Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3371 за запитом Україні.Проблеми

Напрямки та перспективи україно російських відносин у політичній сфері 2.3. Існуючі проблеми україно російських відносин у політичній сфері та шляхи їх вирішення Розділ ...
Стан наукової розробки проблеми: теоретичні та методологічні засади 1.2. Багатопартійність як один з елементів демократичної держави … 1.3....та функціонування політичних партій в Україні 2.2. Форми фінансування політичних партій 2.3. Причини припинення діяльності політичної партії та заходи що можуть до них вживатися ...
Вступ Розділ 1. Теоретично методологічні основи функціонування національного капіталу та іноземних інвестицій в Україні 1.1.
Вступ Розділ 1. Теоретично методологічні основи функціонування національного капіталу та іноземних інвестицій в Україні 1.1.
Зміст Вступ..............................................................................................................5 1 Економічна необхідність та сутність страхового ринку 1.1 Соціально економічне значення страхової ...
Екологічний стан окремих регіонів України 13 3.1. Екологічні проблеми Чорного та Азовського морів 13 3.2 Донецько Придніпровський регіон 16 3.3 Екологічні проблеми ...
1. НОРМАТИВНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВВЕЗЕННЯМ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ 2....ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ 5. ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З РЕГУЛЮВАННЯМ ВВЕЗЕННЯ, ТИМЧАСОВОГО ВВЕЗЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Зміст Вступ Екологічна ситуація в Україні. Соціальні проблеми в Україні Вплив екологічних факторів на здоров'я людини Список використаної літератури
Сучасні екологічні проблеми України 16 4. Роль екологічних знань у регіональному розвитку 23 5. Основні шляхи вирішення екологічних проблем в україні 27 Висновки ...
...лізингових операцій в ринковій економіці України…………25 2.1. Аналіз динаміки та структури лізингових операцій……………….…………...25 2.2. Оцінка ефективності лізингових операцій банку……………...………………..31 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку операцій лізингу……………….
ПЛАН: Вступ.............................................................................................................. 3 І. Загальні відомості про природні умови.................................................. 1.1 Географічне положення..................................................................... 1.2 Клімат України...................................................................................
Конституційний Суд України : досвід і проблеми // Право України. – 1999. – № 1. – С. 8 13. Селіванов А. О., Питання теорії конституційного правосуддя в Україні: актуальні питання сучасного розвитку ... Конституційна юрисдикція в Україні : проблеми теорії, методології і практики / В. Є. Скомороха – К. : Леся, 2007. – 716 с. Тесленко М.
Мета дослідження: розглянути та дослідити проблеми інформаційного простору України. Завдання дослідження: визначити сутність, методологічні підходи до інформаційного простору; дослідити політико правові питання формування інформаційного простору; обгрунтувати ...простору держави); контент аналіз (досліджено проблему телерадіоефіру України); соціологічне дослідження ( виявлено проблеми сучасної преси України); аналіз порівнянн...
Міжбюджетні відносини в Україні: проблеми правового регулювання // Право України. №9. 2000. С.34 37. 50. Заверуха І. Б. Проблеми правового регулювання державного боргу України: ... Інноваційно технологічний розвиток України: стан, проблеми, стратегічні перспек¬тиви // Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів : аналітичні матеріали до ...
Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу / О. Л. Копиленко. – К. : Таксон, 2002. – 342 с. Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. – вид.... Поняття державного устрою України: проблеми теорії і практики / С. Телешун // Право України. 2000. № 6. С. 14 19. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підруч.
...парламентаризму (теоретичні та організаційно правові проблеми) / В. С. Журавський. – К. : Парламентське вид во, 2002. – 343 с. Заяць Н. Інститут імперативного мандата у контексті пропорційної виборчої системи / ... Статус народного депутата України: проблеми теорії і правового регулювання : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005.
Десять років дії Конституції України: проблеми і перспективи / М. Козюбра // Вибори та демократія. – 2006. № 2. – С. 21 24. Коломієць Т. В. Теоретичні засади конституціоналізму / Т.... Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра К, 2011.
Конституція України: проблеми теорії та практики: Монографія. – Х.: Факт, 2000. – 608 с. 16. Федоренко В.Л. Теоретичні основи Конституції України: досвід та ...
Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / О. В. Батанов ; відп. ред. М. О. Баймуратов. – К. : Юридична думка, 2010. – 656 с.
На сьогоднішній день в Україні проблеми в банківському секторі залишаються найактуальнішими. Грошовий обіг — це рух коштів у внутрішньому обороті в го тівковій і безготівковій формах, ...якості основної функції Національного банку України як центрального банку держави. Взагалі, банк має унікальне, природне призначення здійснювати посередницькі операції пов’язані з обслуговуванням руху грошових коштів.
...правові форми безпосередньої демократії в Україніпроблеми теорії і практики. До 10 ї річниці незалежності України. – К.: Інститут держави і права імені В.М.... Конституційне право України : навч. посіб. – вид. 6 те, випр. та доповн. / В. В. Кравченко. – К. : Атіка, 2009. – 608 с. Кривенко Л. Т.
Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / О. В. Батанов ; відп. ред. М. О. Баймуратов. – К. : Юридична думка, 2010. – 656 с.
...перших кроків реалізації чинної Конституції України 1996 року, конституційні проблеми місцевого самоврядування постійно накопичувалися, про що свідчила парламентська, президентська, урядова, конституційно судова і політична практика у ... Правові основи місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії і практики: Автореф. дис. ...канд.юр.наук. – К., с.3 9. Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ...
...й у чинному кримінальному законодавстві України. 4. Класифікація (види покарань): основні покарання; додаткові покарання; змішані покарання. 5. Проблеми вдосконалення системи покарань. Література 1. Багрий Шахматов Л.... Виправні роботи за проектом КК України // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2001. № 6. – С. 199 203. 5. Беленко С. Некоторые вопросы уголовного наказания в историческом аспекте // ...
Дипломна робота на тему "Прямі податки в Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку", захист червень 2011 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи прямого оподаткування в Україні 1.1.
...РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНЕ СПІВТОВАРИСТВО 16 2.1. Особливості інтеграційних процесів в Україні 16 2.2.
...стану розвитку страхового ринку в Україні 16 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 25 3.1. Проблеми розвитку страхового ринку в Україні ...
...правовий статус Прем’єр міністра України: проблеми теорії та практики // Держава і право. Юрид. і поліг, науки. Вин. 36. К.: Ін т держави і права ім.
Необхідність та проблеми реформування податкової системи в Україні...................................................................................................28 РОЗДІЛ 4. Напрямки підвищення ефективності системи оподаткування в Україні........................................................................................32 ВИСНОВКИ...............................................................................................
...співучасті у новому Кримінальному кодексі України: проблеми реалізації правових норм // Право і безпека. – 2002. № 1. – С. 15 20. 2. Альошин Д.П., Орлов П.І....організованої злочинності і тероризму // Актуальні проблеми держави і права / Одеська національна юридична академія. – 2000. – Вип. 8. – С. 33 34. 4. Бурчак Ф.Г.
Артеріальна гіпертензія – шляхи вирішення проблеми в Україні та світі 1.1. Артеріальна гіпертензія: медично соціальні результати 1.2. Шляхи виконання Національної програми профілактики і лікування ...профілактики і лікування АГ в Україні 1.4. Різні фактори, які впливають на розвиток артеріальної гіпертензії 1.5. Артеріальна гіпертензія – світова проблема Іі 2.1.
Магістерська Проблеми впровадження суду присяжних як інституту судової влади в Україні ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 Історико теоретичні аспекти становлення судової влади: ...суду присяжних в судову систему України 37 2.1. Проблема залежності внутрішнього переконання суддів від впливу суб’єктивного фактору 37 2.2.
Обслуговування державного боргу України 16 3.1. Сутність операцій з обслуговування державного боргу. 16 3.2. Сучасний стан та проблеми обслуговування державного боргу 31 Висновки ...
Вступ Розділ 1 Характеристика міжнародної економічної інтеграції 1.1. Теоретичні засади дослідження 1.2.
Особливості політичної системи сучасної України…………………... ІІ. Проблеми реформування політичної системи України………………. 2.1 Еволюція політичної системи України…………………………….. 2.2 Удосконалення виборчого законодавства як реальний ресурс ...
...правового статусу людини в Конституції України // «Віче» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.viche.info/journal/846/ 6. Василіаді К.В.... Інститути конституційного права Україні: проблеми теорії та практики. : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юрид. наук. – Київ. – 2007. – [Електронний ресурс].
...антидемпінгових обмежень в зовнішній торгівлі України 3. Проблеми антидемпінгового регулювання в Україні Список використаної літератури
...стан санаторно курортної галузі в Україні 2. Проблеми та перспективи розвитку санаторно курортної галузі Список використаної літератури
Вибори і референдуми в Україні; проблеми теорії і практики / 36. матеріалів міжнар. наук. практ. конференції (до¬повіді, виступи, рекомендації). К.: Факт, 2004. Тодика Ю.М....конституційно правовий аспект // Вибори Президента України. 99, Проблеми теорії і практики. К., 2000. Ставнійчук М.І. Законодавство про вибори народних депутатів України: актуальні проблеми теорії і ...
Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми історії і методології / В. К. Грищук. – Л. : Світ, 1992. – 167 с. 8. Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон / Н.
...2.3 Розвиток страхового ринку України, проблеми та перспективи............................23 Висновок.............................................................................................................................29Список використаних джерел………………...................................................................30 Розділ 1 «Теоретичні аспекти розвитку страхового ринку України.» 1.1.
Проблеми кваліфікації незаконного полювання. Література 1. Гавриш С.Б. Кримінально правова охорона довкілля в Україні. Проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального ...
Оцінюючи зовсім нову для України проблему безробіття, слід зважати на один важливий урок, що випливає з досвіду західних країн: довготривале безробіття приховує надзвичайно високу соціальну ...період оптимальної зайнятості є для України нездійсненним завданням, і передусім через те, що якість наявної робочої сили не відповідає суспільним потребам.
Рівень та динаміка захворюваності населення України за останні роки 2. Проблема щодо інфекційних хвороб в Україні 3. Хвороби системи кровообігу в Україні: проблеми і резерви збереження здоров’я ...
Прояв глобальних проблем в Україні 2.1. Загострення демографічної проблеми 2.2. Екологічна проблема України Розділ 3. Шляхи вирішення глобальних проблем 3.1.
Державний борг України: проблеми правового регулювання: моногр. – Львів. – видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2006 р. – 309 с. 3. Орлюк О.П.
Ринок робочої сили в Україні: проблеми та тенденції розвитку………….22 5. Заходи реформування ринку робочої сили в Україні……………………...30 Висновок………………………………………………………………………….....36 Список використаної літератури…………………………………………………..
Охорона праці в Україні; проблеми, досвід і перспективи ВИСНОВКИ ДОДАТКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.