Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 6362 за запитом Тема

...результативнее своими достижениями такая организация, тем лучше чувствует себя в ней человек. Тем не менее жизнь в организации не может реализовать общения с собой.
...результативнее своими достижениями такая организация, тем лучше чувствует себя в ней человек. Тем не менее жизнь в организации не может реализовать общения с собой.
МОЖНО ВЫБОРОЧНО ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ. Тема 1 2. 1. Что является предметом психологии? Какие основные группы психических явлений она изучает? 2.
ТЕМА 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. ЕДИНСТВО ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 1 Question 1 Балів: 1 В чем заключается различие ...
Характеристика теми «Функції, рівняння та нерівності» в підручниках різних рівнівBR> §3. Аналіз психологічної, дидактичної і методичної літератури по темі дослідженняBR> III.
Тема 5. Деятельность 1. В чем принципиальное различие деятельности человека и сложных форм поведения животных? Проиллюстрируйте эти различия примерами 2....деятельности и дайте им характеристику Тема 6. Общение 1. Раскройте особенности взаимодействия людей в группах 2. Раскройте особенности психологических способов воздействия на людей 3.
Тема 5. Деятельность 1. В чем принципиальное различие деятельности человека и сложных форм поведения животных? Проиллюстрируйте эти различия примерами 2....деятельности и дайте им характеристику Тема 6. Общение 1. Раскройте особенности взаимодействия людей в группах 2. Раскройте особенности психологических способов воздействия на людей 3.
...частиною соціальної філософії ТЕСТ ДО ТЕМИ 2,3 Question 1 Балів: 1 Термін «соціологія» запропонував і вперше використав у своїх творах: Виберіть одну правильну відповідь a....Шаповалу ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Балів: 1 «Суспільство – функціонуюча система, що ґрунтується на поділі праці». Кому належить це визначення суспільства?
... Тема № 35. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття віку кримінальної відповідальності....Формулюючи відповідь на перше питання теми, необхідно звернутись до визначення суб’єкта злочину, розкрити всі його ознаки. Необхідно з’ясувати чи існує юридичне визначення такої категорії ...
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Балів: 1 Політологія це наука про: Виберіть одну правильну відповідь a. державу b. суспільство c. політику d.... інституціональний ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Балів: /1 Політика це: Виберіть одну правильну відповідь a. сфера життя суспільства, в межах якої здійснюється діяльність, ...
Комплексне бачення теми „Культура Стародавньої Греції” 1.1. Роль теми в курсі „Культура Стародавньої Греції” 1.2. Наявність компоненту мотивації в процесі вивчення ...
... Тема № 19. Готування до вчинення злочину: поняття, значення для кримінальної відповідальності Орієнтовний план: Вступ. 1. Законодавче визначення готування до вчинення злочину.... Методичні вказівки: Починати роботу над темою рекомендується з ретельного вивчення та аналізу поняття злочину (ст. 11 КК), видів стадій злочину (ст.ст.
тема Исторические ресурсы в сети Интернет по теме: «История упадка и гибели Западной Римской империи» 2 я тема Исторические ресурсы в ...
...якому необхідно вказати актуальність вибраної теми, її проблемність, ступінь наукової розробки. Висвітлюючи перше питання теми необхідно вказати, які визначення осудності та неосудності пропонуються вченими, яке співвідношення ...
Методичні вказівки: Аналізувати перше питання теми необхідно на підставі законодавчого визначення співучасників (ст. 27 КК). Опрацьовуючи дану тему слід приділити увагу розмежуванню функціональних ролей співучасників злочину, ...
Тема № 7. Склад злочину Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття та кримінально правове значення складу злочину. 2....необхідно обґрунтувати актуальність та значення теми, звернути увагу на історію виникнення та розвитку поняття складу злочину, проблеми, які передбачається розглянути в роботі.
Тема 1. Становлення і розвиток експериментального методу в психології 1. Якою є роль експериментального дослідження психіки в здобутті наукових психологічних знань?... Тема 2. Експеримент як метод психологічного дослідження 1. Яке місце займає експеримент у системі емпіричних методів дослідження психіки? 2.
... Тема № 8. Об’єкт злочину: поняття, види, значення Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття об’єкта злочину та його значення для кваліфікації ... Методичні вказівки: Розглядаючи перше питання теми слід мати на увазі, що проблема визначення поняття об’єкта злочину розглядається в теорії кримінального права досить давно і характеризується ...
Тести до теми 1 Question 1 of 3 Наведіть одну з типових тем наукових пошуків практичних психологів: 1.
... Тема № 24. Форми співучасті у злочині за чинним КК України Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття форми співучасті та критерії поділення співучасті ... Методичні вказівки: Розгляд цієї теми потрібно розпочинати з поняття форм співучасті та ознайомлення з класифікацією форм співучасті за об’єктивними та суб’єктивними ознаками, існуючих ...
... Тема № 11. Причинний зв’язок у кримінальному праві: поняття, види, кримінально правове значення Орієнтовний план: Вступ. 1....якому необхідно вказати актуальність вибраної теми, її проблемність, ступінь наукової розробки. Перший пункт плану доцільно розпочати з визначення загального поняття причини, як філософської категорії.
Методичні вказівки: Розгляд першого питання теми слід почати зі з’ясування самого поняття класифікації злочинів. Для цього варто провести співвідношення таких термінів як «класифікація» та «категоризація».... Розглядаючи друге питання теми рекомендується виходити з того, що необхідність індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання зумовлює, поділ всіх злочинів на різні категорії в залежності ...
Тема № 4. Поняття злочину та його ознаки Орієнтовний план: Вступ. 1. Соціальна природа злочину. Залежність поняття злочину від соціально економічних відносин, ... Методичні вказівки: Розгляд питань зазначеної теми слід розпочати із розкриття соціальної природи злочину. Автор повинен розібратися в тому, які діяння відносяться до числа злочинів, що є ...
... Тема № 6. Кримінальна відповідальність: поняття, підстави, форми реалізації Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття та значення кримінальної відповідальності. 2. Обґрунтування кримінальної відповідальності.... При розгляді другого питання теми слід звернути увагу на різні філософські системи, витікаючи з них обґрунтування людської діяльності та поведінки.
... ТЕМА 11. ВИПРАВДАНИЙ РИЗИК (ДІЯННЯ, ПОВ’ЯЗАНЕ З РИЗИКОМ) План 1. Поняття та значення виправданого ризику. 2. Підстава виправданого ризику. 3.... Методичні рекомендації: Викладення теми слід починати із законодавчого визначення виправданого ризику (ч. 1 ст. 42 КК). Потім розкрити соціальне, кримінально правове, профілактичне та виховне ...
... Тема 4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ П л а н 1. Поняття особистих немайнових прав та їх значення ... Розкриваючи перше питання теми необхідно звернути увагу на коло особистих немайнових благ, їх ознаки, з приводу яких виникають особисті немайнові права, надати дефініцію особистих ...
ТЕМА № 19: Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Орієнтовний план: 1. Поняття, види та загальна характеристика злочинів ...При написанні курсової роботи за темою «Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво» слід визначити поняття та види злочинів проти власності, з’ясувати ...
... Тема № 28. Необхідна оборона, як обставина, що виключає злочинність діяння: поняття та ознаки Орієнтовний план: Вступ. 1.... Методичні вказівки: Перше питання теми роботи потрібно розпочати з викладення законодавчого визначення такої обставини, що виключає злочинність діяння як “необхідна оборона”.
... Тема № 34. Звільнення від покарання та його відбування: юридична природа, кримінально правовий зміст та види Орієнтовний план: 1.... У другому питанні теми необхідно проаналізувати проблеми систематизації окремих видів звільнення від покарання та його відбування у чинному КК і в теорії кримінального права.
ТЕМА № 10: Кримінально правова характеристика залишення у небезпеці та ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані....написанні курсової роботи за даною темою, перш за все, слід визначити суспільну небезпечність злочинів проти здоров’я особи. З’ясувати їх поняття та визначити види.
Методичні вказівки: Ця тема має тісний зв’язок з темою «Суб’єктивна сторона складу злочину». Сутність помилки полягає в тому, що особа має неправильне ...
...дослідження в рамках курсової роботи теми “Поняття і види одиничних злочинів” має не лише теоретичне, але й важливе практичне значення. Перше питання теми передбачає проведення детальної характеристики соціальної ...
...написанні курсової роботи за даною темою слід визначити суспільну небезпечність злочинів проти здоров’я особи. Встановити їх види. Дати загальну характеристику об’єктивних та суб’єктивних ... Оскільки тема даної курсової роботи охоплює декілька злочинів, слід з’ясувати підстави кримінальної відповідальності за тяжке тілесне ушкодження.
ТЕМА 18. СКЛАДНА СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ П л а н 1. Поняття співучасті у злочині, її об’єктивні та суб’єктивні ...рекомендації: При розкритті першого питання теми необхідно визначити поняття співучасті, сформульоване в ст. 26 КК України. На основі даної дефініції описати об’єктивні (участь декілької суб’...
Тема № 22. Поняття і ознаки співучасті Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття співучасті у вчинені умисного злочину та її кримінально правова характеристика.... Методичні вказівки: Починаючи роботу над темою, слід ретельно проаналізувати законодавче визначення поняття співучасті, що дається в ст. 26 КК України. Доцільно розглянути точки зору А.Н.
Тема № 21. Добровільна відмова від вчинення злочину Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття добровільної відмови від доведення злочину до кінця, її ознаки ... Розкриваючи друге питання теми, потрібно з’ясувати мету запровадження інституту добровільної відмови від доведення злочину до кінця, визначити законодавче поняття добровільної відмови (ч.
Тема 15. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ П л а н. 1. Поняття права інтелектуальної власності. 2.... Висвітлюючи перше питання теми, потрібно розглянути право інтелектуальної власності як вид творчої діяльності в об’єктивному та суб’єктивному значенні.
ТЕМА № 2: Спосіб, як обтяжуюча обставина умисного вбивства. Орієнтовний план: 1. Поняття, види та загальна характеристика злочинів проти життя. 2....написанні курсової роботи за даною темою слід визначити суспільну небезпечність злочинів проти життя та здоров’я особи. Встановити їх види. Визначити поняття вбивства та його види.
... ТЕМА 3. ПОНЯТТЯ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ План 1. Поняття складу злочину та його значення. 2.... Методичні рекомендації: Розглядаючи перше питання теми, необхідно мати на увазі, що поняття складу злочину формулюється різними авторами неоднаково, але всі вони виходять із того, що склад ...
... Тема № 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття часу вчинення злочину. 2....ніж приступити до розгляду цієї теми рекомендується ознайомитись зі ст. ст. 57, 58 Конституції України та ст.ст. 4 5 КК України.
ТЕМА № 3 ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН УКРАЇНИ План: 1. Поняття і система гарантій реалізації основних прав та свобод ... МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: У межах даної теми необхідно розкрити сутність і зміст гарантій реалізації основних прав і свобод як важливого елемена основ правового статусу громадянина України.
ТЕМА № 5: Кримінально правова характеристика умисного вбивства при пом’якшуючих обставинах. Орієнтовний план: 1. Поняття та загальна характеристика злочинів проти життя....написанні курсової роботи за даною темою слід визначити суспільну небезпечність злочинів проти життя. Встановити їх види. Визначити поняття вбивства та його види.
... Тема № 18. Стадії вчинення умисного злочину: поняття, види, кримінально правова характеристика Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття стадій вчинення злочину та їх ... Методичні вказівки: Тема цієї курсової роботи присвячена загальним питанням стадій вчинення злочину. У першому пункті плану необхідно визначити поняття стадій вчинення злочину, проаналізувати ...
ТЕМА № 1: Кримінально правова характеристика умисного вбивства без обтяжуючих та пом’якшуючих обставин. Орієнтовний план: 1....написанні курсової роботи за даною темою слід визначити суспільну небезпечність злочинів проти життя та здоров’я особи. Встановити їх види. Визначити поняття вбивства.
... Тема № 29. Крайня необхідність, як обставина, що виключає злочинність діяння: поняття та ознаки Орієнтовний план: Вступ. 1.... Методичні вказівки: Перше питанні теми необхідно розпочати з викладення законодавчого визначення такої обставини, що виключає злочинність діяння як “Крайня необхідність”.
... Тема № 32. Система видів покарань за кримінальним правом України: її правова характеристика та значення Орієнтовний план: Вступ. 1.... Розкриваючи друге питання теми, необхідно проаналізувати історію побудови системи покарань, визначити пріоритетність побудови системи покарань в діючому кримінальному законодавстві по відношенню до кримінального кодексу ...
Семантико стилістичні особливості перекладу теоретична частина теми: Characteristics of the news paper style, практична частина теми: Work out the ...
Відображення теми батьків і дітей у творчості Оноре де Бальзака 1.1. Соціальний цикл романів О. Бальзака: структура, особливості та відображення теми батьків і дітей в ній ...
Відображення теми батьків і дітей у творчості Оноре де Бальзака 1.1. Соціальний цикл романів О. Бальзака: структура, особливості та відображення теми батьків і дітей в ній ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.