Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 351 за запитом Функціональна

Теоретичне обґрунтування проблеми функціональних порушень голосу 1.1. Акустичні основи голосу 1.2. Причини функціональних порушень голосу 1.3.
Функціональна лінгвістика як одна з течій сучасного мовознавства 1.1. Суть та з начення функціональної лінгвістики 1.2.
...в яких виховцються діти з функціональними обмеженнями 2.1. Соціально педагогічна робота з дітьми з особливими потребами як умова їх ефективної соціалізації 2.2....психологічної допомоги дітям з обмеженими функціональними можливостями є, перш за все, експериментальне дослідження, психокорекційна робота та соціальна реабілітація. Список використаних джерел Додатки
Удосконалення функціонального управління. 3.1. Основні заходи реорганізації функціонального управління. 3.2. Очікувані результати удосконалення управління. Висновки Список літератури Додатки
Вибір функціональних постачальників Категорія критеріїв Якість виконання Витрати придбання Спроможність підприємства постачальника підтримувати очікуваний рівень якості виконання і витрат придбання Ваговий коефіцієнт ...оцінки пріоритетності категорій критеріїв визначення функціональних постачальників Сі=√(n&∏ (i=1)^n▒a)ij (1.1.) C1=∛(1*0,5*0,25)=0,5 C2=∛(2*1*1)=1,...
Вступ Розділ 1. Огляд літератури 1.1 Еволюція головного мозку звірів 1.2 Структурно ... Основні періоди функціонального розвитку дитини 3.3.3. Головний мозок підлітка 3.3.4. Головний мозок дорослої людини 3.4 Морфологічні особливості мигдалеподібного ...
Вступ Розділ 1. Огляд літератури 1.1 Еволюція головного мозку звірів 1.2 Структурно ... Основні періоди функціонального розвитку дитини 3.3.3. Головний мозок підлітка 3.3.4. Головний мозок дорослої людини 3.4 Морфологічні особливості мигдалеподібного ...
Вступ …………………………………………………………………………. 3 1. Поняття менеджменту. Роль і значення ………………………………… 4 2. Організаційна і функціональна структура управління ………………… 8 2.1.
Варіант – 15 1. Політичний процес: визначення, сутність, функціональний зміст. 2. Історичні уявлення про громадянське суспільство. 3.
В запропонованій роботі представлений грунтовний аналіз структури та динаміки видатків Державного бюджету України за 2008 ... Аналіз виконано відповідно до функціональної класифікації видатків та підкріплено відповідними таблицями, рисунками та розрахунками.
1. Поняття "інформація". Теорія інформаційної комунікації 2. Структура процесу соціальної комунікації 3. Характеристика "соціальної інформації".
Зміст Вступ………………………………………………………………………………....3 Розділ 1. Розвиток і анатомічна будова проміжного мозку………………...…5 1.1.
Який хімічний склад клітин людини Які особливості будови клітин організму людини? Які основні життєві властивості клітин? УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ
План Вступ 1. Поняття, сутність політичного режиму. Типологія політичних режимів 2.
Стор Вступ Розділ i соціалізація дітей з особливими потребами як соціальна та психологічна проблема 1.1.
...сказати, що вона являється лінійно функціональною. Лінійно функціональна структура найбільш широко використовується в усьому світі, функціональні підрозділи можуть самі віддавати розпорядження нижчестоячим ланкам, але не з ...
...компанії Question 8 До переваг функціональної структури інноваційної організації відноситься: a. досягається функціональна ізольованість підрозділів b. делегується відповідальність за одержання прибутку на низові управлінські рівні c.
...середовища Question 8 До переваг функціональної структури інноваційної організації відноситься: a. делегується відповідальність за одержання прибутку на низові управлінські рівні b. досягається простота в управлінні інноваційним проектом c. досягається функціональна ізольованість підрозділів d.
...компанії Question 8 До переваг функціональної структури інноваційної організації відноситься: a. досягається функціональна ізольованість підрозділів b. делегується відповідальність за одержання прибутку на низові управлінські рівні c.
...організацією Question 7 До переваг функціональної структури організації, яка орієнтована на виконання проектів, відноситься: a. співробітники мають чітку перспективу кар’єрного росту і професійного розвитку b. досягається функціональна ізольованість підрозділів c.
функціонального розподілу праці Question 14 Внутрішніми змінними в організації, згідно думки економістів Мескона, Альберта та Хедоурі, є: a....єктів управління Question 17 Перевагою функціональної системи управління є кваліфіковане прийняття рішень a. економічність системи (незначні витрати на утримання) b. кваліфіковане прийняття рішень c.
...виробничої дисципліни Question 6 Особливостями функціональної організаційної структури управління є ... a. підпорядкованість підлеглих всім функціональним службам одночасно b. оперативність вироблення управлінських рішень c.
...діяльності організації Question 6 До функціональних стратегій підприємства належать: a. Глобальна, багатонаціональна b. Стратегії планування, організація, мотивація, контроль c. Низьких витрат, скорочення ринку, розвитку товару d.... бізнес стратегія, корпоративна, функціональна і оперативна c. аналіз внутрішніх ресурсів, вивчення сильних і слабких сторін підприємства, вибір стратегії, реалізація і контроль d.
...структура управління підприємством побудована по функціональному принципу та не містить фахівця з маркетингу. Маркетингові функції розпорошені між різними функціональними одиницями підприємства.
...і забезпечують процеси гальмування, регулюють функціональну рухливість нервових процесів b. Функціональна рухливість, парабіоз і зміна здатності проведення імпульсів, причому, в залежності від сили подразника нервовий центр ...
Функціональна рухливість, парабіоз і зміна здатності проведення імпульсів, причому, в залежності від сили подразника нервовий центр може змінювати поріг збудження c....і забезпечують процеси гальмування, регулюють функціональну рухливість нервових процесів Question 8 Балів: 1 Хто і коли відкрив явище центрального гальмування? Виберіть одну правильну відповідь a. І.
функціональна характеристика політичної системи Question 2 Балів: 1 Політична діяльність у широкому розумінні — це: Виберіть одну правильну відповідь a.... функціональну c. інституціональну d. ідеологічну Question 7 Балів: 1 Яку підсистему політичної системи утворюють закони та інші правові акти, політичні традиції, ...
функціональна характеристика політичної системи c. статична характеристика політичної системи Question 7 Режим політичного процесу, під час якого структури та механізми влади ... функціональну Question 5 Яку підсистему політичної системи утворюють закони та інші правові акти, політичні традиції, політичні настанови? a. функціональну b.
функціональна характеристика політичної системи Question 9 Політична діяльність у широкому розумінні — це: a. прерогатива “сильних особистостей”, “творчих еліт” і політичних лідерів ... функціональну b. інформаційну c. інституціональну d. нормативну Question 10 Балів: 1 Яку підсистему політичної системи утворюють органи державної влади, місцевого самоврядування, ...
функціональна характеристика політичної системи b. статична характеристика політичної системи c. структурна характеристика політичної системи Question 7 Термін «політичні відносини» означає: Виберіть ... функціональну Question 8 Яку підсистему політичної системи утворюють закони та інші правові акти, політичні традиції, політичні настанови?
функціональний поділ b. поділ за розміщенням c. поділ за продукцією d. поділ за споживачами 15 Підхід до структуризації, що визначає групування ... функціональний поділ c. поділ за розміщенням d. поділ за продукцією 16 Складовими звітності є: Виберіть одну або кілька відповідей a.
...показниками, що не перебувають у функціональній залежності b. визначення ступеня відхилення і його причини між фактичними та нормативними показниками c. вивчення та вимірювання впливу різних чинників ...показниками, що не перебувають у функціональній залежності Question 7 Метод «Дельфі» відноситься до a. методів індівідуальної експерної оцінки b. метод колективної експертної оцінки c.
...розвитку Question 12 Зазначте характер функціональних перебудов в організмі в процесі адаптації a. певні зміни захисних і регуляторних реакцій організму на збурюючі фактори b.... термінова адаптація супроводжується частковою мобілізацією функціональних резервів, а тривала – повною c. первинною реакцією організму на подразник є повна мобілізація фізіологічних резервів, потім, якщо подразнення повторюється, функція ...
...Question 151 За допомогою якої функціональної клавіші можна отримати допомогу в Total Commander? a. F2 b. F4 c. F3 d. F1 e....Question 159 За допомогою якої функціональної клавіші можна переглянути файли в Total Commander? a. F5 b. F3 c. F4 d. F1 e.
РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 11 1.1. Сутність, особливості та підходи до проектування організаційної структури виробничого підприємства ... Підходи до реформування організаційно функціональної структури підприємства 29 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДП «КИЇВСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» 41 2.1.
...прибутковість яких знаходиться в прямій функціональній залежності; активів, з максимальним кореляційним зв'язком; комбінацію активів з мінімальним кореляційним зв'язком між рівнями їх рентабельності; активи із ... Основними функціональними блоками фінансового менеджменту є такі: фінансовий контролінг; управління персоналом; експертиза діяльності підприємства на предмет відповідності законодавству; контроль якості 12.
функціональна характеристика політичної системи Question 2 Балів: 1 Політична діяльність у широкому розумінні — це: Виберіть одну правильну відповідь a.... функціональну c. інституціональну d. ідеологічну Question 7 Балів: 1 Яку підсистему політичної системи утворюють закони та інші правові акти, політичні традиції, ...
...рівня управління вищому, вважається: лінійною; функціональною; дивізійною; загальною 83. Структура, що передбачає групування влади і відповідальності за окремими функціями управління, є: лінійною; функціональною; дивізійною; загальною 84.
тренінг релаксації, функціональний релаксації, функціональний тренінг поведінки, самоспостереження, ведення щоденникових записів b. метод вільних асоціацій, тлумачення сновидінь, інтерпретація, аналіз опору, аналіз трансферу c.
...складу керівників на основі вираженої функціональної асиметрії Для вирішення проблеми психологічного відбору для категорії керівників можна використовувати аналіз взаємозв’язку між успішністю управлінської діяльності та такими ... Використання в управлінні функціональної психології Професор, доктор Макс Люшер, засновник функціональної психології, відомий завдяки своєму колірному тесту, який широко застосовується в багатьох сферах діяльності, ...
...складу керівників на основі вираженої функціональної асиметрії Для вирішення проблеми психологічного відбору для категорії керівників можна використовувати аналіз взаємозв’язку між успішністю управлінської діяльності та такими ... Використання в управлінні функціональної психології Професор, доктор Макс Люшер, засновник функціональної психології, відомий завдяки своєму колірному тесту, який широко застосовується в багатьох сферах діяльності, ...
Регламентація професійно функціональних ролей працівників організацій. 3. Особливості рольової поведінки працівників організацій. 4. Вплив професійно функціональних ролей на формування та розвиток особистості працівників ...
...до управління рекламою: системний та функціональний. В рамках системного підходу рекламний менеджмент є частиною системи маркетингового менеджменту підприємства, а в рамках функціонального підходу виділяють певні функції рекламного ...
...до управління рекламою: системний та функціональний. В рамках системного підходу рекламний менеджмент є частиною системи маркетингового менеджменту підприємства, а в рамках функціонального підходу виділяють певні функції рекламного ...
Функціональна лінія акумулює всі знання і прийоми діяльності з інших змістових ліній, має величезне значення для забезпечення математичної компетентності — здатності розв'... Ця тема повинна сприяти кристалізації функціонального типу мислення учнів.BR> BR> Дослідженням цієї проблеми займалися Н.І Фусс, О.І. Сомова, В.Н. Шкларевич, П.Л.
...структура управління підприємством побудована по функціональному принципу та не містить фахівця з маркетингу. Маркетингові функції розпорошені між різними функціональними одиницями підприємства.
...структура управління підприємством побудована по функціональному принципу та не містить фахівця з маркетингу. Маркетингові функції розпорошені між різними функціональними одиницями підприємства.
...12 of 15 Психофізіологічною особливістю функціонального стану у похилому віці є: 1) порушення процесів внутрішнього гальмування, диференційовок, ослаблення вироблення умовних рефлексів, похудшення моторики; 2) набуття такого ...життєвого досвіду, який дозволяє знижувати функціональну напруженність, що виникає у відповідь на зовнішні впливи; 3) погіршення довгострокової пам'яті на фоні загострення короткочасної пам'яті; 4) ...
Завод має лінійно – функціональну структуру, що забезпечує взаємозв’язок виробничих і управлінських підрозділів заводу. Аналіз основних показників діяльності підприємства показав, що фінансовий стан підприємства ... Функціональна структура управління маркетингом Рис.1.2. Товарно функціональна структура управління маркетингом Рис. 1.3 Концепція товару з погляду маркетингу Рис.
функціональну управлінську діяльність b. інформаційно координаційну діяльність c. координаційно функціональну діяльність d. інформаційно функціональну діяльність Question 19 Функції державного управління поділяються ...
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.