Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 76 за запитом Тактичні

Зміст і завдання тактичного плану підприємства 1.2. Види та структура тактичних планів 1.3. Система планових норм та нормативів у тактичних планових рішеннях ...
Теоретичні основи вивчення проблеми тактичної підготовки юних футболістів 14 16 років 1.1. Аналітичний огляд літератури 1.2. Особливості тактичної підготовки футболістів 1.3.
Зміст і завдання тактичного планування 1.3. Порядок розробки тактичного плану 2. Розрахункова частина 2.1. Узагальнення плану виробництва продукції 2.2.
Наукові і тактичні основи розшуку 1.3. Криміналістичні і оперативно розшукові заходи розшуку злочинця Розділ ІІ. Характеристика джерел криміналістичної інформації про розшукуваного злочинця ... Процесуальні та тактичні основи затримання злочинця 3.1. Криміналістичні та правові положення затримання злочинця 3.2. Загальні положення тактики затримання Висновки Список використаних ...
Поняття та класифікація тактичного прийому 7. Принципи та класифікація тактичних прийомів 8. Логіко інформаційна структура слідчої дії 9. Завдання стадій тактичного забезпечення 10.
Поняття і класифікація тактичних прийомів. 38. Характеристика засобів криміналістичної тактики. 39. Поняття та класифікація криміналістичних версій. 40. Особливості побудови та перевірки слідчих версій. 41.... Об’єкти, види і тактичні прийоми обшуку. 47. Тактичні прийоми виїмки. 48. Фіксація результатів обшуку і виїмки. 49. Загальні положення тактики допиту. 50.
тактична c. комплексна d. оперативна Question 4 За сферою здійснення виокремлюють види реструктуризації ... a. інформаційну b. управлінську c. екологічну d.... тактичного плану. a. матеріально технічне забезпечення b. виробнича діяльність c. витрати, прибуток, рентабельність d. маркетингова діяльність Question 10 Завершальною ланкою в ...
Практика організації тактичного маркетингу на підприємстві Розділ 3 Обгрунтування маркетингової стратегії Бориспільського заводу продтоварів Висновок Список використаної літератури В сучасному ринковому економічному середовищі ... Практика організації тактичного маркетингу на підприємстві не змінилась з часів заснування самого підприємства, маркетингові дослідження не робились внаслідок браку коштів та відсутності управлінської ...
...бізнесу, є: оперативними цілями; місією; тактичними цілями; стратегічними цілями 43. План, що формується в залежності від розподілу коштів, залучених до зовнішньоекономічних зв'язків, це план: стратегічний; тактичний; оперативний; фінансовий 44.
...кількох тижнів до кількох місяців тактичні (поточні)  пов’язані із функціонуванням окремих підрозділів, виконанням окремих видів роботи, що потребують врахування специфічних умов їх організації та виконання ...завдань організаційні  приймаються для виконання тактичних цілей і вирішення поточних проблем (виконання до 1 року) Середньо строкові (тактичні)  приймаються для досягнення стратегічних цілей підприємства (виконання 1 ...
Процесуальні та тактичні основи затримання злочинця 2.1. Криміналістичні та процесуальні основи затримання 2.2. Загальні положення тактики затримання 2.3.... Тактична комбінація затримання злочинця Розділ 3. Перевищення меж заподіяння шкоди злочинцю при його затриманні Висновки Список використаної літератури
Тактична підготовка спортсмена з пауерліфтингу 1.4. Психологічна підготовка спортсмена 1.5. Морально вольова підготовка спортсмена Розділ 2....на розвиток силових якостей, техніко тактичних умінь і навичок. Дану методику ми рекомендуємо для тренерів, які займаються із спортсменами, що мають нижче середнього та середній рівень ...
Тактичні основи розслідування злочинів, вичнених організованими злочинними групами 2.1. Планування розслідування, висунення версій та особливості огляду місця події 2.2.... Види тактичних операцій при розслідуванні злочинів, вчинених організованими злочинними групами Висновки Список використаної літератури
Методологічні та тактичні основи проведення різних видів слідчого огляду 2.1. Організаційно тактичні основи проведення слідчого огляду 2.2.
Психологічні та тактичні аспекти проведення допиту 2.1. Особливості застосування психологічних механізмів впливу 2.2. Тактичні прийоми допиту Розділ ІІІ.
Організація і проведення тактичної операції «Особа злочинця». 7. Типові слідчі ситуації і висування версій. ЗАВДАННЯ II По запропонованій фабулі виконати такі завдання: 1) скласти ...вчиняються організованими злочинними групами (типові тактичні операції) / С. Ф. Здоровко. Х.: Гриф, 2004. 175 с. 3. Коновалова В.Е. Убийство: искусство расследования /В.Е. Коновалова. Х.
...прийняття на її основі оперативних, тактичних та стратегічних рішень. Відсутня єдина методична база формулювання управлінського обліку як системи. Приведене поняття в законі «Про бухгалтерський облік і ...цінності, необхідні для досягнення стратегічних, тактичних і оперативних цілей організації. Сутність управлінського обліку, його призначення можна коротко передати визначенням: «виробництво» інформації для здійснення ефективного управління.
...підприємства залежить від повноти досягнення тактичних цілей. В умовах кризи, яка супровождує перехідний період основними тактичними цілями є: 1) Усунення неплатоспроможності підприємства; 2) Відновлення фінансової стійкості ...
Саме це завдання вирішує тактичне планування. Воно зосереджує свою увагу на тому як організація повинна досягти своїх цілей. Тобто різниця між тактичним та стратегічним плануванням це різниця ...
Саме це завдання вирішує тактичне планування. Воно зосереджує свою увагу на тому як організація повинна досягти своїх цілей. Тобто різниця між тактичним та стратегічним плануванням це різниця ...
тактичні плани c. організаційні плани d. стратегічні плани Question 4 До методів організаційного планування не відносяться: a. графіки виконання b.... тактичного планування b. організаційного планування c. операційного планування d. економічного планування Question 13 До принципів управлінського планування не відноситься a.
Стратегічні, тактичні, оперативні Question 40 Балів: 1 Управлінські рішення класифікуються за напрямом впливу на: Виберіть одну правильну відповідь a. Стратегічні, тактичні, оперативні b.
...призводити) до збільшення рентабельності, (тактовний – тактичний) працівник, (чисельна – численна) перевага. 2 .Від поданих прикметників утворіть і запишіть прості форми вищого і найвищого ступенів порівняння, а від ...установи, іменний (покажчик – показник), (тактовний – тактичний) маневр, (професіональні – професійні) вимоги, (помірні – помірковані) реформи, (свідоцтво – свідчення – посвідчення) про відрядження, (чисельні – численні) порушення. Доручення 4 .
Тактичні прийми викриття неправдивих свідчень при допиті…………………..8 3. Криміналістична методика: поняття, сутність і завдання……………………….12 Список використаної літератури…………………………………………………….24
Тактичні прийоми для проведення успішних ділових переговорів 3. Психологічні умови успіху на переговорах Висновки Список використаної літератури Додатки Актуальність.
Тактичні прийоми викриття неправдивих свідчень при допиті 3. Криміналістична характеристика злочинів проти громадського порядку та моральності.
Тактичні прийоми обшуку Розділ 3. Особливості проведення виїмки Розділ 4. Фіксація результатів обшуку та виїмки Висновки Список використаних джерел
Тактична політика лікувально – профілактичних закладів 3. Впровадження нових медичних послуг 4. Обґрунтування інтеграції лікувально – профілактичного закладу Список використаної літератури
Тактичний ризик у діяльності слідчого 3. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності. Типові слідчі ситуації та зміст першочергових слідчих дій.
Тактичні прийоми допиту на очній ставці Висновок Список використаної літератури Вступ Розслідування злочинів в цей час доводиться здійснювати в надзвичайно складних ...
Тактична підготовка спортсмена з пауерліфтингу 1.4. Психологічна підготовка спортсмена 1.5. Морально вольова підготовка спортсмена Розділ 2.
Стратегічний і тактичний маркетинг підприємства 12 РОЗДІЛ 2 ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ 14 2.1. Планування стратегічного маркетингу 14 2.2.
Тактичні прийоми проведення відтворення обстановки і обставин події Розділ ІІІ. Фіксація відтворення обстановки та обставин події 3.1.
Вступ Розділ 1 Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв 1.1 Поняття, значення і основні елементи характеристики даної категорії злочинів 1.2 Особливості порушення кримінальної справи щодо грабежів та розбоїв Розділ 2 Початковий етап розслідування грабежів і розбоїв 2.1 Особливості початкового етапу розслідування грабежів і розбоїв 2.2 Типові слідчі дії та організаційно тактичні основи провадження окремих слідчих дій, які проводяться в цій ситуації версії 2.3 Опер...
Тактичні методи Тараса Бульби Боровця 2.2. Революційно партизанська боротьба проти більшовиків 2.3. Консолідаційні зусилля політичного керівництва УПА(Тараса Бульби ...
...і правильного застосування розроблених криміналістикою тактичних прийомів і рекомендацій по проведенню окремих слідчих і судових дій, а також необхідність використання в ході їх проведення накопиченого практичного ...
...фінансового та господарського права, зокрема тактичних і методичних аспектів використання документів під час виявлення та розслідування таких злочинів. За умов реформування економіки України найчастіше змінюється нормативна ...
Як розрізнити тактичні цілі і засоби їх досягнення?
...підприємстві 3.1 Взаємоузгодження стратегічних, тактичних і оперативних рішень в процесі управлінської діяльності 3.2 Формування ефективної системи руху інформації зворотного зв’язку Висновки і пропозиції ...
Методика розвитку техніко тактичних дій юних футболістів при виконання стандартних положень Висновки Список використаних джерел
Оперативно тактичний фінансовий менеджмент. 17. Принципи операційного забезпечення фінансового менеджменту. 18. Поняття системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту. 19.
...оволодінню прийомами техніки гри і тактичними взаємодіями. У дитячому і підлітковому віці фізична підготовка в основному направлена на розвиток швидкості, спритності, швидкісно силових якостей, загальної витривалості.
...стратегічних напрямків формування попиту та тактичних заходів їх реалізації 3.2. Оцінка доцільності запропонованих заходів та економічного ефекту від їх реалізації 3.3.
Протокол графічного запису техніко тактичних дій 1. Кількісні і якісні характеристики ТТД, а також їх питома вага в структурі діяльності змагання відрізняються у юних футболістів ...
...якому можна виділити фізичну, технічну, тактичну, моральну, вольову і теоретичну підготовку [13]. Спринтерський біг це вид легкої атлетики, результат в якому основним чином визначається швидкісними можливостями ...
Тренер має показати юним футболістам тактичні переваги правильних методів захисту; довести, що воротарі, які грають просто, пропускають, як правило, лише ті м'ячі, які дійсно неможливо ...
Основні тактичні цілі: виявлення існуючих і потенційних бажань споживачів та попиту на товар і на цій основі обґрунтування доцільності їх виробництва; організація ...
...в логістиці на стратегічному і тактичному рівнях роботи підприємств Висновки Список використаних джерел
Це сприяє здійсненню правильного вибору тактичних прийомів, за допомогою яких найбільш успішно проводяться слідчі дії. Крім того, знання слідчим індивідуальних особливостей психіки допитуваного має велике значення ...
...реалізації продукції є основним розділом тактичного або перспективного плану підприємства. Виробнича програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції в розрахунковому періоді, який номенклатурою, асортиментом і якістю відповідає ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.