Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Оцініть цей сайт


Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3631 за запитом України:

Дипломна робота «Роль Лесі Українки в поширенні революційних поглядів, на території України в останній чверті ХІХ» ЗМІСТ ВСТУП ......................................................................................................... 3 І.
1. Поняття Верховної Ради — парламенту України 2. Склад і структура Верховної Ради України 3. Функції та повноваження Верховної Ради України ...
ВАРІАНТ № 1 Питання 1. Поняття міжнародного приватного права як галузі права, галузі законодавства та учбової ...
Вступ Розділ І. Утворення «Союзу українок» в контексті суспільно політичних процесів в Галичині у міжвоєнний період Розділ ...
... ВАРІАНТ № 22 Питання 1. Співвідношення міжнародних угод та внутрішнього законодавства в рамках регулювання міжнародних ... (13 років) і громадянин України С. (21 рік) звернулися в органи РАЦСу в Україні з проханням про реєстрацію їх шлюбу.
Україна як iсторичний момент у творчостi Кобзаря.. 2. Україна як предмет ліричного переживання поета. 3. Українці у поетичній творчості Т.Г.
1. Розподіл України між двома імперіями, соціально економічна політика Російського та Австрійського урядів на Україні ....................... 3 2.
Становлення партійної системи в Україні. Жіночий і молодіжний рух України. 2. Людина як суб’єкт політики та основні параметри її діяльності. 3.
... ВАРІАНТ № 18 Питання 1. Значення Міжнародної Організації Праці у регулюванні трудових відносин із іноземним елементом. 2. Поняття колізійної норми.... Громадянка України Н. після реєстрації шлюбу з громадянином Франції В., зберігаючи українське громадянство і місце проживання в Україні, придбала фактично також і ...
1. Військові дії на території України. Політичні течії і партії в умовах війни.
Вступ 1. Поняття та предмет сімейного права. 2. Шлюб. Порядок його укладення. Шлюбний договір. 3. Підстави та порядок припинення шлюбу.... Види соціального захисту в Україні. Пенсійне забезпечення та його види. Висновки Список літератури
Конституційно правовий статус Верховної Ради України План Місце Верховної Ради України в системі розподілу влад, її роль як парламенту держави. Порядок формування Верховної Ради України.
Конституційно правовий статус Конституційного Суду України План Поняття, сутність і види конституційного контролю. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.
Конституційно правовий статус Кабінету Міністрів України План Кабінет Міністрів України як вищий орган в системі органів виконавчої влади. Порядок формування Кабінету Міністрів України.
ВАРІАНТ 1 Завдання 1. На підставі Кодексу України про адміністративні правопорушення охарактеризуйте завдання та стадії провадження в справах про адміністративні ...
Конституційно правовий статус Президента України План Президент України в системі вищих органів державної влади. Порядок обрання та інавгурація Президента України. Функції та повноваження Президента України.
... Т е м а 4. ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І ВАЛЮТИ.
Конституційне закріплення територіального устрою України План Поняття і форми територіального устрою. Україна як унітарна держава. Особливості конституційно правового статусу Автономної Республіки Крим у складі України.
...правові аспекти діяльності Пенсійного фонду України 1.1. Пенсійний фонд України як орган управління коштами пенсійного страхування 1.2. Концептуальні засади та організаційно правові основи функціонування ...
...правовий статус політичних партій в Україні План Поняття та ознаки політичних партій в Україні. Поняття та види партійних систем. Особливості партійної систеи України.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ . 37 2.1.Загальна характеристика українського інформаційного простору 37 2.2. Структура та функції медіа сфери України. 49 2.3.
Конституційно правове регулювання виборів в Україні План Поняття і види виборів в Україні. Поняття і принципи виборчого права. Поняття та види виборчих систем.
Конституційно правовий статус народного депутата України План 1. Поняття та особливості статусу народного депутата України. 2. Права і обов’язки народного депутата України. 3.
...правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини План Загальна характеристика інституту омбудсмана та особливості правового статусу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
... Тема № 4. Конституційне закріплення прав, свобод і обов’язків людини і громадянина в Україні План Поняття і юридична природа конституційних ...
Конституційно правовий статус прокуратури України План Місце прокуратури України в системі органів державної влади. Система органів прокуратури. Функції та повноваження прокуратури України. Акти прокурорського реагування.
Конституція України – Основний Закон суспільства і держави План Поняття, сутність, юридичні властивості та класифікація конституцій. Функції конституції. Історія українського конституціоналізму. Новітній конституційний процес в Україні. Юридична характеристика чинної Конституції України.
Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції України 5 2. Конституція України – Основний Закон сучасної Української держави 10 2.1.
...етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні 1.1. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності 1.2. Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні 1.3.
...перші державні утворення на території України Питання до теми 1 1. На які періоди поділяють вчені історію первісного суспільства? 2. Коли з’явилась перша людина на території України?
...правові основи місцевого самоврядування в Україні План Поняття і принципи місцевого самоврядування. Характеристика системи місцевого самоврядування в Україні. Конституційно правовий статус місцевих рад.
Основні засади конституційного ладу в Україні 2.1 Принцип народовладдя 6 8с. 2.2 Принцип розподілу влади на законодавчу, виконавчу, судову владу та державний суверенітет 8 ...3 Пріоритет прав людини в Україні 11 14с. 2.4 Правотворчість в Україні 14 15с. 2.5 Верховенство права 15 16 2.6 Подолання правового нігілізму ...
Конституційно правове регулювання громадянства України План Поняття і принципи громадянства України. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Система органів, що беруть участь у вирішенні питань ...
СТРАТЕГІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 8 1.1. Теоретичні аспекти розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні 8 1.2. Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю 17 1.3.
...правовий статус територіальної громади в Україні План Місце територіальної громади в системі органів місцевого самоврядування. Функції та повноваження територіальної громади. Реалізація форм безпосередньої демократії на місцевому ... Література Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96 %...
... Т е м а 5. ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ОКРЕМИХ ВИДІВ ТОВАРІВ План 1.
...організації і проведення референдумів в Україні План 1. Поняття, сутність і види референдумів в Україні. 2. Предмет всеукраїнського референдуму. 3. Порядок організації й проведення всеукраїнського референдуму ...
...ЗАСАДИ ГОТІВКОВОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ БАНКІВ УКРАЇНИ 1.1. Сутність та поняття готівкового грошового обігу 1.2. Методика управління готівковим грошовим обігом 1.3....ГОТІВКОВОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ В БАНКАХ УКРАЇНИ 3.1. Сучасний стан та вплив фінансової кризи на готівковий грошовий обіг в банках 3.2.
...статус органів судової влади в Україні План Місце органів судової влади в системі органів державної влади України. Система органів судової влади. Статус суддів в Україні.
Засади конституційного ладу України План 1. Поняття, сутність і ознаки конституційного ладу України, його співвідношення із засадами конституційного ладу. 2. Принципи засад конституційного ладу.
...перших кроків реалізації чинної Конституції України 1996 року, конституційні проблеми місцевого самоврядування постійно накопичувалися, про що свідчила парламентська, президентська, урядова, конституційно судова і політична практика у ... Згідно з Конституцією України інститут місцевого самоврядування: по перше, є одним з механізмів реалізації народного суверенітету (ст. 5 Конституції України), тобто інструментом демократичної держави; ...
Прадавня історія України. 3. Кіммерійці. Скіфи. Сармати. 4. Античні міста – держави Південного Причорномор'я. 5. Походження та розселення слов'ян 6.... Походження терміну "Україна" та української національної символіки. 11. Концепції походження держави Київська Русь та її назви. 12. Соціально економічний розвиток Київської Русі. 13.
Порядок обрання Президента України та строк його повноважень 1.1. Порядок обрання Президента…..……………………………………….6 1.2. Повноваження Президента і їх строки.......……………………………...10 РОЗДІЛ ІІ.... Функції, компетенція та акти Президента України………………15 2.1.Функції і компетенція……………………………………………………….15 2.2. Акти президента України………………………………………………..…21 РОЗДІЛ ІІІ.
...взаємодії з органами державної влади України br />br /> 2.1. Повноваженя Кабінету Міністрів України у механізмі формування та реалізації бюджетної політики 2.2.
... Тема № 13. Конституційно правовий статус місцевих органів виконавчої влади в Україні План 1. Місцеві державні адміністрації в системі органів виконавчої ...
За законом України “Про звернення громадян” визначте характер адміністративного впровадження та охарактеризуйте адміністративно правовий статус його учасників. Завдання 2...., начальник Московського РВ ГУМВС України у Харківській області направив письмовий запит директору ТОВ “Космос” з вимогою надати копії таких документів: статуту, свідоцтва про реєстрацію, виписок ...
ТЕМА № 7 КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ План: 1. Порядок обрання та інавгурація Президента України. 2. Функції та повноваження Президента України. 3.
Злочини проти основ національної безпеки України 1. Громадянин України Самусь отримав від представника інозем ної держави завдання, згідно з яким він повинен був дістати відо мості ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.