Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 679 за запитом Фінансово-правові

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД 1.1. Поняття фінансового права України 1.2. Фінансове право як публічна галузь права ... СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ. ФІНАНСОВЕ ПРАВО ТА ІНШІ ГАЛУЗІ ПРАВА 2.1. Основні відомості про систему фінансового права України 2.2.
Фінансове право як галузь права 1. Фінансове право як галузь права та його місце в правовій системі. 2. Особливості предмету фінансового права. 3.
Публічна фінансова діяльність – базова категорія фінансового права 1. Поняття на напрямки публічної фінансової діяльності. 2. Принципи публічної фінансової діяльності. 3. Форми і методи публічної фінансової діяльності.... Фінансове право: підруч./ Л.К. Воронова. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с. 2. Дмитрик О.А.
Бюджетне право у системі фінансового права 1. Поняття та місце бюджетного права в системі фінансового права. 2. Особливості та зміст бюджетних правовідносин.
Фінансове право як публічна галузь права………………………..….….7 1.1. Предмет правового регулювання фінансового права………………..……….7 1.2.... Особливості фінансового права як галузі права…………………...….16 2.1. Система фінансового права……………………………………………...……16 2.2. Структура фінансового права…………………………………………………22 Розділ ІІІ.
Система фінансового права та місце в ній податкового права………...8 Розділ 2. Особливості податкового права як інституту фінансового права…....17 2.1....та її взаємозв’язок з фінансовим правом……………………………………………….17 2.2. Ознаки інституту податкового права та принципи на яких він ґрунтується………………………………………………………………...………..21 Розділ 3.
Історія розвитку бюджетного права як підгалузі фінансового права………..7 1.2. Характеристика предмету правового регулювання бюджетного права…....19 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА…………………………..
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА ЯК ПІДГАЛУЗІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА...........................................................................................7 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА ЯК ПІДГАЛУЗІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА.........................................................................................19 2.1.
Податкове право в системі фінансового права 1. Предмет та метод податкового права. 2. Податкове законодавство: сучасний стан та перспективи розвитку. 3.
Фінансове право як галузь права та його місце в правовій системі 2. Особливості предмету фінансового права 3. Метод фінансового права 4.
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………….………………………....………4 РОЗДІЛ 1. БАНКІВСЬКЕ ПРАВО ЯК НАУКА………………………………...6 РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ БАНКІВСЬКОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ…………………………………………………………………………..
Конституція України як базове джерело фінансового права 2. Що вивчає фінансова наука Задача № 1 Політична організація, що зареєстрована на території України, займалась збором грошових коштів для ... А) Чи виступає суб’єктом фінансового права політична організація? Б) Відносини щодо мобілізації грошових коштів для розміщення, приведення в дію та підриву вибухового пристрою відносяться до ...
Особливості предмету фінансового права 2. Метод фінансового права 3. Фінансове право як галузь права та його місце в правовій системі Висновки Література
Теоретичне питання: Фінансове право як галузь права, навчальна дисципліна і як наука….………...……………………………………..……………………3 Практичне завдання. Задача…………………………………………….14 Список використаної літератури………………….…………………….
Поняття та місце бюджетного права в системі фінансового права 2. Бюджетне законодавство 3. Бюджетна система України Висновки Література
Програма навчальної дисципліни "Фінансове право України".....28 4. Загальний розрахунок годин лекцій, семінарських занять, самостійної роботи.....35 ОСНОВНИЙ РОЗДІЛ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I Тема 1 ...52 Тема 2 Фінансове право як галузь права 2.1. Предмет і метод фінансового права.....53 2.2. Система фінансового права.....59 2.3.
Тема 2: Сутність фінансового права 1. Дайте визначення предмету фінансового права. 2. Охарактеризуйте основний метод фінансово правового регулювання. 3....фінансового права з іншими галузями права? 5. Назвіть джерела фінансового права. Тема 3: Фінансово правові норми та фінансово правові відносини 1.
Податкове право – це: а) норми права, які визначають порядок формування доходів державного бюджету; б) сукупність правових норм, якими регулюються відносини в галузі фінансового права; в) правові норми, якими закріплюються ...
ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: Місце бюджетного права в системі фінансового права України ЗМІСТ ВСТУП …………………………………………………………………………... 3 РОЗДІЛ 1 ФІНАНСОВО ПРАВОВА ОСНОВА БЮДЖЕТНОГО ПРАВА ….....
ТЕОРІЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА……………………………….……7 1.1. Предмет фінансового права та його особливості………………………..……7 1.2. Взаємозв’язок фінансового права і науки фінансового ... ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО ПРАВА………………………………………………………………………...…….22 2.1. Імперативний метод фінансового права……………………………...………22 2.2. Диспозитивний метод фінансового права……………………………….…...26 2.3.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 1.1. Наука фінансового права в дореволюційні часи………………………..…….9 1.2. Розвиток науки фінансового права в радянській системі………………..….... ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 2.1. Поняття та предмет науки фінансового права………………………….……27 2.2. Методологія науки фінансового права……………………………….………33 2.3.
ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ, ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПРАВА…………………………………………………………...6 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ВИДИ ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ ФІНАНСОВОГО ПРАВА, ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА……………………………..…..10 2.1. Інститут бюджетного права……………………………………………….…..... ПРАВОВІ ІНСТИТУТИ ТА РОЗДІЛИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ…………………………………………………...18 3.1. Система фінансового права України як навчальної дисципліни……..…...
Предмет фінансового права ………………………………………………. 5 2. Метод фінансово правового регулювання ………………………………. 5 3. Поняття владних повноважень і їх класифікація ………………………… 6 4. Поняття фінансового права ………………………………………………..... Система фінансового права ………………………………………………. 9 7. Джерела фінансового права ………………………………………………. 10 8. Конституція України як основне джерело фінансового права …………. 12 9.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА І НАУКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА...........................................................................................6 1.1. Зміст та методологія науки фінансового права……………………………….6 1.2.... ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА..19 2.1. Поняття, предмет та методи фінансового права………………………..……19 2.2. Система і джерела фінансового права……………………………..
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 1.1. Поняття науки фінансового права 1.2. Передумови зародження та розвитку науки фінансового права РОЗДІЛ 2.... Еволюція науки фінансового права в дореволюційний період 2.2. Стан науки фінансового права у радянський період РОЗДІЛ 3.
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА…..8 1.1. Сутність системи фінансового права…………………………….…8 1.2. Структурні елементи системи фінансового права………………..13 РОЗДІЛ 2.... Сутність поняття «джерело фінансового права»………………….16 2.2. Система нормативно правових актів як джерел фінансового права…………………………………………………………………………………21 2.3. Конституція України в системі джерел фінансового ...
СУТНІСТЬ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА……………………….7 1.1. Поняття та складові елементи науки фінансового права……………….……7 1.2. Предмет науки фінансового права…………………………………...……….... Основні завдання науки фінансового права……………………………....…18 2.2. Додаткові завдання науки фінансового права…………………………….…22 РОЗДІЛ 3. НАУКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА ТА ЇЇ ЗАВДАННЯ НА СУЧАСНОМУ ...
Предмет фінансового права та методи фінансово правового регулювання 2. Фінансове право в системі права України 3. Система та джерела фінансового права 4.... Суб'єкти фінансового права та фінансових правовідносин Висновки Список використаної літератури
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПРАВА В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ................................................................................................6 1.1. Фінансове право в радянській системі...............................................................6 1.2. Фінансове право в пострадянський період.........................................................ПРАВА ЯК САМОСТІЙНОЇ ПУБЛІЧНОЇ ГАЛУЗІ ПРАВА В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ....
ФІНАНСОВО ПРАВОВІ САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ТА БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА………………..…19 2.1. Характеристика фінансово правових санкцій за податковим законодавством………………………………………………………………….
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА……………..7 1.1. Поняття системи фінансового права…………………………………………..7 1.2. Сутність та класифікація джерел фінансового права………………………..13 РОЗДІЛ 2.... Конституція України як основне джерело фінансового права………..……19 2.2. Бюджетний кодекс України в системі регулювання фінансових правовідносини……………………………………………………………………..25 РОЗДІЛ 3.
Фінансове право: академічний курс:[ підруч. ] / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с. 4. Савченко Л.... Правові проблеми фінансового контролю в Україні: моногр. / Л.А. Савченко. – Ірпінь: академія ДПС України, 2001. – 407 с. 6. Стефанюк І.
Становлення та розвиток науки фінансового права…………………….6 Розділ 2. Характеристика науки фінансового права………………………….….15 2.1. Поняття та предмет науки фінансового права……………….……...……….15 2.2.... Система та функції науки фінансового права………………………………..23 Розділ 3. Фінансове право як навчальна дисципліна…………………………….26 Висновок………………………………………………………………………….....29 Список використаних джерел………………………………………………….….31 Ш...
Зобов’язувальні фінансово правові норми…………………………….…….14 2.2. Уповноважувальні та заборонні фінансово правові норми………….……..17 2.3. Спеціалізовані фінансово правові норми………………………………….
Зобов’язувальні фінансово правові норми…………………………….…….14 2.2. Уповноважувальні та заборонні фінансово правові норми………….……..17 2.3. Спеціалізовані фінансово правові норми………………………………….
СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТИТУТУ ФІНАНСОВОГО ПРАВА………………………………………………………………………………..6 РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ВІДНОСИН В СФЕРІ СТРАХУВАННЯ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ФІНАНСОВИМ ПРАВОМ………………………………..….11 2.1....В СФЕРІ СТРАХУВАННЯ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ФІНАНСОВИМ ПРАВОМ……..…..25 3.1. Принципи фінансово правового регулювання страхування в Україні….....25 3.2. Класифікація фінансових правовідносин у галузі страхування…………….
...особливості та система науки фінансового права 2. Методологія науки фінансового права 3. Історія розвитку науки фінансового права 4. Завдання та актуальні проблеми науки фінансового права на ...
Зміст Вступ.............................................................................................................................4 Розділ І. Теоретичні основи функціонування фінансово правових санкцій.........6 1.1. Сутність фінансово правових санкцій................................................................
ЗМІСТ ВСТУП.....................................................................................................................4 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ ВІДНОСИН.............................................................................................................6 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………….…………………….4 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВО ПРАВОВИХ НОРМ..............6 1.1.
Місце фінансового права у системі права України 3. Система та джерела фінансового права Література
Фінансово правові відносини, їх зміст і особливості 3. Суб'єкти фінансового права і фінансових правовідносин Література
...інституту фінансового контролю в системі фінансового права 2. Фінансовий контроль: поняття і зміст 3. Сучасні проблеми та перспективи розвитку фінансового контролю в Україні Висновки Література
Поняття фінансового права, його предмет та метод 2. Система фінансового права Література
1. Фінансове правопорушення: поняття, склад. Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення. 2. Повноваження НБУ у фінансово кредитній сфері ...
Фінансова діяльність та фінансове право України 2.Бюджет і бюджетна система Література
Фінансово правові відносини, їх особливості і види ………………… 3 26. Порядок складання проекту Державного бюджету України ………… 6 41.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.