Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 25291 за запитом С-4

1. Інвестиційні компанії та інвестиційні фонди, їх відмінності 2. Методи та категорії вимірювання міри фінансового ...
С. 185. 4. Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации. – Х.: НПКФ «Консум», 1995. 5.... 3 (4). – С. 78 84. 8. Гороховська О.В. Вбивство, вчинене через необережність: мотив та мета // Держава та регіон. Серія: Право. – 2001.
ТЕМА № 4С). ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ. План: 1. Порядок формування місцевих державних адміністрацій, їх функції, завдання та компетенція. 2.
с. 359 32. Гладченко Т. Соціальне замовлення механізм розв'язання місцевих проблем / Т. Гладченко // Аспекти самоврядування. 2006. № 4. С. 20 25. 33. Годин, А.
С.4 7. 2. Буга С. Понятие и видысмешанных перевозок грузов//Підпрємництво, господарство і право . 2001. №9. С.27 31. 3.... с.25 30. 4. Літвінова О.В. Забезпечення збереження вантажу при транспортуванні та відшкодування збитків, заподіяних його втратою чи пошкодженням/ Літвінова ...
С. 33. 11. Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України: ...товарів – запорука успішного здійснення зовнішньоекономічної діяльності // Право України. – 2001. № 4. – С. 83 88. 15.
4. Напрямки розвитку фінансового права у сучасних умовах. Література: 1. Дмитрик О.А. Содержание и классификация финансовых правоотношений: моногр. / О.А.... – 808 с. 4. Рукавишникова И.В. Актуальные вопросы определения метода финансового права / И.В. Рукавишникова // Очерки финансово правовой науки современности: моногр.
С. Русова 4. Я. Чепіга 119. Яку якість педагога характеризують слова К. Ушинського: «У педагога повинна бути серйозність, яка допускає жарт, ... С. Русова 4. К. Ушинський 131. У якому році ратифікована в Україні Конвенція ООН про права дитини? 1. у 1991 2.
4 Розділ 1. Теоретичні засади та нормативне регулювання обліку та ана лізу наданих послуг в аудиторських фірмах......................................................7 1.1.... – 568 с. 4. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник / Кардаш В.Я. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с. 5. Липчук В.В.
624 с. 14. Довгань Ж.В. Фінансова стійкість банківських установ у період економічної кризи / Ж.В. Довгань // Вісник НБУ. – 2009. – № 4. – С. 20 26. 15. Долгальова М.
С.Русова про систему дошкільного виховання 2.3. Ідея нової української школи і національного виховання в спадщині педагога 2.4. Увага С.
, 10.3 с4. Визначити собівартість продукції теплиці та віднести на бухгалтерські рахунки калькуляційні різниці.(Вся продукція реалізована) 5.
Завдання 4 Гр. С., від’їжджаючи на відпочинок, залишила свого собаку на догляд сусіда Т. Під час прогулянки у сквері собака укусив ...
80 с. 4. Банківська система Федеративної Республіки Німеччини И Банк, справа. — 1995. — № 1. — С. 48—53. 5. Бураковський І.... С. 150. 10. Бюлетень НБУ. № 4. 2005. С. 149. 32. Бюлетень НБУ. № 12. 2005. С. 153. 11. Бюлетень НБУ. № 3. 2006.
– 620 с. Марцеляк О. Комітети Верховної Ради України: система, структура та роль у здійсненні основних функцій парламенту / О. В. Марцеляк // Право і безпека. – 2005. – № 4. – С. 7 11. Марцеляк О.В.
4 Розділ I. С.Ф. РУСОВА – ПОДВИЖНИЦЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ .....7 1.1. Життєвий та педагогічний шлях С.Ф. Русової …………………….
...архаїки до Нового часу)BR> 4. Філософські погляди С.М. БулгаковаBR> ВисновкиBR> Список використаної літератури BR> BR> Дослідження сучасного господарського життя залишає актуальним питання, підняте у ...
— 152 с. Костін М. І. Доказування і сучасна модель кримінального судочинства / М. І. Костін // Економіка, фінанси, право. — 2003. — № 4. — С. 36—39. Степанов О.
4. – С. 53 58. 17. Єфремов С. Криміналізація організованої злочинної діяльності у чинному Кримінальному кодексі України // Право України. – 2003. № 9. – С.... № 4. – С. 20 28. 23. Кваша О.О. Організатор злочину. Кримінально правове та кримінологічне дослідження: Монографія. – К.
– 343 с. Заяць Н. Інститут імперативного мандата у контексті пропорційної виборчої системи / Н. Заєць // Право України. – 2008. – № 4. – С. 21 26. Кислий П. С.
Автограф С.П.Остапець 11 березня 2002 року Посвідчення Підпис студента групи №23 (фах „Соціальна педагогіка“) 4 го курсу Остапець Світлани Петрівни ...стає активним лише при 450° С. 4. Загальна сума контрактів підприємства сягнула 2,675 млн. доларів. 5. У світі кредитні спілки оперують 450 млн. дол. 8.
– 608 с. Кукурудза Р. Межі обов’язковості актів Конституційного Суду України за колом осіб, у часі та просторі // Підприємництво, господарство і право. – 2003. № 4. – С. 49 52.
– 144 с. Кафарський В. Політичні партії і конституційне будівництво в Україні / В. Кафарський // Право України. – 2008. № 4. – С. 13 20. Колодій А. М.
...4y 12=0 2x+3y 1=0 4. Знайти точку перетину висот трикутника, якщо його вершинами є точки А(0;1), В( 3;2), С( 4; 1). 5.
С. 488 491. 4. Женунтій В., Дадерко Л. До питання повторності однорідних злочинів при незаконному наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // ... 4. – С. 270 275. 7. Козаченко А.В. Определение совокупного размера наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров // Актуальні проблеми держави та ...
Задача 1 Стдудент 4 го курсу Національного ун ту ім. Шевченка С., 1984 р.н., в серпні 2004 р. був визнаний інвалідом II групи....право члени сім'ї громадянина С. на пенсію у зв'язку з втратою годувальника? Визначте розмір і період виплати цієї пенсії.
– № 4. – С.12 14. Борденюк В.І.Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно правові основи співвідношення та взаємодії : Монографія / В.І.
4. – С. 53 58. 14. Єфремов С. Криміналізація організованої злочинної діяльності у чинному Кримінальному кодексі України // Право України. – 2003. № 9. – С.... № 4. – С. 20 28. 18. Кваша О.О. Організатор злочину. Кримінально правове та кримінологічне дослідження: Монографія. – К.
– 656 с. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно правовий аспект / В. Борденюк // Право України. – 2003. – № 4. – С.12 14. Борденюк В.І.
2.4 Правотворчість в Україні 14 15с. 2.5 Верховенство права 15 16 2.6 Подолання правового нігілізму і проблем правової культури ...— С. 19 4. Строган А.Ю. Сутність, природа, цінність та призначення соціальної правової держави // Економіка та держава. — 2007. — №12. —С.
– 656 с. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно правовий аспект / В. Борденюк // Право України. – 2003. – № 4. – С.12 14. Борденюк В.І.
– 656 с. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно правовий аспект / В. Борденюк // Право України. – 2003. – № 4. – С.12 14. Борденюк В.І.
– 656 с. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно правовий аспект / В. Борденюк // Право України. – 2003. – № 4. – С.12 14. Борденюк В.І.
4 те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 456 с. 2. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в ... – 224 с. 4. Волков Б.С. Мотивы преступлений. Уголовно правовое и социально психологическое исследование / Б. С. Волков. / Науч. ред.: Лысов М. Д.
Развитие римского красноречия связано с именем а) Цицерона; б) Квинтилиана; в) Аристотеля. 3. Соотнесите роды и виды красноречия: 1. духовное красноречие; а) застольная речь; 2....котором излагается какой либо вопрос с 4. выводами и предложениями составителя; а) заявление; б) договор; в) докладная записка. 7. К основным качествам речи относятся а) содержательность; ...
4. – С. 12 17. Годованець В. Ф. Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. – 2 ге вид., стереотип. – К.
4. С.21 27. 11. Барабаш А. Правове регулювання лізингу в банківській діяльності (проблемні питання)//Підпрємництво, господарство і право . 2001. №5.... №4. с.19 21.
С. .304. 25. Дозорцев В.А. Информация как объект исключительного права // Дело и право. – 1996. – №4С. 28. 26. Азимов Ч.Н.
...2 3,9 3,7 4,0 С 2,7 2,0 2,2 2,4 1,9 48. Продукція, яку виробляє мале підприємство, має різний рівень рентабельності ...од А В С 15 9 11 820 240 760 Визначте середній рівень рентабельності реалізації продукції. Обґрунтуйте вибір форми середньої. 49.
Исследование межличностных отношений дошкольников с родителями при помощи ситуативного опросника 2.4. Исследование межличностных отношений дошкольников с родителями при помощи теста «Мой дом» 2.5.
С. 96 102. 4. Воробей П.А. Суб’єкт злочину: Логіко правове дослідження // Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників ОВС.... № 4. – С. 48 51. 6. Зайцев А.В. К вопросу о формуле ограниченной вменяемости // Проблеми законності / Національна юридична академія України ім.
4 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В. В. Рожнова, А. С. Сизоненко, Л. Д. Удалова]. — К.... — № 4. — С. 41—44. Рожнова В. В. Поміщення особи у медичний заклад : пропозиції до нового КПК України / В. В.
С. ?4 81. 2. Анчукова М.В. Об’єктивні ознаки діяння, пов’язаного з ризиком // Держава і право / Інститут держави і ... – С. 57 60. 4. Багрий Шахматов Л.В., Подкорытова Л.Н. О соотношении задержания преступника с крайней необходимостью // Актуальні проблеми держави ...
4. Беленко С. Некоторые вопросы уголовного наказания в историческом аспекте // Юридична практика. – 1997. № 13 (47), июль. – С. 5. 5. Вікторов К.... – С. 4. 6. Гальперин И.М. Наказание: социальные функции, практика применения. – Москва, 1983. 7. Дудоров А.
С. 88. 3. Закон України «Про державну контрольно ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 р. // Голос України. 1993.... № 4. С. 476 507. 5. Закон України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість»» від ...
– 510 с. Фрицький Ю. Пропорційна система виборів до Верховної Ради України – оціночний аспект / Ю. Фрицький // Право України. – 2006. № 4. – С. 104 107. Чушенко В. І.
48 с. 4. Богоявленская Д.Б. О предмете и методе исследования творческих способностей //Психол. журнал. – 1995. – т.16. №5. – с.49 58.
4 (14). – С. 146 157. 21. Свида Т.О. Смертна кара як вид кримінального покарання в контексті захисту прав людини: історія ... 1 (4). – С. 101 110. 27. Фролов О.І. Довічне позбавлення волі у вітчизняному законодавстві // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності –Донецьк: Донецький ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.