Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 276 за запитом Цінність

1. Вода 2. Мінеральні речовини 3. Білки 4. Жири 5. Вуглеводи 6. Вітаміни 7. Ферменти 8.... Енергетична цінність (калорійність) продуктів харчування
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика педагогічної цінності народних ігор у вихованні дошкільників 1.1.
1. Людина: індивід, індивідуальність, особа.............................................. 3 2. Проблема особистості у сучасній філософії ......................................... 5 3.
ВСЕГО 137 ответов ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Споживна цінність товару – це: a. комплекс показників, які характеризують якість і безпеку товарів b. комплекс споживних властивостей і споживних вартостей товару c....товарознавства Question 3 Споживна вартість (цінність) товарів, закономірності її прояву і збереження – це: a. предмет товарознавства b. об’єкт товарознавства c.
...так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти. Умовою конфлікту є домагання однієї із сторін на неподільність об'єкту, володіння ...так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти. Умовою конфлікту є домагання однієї із сторін на неподільність об'єкту, володіння ...
...сформульована облікова місія має реальну цінність для діяльності підприємства c. спрямовання на закріплення, задоволення потреб користувачів інформації та досягнення поставлених перед обліком цілей Question 7 Під ...підприємству та мають певну економічну цінність і виражаються в грошовій оцінці b. зменшення або знищення майнових благ, що охороняються законом та мають певну економічну цінність і ...
...так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти. Умовою конфлікту є домагання однієї із сторін на неподільність об'єкт – у, ...так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти. Умовою конфлікту є домагання однієї із сторін на неподільність об'єкту, володіння ...
...так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти. Умовою конфлікту є домагання однієї із сторін на неподільність об'єкт – у, ...так далі) або соціальна (влада) цінність, до володіння або користуванню якої прагнуть обидва опоненти. Умовою конфлікту є домагання однієї із сторін на неподільність об'єкту, володіння ...
Сутність та цінність права 1.1. Поняття та сутність природи права 1.2. Цінність права в контексті сучасного правого регулювання 1.3.
Значення та суспільна цінність мови...………………..………………..13 РОЗДІЛ ІІІ. Вплив мови на духовний розвиток народу…………………………...19 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..…….28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………......етапи її розвитку; визначити суспільну цінність рідної мови; проаналізувати низку праць науковців, які займалися дослідженням даного питання; дослідити мову, як духовний розвиток української нації.
Цінність права………………………………………………….…...22 3.1. Власна та інструментальна цінність права…………...…….….…22 Висновки………………………………………………………………....……24 Список використаних джерел........................................................................26
...4 Енергетичні витрати та енергетична цінність їжі 3. Харчування і здоровая 3.1 Аліментарні чинники формування здоровая 3.2 Вторинні хвороби нераціонального і надмірного харчування 3.... Харчова і біологічна цінність харчових продуктів 6.1. Зернові продукти 6.2. М'ясо і м'ясні продукти 6.3.
Товарознавча оцінка та складання товарного досьє смакових товарів br />br /> ЗМІСТ br />br /> ВСТУП 1 ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЧАЮ ТОВАРІВ 1.1 Загальні відомості про чай 1.2 Класифікація чаю 1.3 Хімічний склад та харчова цінність чаю 2 СКЛАДАННЯ ТОВАРНОГО ДОСЬЄ СМАКОВИХ ТОВАРІВ 2.1 Загальні відомості про смакові товари 2.2 Асортимент смакових товарів 2.3 Харчова цінність смакових товарів 3 УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ...
...облік – це процес, який прибавляючи цінність, безперервно вдосконалює планування, проектування, вимірювання і функціонування систем фінансової і не фінансової інформації, який направляє дії менеджменту, мотивує поведінку, підтримує ...власникам, а робітникам підприємства – збільшувати цінність їх матеріального та духовного стану. Традиційні підходи до поняття того, що система обліку повинна включати лише внутрішню інформацію, а діяльність ...
Теоретична та практична цінність реферату полягає в тому, що узагальнюється матеріал про сутність, історичний розвиток, сучасний стан електронних бібліотек як ефективного засобу інформаційного забезпечення ... Практична цінність в тому, що я в процесі її підготовки набуваю вмінь і навичок інформаційного пошуку, роботи з великим масивом інформації, її ...
Кожна зних має свою цінність, і в залежності від ситуації одна може бути замінена іншою. Наприклад, людина можа прожити на самоті та не обзаводитись сім’... Лише цінність здоров’я неможливо переоцінити і замінити його будь чим іншим. В процесі переходу України до ринкової економіки, виникла ситуація, яка ...
...мовної норми та мають практичну цінність. Завдання: 1. вивчити мовні якості медійних текстів; 2. Проаналізувати культуру мовлення в Інтернеті; 3. дослідити граматичні помилки у двомовних Інтернет ...мовної норми та мають практичну цінність; 5. Зробити підсумки на основі обраної літератури. Об’єктом вивчення обрано двомовну інтернет версію газети «Дзеркало тижня» (далі ДТ) / «Зеркало ...
...та поряд правова і соціальна цінність держави, по третє, більшість варіантів рішень береться в західноєвропейській школі права, запозичення, яке немає обґрунтування залишається непрацюючою конструкцією.... Сутність, природа, цінність та призначення соціальної правової держави // Економіка та держава. — 2007. — №12. —С.72 5.Скрипнюк О., Тихий В.
...управління персоналом, людина розглядається як “цінність” для організації: a. “використання трудових ресурсів” b. “управління персоналом” c. “управління людськими ресурсами” d. “управління людиною” Question 4 В центрі ...11 Головна мета та вища цінність наукового пізнання, це: a. відкриття об'єктивної істини b. досягнення правди c. встановлення обґрунтованих фактів d.
...має для людини лише інструментальну цінність, бо виступає як засіб реалізації інших потреб, що можуть перебувати поза самою працею. Наприклад посада, котра дає право доступу до ...побутовою шкалою цінностей може перевищувати цінність самої праці, її фахову привабливість. Тож ставлення до праці може бути як до: • суспільно важливої цінності, що визначає місце трудової ...
...знайдених речей мала особливу історичну цінність. Вирішіть питання про відповідальність Сидоркіна, Плещеєва та Фоменка. 75. Набоков, який раніше був двічі засуджений за крадіжки чужо¬го майна ...має особливу історичну чи культурну цінність. Вирішіть питання про відповідальність Алексєєва та Варганова. 84. Нікітін, Клугман і Кульмін на вулиці підстерегли неповно літніх Соломатіну і Кострову.
...кожної окремої альтернативи випадку її цінність буде дорівнювати найбільшому із значень цінності альтернатив оптимыстична оцінка альтернатив  максимакс і максимін поєднуються пов’язуванням максимуму мінімальних значень альтернатив, ...найгіршому для неї випадку її цінність буде дорівнювати найменшому із значень цінності альтернатив песимістична оцінка альтернатив Question 16 Балів: 14 Який метод неформальної творчості:  враховує особливості ...
Цінність проекту. Початкові, безповоротні, амортизаційні витрати інвестиційного проекту, їх суть. Явні та неявні вигоди (витрати) проекту, їх характеристика.... Поняття «альтернативна вартість» та «цінність» проекту, їх суть. 3. Грошовий потік проекту: поняття та характеристика його складових. Поняття грошового потоку проекту,характеристика основних його видів ...
Цінність грошей у часі, теперішня і майбутня вартість, грошей 2. Поняття, значення, мета, принципи та вихідні дані для оцінки ефективності проекту ...
Поняття про енергетичну цінність 2. Ще декідька кінетичних параметрів характеристики ферментів 3. Кофекменти і Роль АТФ у роботі ферментів 4. Генна регуляція 5.
Поняття і соціальна цінність кримінально процесуальної форми……………………………………………...5 2. Кримінально процесуальна форма як гарантія забезпечення достовірностей про факти ………………………13 3.
Гуманізм як цінність міжнародних відносин 2. Умови формування гуманістичних орієнтацій в державах 3. Негативнi фактори, що впливають на побудову гуманітарних міжнародних відносин Висновок ...
Споживча цінність товару 2. Мікросередовище фірми 3. Зовнішне середовище Список використаної літератури
Ідея правової держави як загальнолюдська цінність 2. Основні ознаки правової держави 3. Співвідношення правової держави і громадянського суспільства 4. Шляхи формування правової держави в Україні Висновки ...
Ідея правової держави як загальнолюдська цінність: її історичне значення 1.1. Сутність та значення правової держави 1.2. Історія виникнення правової держави Розділ 2.
...і вигод у проектному аналізі: цінність проекту, явні і неявні вигоди і затрати, альтернативна вартість тощо 31. Тили впливу інвестиційного проекту на навколишнє середовище Задача № 4 ...
Ідея правової держави як загальнолюдська цінність...............................6 1.1. Становлення ідей правової держави...................................................................6 1.2. Конституція України – передумова побудови правової, демократичної та соціальної держави....................................................................................................
Мистецтвознавча цінність творів для дітей Лесі Українки Висновки Список використаної літератури
...задовольнити потребу б) рідкість в) цінність г) вірно все зазначене 2. Міські комунальні послуги належать до: а) чистої конкуренції б) чистої монополії в) монополістичної конкуренції г) ...
Довести цінність інформації при вирішенні питання доцільності надання кредиту. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП У сучасних умовах діяльність банківських установ у сфері кредитних ...
ЗМІСТ ВСТУП 1 ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА СОКІВ 1.1 Технологія та класифікація соків 1.2 Склад та харчова цінність соків 1.3 Вимоги до якості фруктових соків, їх сертифікація 2 СКЛАДАННЯ ТОВАРНОГО ДОСЬЄ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ 2.1 Асортимент безалкогольних ...
Поняття про аеробіку та її цінність 1.2. Методика проведеня основних фаз аеробних занять з використанням елементів танцю 1.3. Провідні методи, що застосовуються в заняттях ...
Цінність права…………………………………………………………..8 1.3. Функції права……………………………………………………….….11 Висновок………………………………………………………………………..…...14 Розділ 2. Сутнісні особливості та призначення сучасного права…………...…..15 2.1.
Цінність біорізноманіття для людини 6. Загальна характеристика біорізноманіття України. Червона книга України Висновок Список використаної літератури
Поняття про аеробіку та її цінність 1.2. Методика проведеня основних фаз аеробних занять з використанням елементів танцю 1.3. Провідні методи, що застосовуються в заняттях ...
Будова, хімічний склад і харчова цінність яєць 1.2. Класифікація яєць, продукти їх переробки 1.3. Підготовка яєць і продуктів їх переробки до кулінарної теплової обробки.
Харчова цінність продуктів, які споживають у традиційній кухні 3. Порівняльна характеристика вегетаріанської та традиційної кухонь Висновки Додатки Список використаної літератури
Педагогічна цінність творчих ігор Висновки Література
Споживча цінність косметичного товару 2.2. Життєвий цикл продукту Розділ 3. Політика цін 3.1. Товарний знак 3.2.
ЗМІСТ Вступ Розділ I Теоретична частина оцінки асортименту чаю,кави,чайних та кавових напоїв 1.1 Хімічний склад та харчова цінність чаю,кави чайних та кавових напоїв 1.2 Класифікація кави та чаю, характеристика чайних та кавових напоїв 1.3 Товарознавча ...
Виховна і освітня цінність іграшки ……. 6 1.2. Історія іграшки …………………. 12 1.3. Види іграшок та вимоги до них ………………….. 17 Розділ II.
...Уайльда 2.1 Ціна і цінність справжнього кохання очима О.Уайльда в казці «Соловей і Троянда» 2.2 Зображення самопожертви в казці О.
Формування асортименту і харчова цінність олії 4. Тваринні топлені жири 5. Гідрогенізовані, переетерифіковані жири, їх властивості та використання 6. Жири для кулінарії, кондитерської і хлібопекарської ...
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.