Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 479 за запитом Статистичне

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ВАРТОСТІ АКЦІЙ ТА РІВНЯ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 2.1 Ряди розподілу та їх графічне зображення 2.2 Характеристики рядів розподілу РОЗДІЛ 3. ПЕРЕВІРКА СТАТИСТИЧНОЇ ГІПОТЕЗИ ЩОДО РОЗПОДІЛІВ РОЗДІЛ 4.
...основи організаційно методичного забезпечення здійснення статистичного спостереження 1.1. Сутність статистичних спостережень та сфери їх застосування 1.2. Зміст та завдання організаційно методичного забезпечення здійснення статистичних ...
Первинний облік злочинів, як основа статистичної звітності 2. Документи первинного статистичного обліку в судах 3. Документи первинного статистичного обліку в органах прокуратури 4.
Групування статистичних даних та обчислення статистичних показників Розділ ІІ. Аналіз рядів динаміки Розділ ІІІ. Індексний аналіз Розділ ІV.
Етапи статистичної роботи в органах МВС. 2.Види спостереження при статистичному дослідженні. 3.Характеристики простого та складного угрупування. 4.Статистичний підмет. 5.
...необхідно виконуються такі завдання: здійснити статистичний аналіз структури поголів’я тварин і виробництва продукції тваринництва в динаміці; визначити перспективність тенденції і рівня продуктивності сільськогосподарських тварин; визначити ...середньої продуктивності сільськогосподарських тварин; здійснити статистичний аналіз впливу факторів на вихід продукції тваринництва. В роботі є графіки, таблиці. У роботі проведене статистичне вивчення виходу п...
Зведення та групування статистичних даних Задача 1 За допомогою статистичного спостереження одержали наступні дані про підприємства галузі: Визначити середній обсяг виробництва в розрахунку на ...
Теорія. Статистичний аналіз рядів розподілу. Розрахункове завдання Задача 1 Вихідні дані: Випуск продукції в вартісному вимірі ...
1. Організація проведення статистичного спостереження … 3 2. Поняття і види групувань …… 9 Задача …… 15 Список ...
Теорія: Тема 1.3. Зведення та групування статистичних даних РОЗРАХУНКОВЕ ЗАВДАННЯ ЗАДАЧА№1 Для перевірки сортності продукції, яка надійшла ...
Задача № 1 Попит та пропозиції на деякий товар описуються рівняннями: QD = 600 – 100P QS = – 150 + 50P де ...QD = a + bP відповідно до статистичних спостережень: Таблиця 1 Вихідні дані № спостереження Ціна, грн. Обсяг попиту, шт.. 1 1 5120 2 1,5 5040 3 2 ...
Задача № 1 Попит та пропозиції на деякий товар описуються рівняннями: QD = 600 – 50P QS = – 100 + 100P де ...QD = a + bP відповідно до статистичних спостережень: Таблиця 1 Вихідні дані № спостереження Ціна, грн. Обсяг попиту, шт.. 1 1 2150 2 1,5 2080 3 2 ...
Задача № 1 Попит та пропозиції на деякий товар описуються рівняннями: QD = 600 – 50P QS = – 100 + 100P де ...QD = a + bP відповідно до статистичних спостережень: Таблиця 1 Вихідні дані № спостереження Ціна, грн. Обсяг попиту, шт.. 1 1 5150 2 1,5 5040 3 2 ...
ПЛАН 1. Організація аналітичної роботи щодо складання платіжного балансу 2. Статистичний аналіз платіжного балансу за даними ...
Індивідуальна контрольна робота з навчальної дисципліни «Статистика» Дослідження виробничо господарської діяльності підприємства статистичними методами
ВАРІАНТ IV Завдання 1 Поняття «права на інформацію» і його складові елементи.... Іванову відмовили у наданні статистичних даних щодо захворювань на ОРЗ та грип у нашому регіоні, мотивуючи це дотриманням лікарської таємниці. Чи правомірна така відмова?
Актуальність дослідження: Житлово комунальне господарство є невід’ємною частиною єдиного виробничого і соціального комплексу, що входить в господарський комплекс ...
...4 За якою ознакою розрізняють статистичну, фінансову, податкову, спеціальну, внутрішньогосподарську звітність: a. терміном подання b. ступенем узагальнення c. змістом і джерелами інформації для її формування Question ...формою ТЕСТ 18 Question 1 Статистична звітність — це: a. результат зведення спеціальних даних статистичного обліку b. форма статистичного спостереження c. результат зведення спеціальних даних бухгалтерського обліку ...
Класифікація інформаційних систем у галузі охорони здоров’я та їх характеристика Лабораторна робота № 4 Статистичний аналіз даних та обробка медичної інформації засобами сучасного пакету STADІA Мета роботи: навчитися проводити статистичний аналіз медичних даних засобами сучасного ...
1.1 План статистичного спостереження……………………...... 1.2 Результати статистичного спостереження………………… Розділ 2. Зведення та групування статистичних даних. 2.1 Статистичне зведення………………………………… 2.2 Статистичне ...
Огляд діагностичних систем у медичній сфері та їх характеристика Лабораторна робота № 4 Статистичний аналіз даних та обробка медичної інформації засобами сучасного пакету STADІA Мета роботи: навчитися проводити статистичний аналіз медичних даних засобами сучасного ...
Використання сучасного програмного забезпечення для тестування та лікування психічних захворювань Лабораторна робота № 4 Статистичний аналіз даних та обробка медичної інформації засобами сучасного пакету STADІA Мета роботи: навчитися проводити статистичний аналіз медичних даних засобами сучасного ...
...оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95 , використовуючи статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності.... Побудувати графіки: статистичних даних, лінії регресії та її довірчої зони. Завдання №2. Нелінійна парна регресія. Дані про залежність вартості побудови атомної електростанції Y (...
Результати групування викладіть у формі статистичної таблиці, зобразіть графічно, проаналізуйте їх, зробіть висновки. Таблиця 6 № з/п Вік, років Схиль ність до ризику Напрямок вкладання коштів № ... Результати групування викладіть у формі статистичної таблиці, зобразіть графічно, проаналізуйте їх, зробіть висновки. 11. При вивченні думки населення щодо ринку цінних паперів серед запитань анкети були ...
Перевірити статистичні гіпотези: про значущість коефіцієнта детермінації (тобто перевірити адекватність моделі); про значущість кореляційного зв’язку; про значущість окремих параметрів моделі....завдання На базі n = 12 статистичних даних певного регіону побудувати лінійну регресійну модель залежності витрат на споживання C від доходів D, збережень S і заробітної плати ...
Великобританії Question 3 Система статистичного управління процесами це: a. QC b. PDCA c. SQC d. SPC Question 4 Система статистичного управління якістю орієнтована на: a.
Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зробіть висновки. Таблиця 9 № квар тири Місце розташу вання Поверх Наявність телефону Загальна площа, м2 Вартість, тис.... Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць, проаналізуйте їх, зробіть висновки. 21. За даними табл. 9 складіть аналітичні групування, які б описали залежність вартості квартир від ...
... Задача № 1 На базі статистичних показників змінних х(1) та у(1) / n = 21 / побудувати графік емпіричних змінних, вибрати форму криволінійної моделі, оцінити всі її ...2 Задача № 2 На базі статистичних даних показників змінних X(t) за n = 17 місяців побудувати графік тренду зміни X(t), вибрати форму одно факторної моделі, ...
... Задача № 1 На базі статистичних показників змінних х(1) та у(1) / n = 22 / побудувати графік емпіричних змінних, вибрати форму криволінійної моделі, оцінити всі її ...20 Задача № 2 На базі статистичних даних показників змінних X(t) за n = 22 місяців побудувати графік тренду зміни X(t), вибрати форму одно факторної моделі, ...
... Зведення та групування статистичних матеріалів 1. За наведеними в табл. 1. даними про якість ґрунтів та про урожайність озимої пшениці у 30 агрогосподарствах району ... Результати групувань викладіть у формі статистичної таблиці, проаналізуйте їх, зробіть висновки. Таблиця 1 № з/п Середній бал якості ґрунту Урожайність озимої пшениці, ц/га № з/п ...
...парної лінійної регресії на основі статистичних даних фактора (табл. 1) і показника (табл.2) знайти оцінки: – параметрів лінії регресії b0, b1; – коефіцієнта кореляції гух 2....05 оцінити адекватність прийнятої моделі статистичним даним 3. Якщо модель адекватна статистичним даним, то знайти: – з надійністю = 0,05 надійні зони базисних даних; – прогноз показника та його ...
...прийоми та методи збору, обробки статистичних даних, а також порядок проведення статистичного аналізу конкретних явищ та процесів суспільного життя, студент повинен вміти проводити статистичні дослідження та ...
...br /> Задача 3 За даними статистичного щорічника визначити екологічне навантаження на територію Житомирської та Чернівецької облатсей та порівняти їх з середнім по країні показником, а також ... Задача 4 За даними статистичного щорічника розрахувати для Житомирської та Чернівецької областей: 1) коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху населення (та порівняти їх із коефіцієнтами ...
...інформаційних технологій Таблиця 1.1 Статистичні дані по загальній кількості основних документів Таблиця 1.2 Структура документообігу в розрізі окремих видів документів за 2003 20004 рр....2004 рік Таблиця 1.3 Статистичні дані по кількості вхідних та вихідних документів Рис. 1.4. Статистичні дані по кількості вхідних документів Рис. 1.5.
фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку b. фінансової та статистичної звітності c. податкових розрахунків та бухгалтерської звітності d.
статистичного b. облікового c. економічного Question 6 Ранжування великих масивів числових статистичних даних забезпечує a. упорядкування і отримання рангу b.
статистичного b. облікового c. економічного Question 6 Ранжування великих масивів числових статистичних даних забезпечує a. упорядкування і отримання рангу b.
...1 (варіант № 22) На основі статистичних даних побудувати економетричну модель залежності фактору Y від фактору X: 1) специфікувати модель різними функціями, 2) дослідити модель на достовірність; ... Статистичні дані для розв'язування задачі № з/п X У 1 4,44 22,68 2 4,86 23,89 3 ...
Скласти варіаційний ряд та статистичний розподіл вибірки, побудувати полігон частот. Скласти інтервальний статистичний розподіл вибірки, розбивши проміжок [xmin, xmax] на 5 рівних проміжків, та побудувати ...
Етапи статистичної роботи в органах МВС. 2. Види спостереження при статистичному дослідженні. 3. Характеристики простого та складного угрупування. 4. Статистичний підмет. 5.
...з них потрібно: 1) скласти статистичне групування робітників за стажем їх роботи; 2) по кожній групі й у цілому по статистичній совокупності розрахуйте наступні показники: кількість ...
Статистичні та геометричні ймовірності Торгова фірма протягом півроку досліджувала кількість продажів за кожний тиждень. Результати досліджень наведені в таблиці....15 21 8 6 Знайти статистичну ймовірність того, що на наступному тижні кількість продажів буде в межах від 17 до 25. Завдання № 3.
...та визначення фінансових результатів; галузеву статистичну, фінансову та управлінську звітність; фахових бухгалтерів фінансистів, які б досконало знали особливості діяльності агропромислових формувань і облікової політики....і визначення фінансових результатів; удосконалення статистичної та бухгалтерської звітності. Вступ України до світового економічного співтовариства об'єктивно зумовив необхідність вирішення ряду питань, пов'язаних з адаптацією ...
Основні статистичні закони розподілу Контрольна до заняття 7. Закони розподілу 1. Неперервна випадкова величина Х задана інтегральною функцією розподілу F(x).... Записати статистичний розподіл відносних частот. Обчислити вибіркове середнє та незміщену дисперсію. 1. За результатами вимірювання маємо вибіркову сукупність: 16, 17, 9, 13, ...
статистичних d. стратегічного управління Question 2 Внутрішнє середовище організації у відповідність із зовнішнім на тривалий період можна встановити за допомогою: a.... статистичних d. ситуаційного планування Question 3 Організації, які чітко розуміють тенденції змін і миттєво пристосовуються до них це a.
...долару США, а потім робить статистичний аналіз. Розв’язати цю задачу за допомогою MS Excell при умові, що середньомісячний курс валюти задається у таблиці варіантів Таблиця ... Необхідно: – знайти статистичний розподіл цієї вибірки; – знайти емпіричну функцію розподілу за статистичним розподілом вибірки та побудувати її графік; – побудувати гістограму частот цього розподілу, ...
...долару США, а потім робить статистичний аналіз. Розв’язати цю задачу за допомогою MS Excell при умові, що середньомісячний курс валюти задається у таблиці варіантів Таблиця ... Необхідно: – знайти статистичний розподіл цієї вибірки; – знайти емпіричну функцію розподілу за статистичним розподілом вибірки та побудувати її графік; – побудувати гістограму частот цього розподілу, ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.