Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 393 за запитом Факторний

Основні завдання та джерела факторного аналізу витрат підприємств оптової торгівлі 2. Характеристика фінансово господарської діяльності Черкаського районного споживчого товариства та постановки аналітичної роботи 3. Організація факторного аналізу витрат торговельного підприємства оптової ...
Вступ 1. Фінансові результати діяльності підприємств оптової торгівлі та завдання, джерела їх ...
...з методів відноситься до методів факторного аналізу: a. відносних величин b. ланцюгових підстав c. середніх величин d. балансовий Question 2 Який з етапів відноситься до методики ... графічний Question 7 Під факторним аналізом розуміють: a. співставлення предмета, який раніш вивчався з метою знаходження загальних рис або різниці між ними b.
Вихідні данні для факторного аналізу прибутку від реалізації, тис. грн. Таблиця 2.1. Розрахунок порогу рентабельності і запасу фінансової стійкості підприємства....Таблиця 2.8 Дані для факторного аналізу прибутку від реалізації окремих видів продукції Таблиця 2.9 Факторний аналіз прибутку від реалізації окремих видів продукції Таблиця 2....
2.2 Граф найбільш значимих факторних навантажень по показниках, що описують зміни в стані виробничого потенціалу й ефективність його використання Таблиця 2.13 Матриця факторних навантажень показників, що характеризують ефективність ...
Вступ Розділ 1 теоретико – метологічні аспекти оцінки основних фондів підприємства 1.1 Економічна сутність основних фондів та їх нормативно – інформаційне забезпечення 1.2 Класифікація основних фондів підприємства та їх оцінка 1.3 Аналіз стану, структури, руху основних фондів та ефективності їх використання Розділ 2 прикладні аспекти оцінки основних фондів на підприємстві ват «золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Золотонісь...
...праці трудового потенціалу і його факторний аналіз показали, що сума перевитрат фонду оплати праці в 2010 році склала 235,43 тис.грн.... Факторний аналіз продуктивності праці показав, що збільшення чисельності зменшило продуктивність праці на 2,1 грн. зменшення кількості днів викликало збільшення продуктивності ...
...використання основних фондів та їх факторний аналіз; оцінка показників ефективності використання інших матеріальних ресурсів (запасів) та їх факторний аналіз; оцінка матеріаломісткості і матеріаловіддачі виробництва продукції.
...використання основних фондів та їх факторний аналіз; оцінка показників ефективності використання інших матеріальних ресурсів (запасів) та їх факторний аналіз; оцінка матеріаломісткості і матеріаловіддачі виробництва продукції.
...праці трудового потенціалу і його факторний аналіз показали, що сума перевитрат фонду оплати праці в 2010 році склала 235,43 тис.грн.... Факторний аналіз продуктивності праці показав, що збільшення чисельності зменшило продуктивність праці на 2,1 грн. зменшення кількості днів викликало збільшення продуктивності ...
Вступ 1 методика визначення фінансових результатів діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4 Розподіл і використання прибутку 1.5 Сутність і методи обчислення рентабельності 2 аналіз основних фінансових показників господарської діяльності тов “промінь” 2.1 Техніко економічна характеристика ТОВ “Промінь” 2.2 Аналіз виручки від реалізації підприє...
Вступ 1 методика визначення фінансових результатів Діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4 Розподіл і використання прибутку 1.5 Сутність і методи обчислення рентабельності 2 аналіз основних фінансових показників Господарської діяльності тов “промінь” 2.1 Техніко економічна характеристика ТОВ “Промінь” 2.2 Аналіз виручки від реалізації під...
...використання виробничих запасів 3.4 Факторний аналіз запасів Висновки Список використаної літератури В випускній роботі викладено теоретичні та практичні питання обліку, давальницької сировини в умовах реформування ...запасів; ефективності використання виробничих запасів; факторний аналіз запасів. Аналіз динаміки обсягів виробництва показав, що за2002рік на підприємстві мало місце значне зниження обсягів виробництва.
...ефективності використання запасів 3.4 Факторний аналіз запасів 3.5 Основн концепції і методики контролю операцій з давальницькою сировиною Розділ 4 Організація і методика обліку, аналізу ...запасів; ефективності використання виробничих запасів; факторний аналіз запасів. Аналіз динаміки обсягів виробництва показав, що за2005рік на підприємстві мало місце значне зниження обсягів виробництва.
В результаті проведеного факторного аналізу видно, що протягом 2009 року у ВАТ «.» на обсяг реалізації продукції позитивний вплив мало зменшення залишків готової продукції на ... Схема факторної моделі аналізу обсягу реалізації продукції Рис. 2.1. Структура управління ВАТ “.” Рис. 2.2. Структура бухгалтерії ВАТ «.
1.1 Схема факторної системи фондовіддачі Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності ВАТ «Полтавський хлібокомбінат» Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства ВАТ «...грн) Таблиця 2.13 Результати факторного аналізу фондовіддачі Таблиця 2.14 Результати факторного аналізу фондоозброєності Таблиця 2.15 Результати факторного аналізу фондорентабельності Таблиця 3.1 Розрахунок ...
1.1 Структурно логічна модель факторного аналізу ефективності праці 2.1 Організаційна структура ЗАТ «Трикотажна фабрика «Киянка» Таблиця 2.1 Основні техніко економічні показники діяльності підприємства ... Таблиця 2.12 Оцінка результатів факторного аналізу Таблиця 2.13 Динаміка показників ефективності праці працівників Таблиця 2.14 Оцінка результатів факторного аналізу Таблиця 2.15 Аналіз ...
...з методів відноситься до методів факторного аналізу: a. відносних величин b. ланцюгових підстав c. середніх величин d. балансовий Question 2 Який з етапів відноситься до методики ... графічний Question 7 Під факторним аналізом розуміють: a. співставлення предмета, який раніш вивчався з метою знаходження загальних рис або різниці між ними b.
1.1 Схема факторної системи фондовіддачі Рис. 2.1 Виробнича структура ВАТ «Ватутінський хлібокомбінат» Рис. 2.2 Організаційна структура ВАТ “Ватутінський хлібокомбінат”....фондів Таблиця 2.10 Результати факторного аналізу фондовіддачі Таблиця 2.11 Результати факторного аналізу фондоозброєності Таблиця 2.12 Результати факторного аналізу фондорентабельності Таблиця 2.13 Дані ...
...2.12 Вихідні дані для факторного аналізу чистого прибутку Таблиця 2.13 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток 2008 року Таблиця 2.14 Аналіз показника ...нематеріальних активів Таблиця 2.24 Факторний аналіз доходності нематеріальних активів підприємства Таблиця 2.25 Факторний аналіз фондоємності нематеріальнипх активів Таблиця 2.26 Факторний аналіз рентабельност і ...
В роботі було також зроблено факторний аналіз фондовіддачі і фондоозброєності продукції і вплив наступних факторів: структури обладнання, цілоденних простоїв, коефіцієнта змінності, внутрізмінних простоїв, середньогодинного виробітку.... 1.1 Схема факторної системи фондовіддачі Рис. 2.1 Структура управління підприємством Таблиця 2.1 Аналіз техніко – економічних показників діяльності підприємства за 2003 2005 ...
Факторний аналіз використання робочого часу ВАТ "Жовтоводський хлібозавод" за 2005 – 2009рр. 2.6. Факторний аналіз продуктивності праці ВАТ "Жовтоводський хлібозавод" за ...
Факторний аналіз прибутку 3. 2. Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції 3. 3. Аналіз використання прибутку Розділ 4....факторів на прибуток, отримуваний підприємством (факторний аналіз прибутку), проведено факторний аналіз фінансових результатів від реалізації продукції. Матеріал проілюстровано таблицями, наводяться необхідні формули, розрахунки з детальним поясненням.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку операцій з давальницькою сировиною в сучасних умовах 1.1 Давальницька сировина, як економічна категорія 1.2 Економіко – правовий аналіз нормативної бази в обліку операцій з давальницькою сировиною 1.3 Облік операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 1.4 Організаційно економічна характеристика підприємства ЗАТ „Корсунь – Шевченківська швейна фабрика” Висновки до розділу Розділ 2 облік операцій з давальницькою сиро...
грн) Таблиця 11 Результати факторного аналізу фондовіддачі Таблиця 12 Результати факторного аналізу фондоозброєності Таблиця 13 Результати факторного аналізу фондорентабельності Таблиця 14 Оцінка власного капіталу підприємства ...
грн) Таблиця 11 Результати факторного аналізу фондовіддачі Таблиця 12 Результати факторного аналізу фондоозброєності Таблиця 13 Результати факторного аналізу фондорентабельності Таблиця 14 Оцінка власного капіталу підприємства ...
...метод прогнозування грошового потоку; метод факторного моделювання. 4. Прибутковість підприємства вимірюється за допомогою коефіцієнтів: рентабельності поточних витрат, дохідності авансових вкладень, рентабельності сукупних вкладень, валового прибутку та ... Факторний аналіз показав, що зміна цін збільшила чистий прибуток на 142,07 тис.грн., обсяг реалізованої продукції збільшив його на 944,...
грн) Таблиця 2.8 Результати факторного аналізу фондовіддачі Таблиця 2.9 Результати факторного аналізу фондоозброєності Таблиця 2.10 Результати факторного аналізу фондорентабельності
...метод прогнозування грошового потоку; метод факторного моделювання. В другому розділі дипломної роботи розглянуто основні фінансові показники та здійснено аналіз прибутковості ВАТ «Птахофабрика «Перше травня».... Здійснивши факторний аналіз прибутку в 2010 році було виявлено, що зміна цін збільшила чистий прибуток на 714,23 тис.грн.
...засобів Таблиця 3.8 Результати факторного аналізу фондовіддачі Таблиця 3.9 Результати факторного аналізу фондоозброєності Таблиця 3.10 Результати факторного аналізу фондорентабельності
...виду продукції можна застосувати таку факторну модель: П = К • Дс – Н Дс = Ц – V П = К • (Ц – V) – Н, де: Дс – ставка маржинального доходу в ціні ... 3.1.1 Блок схема факторного аналізу балансового прибутку. Рис. 3.2.1 Блок схема джерел резервів збільшення прибутку від реалізації продукції. Табл.
...основного капіталу Таблиця 13 Результати факторного аналізу фондовіддачі Таблиця 14 Результати факторного аналізу фондоозброєності Таблиця 15 Результати факторного аналізу фондорентабельності Таблиця 16 Динаміка і структура капітальних ...
Факторний аналіз витрат на виробництво зерна кукурудзи показав, що найбільшу частку в її собівартості займають добрива (31,6%) та насіння (18,... Проведений факторний аналіз впливу різних факторів на собівартість зерна кукурудзи дозволив виявити основні тенденції, що збільшують рівень витрат на вирощування кукурудзи.
...ВАТ “ЧКХ” Таблиця 2.9 Факторний аналіз динаміки показників ліквідності і платоспроможності ВАТ “ЧКХ” за 2003 – 2005 рр. Таблиця 2.10 Показники фінансової стійкості ВАТ “ЧКХ” ... Таблиця 2.11 Факторний аналіз динаміки показника фінансової автономії ВАТ “ЧКХ» за 2003 – 2005 рр. Таблиця 2.12 Факторний аналіз динаміки показника фінансової залежності ...
...результативного показника при прогнозних значеннях факторних змінних Xpr = (1; 48,74;34,68;27,69;49,69) визначити інтервальний прогноз результативного показника та його математичного сподівання ... на підставі парної регресії залежності факторних змінних від значення i обчислити прогнозні значення кожної з них для моменту i = 13; обчислити прогнозне значення результативної змінної за ...
...Шевченківське ХПП» Таблиця 2.6 Факторний аналіз динаміки показників ліквідності і платоспроможності ВАТ “Корсунь Шевченківське ХПП” Таблиця 2.7 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Корсунь ...Шевченківське ХПП” Таблиця 2.13 Факторний аналіз динаміки показника фінансової автономії ВАТ “Корсунь Шевченківське ХПП» Таблиця 2.14 Факторний аналіз динаміки показника фінансової незалежності ВАТ “Корсунь ...
...Гладкiвщинське ХПП» Таблиця 2.6 Факторний аналіз динаміки показників ліквідності і платоспроможності ВАТ “Гладківшинське ХПП” Таблиця 2.7 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Гладкiвщинське ХПП» ...Гладківщинське ХПП” Таблиця 2.13 Факторний аналіз динаміки показника фінансової автономії ВАТ “Гладківщинське ХПП» Таблиця 2.14 Факторний аналіз динаміки показника фінансової незалежності ВАТ “Гладківщинське ХПП” ...
...підприємства Таблиця 2.14 Результати факторного аналізу фондовіддачі Таблиця 2.15 Результати факторного аналізу фондоозброєності Таблиця 2.16 Результати факторного аналізу фондорентабельності Таблиця 3.1 Характеристика ...
...ТОВ «Златодар» Таблиця 2.12 Факторний аналіз динаміки показників ліквідності і платоспроможності Таблиця 2.13 Показники фінансової стійкості ТОВ «Златодар» Таблиця 2.14 Факторний аналіз динаміки показника фінансової автономії ...
...капіталу Таблиця 2.13 Результати факторного аналізу фондовіддачі Таблиця 2.14 Результати факторного аналізу фондоозброєності Таблиця 2.15 Результати факторного аналізу фондорентабельності Таблиця 2.16 Динаміка ...
1.6 Блок – схема факторної системи заробітної плати на виробництво продукції Рис. 1.7 Блок – схема факторної системи витрат заробітної плати на виробництво окремих видів ...
1.6 Блок – схема факторної системи заробітної плати на виробництво продукції Рис. 1.7 Блок – схема факторної системи витрат заробітної плати на виробництво окремих видів ...
1.6 Блок – схема факторної системи заробітної плати на виробництво продукції Рис. 1.7 Блок – схема факторної системи витрат заробітної плати на виробництво окремих видів ...
...ВАТ “ЧКХ” Таблиця 2.11 Факторний аналіз динаміки показників ліквідності і платоспроможності ВАТ “ЧКХ” Таблиця 2.12 Показники фінансової стійкості ВАТ “ЧКХ” Таблиця 2.13 Факторний аналіз динаміки показника фінансової автономії ...
...ВАТ “ЧКХ” Таблиця 2.9 Факторний аналіз динаміки показників ліквідності і платоспроможності ВАТ “ЧКХ” за 2003 – 2005 рр. Таблиця 2.10 Показники фінансової стійкості ВАТ “ЧКХ” ... Таблиця 2.11 Факторний аналіз динаміки показника фінансової автономії ВАТ “ЧКХ» за 2003 – 2005 рр. Таблиця 2.12 Факторний аналіз динаміки показника фінансової залежності ...
...засобів Таблиця 2.16 Результати факторного аналізу фондовіддачі Таблиця 2.17 Результати факторного аналізу фондоозброєності Таблиця 2.18 Результати факторного аналізу фондорентабельності Рис.
...фондів Таблиця 2.10 Результати факторного аналізу фондовіддачі Таблиця 2.11 Результати факторного аналізу фондоозброєності Таблиця 2.12 Результати факторного аналізу фондорентабельності Таблиця 2.13 Дані ...
...фондів Таблиця 2.21 Результати факторного аналізу фондовіддачі Таблиця 2.22 Результати факторного аналізу фондоозброєності Таблиця 2.23 Результати факторного аналізу фондорентабельності Таблиця 2.24 Дані ...
...фондів Таблиця 2.11 Результати факторного аналізу фондовіддачі Таблиця 2.12 Результати факторного аналізу фондоозброєності Таблиця 2.13 Результати факторного аналізу фондорентабельності Таблиця 2.14 Дані ...
...фондів Таблиця 2.15 Результати факторного аналізу фондовіддачі Таблиця 2.16 Результати факторного аналізу фондоозброєності Таблиця 2.17 Результати факторного аналізу фондорентабельності Таблиця 2.18 Дані ...
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.