Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 596 за запитом Фінансово-правова

Поняття, структура, особливості і види фінансово правових норм.....74 3.2. Зміст і особливості фінансових правовідносин.....78 3.3. Структура фінансових правовідносин.....81 3.4.... Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства.....119 Контрольні запитання.....121 Нормативні акти і література.....122 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II Тема 6 Правове ...
Теоретико – правова характеристика фінансово правової відповідальності…………………………………………………………………...…7 1.1. Загальна характеристика фінансово правової відповідальності…………..…7 1.2. Правова природа фінансово правової відповідальності…………………….
СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ФІНАНСОВОПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ……………………………………………………………....5 РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ФІНАНСОВОПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ…………………………………………………………...….9 2.1. Поняття та сутність фінансовоправової відповідальності…………….…....... СПІВВІДНОШЕННЯ ФІНАНСОВОПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ З ІНШИМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ……………………………………………………………..18 3.1. Теоретичні основи визначення місця фінансово...
Фінансово правова відповідальність у системі юридичної відповідальності 1. Поняття та місце фінансово правової відповідальності у системі юридичної відповідальності. 2.... Юридична відповідальність суб’єктів фінансового права у механізмі правового забезпечення фінансової безпеки України: моногр. / Є.С. Дмитренко. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 592 с. 2.
Поняття та риси фінансово правових відносини……………………..7 1.2. Особливості змісту фінансово правових відносин………………….11 РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ ... Суб’єкти фінансово правових відносин……………………...………20 2.3. Об’єкти фінансово правових відносин…………………………....…25 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ТА ОБ’ЄКТІВ ...
Форми і методи публічної фінансової діяльності. 4. Система та правовий статус органів, що здійснюють публічну фінансову діяльність. Література: 1. Воронова Л.К. Фінансове право: підруч....фінанси» та «фінансова діяльність» у фінансово правовому регулюванні / О.А. Лекашев // Актуальні питання науки фінансового права: моногр. / за ред. М.П. Кучерявенка. – Х.: Право, 2010. – С.
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПРАВА В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ................................................................................................6 1.1. Фінансове право в радянській системі...............................................................6 1.2. Фінансове право в пострадянський період......................................................... Поняття та юридична природа фінансово правового інституту....................30 РО...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ ВІДНОСИН……………………………………………………………………….….6 1.1. Сутність фінансово правових відносин та їх особливості………………..….6 1.2.
СУТНІСТЬ ТА ЗАХОДИ ФІНАНСОВО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ………..21 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПІДВИЩЕННЯ ... Проблемні аспекти фінансово правового забезпечення процесу підвищення ефективності функціонування системи органів виконавчої влади та напрями їх подолання………………………………………………………………………...…25 3.2.
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………..……4 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ……………………………………………………………………...……..7 РОЗДІЛ 2.
Поняття фінансово правової відповідальності 2. Фінансове правопорушення 3. Поняття та види фінансово правових санкцій 4. Порядок застосування фінансово правових санкцій за податкові правопорушення ...
Поняття та місце фінансово правової відповідальності у системі юридичної відповідальності 2. Підстави фінансово правової відповідальності 3. Види фінансово правової відповідальності Висновки Література Примітка.
Зміст і юридична природа фінансово правової норми 2. Характеристика фінансових правовідносин 3. Поняття суб'єктів фінансового права Список використаної літератури
Сутність та особливості фінансової системи України......................................6 1.2. Правовий зміст публічних фінансів як складової фінансової системи України.......................................................................................................................11 Розділ 2.
Неподаткові доходи місцевих бюджетів України (фінансово правове дослідження): Монографія. – К.: Атака, 2006. – 256 с. 75. Музика О.А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: Моногр. – К.... Фінансово правова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: навчальний посібник. – К.: Правова єдність, 2009. – 224 с. 95. Хорошаєв Є.С.
Охарактеризуйте основний метод фінансово правового регулювання. 3. Дайте визначення фінансового право як галузі права. 4. Який існує взаємозв'язок фінансового права з іншими галузями ... Які існують види фінансово правових норм та їх структура? 3. Дайте визначення фінансових правовідносин та назвіть їх особливості. 4.
Організаційно правове забезпечення фінансових операцій кооперативів, об'єднань та створених ними підприємств і організацій 3. Правове регулювання розрахунково касових операцій кооперативів, їх ...
Контрольна робота з вибіркової навчальної дисципліни «Правове регулювання фінансових відносин» Варіант №6 1. Правове регулювання системи фінансового контролю. 2. Розв’язати задачу: За 2017 рік було перевірено ...
1. Види фінансового контролю 2. Методи фінансового контролю 3. Аудиторський контроль Література
1. Поняття фінансового контролю, принципи його здійснення 2. Контрольні правовідносини Література
3 РОЗДІЛ 1 ФІНАНСОВО ПРАВОВА ОСНОВА БЮДЖЕТНОГО ПРАВА ….....… 5 РОЗДІЛ 2 БЮДЖЕТНО ПРАВОВІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ: ФІНАНСОВО ПРАВОВИЙ АСПЕКТ …...……...……...……...……...….... 19 2.1.... Співвідношення та взаємодія бюджетно правових категорій і понять з категоріями і поняттями деяких інститутів фінансового права …...………………………………....……… 39 РОЗДІЛ 3 ВПЛИВ І ВЗАЄМОДІЯ БЮДЖЕТНО ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ САНКЦІЙ……………………………………………………………………………….7 1.1. Поняття та сутність фінансово правової санкції……………….…7 1.2. Взаємодія понять «фінансова санкція», «фінансово правова ... Характеристика фінансово правових санкцій за податковим законодавством………………………………………………………………….……19 2.2. Фінансово правові санкції в бюджетному праві……………..…..25 РОЗДІЛ 3.
Теоретичні основи функціонування фінансово правових санкцій.........6 1.1. Сутність фінансово правових санкцій................................................................6 1.2. Особливості правової природи фінансово правових санкцій........................... Види фінансово правових санкцій....................................................................15 2.2. Механізми застосування фінансово правових сан...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ НОРМ..............6 1.1. Поняття та зміст фінансово правових норм......................................................6 1.2. Структура фінансово правових норм.................................................................. Види фінансово правових норм........................................................................15 2.2. Особливості фінансово правових норм....................
ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ НОРМ…...6 1.1. Поняття та особливості фінансово правових норм……………………...……6 1.2. Структурна будова фінансово правових норм………………………………10 ... ПРОБЛЕМАТИКА ДІЇ ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ НОРМ У ЧАСІ…………………………………………………………………………………21 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...…27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….……30 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ ВІДНОСИН.............................................................................................................6 1.1. Зміст та особливості фінансово правових відносин.....................................6 1.2. Види фінансових правовідносин...................................................................11 РОЗДІЛ 2.... Структура фінансово правових відносин.......................................
ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ НОРМ…...6 1.1. Поняття та особливості фінансово правових норм……………………...……6 1.2. Структурна будова фінансово правових норм………………………………10 ... ПРОБЛЕМАТИКА ДІЇ ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ НОРМ У ЧАСІ…………………………………………………………………………………21 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...…27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….……30 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
ОСНОВНІ ВИДИ ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ ФІНАНСОВОГО ПРАВА, ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА……………………………..…..10 2.1. Інститут бюджетного права……………………………………………….…..10 2.2.... Інститут бюджетного права у фінансовому праві України…………….…...22 3.3. Інститут правового регулювання державних доходів у фінансовому праві як навчальній дисципліні………………………………………………………….…..27 3.4.
Предмет правового регулювання фінансового права………………..…….…8 1.2. Методи фінансово правового регулювання у фінансовому праві……….…12 1.3.
Предмет фінансового права та методи фінансово правового регулювання 2. Фінансове право в системі права України 3. Система та джерела фінансового права 4.
Метод фінансово правового регулювання ………………………………. 5 3. Поняття владних повноважень і їх класифікація ………………………… 6 4. Поняття фінансового права ……………………………………………….. 7 5.
Предмет правового регулювання фінансового права………………..……….7 1.2. Методи фінансово правового регулювання у фінансовому праві………….11 Розділ ІІ.
Фінансово правове регулювання відносин в сфері страхування………...…18 РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВІДНОСИН В СФЕРІ СТРАХУВАННЯ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ФІНАНСОВИМ ПРАВОМ……..…..
Поняття та особливості фінансово правових норм 2. Класифікація фінансово правових норм 3. Поняття фінансових правовідносин, їх суб’єкти та об’єкти 4.
Визначення та ознаки фінансово правового інституту грошового обігу…...8 1.2. Місце правового інституту грошового обігу в системі фінансового права..16 РОЗДІЛ 2.... Фінансово правове регулювання та особливості визначення структури грошового обігу…………………………………………………………………….26 РОЗДІЛ 3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ ГРОШОВОГО ОБІГУ І ЇХ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В ...
Особливості публічно правового регулювання банківської діяльності 1. Поняття, зміст і правові засади банківської діяльності. 2. Фінансово правовий аспект регулювання банківської діяльності. 2.
Фінансово правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства………………………………………………………………………..….9 2.2. Адміністративна відповідальність………………………………………………14 2.3. Кримінальна відповідальність за бюджетні правопорушення…………….…..... Фінансово правова відповідальність за податкові правопорушення……...….21 3.2. Адміністративна відповідальність за податкові правопорушення………...….24 3.3.
Поняття, особливості та види фінансово правових норм 2. Фінансово правові відносини, їх зміст і особливості 3. Суб'єкти фінансового права і фінансових правовідносин Література
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ САНКЦІЙ.....................................................................................................................6 1.1. Характеристика фінансово правових санкцій...................................................6 1.2. Штраф як найпоширеніший вид фінансових санкцій.....................................
...інституту державного кредитування в системі фінансово правової галузі……………………………………………………………………………….....7 1.2. Теоретико правові засади визначення форм та функцій державного кредиту………………………………………………………………………………13 РОЗДІЛ 2.
Цивільно правова відповідальність…………………………………..26 2.1.1. Відшкодування збитків та моральної шкоди……………………26 2.1.2. Неустойка (пеня, штраф)…………………………………………42 2....3. Санкції за прострочення виконання боржником грошового зобов’язання……………………………………………………….56 2.1.4. Оперативно господарські санкції………………………………..60 2.2. Фінансово правова відповідальність…………………………………68 2.3.
Кошторис, як індивідуальний фінансово правовий акт 18 1.6. Поняття бюджетної класифікації та її структура 21 1.6.1.
Поняття фінансово правового інституту державних і муніципальних доходів 2. Види податків і обов'язкових платежів, що включаються в бюджет Література
Значення фінансової звітності в управлінні підприємством 1.2. Склад та нормативно правове забезпечення фінансової звітності 1.3 Характеристика фінансово – господарської діяльності та ...
...формування пропозицій щодо вдосконалення ефективності фінансового моніторингу в банку. Відповідно до цієї мети визначено сукупність основних завдань, спрямованих на її досягнення: 1) дослідження нормативно правових засад фінансового моніторингу в банку; 2) визначення ...
...організаційно господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово економічних, правових заходів у межах чинного законодавства до початку порушення справи про банкрутство. В роботі проведено аналіз теоретичних та практичних ...
ТЕОРЕТИКО ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ САНКЦІЙ ………………………………………………… 9 1.1. Характеристика санкцій у механізмі правового регулювання … 9 1.2. Правова природа фінансових санкцій …………………………...
...підприємства – це запровадження організаційно господарських, фінансово економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зміну форм власності, управління, організаційно правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, ...
Економічна сутність і оцінювання фінансових інвестицій 2. Економіко–правовий аналіз нормативної бази та огляд джерел спеціальної літератури 3. Коротка організаційно економічна характеристика базового підприємства МПП «...
Сутність та види фінансового моніторингу.......................................................6 1.2. Нормативно правове забезпечення фінансового моніторингу......................14 РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩОДО ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ МОНІТОРИНГ...........................................................................
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.