Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 264 за запитом Цивільно-правові

Захист права власності 2.1 Основні цивільно правові засоби захисту прав власності......................с.14 2.2 Віндикаційний позов..................................................................................с.
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………...………..…3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ………………………...…………………………………………...
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………………..4 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ…………………………………………………………………….……..
...договорів з цінними паперами за цивільно правовими договорами………………………………………………………………………….12 Розділ 2. Передання прав на цінні папери за цивільно правовими договорами.17 2.1.
Правові форми участі держави в цивільних відносинах 3. Органи та представництва, через які діє держава в цивільних відносинах 4. Цивільно правова відповідальність держави за цивільними ...
Особливості цивільно правового захисту права на життя.....430 4. Захист цивільних прав та інтересів судом.....434 5.... Проблема визначення поняття цивільно правої відповідальності.....467 2. Поняття цивільно правової відповідальності.....470 3. Функції цивільно правової відповідальності.....472 4.
Система джерел права 2.3. Основні інститути 3. Англо американська цивільно правова система 3.1.Загальна характеристика 3.2....системи різних держав, а зокрема цивільно правові системи, відрізняються одна від одної, і мають свої характерні риси. Метою ж даної роботи є вивчення особливостей цивільно правових ...
...потерпілого, а конфіскація у кримінальному праві провадиться на користь держави; по друге, цивільно правова відповідальність може переходити на спадкоємців, тоді як кримінальне покарання має виключно особистий ... У кримінальному праві такого не допускається; по п'яте, учасники договірних цивільно правових відносин можуть встановлювати розмір відповідальності на випадок порушення умов договору.
Засоби цивільно правового захисту права власності…………….……13 2.1. Речево правовий захист прав власності…………………………...…13 2.2.... Цивільно правові проблеми захисту особистих і майнових прав громадян в Україні і можливі шляхи їх подолання………………………………43 Висновок……………………………………………………………………….
...ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ЯК ОБ’ЄКТУ ЦИВІЛЬНО ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ...........................................7 1.1. Доктринальні підходи до розуміння поняття «особисте життя» людини…………………………………………………………………..7 1.2.... Право на недоторканність житла……………………………………..54 Висновки до Розділу 2…………………………………………………………..61 РОЗДІЛ 3. ЦИВІЛЬНО ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ ЛЮДИНИ……………………………………………….63 3.1.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЦИВІЛЬНО ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 1.1.
Зміст Вступ……………………………………………………………………………...…..4 Розділ 1. Характеристика договору оренди державного та комунального майна………………………………………………………………………………….
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи аналізу зовнішньоторговельних договорів 1.1.
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….……4 Розділ 1. Поняття та юридична сутність договору купівлі продажу в ...
Неюрисдикційна форма захисту права власності 6. Цивільно правові способи захисту права 7. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача. 8.
... Вступ …… 3 1. Предмет і метод цивільно процесуального права. Характеристика цивільного судочинства як форми судового захисту порушених прав ..… 4 2.
Судовий порядок захисту патентних прав 9. Цивільно правові способи захисту патентних прав 10. Адміністративно правові способи захисту патентних прав 11.
...у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. 2. Визначте зайве. Господарські зобов'язання можуть виникати: А) безпосередньо ...за видами господарські зобов’язання: І. ... зобов’язанням визнаються цивільно правові зобов'язання, що виникають між ...
Суміжні права. 4. Цивільно правовий захист авторських і суміжних прав Торкаючись першого питання теми, потрібно розглянути авторське право як вид творчої діяльності ...
Цивільно правова відповідальність 2. Трудове право як галузь права 3. Задача Громадянин З., проходячи по одному з універмагів м.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 7 1.1. Поняття джерел цивільно процесуального права 7 1.2. Поняття та система джерел цивільно процесуального права ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 7 1.1. Поняття цивільного процесуального права і його значення 7 1.2.... ДЖЕРЕЛА СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 15 2.1. Поняття джерел системи цивільно процесуального права 15 2.2. Конституція України, як джерело цивільно процесуального права 19 ...
...принципу поєднання інтересів суб’єктів права інтелектуальної власності та інтересів суспільства, розглянувши цивільно правові способи охорони прав інтелектуальної власності. Додаткова література та нормативні матеріали: Про авторське ...
Наслідки порушення цивільно процесуальних строків Тема:Доказування у цивільному процесі поняття, стадії. • Поняття та класифікація судових доказів. • Поняття предмету доказування....провадження • Сутність, значення та завдання апеляційного провадження; • Обєкти апеляційного провадження; • Право на апеляційне оскарження судових рішень ...
Розвиток цивільно процесуального права за часів Риму 1.1. Поняття та особливості римського цивільного процесу 1.2. Види цивільного процесу в Римі Розділ ІІ. Розвиток цивільно процесуального права в Україні 2.1.
ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 7 1.1. Поняття галузевих принципів 7 1.2. Роль та місце принципів у цивільно процесуальному праві 9 ...
Принципи змагальності та диспозитивності в цивільно процесуальному праві ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Принципи цивільно процесуального права 2. Принципи змагальності та диспозитивності в цивільно процесуальному праві ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Задача 1 До місцевого суду надійшла позовна заява від Д. про розірвання угоди з П.
ВСТУП РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА З ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЯК СПОСОБУ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ СТОРІН 1....
ВСТУП 1. Представництво в цивільному процесі 2. Порушення цивільної справи ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Припинення цивільно правового зобов'язання.....35 6. Правові наслідки порушення зобов'язання.....38 Глава 2. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.....53 1.... НЕТИПОВІ ЦИВІЛЬНО ПРАВОВІ ДОГОВОРИ.....589 Глава 31. РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.....589 Глава 32. ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ.....599 1.
Поняття та форми захисту авторського права на літературний твір 3.2. Цивільно правові способи захисту суб’єктивного авторського права на літературний твір Висновки до третього розділу ...
...в профспілці як підстава виникнення права власності профспілок на членські внески…………………………………………………18 2.3. Пожертвування громадян, підприємств, установ і організацій….22 2.4. ...в результаті господарської діяльності підприємств і організацій, створених профспілками, майна і грошових коштів……………24 Розділ 3. Цивільно правові способи захисту права власності професійних ...
Тому цивільно правові строки (терміни) повинні завжди всебічно розглядатись, досліджуватись та розвиватись у своєму змісті. Метою курсової роботи стало вивчення та дослідження ...та значення строків у цивільному праві», Розділ 2 «Види цивільно правових строків», Розділ 3 «Позовна давність».
Цивільно правові засоби захисту права власності………………………...……5 2. Віндикаційний позов як засіб захисту права власності……………………….12 3.
Поняття та засоби цивільно правового захисту права власності 2. Віндикаційний позов як засіб захисту права власності 3. Негаторний позов як засіб захисту права власності 4.Інші цивільно правові засоби захисту права власності Висновки ...
...в профспілці як підстава виникнення права власності профспілок на членські внески……………………………………………………………….…17 2.3. Пожертвування громадян, підприємств, установ і організацій…………….21 РОЗДІЛ 3. ЦИВІЛЬНО ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ ...
Фізична особа в цивільному праві, її правоздатність та дієздатність……….14 1.3. Особливості цивільно правового статусу фізичної особи підприємця…….18 РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНО ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕЄСТРАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – СУБ’...
Основні об’єкти права інтелектуальної власності у сфері господарювання Розділ 2. Інтелектуальна власність у сфері господарювання: ...питання, проблеми, перспективи 2.1. Система законодавства про інтелектуальну власність 2.2. Цивільно правові норми, що стосуються права інтелектуальної ...
Система права України 1.2 Цивільна правоздатність та дієздатність громадян України. Цивільно правові питання безвісно відсутнього громадянина Задача При прийнятті Федоренка на ...
...немайнових прав у доктрині цивільного права…………………………………………………………………………………..7 1.2. Підстави виникнення правовідносин щодо захисту честі, гідності та ділової репутації фізичної особи…………………………………………………………......Розділ 2. Реалізація механізму правового захисту честі, гідності, ділової репутації фізичної особи………………………………………………………..….20 2.1. Цивільно правові способи захисту честі, гідності та ...
Поняття цивільного права.....21 2. Предмет цивільно правового регулювання.....21 3. Метод цивільно правового регулювання.....22 4. Принципи цивільно правового регулювання.....23 5.... Особливості цивільно правового статусу фізичної особи підприємця.....59 5. Зміст (обсяг) правоздатності фізичної особи.....62 6. Диференціація дієздатності.....64 7.
Цивільно правові способи захисту інформаційних відносин……....28 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..….36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….…38 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Деякі загальні правила щодо предмета виконання у чинному ЦК України закріплені лише стосовно грошових зобов'язань (статті 167—170)....принципи реального і належного виконання традиційно розглядалися як основні цивільно правові засади виконання зобов'язання.
Цивільно правові аспекти діяльності суб'єктів іпотечного кредитування……………………………………………………………………50 3.1. Правовий статус суб'єктів іпотечного кредитування……………………..50 3.2.
Цивільно правові проблеми обмеження дієздатності громадян…...26 ВИСНОВКИ……………………………………………………………...…………33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..….….….…37 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Цивільно правові проблеми обмеження дієздатності громадян…...26 ВИСНОВКИ……………………………………………………………...…………33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..….….….…37 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Класифікація особистих немайнових прав…………………………..…………34 Розділ 3. Цивільно правовий захист майнових та немайнових прав………………38 3.1. Речево правовий захист прав……………………………………………………38 3.2.
...кодексі СНД вирішити проблему застосування права до цивільно правових відносин з іноземним елементом за участю держави ? Задача 1. Громадянка В. одружилася в період існування Радянського Союзу ...принципом найбільш тісного зв'язку права, яке підлягає застосуванню, з цивільно правовими зобов’язаннями, ускладненими іноземним елементом? 5. Який зміст таких міжнародних торговельних звичаїв як Принципи ...
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.