психологічні особливості гендерно рольової поведінки особистості, емпірично дослідити зв’язок між гендерною ідентичністю жінок ...
Ставлення до краси у романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея»………………………………………………………………………………...17 2.1. Ставлення до краси лорда Генрі……………………………………….…..…17 2.2.
Теоретичні основи ціннісного ставлення до суспільства і держави в групі вихованців школи інтернату 1.1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 1.2.
Особлівості формування позитивного ставлення до однолітків у старших дошкільників в процесі ігрової діяльності 1.1. Гра, як засіб розвитку взаємовідносин дітей 1.2....сім’ї у формуванні позитивного ставлення до однолітків 2.1. Правильне виховання дитини в сім’ї, як основа позитивних взаємовідносин її з ровесниками 2.2.
Психологічна характеристика уявлення школярів про ставлення авторитарних дорослих 1.1. Усвідомлення учнями батьківського авторитету 1.2. Використання авторитарного стилю у взаємодії батьків та дітей 1.3.... Дослідження уявлення школярів про ставлення авторитарних дорослих 2.1. Методика дослідження 2.2. Аналіз результатів дослідження Висновки Список літератури
ВАРІАНТ № 4. (П С) 1. Охарактеризуйте засоби забезпечення законності та дисципліни в діяльності органів внутрішніх справ. Обґрунтуйте особисте ставлення щодо ефективності означених вами засобів.
...єктивно оцінювати власні почуття і ставлення до обранця – є свідченням a. Сексуальної готовності b. Соціальної готовності до шлюбу c. Етико психологічної готовності до шлюбу d....5 Question 1 Стилі батьківського ставлення ще не визначають однозначного формування тих чи інших особистісних особливостей. Важливу роль відіграють переживання самої дитини, особливості її темпераменту, відповідність ...
Які зміни у ставленні до методів дослідження відбулися у період некласичної науки? 7. Як М.Вебер характеризує мету і завдання некласичної науки порівняно з ... Як і чому змінилось ставлення до соціогуманітарних наук у постнекласичну епоху? Самостійна робота над текстом №1: М.Вебер про призначення наукових досліджень та позицію науковця ...
...викласти сутність принципу суб'єктивного ставлення за вину, розкрити відмінність його від принципу об' єктивного ставлення, і на цій підставі показати роль вини у кримінально¬му ...
...попросіть «доповідача» описати його власне ставлення до дій рольової гри. Чи були тут для нього які небудь проблеми з цим, в чому проявилися емоційні реакції; чи ...і фраз, що характеризують особисте ставлення до перетворення (спочатку це може здатися не надто складним завданням, але поступово запас характеристик вичерпується). 3.
...маскулінність через уявлення про фемінності, ставлення до жінок (чоловік ув. жінка) порівняти конструювання маскулінностей та знайти їхні схожості/розбіжності Робочі гіпотези: маскулінності обох братів будуть відрізнятися, ...уявлення про власну маскулінність та ставлення до неї корелюють з уявленням про жінок та ставлення до них біографічні факти можуть бути «підлаштовані» під існуючу на даний ...
Чи можна розглядати психічне ставлення Гончаренка до вчиненого діяння як казус (випадок)? Завдання № 2 Проніну, яка перебувала на четвертому місяці вагітності, під час однієї зі ... Визначте психічне ставлення Проніна до вчиненого. Ознайомтеся зі статтями 121 та 128 КК України й визначте, чи зміниться рішення, якщо: 1) Пронін не ...
...і орієнтації, способи поведінки, сутність ставлень до явищ життя і до самої себе. Стосовно педагогічних здібностей батьків, то до найважливіших з них відносять вміння належно організувати ...важливого значення для формування життєвих ставлень дитини мають передусім взаємини між самими батьками, оскільки саме вони відображають загальні тенденції сімейних стосунків, спрямованість життєдіяльності родини, її морального ...
Вона усвiдомлює, що її ставлення до вiтчима не зовсiм виправдане, але коли вона чує якiсь його зауваження, в неї виникає нездоланне бажання вiдповiсти грубiстю....але є точне уявлення про ставлення до себе з боку оточуючих. Нейропсихологічне дослідження показало, що зоровий і слуховий гнозис не порушені, сомато сенсорний гнозис ізокремими помилками.
Чи можна розглядати психічне ставлення Гончаренка до вчиненого діяння як казус (випадок)? Завдання № 2 Проніну, яка перебувала на четвертому місяці вагітності, під час однієї зі ... Визначте психічне ставлення Проніна до вчиненого. Ознайомтеся зі статтями 121 та 128 КК України й визначте, чи зміниться рішення, якщо: 1) Пронін не ...
...дослідження тривожності і типів батьківського ставлення 1.1 Тривожність як особистісна властивість..……………………………..6 1.2 Дитяча тривожність …………………………………………………...15 1.3 Стиль сімейного керівництва, як індикатор взаємодії ...особистісної тривожності і типів батьківського ставлення…………………………….……..24 2.3. Обробка та інтерпретація результатів (кореляційний аналіз, факторний та порівняльний аналіз)…………………………………….31 Висновки Рекомендації Список літератури Додатки
Аналіз ставлення підлітків до суїциду з метою його попередження 16 2.1. Дослідження ставлення до осіб які схильні до самогубства 16 2....
Поняття суб’єктивного ставлення в провину. Кримінально правове значення вини. 3. Форми вини (законодавчі та теоретичні). 4. Поняття умислу в кримінальному праві, його види ... Теорія і практика кримінально правового ставлення в вину: Монографія. – К.: Вид во НАВСУ, 1997. 6. Гримайло В. Подвійна форма вини за новим Кримінальним кодексом України // Юридичний ...
...покупців з метою визначити їх ставлення до зміни ціни. Можливі обсяги щомісячних купівель при деяких оптових цінах подані у табл. 4 Завдання: 1....од Таблиця 4 Результати вивчення ставлення споживачів до зміни ціни Вар.9 Р, грн. 510 540 570 600 630 660 Q, од.
Ставлення та знімання банок 10. Правила ставлення банок 11. Застосування міхура з льодом, примочок для локальних змін інтенсивності кровообігу Література
...сім’ї у формуванні позитивного ставлення до однолітків 2.1. Правильне виховання дитини в сім’ї, як основа позитивних взаємовідносин її з ровесниками 2.2.... Формування позитивного ставлення до однолітків за допомогою системи ігор 3.3. Визначення ефективності формуючої роботи на етапі контрольного експерименту Висновки Література Додаткии
...засади формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я 2.4. Формування у старших дошкільників позитивного ставлення до занять фізичною культурою як основи забезпечення та ...
...від працівників лояльності щодо фірми Ставлення й інте¬рес працівників до роботи або до фір¬ми Працівників цікавить передусім не організація, в якій вони працюватимуть, а ...Оргструктура будується навколо груп працівників Ставлення адміністрації фірм до вит¬рат на робочу силу Максимальний прибуток на інвестований капітал завдяки технологічній та індивідуальній продуктивності Люди розглядаються ...
Ставлення суспільства до громадянських шлюбів стає все більш лояльним, тому така форма відносин стала поширеною. Тим не менш, суперечки з приводу ...шлюбів не вщухають досі, і ставлення до них далеко не однозначне. Фактичне співжиття нині стало дуже поширеним серед молоді і цьому сприяє чимало факторів (забезпечення дорослих ...
...особливе місце у суспільстві і ставлення до всі груп жінок з боку чоловіків строго контрольовано Шаріатом. Утиск і обмеження прав когось із них є строго караним....знаходиться під ногами матерів", тобто ставлення до них визначає благополуччя чоловіка мусульманина. Таким чином, іслам захищає права жінки, які просто необхідно знати.
...витрат обігу, за рахунок обережного ставлення до тари, раціональна підготовка товарів до продажу і режим економії в цілому. Крім цього економічне використання тари має важливе значення ...тари при надходжені товарів, обережне ставлення при відкритті, організація малого ремонта в торгових підприємствах, своєчасне повернення її тарозбиральним організаціям і інші заходи дозволяють не тільки зменшити ...
...витрат обігу, за рахунок обережного ставлення до тари, раціональна підготовка товарів до продажу і режим економії в цілому. Крім цього економічне використання тари має важливе значення ...тари при надходжені товарів, обережне ставлення при відкритті, організація малого ремонта в торгових підприємствах, своєчасне повернення її тарозбиральним організаціям і інші заходи дозволяють не тільки зменшити ...
...інтимне поєднання мажорного й мінорного ставлення до життя…гіркота однієї з найстражденніших історій, осяяна величезною силою життєвості …»[2, c. 14 15]. Х.Л....Етнограф» пише про несправедливість у ставленні до індіанців, корінного населення Америки, яким соціум навіть не залишив бізонів для полювання і разом з тим для виживання[9, ...
...й з “багажем” того негативного ставлення, з яким стикається людина у своєму найближчому оточенні. Уявлення про підлітка з особливими потребами як про людину, яка багато чого ... І щоб уникнути такого ставлення, підлітки з особливими потребами здебільшого спілкуються лише з подібними до себе. Список використаних джерел Додатки
...й з “багажем” того негативного ставлення, з яким стикається людина у своєму найближчому оточенні. Уявлення про підлітка з особливими потребами як про людину, яка багато чого ... І щоб уникнути такого ставлення, підлітки з особливими потребами здебільшого спілкуються лише з подібними до себе. Внаслідок наявності фізичного недоліку у дітей з обмеженими можливостями ...
...світу, упевненість у собі, гарне ставлення до людей, творчі можливості, загальна життєва активність й багато іншого. Але цих особливостей й уміння не виникають автоматично, як наслідок ... Тут виховується гуманне ставлення дітей один до одного, взаєморозуміння, усвідомлення вимог вихователів і товаришів, уміння зважати на думку інших та інтереси всіх дітей.
...цій установі, на якій посаді); ставлення до службових обов'язків та трудової дисципліни (вказуються найбільш значущі досягнення, заохочення та покарання); моральні якості (риси характеру, ставлення до інших членів колективу); висновки; ...
...ознак злочину та висловити своє ставлення до цих позицій. Розкриваючи зміст формального, матеріального та формально матеріального визначень поняття злочину необхідно звернутися до історії розвитку поняття злочину, ...точки зору та висловити своє ставлення до них, після чого зробити висновки. Нормативні акти: [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Рекомендований перелік літератури до теми № 4: [...
принципу доброзичливого і без оціночного ставлення до клієнта b. принципу конфіденційності зустрічей з психологом c. принципу особистих відносин між психологом і клієнтом d.... принципу доброзичливого і без оціночного ставлення до клієнта c. принципу добровільності d. принципу конфіденційності зустрічей з психологом Question 29 Групове консультування передбачає: a.
...сторону необхідної оборони та психічне ставлення її суб’єкта до вчинюваних дій. Описуючи ознаки суб’єкта необхідної оборони, розглянуто дві точки зору, що існують у науковій ...іншої позиції та висловлено своє ставлення до даної проблеми. Наприкінці роботи зосереджено увагу на розгляді нових положень, які сформульовані в ч.5 ст.
...розуміння принципу рівності можливостей і ставлення до працюючих чоловіків і жінок та проблем працівників з сімейними обов'язками. Останні як такі не можуть бути вагомою причиною ...управлінні майном, а також рівне ставлення до них на всіх етапах розгляду в судах. В ньому відсутні дискримінаційні норми щодо жінок.
морально психічне ставлення особи до вчиненого діяння і до наслідків. b. психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої КК, та її ...
...і злиденного становища робітників, грубого ставлення до них, зловживання дитячою працею. Це точка зору: Виберіть одну правильну відповідь a. Ч. Беббіджа b. Н. Каразіна c. Е.... дисципліна, справедливе ставлення до персоналу Тест до теми 6 Question 1 Балів: 1 Обґрунтував класичний (адміністративний) напрям у менеджменті: Виберіть одну правильну відповідь ...
ставлення особистості до свого життєвого шляху в цілому та до власних життєвих планів Question 48 Балів: 1 Основні напрямки роботи психолога ... у неупередженому ставленні до клієнта b. у виявленні рівня розвитку здібностей та інтересів c. дотриманні конфіденційності d. формуванні ціннісних орієнтацій, життєвих перспектив Question ...
Ставлення робітників до своєї роботи b. Рішення менеджерів вищого рівня c. Зміни в державному регулюванні d.... Ставлення робітників до своєї роботи
Діти – споживачі реклами, їх ставлення до реклами та мотиви споживання 1.2. Психологічний вплив реклами на дітей 1.3. Орієнтований на дітей маркетинг 1.4.
Берлінський пакт та ставлення до нього СРСР 2.1. Основні положення Берлінського пакту 2.2. Погляд СРСР на «Новий порядок» та Берлінський пакт Висновки ...
Ставлення ринку банківських послуг в Україні Розділ ІІ. Надання комерційними банками послуг своїм клієнтам 2.1.
Принцип суб’єктивного ставлення за вину. 4. Мотив і мета як факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину. Їх кримінально правове значення.
...бізнесі: еволюція підходів та трансформація ставлення до етики в бізнесі 10 1.3. Складові етики бізнесу та ключові сучасні ділові етичні проблеми 18 РОЗДІЛ 2.
Причини неадекватного батьківського ставлення та його вплив на розвиток дитини. Висновки. Список використаної літератури. Висновки. Отже, підсумовуючи і аналізуючи вищесказане можна зробити такі основні ...
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.