Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Роман

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 218 за запитом ТРАНСФОРМАЦІЇ

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 6 1.1. Поняття еквівалентності та адекватності перекладу 6 1.2. Лексичні трансформації у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців 15 ...
...слів у реченні як перекладацька трансформація 1.1. Загальна характеристика синтаксичних трансформацій для передачі граматично синтаксичних особливостей у перекладі 1.2.
Вступ Розділ 1. Сутність психоаналізу як основи психоаналітичної філософії 1.1 З.... Постать Жака Лакана в контексті трансформації ідей ортодоксального психоаналізу Висновки уривок З огляду на широке коло поставлених завдань в роботі можна зробити наступні висновки.
ВАРІАНТ № 15 Питання 1. Інститут спадкової трансформації та негідного спадкоємця. 2. „Публічний порядок” та поняття застереження про ...
1. Державне управління в процесі трансформації економіки 2. Науково технологічний потенціал економічного розвитку України Список використаної літератури
Вступ 1. Теоретичні основи зайнятості населення і безробіття в умовах ринкової трансформації економіки України 1.1 Сутність ...
Зміст Вступ I Розділ. Особливості формування та розвитку національної економіки України 1.1 Історія формування національної економіки України.... Особливості трансформації (переходу) від економіки закритого типу до відкритої економіки, Висновки Список використаної літератури
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження виборчої системи України 1.1.
1. Економіка регіону як територіально економічна система. Поняття про регіональний економічний комплекс (РЕК). 2. Розбудова інфраструктури фондового ринку. 3.
Вступ Розділ. 1. Теоретичні основи грошово кредитної системи 1.1. Теоретико методологічні підходи до визначення грошово кредитної політики 1....
ВСТУП Розділ1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 1.1 Концептуальні засади розвитку зовнішньоторговельних відносин в різних економічних системах ...
...вищесказане, можна виділити декілька напрямів трансформації Мільтоном біблійного сюжету в поемі «Втрачений рай»: трансформація суті протистояння антагоністичної пари Бог сатана (Бог – за абсолютне підпорядкування без права ...
Вступ 1 Аналітичний огляд літератури 1.1 Забруднення атмосфери та його джерела 1.2 Екологічний стан атмосферного повітря України 1.3 Перетворення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 1.3.1 Розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері 1.3.2 Трансформація забруднень в атмосфері 1.3.2.1 Трансформація сполук вуглецю в атмосфері 1.3.2.2 Трансформація сполук сірки в ...
70 4.1 Трансформація української народної ляльки……………………………...70 4.2 Актуалізація реконструйованої традиційної ляльки (лялька мотанка як обличчя сучасного українського лялькарства)………………………………...78 ВИСНОВОК………………………………………………………………….…....контексті традиційної культури, а саме трансформації її ролі, функцій і знакової системи у культурі України. Завданнями нашої роботи були: розглянути теоретико методологічні засади дослідження української народної ...
Проблема зворотньої трансформації титанічної особистості в трагедії «Макбет»……………………………………………………. 8 3.1. Реалізація проблеми трансформації особистості в образі Макбета……………………………………………………………… 9 3.2.
...здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури бізнесу, оперативно проводити адекватні стратегічні і оперативні зміни. В даний час більшість вітчизняний підприємств випробовують фінансові утруднення, пов'язані ...здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури свого бізнесу, вчасно проводити стратегічні і оперативні зміни. Кризові ситуації можуть виникнути на будь якій стадії життєвого циклу підприємства, ...
Трансформація українського суспільства має бути кардикальним перетворенням не лише економіки, а й докорінною реорганізацією політичної, правової систем, побудови на принципово нових ... Соціалізація економіки України та системна трансформація суспільства: методологія і практика. Монографія. К.: КНЕУ, 2002.— с.136 11.Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права.
...яка група людей у процесі трансформації у єдину команду проходить чотири стадії розвитку. У якій стадії команда управління проекту повинна приділяти багато уваги людському фактору і ...яка група людей у процесі трансформації у єдину команду проходить чотири стадії розвитку. У якій стадії необхідність зовнішнього контролю і адміністративної підтримки мінімальна: a.
Трансформація відносин власності 2. Теоретичні основи трансформації відносин власності 3. Тенденції розвитку відносин власності в Україні і в світі 4.
Сучасний етап розвитку світової економіки та міжнародних відносин, процеси ринкової трансформації національної економіки, входження України до системи світових господарських зв’язків зумовлюють необхідність розвитку страхового ринку з урахуванням світового досвіду та ... Процеси ринкової трансформації національної економіки зумовлюють необхідність проведення наукового дослідження міжнародного ринку страхування та розробки шляхів ефективного використання світового досвіду у галузі ...
Еволюція партійних систем в умовах трансформації 2. Розвиток партійних систем у країнах Центрально Східної Європи 3. Тенденції розвитку політичних партій та партійних систем у країнах Центрально ...еволюцію партійної системи в умовах трансформації має об’єктивний процесс розвитку партійних структур в сучасному світі. Така закономірність існує і описана науковцями.
Вступ РОЗДІЛ 1 Реструктуризація, як об’єктивна передумова економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Місце реструктуризації в сучасних економічних процесах 1.2 Макроекономічний рівень реструктуризації, його сутність, можливі схеми 1....поглиблених теоретичних дослідженнях проблем ринкових трансформацій виробництв, що, безумно, дуже потрібні сьогодні в практичній діяльності для оздоровлення, а то й відродження „травмованих” не...
ВПЛИВ МАРКЕТИНГУ ТА РЕКЛАМИ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ БІБЛІОТЕК 2.1. Процес становлення бібліотечної реклами на українському інформаційному ринку та світовий досвід реклами 2.2. Маркетинг як активний метод трансформації бібліотеки 3.
Художня трансформація звичаєво побутового обряду § 6. Фольклорні мотиви у баладі. Тип фольклоризму § 7. Композиційний поліфонізм балади § 8. Трансформація фантастично фольклорних сюжетів у баладі «...
...лібералізації цін у період ринкової трансформації економіки, та нових економічних основ власності, що народжуються в Україні. Це, передовсім, виникнення конкурентного середовища, пошук стимулюючих форм податкової системи, ...Україні на переломному етапі ринкових трансформацій. На жаль, колишню планову систему ціноутворення практично зруйновано, а нова ринкова ще не діє, адже в Україні конкуренція тільки зароджується, ...
Перекладацькі трансформації при перекладі документів миротворчої діяльності ООН……………………………………………………………..28 2.3. Особливості реалізації граматичних перекладацьких трансформацій в перекладі документів миротворчої діяльності ООН…………………….
...показники комерційну маржу (КМ), коефіцієнт трансформації (КТ), зробити висновок; 2) визначити ефект фінансового важелю (ЕФВ), найкраще співвідношення залученого капіталу (ЗК) і власного капіталу (ВК), а також ... Комерційну маржу, коефіцієнт трансформації, оптимізувати їх щодо бажаного обороту. 3. Найбільш прийнятну норму розподілу. 4. Параметри капіталу, який забезпечить підвищення обороту на вказаний відсоток.
На етапі економічної трансформації України в єропейськеспівтовариство найважливіше значення мають її відносини з: міждержавними економічними організаціями загальної компетенції; міждержавними організаціями з регулювання економічних відносин ... Прични трансформації системи забезпечення міжнародної та європейської безпеки. 4.2. Основні кризові явища та ситуації у сферах міжнародної та європейської безпеки.
...третій період таких значних економічних трансформацій, що його можна порівняти з епохою Відродження або індустріальною революцією. Мета роботи полягає у дослідженні особливостей сучасної моделі фінансової системи ...та шляхів її розвитку, враховуючи трансформацію економіки держави до ринкових відносин.
В умовах трансформації економіки України основними завданнями ринку цінних паперів є мобілізація засобів для здійснення реальних інвестицій, трансформація відносин власності, формування інфраструктури відповідно ...
...Україні відбувається поступовий процес ринкової трансформації економіки. А тому система оподаткування підприємств, як інструмент державного регулювання економічних і соціальних процесів підприємств має відображати інтереси держави, підприємницьких ...податків підприємством в умовах ринкової трансформації. Метою роботи є дослідження теоретичних та методичних аспектів розробки податкової політики підприємства, визначення впливу податкової політики на стан і розвиток ...
світ є результатом трансформації вічно існуючої матерії e. основу світу складає духовний початок, що не залежить від людини Question 22 Балів: 1 Що, за ... світ є результатом трансформації вічно існуючої матерії e. основу світу складає духовний початок, що не залежить від людини Question 35 Балів: 1 Він створив ...
Які основні прийоми трансформації організаційних форм управління? 6. В чому полягає сутність методу злиття підприємств? 7. Який порядок створення промислово фінансових груп? 8.... Як відбувається трансформація традиційних організаційних форм у мережеві? К ЭТОЙ РАБОТЕ ЕСТЬ ТЕСТ ОТДЕЛЬНО, СПРАШИВАЙТЕ.
Трансформація функцій сім’ї, урбанізація, посилення міграційних процесів, фемінізація, відсутність негативних стереотипів у розлучених, значна кількість необдуманих шлюбів b.... Трансформація функцій сім’ї, урбанізація, посилення міграційних процесів, фемінізація, відсутність негативних стереотипів у розлучених, значна кількість необдуманих шлюбів b.
Трансформація економічної системи будь якої країни передбачає інституалізацію та одночасно розбудову кредитної системи. Нині кредитний сектор України представлений переважно банківською системою, ...
В умовах трансформації економіки України – переходу від командно адміністративної до ринкової економіки, від державної власності до приватної, розвитку конкуренції й підприємництва, гостро постала ...
ТРАНСФОРМАЦІЇ КАТЕГОРІЇ СПОЖИВАННЯ В СОЦІАЛЬНО ФІЛОСОФСЬКИХ ТЕОРІЯХ………………………8 1.1. Споживання як індикатор соціальної стратифікації……..8 1.2.
Процес трансформації суспільно політичних відносин, що відбувається в українському суспільстві, не оминув освіти, давши потужні імпульси для вдосконалення її змісту, розвитку інноваційної ...
Еволюція партійних систем в умовах трансформації 2. Розвиток партійних систем у країнах Центрально Східної Європи 3. Тенденції розвитку політичних партій та партійних систем у країнах Центрально ...
Ефективна та збалансована трансформація народногосподарського комплексу України крім докорінних внутрішніх перетворень передбачає використання зовнішніх чинників економічного зростання, серед яких особливо вагомого значення набуває залучення ...
Трансформація заощаджень населення в інвестиції 3. Втручання банків у потік «заощадження – інвестиції» Висновки
Вступ Розділ 1 реструктуризація та санація, як об'єктивні передумови економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Інформаційна та нормативно правова база з питань реструктуризації та санації підприємств 1.2 Сутність та механізм ...
Трансформація сполук фосфору в грунті 4. Вплив зовнішніх умов, фізико хімічних властивостей грунту і діяльності котиневої системи на споживання сполук фосфору ...
Проте в контексті тих трансформацій суспільства і культури, які відбулися в ХХ столітті, саме мода відграє важливу роль.
...малий кругообіги 1.3 Антропогенна трансформація кругообігу води 2. Водний баланс 2.1 Поняття пр. водний баланс 2.2 Глобальний та локальний водні баланси 3.
Трансформація концепції цивільного права у незалежній Україні та створення нового Цивільного кодексу України...............................................8 РОЗІЛ ІІ ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА..................
Вступ Розділ 1 реструктуризація та санація, як об'єктивні передумови економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Інформаційна та нормативно правова база з питань реструктуризації та санації підприємств 1.2 Сутність та механізм ...
...молоді як умови соціально політичних трансформацій в Україні 18 3. Молодь і соціально економічна ситуація в Україні 30 4. Особливості формування молодіжної політики в Україні 42 ...
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ЯК АКТИВНИЙ МЕТОД ТРАНСФОРМАЦІЇ БІБЛІОТЕК……………………………………………..8 1.1. Маркетинг як стратегічна основа розвитку сучасної бібліотеки…………………………………………………………………………8 1.2. Етимологія та теорія бібліотечного маркетингу………………….
...форми оплати праці та їх трансформація в сучасних умовах........7 1.2. Економічна сутність, функції та принципи організації оплати праці...........14 РОЗДІЛ 2.
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.